Hypotéka na mateřské dovolené. Je možné ji získat?

Hypotéka na mateřské dovolené. Je možné ji získat?

Očekávání narození dítěte a žádost o hypotéku se často potkají ve stejné životní etapě. Je to ostatně přirozené. Mladá rodina si chce pořídit vlastní bydlení a chce mít zázemí, kde budou vyrůstat děti jako doma. Pro získání hypotéky je však potřeba splnit celou řadu kritérií, která se zejména v poslední době výrazně zpřísnila. Jednou z hlavních věcí, kterou banky posuzují, je samozřejmě bonita klienta. V tomto ohledu řadu žen na mateřské zajímá, zda banky uznávají příjem na mateřské pouze jako doplňkový v kombinaci s jinými druhy příjmů, nebo může tvořit také samostatně uznatelný příjem. A případně do jaké výše je takový příjem akceptován.

V našem článku se proto zaměříme na to, jak se to má s příspěvky vyplácenými během mateřské a za jakých okolností banky při žádosti o hypotéku tento příjem uznávají. Velkou část článku budeme věnovat také postoji jednotlivých bank k této problematice, protože ta se u bankovních domů do značné míry liší.

Peněžitá pomoc v mateřství

S mateřskou dovolenou souvisejí státní příspěvky. Tím prvním příspěvkem je peněžitá pomoc v mateřství, která je určena ženám. Podmínkou vyplácení této dávky je účast na nemocenském pojištění. Nárok tedy vzniká běžně zaměstnancům, v případě podnikajících fyzických osob pak pouze tehdy, pokud je účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 dnů před nástupem na mateřskou dovolenou, a to během uplynulých 2 let. Příspěvek se počítá procentem z vyměřovacího základu.

Problém je v tom, že příspěvek od státu žena dostává jen po dobu 28 týdnů (nebo 37 týdnů v případě narození více dětí) a poté následuje rodičovský příspěvek, který je mnohem nižší. Právě z tohoto důvodu banka nemůže tento příjem posuzovat jako plně uznatelný zdroj příjmů. Banky tady zpravidla uplatňují tři přístupy:

  • Příjem není uznán vůbec
  • Je uznána pevně stanovená paušální částka
  • Je uznán příjem ve výši budoucího rodičovského příspěvku

S ohledem na poslední možnost bývá tato varianta spojena s čestným prohlášením jednoho z rodičů, jak dlouhou rodičovskou dovolenou si zvolí.

Rodičovský příspěvek

Pokud se podíváme na rodičovský příspěvek, tak ten může pobírat žena i muž a následuje po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství. Čerpat lze nejdéle do 4 let věku dítěte, přičemž délku rodičovské dovolené jsi rodič stanoví sám, jak jsme již nakousli výše.

Na jedno dítě je tento příspěvek ve výši 220 000 Kč, nebo 330 000 Kč v případě narození více dětí. Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, v případě rodičovského příspěvku jej většina bank uznává. Uznání tohoto příspěvku může být v zásadě:

  • V jeho plné výši
  • Je stanovena jeho maximální uznatelná část

Možnosti získání hypotéky

S ohledem na příjmy během mateřské dovolené banky samozřejmě příliš nejásají. Žena na mateřské dovolené sice může dosáhnout na hypotéku, ale v naprosté většině případů nikoliv samostatně, ale v roli spolužadatele.

V obecné rovině je výhodnější, pokud klienti žádají o hypoteční úvěr ještě před tím, než bude žena na mateřské. Úvěrové produkty pro ně v té době budou mnohem dostupnější, protože bonita klientů je vyšší. Ale je pochopitelné, že život si nelze do detailů naplánovat, a tak už může být na toto rozhodnutí pozdě.

Počítejme pro účely tohoto článku tedy s tím, že už jste na mateřské dovolené a potřebujete vědět, jak nahlížejí na vaše příjmy konkrétní hypoteční banky. Podíváme se postupně na některé z těch známějších. Také podle toho se budete moci lépe rozhodnout, ve které bance bude žádost o hypoteční úvěr v dané situaci nejvýhodnější volbou.

Česká spořitelna

Hypotéka na mateřské dovolené od České spořitelny
Akceptuje příspěvek jako doplňkový příjem. Příjem na mateřské se u České spořitelny akceptuje pouze, pokud tvoří doplněk hlavnímu příjmu, kterým může být třeba příjem ze závislé činnosti, podnikání, starobní důchod, pronájem nebo výsluhový příspěvek. Také v případě, pokud klient teprve nastoupí na rodičovskou dovolenou, lze započítat příspěvek 4 500 Kč. Banka pro uznání příspěvku vyžaduje doložení pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo čestné prohlášení, že budete pobírat rodičovský příspěvek.

Komerční banka

Hypotéka na mateřské dovolené od Komerční banky
Akceptuje příspěvek jako samostatný příjem. Přičemž je potřeba dodat, že po dobu 28 týdnů na mateřské dovolené, se akceptuje částka maximálně 5 116 Kč. Banka v tomto případě vyžaduje potvrzení od peněžité pomoci v mateřství, které vám vystaví OSSZ.

Moneta Money Bank

Hypotéka na mateřské dovolené od Moneta Money Bank
Akceptuje příspěvek jako doplňkový příjem. Přičemž akceptovatelný je jen do 50 % součtu běžných příjmů. Banka přitom vychází z toho, že pokud je vám vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, v budoucnu budete mít také nárok na rodičovský příspěvek. Započítává se částka 5 000 Kč. Vyžadováno je potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství, což lze doložit výměrem rodičovského příspěvku.

Raiffeisen bank

Hypotéka na mateřské dovolené od Raiffeisenbank
Akceptuje příspěvek jako doplňkový příjem. Je tedy zřejmé, že převažující zde musí být běžné příjmy, například ze závislé činnosti nebo z podnikání. Pokud žena momentálně pobírá peněžitou pomoc v mateřství, uznává se standardně žadateli pouze rodičovský příspěvek. Nárok prokážete na základě výměru OSSZ, kde se uznává maximální výše do úrovně minimální mzdy. Pokud příspěvek nebyl dosud přiznán, lze doložit těhotenský průkaz, potvrzení od lékaře či rodný list dítěte a započítává se pouze 4 583 Kč měsíčně.

Wüstenrot hypoteční banka

Hypotéka na mateřské dovolené od Wüstenrot
Akceptuje příspěvek jako doplňkový příjem. Přitom je akceptována peněžitá pomoc v mateřství, a to ve výši měsíčního rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte. Celkově se tedy jedná o částku 6 111 Kč za měsíc.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *