Exekuce ze mzdy 2024 - kalkulačka

Spočítejte si, kolik peněz vám zůstane z vašeho platu v případě exekuce

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka exekuce

Zadejte průměrnou výši čisté měsíční mzdyZadejte počet vyživovaných osobJedná se o přednostní pohledávku?Výsledek:
Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Pravidla exekuce na plat pro rok 2024

Exekučním řízením si každý rok prochází desítky tisíc lidí, kteří se často dostanou do problémů i kvůli úplné banalitě. Každopádně je třeba připravit se na to, že se budete muset exekuci postavit čelem. Nedílnou součástí celého procesu bude i uvalení exekuce na plat, kdy váš zaměstnavatel bude pravidelně odvádět část vaší mzdy exekučnímu správci. Konkrétní částku, která vám bude sražena si můžete vypočítat v naší kalkulačce – navíc jsme pro vás připravili i krátkého průvodce vším podstatným.

Co je to exekuce na plat?

Pokud vaše jméno figuruje v Centrální evidenci exekucí a je na něj vydáno exekuční řízení, určitě se dříve nebo později setkáte s pojmem „exekuce na plat“. Konkrétně se jedná o neformální označení pro srážky ze mzdy, jejímž prostřednictvím budou následně spláceny vaše dluhy. Srážka ze mzdy je přitom prováděna přímo zaměstnavatelem, který danou částku odvádí exekučnímu správci. Kromě klasického exekučního řízení je možné exekuci na plat využít i v případě, že daná osoba dluží na výživném.

Srážky ze mzdy jsou prováděny ihned poté, co je zaměstnavateli předán exekuční příkaz, což může trvat i několik dní od zahájení exekučního řízení. Celý proces se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., jež stanovuje, v jaké výši a jak mohou být srážky ze mzdy iniciovány. S tím přímo souvisí pojmy, jako životní minimum a nezabavitelná část mzdy. Exekuce se však může vztahovat i na ostatní příjmy.

Jak exekuce na plat funguje?

Exekuce na plat je stejně jako samotné exekuční řízení pod kontrolou exekučního správce, jenž jmenuje soud. Pokud vás vaše dluhy dostanou až do exekuce, bude exekuce na plat jedním z řešení, jak umořit váš dluh. O způsobu umoření rozhoduje právě exekuční správce, jehož úkolem je chránit nejen věřitele, ale i vás neboli dlužníka.

 V souvislosti s tím bude hledat způsoby oddlužení, které by vás neměly nějak zvlášť ohrozit. Právě proto nejčastěji přistoupí k vytvoření nového splátkového kalendáře a srážení splátek z vaší mzdy. Rozhodnout může i o zabavení a prodeji vašeho majetku, což pro vás bude mnohem bolestivější.

Každopádně se připravte na to, že o exekučním řízení bude obeznámen i váš zaměstnavatel, což nemusí být pro každého příjemné. Srážky ze mzdy pokračují až do úplného umoření dluhu a ostatních nákladů spojených s exekucí. Exekuce se však můžete zbavit i jednorázovým splacením dluhů, na něž se vztahuje exekuční řízení.

Jak zjistíte, že jste v exekuci?

Velká část dlužníků ani neví, že jejich jméno figuruje v Centrální evidenci exekucí. Právě proto jsou často překvapeni, když jsou konfrontováni s tím, že jim bude srážena část mzdy. O zahájení exekučního řízení by vás měl správce informovat prostřednictvím dopisu, a to do 15 dnů od jeho zahájení.

Pokud si nepřebíráte poštu, je možné, že se o této skutečnosti nedozvíte včas. Dříve či později vás nepříjemně překvapí váš zaměstnavatel, který bude muset podle zákona začít s prováděním srážek ze mzdy. Jestliže máte jakékoliv pochybnosti, můžete požádat o výpis z registru exekucí neboli Centrální evidence exekucí. Za tento úkon je účtován poplatek, a to v řádu několika desítek či stovek korun.

