Výpočet čisté mzdy 2023 - kalkulačka

Spočítejte si, kolik peněz vám zůstane z vašeho hrubého platu

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka

Zadejte výši hrubé mzdy

Pracovní poměr je uzavřen na základě


Podepsal/a jste u svého zaměstnavatele prohlášení k dani – „růžový formulář“?


Zadejte počet dětí, na které uplatňujete slevu

(bez průkazu ZTP/P)

Zadejte počet dětí, na které uplatňujete slevu, s průkazem ZTP/P


Jste invalidní?


Jste držitelem průkazu ZTP/P?


Jste student?


Dosahuje manžel/ka ročních příjmů nižších než 68 000 Kč?


Je manžel/ka zároveň držitelem průkazu ZTP/P?Výpočet
Hrubá mzda
Základ daně
Daň před slevami
Slevy na dani
Daňové zvýhodnění na děti
Odvedená záloha na daň
Daňový bonus
Zaměstnancem hrazené:
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zaměstnavatelem hrazené:
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Čistá mzda

Jak na výpočet čisté mzdy pro rok 2023

Proč je rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou několik tisíc korun? Jak je možné, že mají dva zaměstnanci pracující ve stejné firmě, se stejnou výší hrubé mzdy, zcela odlišnou výši čisté mzdy? Chcete si spočítat čistou mzdu? Můžete si ji spočítat sami podle našeho návodu nebo vám k tomu poslouží online kalkulačka.

Co je mzda a plat

Pobíráte mzdu nebo plat? A víte jaký je mezi nimi rozdíl? Zatímco mzdu obdrží jako odměnu za svou práci lidé v soukromém sektoru, plat obdrží ti, kdo pracují ve státní sféře, například učitelé či zaměstnanci Úřadu práce.

Mzda se dělí na pevnou složku, která se vyplácí paušálně a na pohyblivou složku, která se odvíjí od výkonu či druhu vykonávané činnosti. Do pohyblivé části mzdy jsou zahrnuty příplatky za práci přesčas, v noci či o svátcích, dále osobní ohodnocení, prémie a příplatky za práci ve zhoršených pracovních podmínkách, například v prašném prostředí. Osobní ohodnocení je vypláceno dle kvalit konkrétního zaměstnance. Prémie jsou motivační složkou, která se vyplácí jednou za čas, například v létě nebo v prosinci.

Co je superhrubá mzda 

Výplata je počítána s pomocí tzv. Superhrubé mzdy, která je počítána jako navýšení hrubé mzdy o pojistné, které platí zaměstnavatel. Z této částky se vypočítává samostatná daň. Z hrubé mzdy je odečteno sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a záloha na daň či je naopak přičten daňový bonus na děti.

Jak probíhá výpočet čisté mzdy prakticky?

V hrubé mzdě jsou započítány všechny složky: základní mzda, nejrůznější příplatky, odměny i náhrady pro zaměstnance za daný měsíc.

K hrubé mzdě je potřeba přičíst 9 % (zdravotní pojištění) a 24,8 % (sociální pojištění), které platí zaměstnavatel za zaměstnance. Výsledná částka se zaokrouhluje na stovky nahoru.

  • Z takto vzniklého základu daně se vypočítá 15% daň z příjmu (zaokrouhlená na celé koruny). Výsledkem je měsíční záloha na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.
  • Od zálohy na daň ještě musíme odečíst měsíční výši slev na dani. Slevy na dani si uplatňuje zaměstnanec v pracovním poměru, který podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Slevy na dani využívají také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které je uplatňují při podání daňového přiznání. Jsou to pro rok 2023:
Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč (uplatňuje 1x se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Sleva pro studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P 30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)
Sleva za umístění dítěte maximálně 14 600 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva za elektronickou evidenci tržeb (EET) 5 000 Kč za rok (jednorázově)

Příklad výpočtu superhrubé mzdy

Pan Veselý má hrubou mzdu ve výši 24 800 Kč. Jaká bude jeho superhrubá mzda? Superhrubou mzdu lze zjistit nahlédnutím do výplatní pásky. Výpočet je snadný. Stačí hrubou mzdu vynásobit koeficientem 1,34, což je zmíněných 34 % (součet sociálního a zdravotního pojištění).