Výpis si navíc můžete nechat zobrazit online z pohodlí vašeho domova. Stačí, když do formuláře vyplníte vaše celé jméno a datum narození nebo rodné číslo – zadat však můžete i jiné osoby. Následně uhradíte poplatek a máte hotovo. Ihned se před vámi zobrazí výpis s informacemi o prováděném exekučním řízení. Vyčíst z něj můžete nejen dlužnou částku ale také jméno exekutora, jež lze kontaktovat.

Jaké příjmy podléhají exekuci?

Exekuční řízení se vztahuje nejen na vaši mzdu, ale i další příjmy. Ty jsou opět specifikovány zákonem, díky čemuž si můžete dopředu překontrolovat jaké příjmy se stanou terčem exekučního správce. Nejčastěji se jedná o:

 • důchod,
 • dávky nemocenské,
 • peněžitou pomoc v mateřství,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • příjmy z dohod DPP a DPČ,
 • náhrady mzdy,
 • stipendia,
 • výsluhy a odstupné,
 • pravidelné sociální dávky (rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti).

Jaké příjmy nepodléhají exekuci?

I když exekuční správce doslova rozhoduje o vašich příjmech a jejich využití, neznamená to, že i na něj nedoléhají určitá omezení. Exekuční řízení se totiž na některé druhy příjmů nevztahuje. Podle zákona se jedná konkrétně o tyto druhy příjmů:

 • příspěvek na bydlení,
 • dávky na sociální péči,
 • dávky v hmotné nouzi,
 • důchod (pokud dlužník žije v domově důchodců),
 • zahraniční příjmy (exekuce se vztahuje pouze na území ČR, věřitel však může požádat o součinnost orgánů v dané zemi),
 • jednorázové sociální dávky.

Přednostní a nepřednostní pohledávky – jaký je mezi nimi rozdíl?

V souvislosti s exekucí, ale i insolvencí, se často setkáte s pojmy přednostní a nepřednostní pohledávky, s nimiž se vyplatí dopředu seznámit. Konkrétně se jedná o systém, jež určuje prioritu úhrady dané pohledávky. Nejvyšší prioritu mají tedy přednostní pohledávky, které jsou spláceny jako první. Teprve po jejich splacení může exekuční správce přistoupit ke splácení ostatních dluhů.

Mezi časté přednostní pohledávky patří například:

 • mzdy zaměstnanců,
 • alimenty,
 • dluhy vůči státu (daně, sociální a zdravotní pojištění),
 • náklady spojené s exekučním či insolvenčním řízením,
 • zajištěné úvěry,
 • pohledávky z nemovitosti.

Protipólem přednostních pohledávek jsou nepřednostní pohledávky, jež jsou vyřizovány jako poslední. Pokud tedy nezbude dostatek finančních prostředků pro jejich splacení, může se stát, že nebudou vůbec splaceny. Jednat se může například o tyto pohledávky:

 • obchodní pohledávky (faktury za služby, běžné obchodní transakce),
 • osobní pohledávky (půjčky mezi fyzickými osobami),
 • neúspěšné investice (neuhrazené akcie, dluhopisy),
 • soudní pohledávky (náklady spojené se soudním řízením),
 • nezajištěné úvěry (půjčky, které nejsou zajištěny zástavním právem).

Co je životní minimum?

Životní minimum je koncept, který se týká minimálního příjmu, jež jedinec nebo skupina lidí potřebuje pro pokrytí základních životních potřeb – částka nepočítá s náklady na bydlení. Částka je přitom každý rok valorizována tak, aby reflektovala skutečné náklady, jež jsou přirozeně navyšovány inflací.

Každý rok je tedy stanovena konkrétní výše životního minima, která se stanovuje nejen pro jednotlivce, ale celou skupinu osob, jež bydlí ve stejné domácnosti. Daná částka je následně využívána pro stanovení nároku na příspěvky, dávky v hmotné nouzi a nezabavitelné částky během exekučního či insolvenčního řízení.

Vedle životního minima je využíváno také existenční minimum, který je možné aplikovat pouze u dospělých osob, jež nepobírají starobní nebo invalidní důchod ve třetím stupni – použít ji také lze pouze u osob do 68 let věku. Nejčastěji je soudy využívána při stanovení výše alimentů či vypočtu podpory v nezaměstnanosti po ztrátě zaměstnání kvůli hrubému přestupku.

Jaká je výše nezabavitelné části mzdy?

Pokud se dostanete do exekučního či insolvenčního řízení, bude vám vyměřena nezabavitelná částka. Konkrétně se jedná o část vašich měsíčních příjmů, jež vám nesmí být exekutorem zabavena. Výše nezabavitelné části mzdy je určována na základě životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Ty jsou stanoveny podle průměrných celkových nákladů na bydlení, velikosti a obce a též počtu členů domácnosti. Částka se zvyšuje také na základě počtu osob, které dlužník vyživuje – za každou osobu se nezabavitelná část mzdy zvyšuje o čtvrtinu.

Jak probíhá výpočet exekuce v roce 2023?

V rámci exekučního řízení vám bude pravidelně strhávána srážka ze mzdy, jež je strhávána ze zbytku čisté mzdy. Ta se vypočítá odečtem nezabavitelné částky od čisté mzdy dlužníka. V první řadě je však nutné vypočítat výši čisté mzdy a nezabavitelné částky. Výpočet čisté mzdy vychází z hrubé mzdy, od níž se odečtou veškeré povinné srážky.

Jako zaměstnanec budete muset uhradit 15% daň z příjmů, 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5 % na sociální pojištění. Naopak nezabavitelná částka je vypočítávána na základě životního minima a normativních nákladů na bydlení – výše životního minima pro jednotlivce v roce 2023 činní 4 860 Kč. Základní nezabavitelná částka je tedy stanovena na 13 638 Kč. Za každou osobu je pak k základní částce přičítáno 3409,50 Kč.

Počet osob v domácnosti
Měsíční normativní náklady na bydlení (Kč)
Praha a Brno Obec s počtem obyvatel od 70 000 Obec s počtem obyvatel do 69 999
Jedna nebo dvě 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
Tři 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
Čtyři a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč

Následně výši nezabavitelné částky odečteme od čisté mzdy a vyjde nám zbytek čisté mzdy. Pokud jeho výše činí méně než 30 685,50 Kč, je tato částka ještě vydělena třemi. Samotná výše srážky se bude odvíjet od typu pohledávky.

U nepřednostních pohledávek je ze zbytku mzdy strhávána jedna třetina částky. Naopak u přednostních pohledávek jsou strhávány dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy. Jestliže však zbytek čisté mzdy činní více než 30 685,50 Kč, budou veškeré prostředky převyšující tuto částku zabaveny a použity k uhrazení dluhů. Pro lepší přehled jsme pro vás níže vytvořili ukázkový příklad.

VÝPOČET EXEKUCE
Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda 30 000 Kč
Sociální pojištění (SP) 6,5 % 1 950 Kč
Zdravotní pojištění (ZP) 4,5 % 1 350 Kč
Daň 15 % 4 500 Kč
Slevy na dani (na nezaopatřené dítě) 1 267 Kč
Slevy na dani (na poplatníka) 2 570 Kč
Čistá mzda 26 037 Kč
Výpočet nezabavitelné částky
Normativní náklady na bydlení 15 597 Kč
Životní minimum 4 860 Kč
Jednotlivec 13 638 Kč
Manželka 3409,50 Kč
Dítě 3409,50 Kč
Nezabavitelná částka 20 457 Kč
Výpočet srážky ze mzdy
Zbytek čisté mzdy 5 580 Kč
Srážka za přednostní pohledávky 3 720 Kč
Čistá mzda k vyplacení 22 317 Kč