Hrubá mzda 25 600 Kč
Superhrubá mzda (zaokrouhleno na sta nahoru) 33 300 Kč (25 600 Kč x 1,34)

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele se vypočítává z hrubé mzdy jako první. Zaměstnavatel platí zdravotní pojištění ve výši 9 % z hrubé mzdy. Sociální pojištění za zaměstnavatele se od července 2019 snížilo na 24,8 % z hrubé mzdy za zaměstnance z 25% jeho hrubé mzdy.

Zaměstnanec platí 6,5 % z hrubé mzdy na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. To se platí z hrubé mzdy pouze do výše max. vyměřovacího základu, který je 1 672 080 Kč pro rok 2023.

Záloha na daň, daňové slevy a daňový bonus

Slevy na dani jsou určeny pro poplatníka či jeho děti a je potřeba podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč ročně (2 070 Kč/měsíc). Slevy na děti jsou uvedeny v tabulce výše.

V případě, že je sleva na dani na děti větší než vypočítaná záloha na daň z příjmu, jedná se o daňový bonus. Ten je omezen maximální částkou ve výši 60 300 Kč. Měsíční výplata daňového bonusu je nastavena na max. 5 025 Kč. Aby vám byl daňový bonus vyplacen, musíte mít příjem každý měsíc alespoň 7 300 Kč. Daňové zvýhodnění na děti si smí uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Pro děti se zdravotním postižením ZTP/P je sleva na dani ve dvojnásobné výši. Pořadí zapsaných dětí si určí rodič sám, je proto výhodnější dítě s postižením zapsat na poslední místa, ve výpočtu čisté mzdy jsou pak mnohem vyšší slevy.

Další možné měsíční slevy jsou:

  • sleva na studenta
  • na držitele ZTP průkazu
  • na invaliditu I. a II. Stupně
  • na invaliditu III. Stupně

Co je to solidární daň

Solidární daň je částka ve výši 7 % z hrubé měsíční mzdy nad 139 340 Kč. Není odváděna z celého příjmu, pouze z částky nad nastaveným limitem pro solidární daň, který je 48násobek průměrné roční mzdy.

Do solidární daně se zahrnuje pouze příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Pokud zdědíte vyšší obnos nebo prodáte nemovitost, nebudete solidární daň platit. Limit solidární daně pro OSVČ je 1 569 552 Kč ročního zisku, pro zaměstnance je to výplata nad 130 796 Kč hrubého. Jakmile limit překročíte, je vám tato daň stržena z výplaty automaticky.

Praktický příklad výpočtu čisté mzdy

Pomocí jednoduchého příkladu a našeho návodu si čistou mzdu můžete vypočítat i vy. Paní Veselá v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně, uplatňuje si daňové zvýhodnění na dvě děti. Jaké budou její odvody a čistá mzda?

Hrubá mzda: 30 000 Kč
+ 24,8 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 440 Kč
+ 9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 700 Kč

Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy na daň: 40 140 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % ze 40 140 Kč): 6 021 Kč
- daňová sleva na poplatníka: 2 070 Kč
- daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1 267 Kč
- daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
Záloha na daň po odečtení slev: 1 067 Kč

Hrubá mzda: 30 000 Kč
- 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 30 000 Kč): 1 950 Kč
- 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 30 000 Kč): 1 350 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy na daň a pojistného: 30 000 – 1067 – 1950 – 1350 = 25 633 Kč

Mzda pro výpočet důchodu a nemocenské dávky

Ačkoliv zaměstnanci platí daň z příjmu fyzických osob ze superhrubé mzdy, státní důchod i nemocenské dávky jsou počítány z hrubé mzdy. Stejně tak je z hrubé mzdy zaměstnancům počítáno zdravotní pojištění.

POZOR

Superhrubá mzda je určena pouze pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.

Hodnocení zákazníků 4.5
Výpočet čisté mzdy
Hodnocení návštěvníků 5/5 - 456 hlasů