Půjčky a hypotéky pro cizince existují. U koho a za jakých podmínek?

Půjčky a hypotéky pro cizince existují. U koho a za jakých podmínek?

Kdo je Čechem s tuzemským státním občanstvím, má to při žádosti o půjčku přece jenom jednodušší. Předloží dva doklady totožnosti, a pokud splní podmínky související s jeho bonitou, peníze může dostat. Horší to může být v případě cizinců. Hned na úvod uveďme, že i ti mohou v naší zemi žádat o finanční prostředky formou půjčky. Sice to mohou mít složitější, ale zároveň je třeba dodat, že i oni na požadovaný obnos mohou dosáhnout. U koho a za jakých podmínek? Na to se společně podíváme.

Pobyt je pro cizince tím nejdůležitějším

Stejně jako musí tuzemský občan uvádět informace o svém trvalém bydlišti, musí cizinec uvést informace o svém pobytu. V tomto směru nestačí jenom to, že v naší zemi někde bydlí. Cizinec musí mít takzvané povolení k pobytu. Aby bylo vydáno, je třeba k tomu splnit náležité podmínky. První variantou je takzvaný přechodný pobyt, který může cizinec získat už ve chvíli, kdy je v naší zemi déle než třicet dní. Je jasné, že v tomto směru se jedná o velmi krátkou dobu a tak může být pro poskytovatele peněz stále ještě rizikovou osobou, která se může kdykoliv vrátit do své vlasti.

Druhým typem je takzvaný trvalý pobyt. Potvrzení o něm získá cizinec až ve chvíli, kdy na našem území žije po dobu 5 a více let. V tomto směru už je velmi pravděpodobné, že v naší zemi bude žít i nadále, což se následně pozitivně podepisuje i na vyhodnocení jeho žádosti. Někteří poskytovatelé na cizince s trvalým pobytem hledí v podstatě podobně, jako na rozené Čechy s trvalým občanstvím.

Roli může hrát i občanství

Pokud přijde cizinec do naší země, má možnost ponechat si své občanství, stejně jako může v budoucnu zažádat o občanství naší země. Podobně jako u trvalého pobytu, tak i tady je třeba splnit několik podmínek. Jednou z těch hlavních je lhůta 5 let, po kterou žije cizinec na území České republiky. Pokud vše splní a tuzemské státní občanství získá, už není v očích poskytovatelů peněz cizincem, ale občanem České republiky. Bez ohledu na to, jak se sám cítí.

Důležitá je i země původu

I toto může hrát u některých poskytovatelů roli. Je rozdíl zda se jedná o cizince z takzvaných zemí třetího světa, nebo se jedná o občana Slovenska, který má k naší zemi kulturně i geograficky velmi blízko. Roli pochopitelně hraje i to, zda je cizinec občanem státu, který je nebo není členem Evropské unie. Pochopitelně první možnost je pro občana jiného státu výrazně výhodnější a může zvýšit šanci na schválení.

Cizincům mohou půjčit banky i nebankovní společnosti

Současný úvěrový trh je poměrně rozmanitý a tak lze říci, že půjčky pro cizince jsou poskytovány jak ze strany bank, tak ze strany nebankovních společností. Jako první se podíváme na to, které banky dokážou vyhovět v případě, kdy cizinec žádá hypotéku. Jedná se o tyto:

Důležitou roli při získání samozřejmě mají nejenom výše uvedené faktory, ale i celkové zhodnocení bonity. Jelikož se hypotéky poslední roky zpřísňují, získání peněz není jednoduché ani pro našince, natož pro občana jiného státu.

Jelikož dané banky nabízejí cizincům i hypotéční úvěry, je možné je navštívit také s žádostí o klasickou spotřebitelskou půjčku. Zde jsou podmínky podobné jako u hypoték. Sice nemusí být nutné ručit nemovitostí, ale požadavky na bonitu nebo povolení pobytu je třeba splnit taktéž.

Alternativou jsou nebankovní společnosti

Banky sice nabízejí větší výhodnost, ale nutno říci, že mají náročnější podmínky získání. Cizinec, který při žádosti o půjčku neuspěje v bance, může zkusit alternativu v podobě nebankovních společností. Níže najdete přehled těch, které přijmou žádost i od příslušníků jiného státu, než je Česká republika.

Zonky

Unikátní platforma půjček od soukromých osob, která se pyšní jak rychlostí, tak i tím, že si o peníze mohou žádat cizinci. Ne však všichni, jelikož je zde omezení související s tím, že žádost si může podat jenom občan žijící v zemi Evropské unie, popřípadě občan Ukrajiny. Podmínkou je potvrzení o trvalém pobytu. Pokud jsou splněny i požadavky na bonitu, může si daná osoba žádat o částku v rozmezí 20 – 750 tisíc korun na dobu v rozmezí 6 měsíců až 7 let.

Výše úvěru
20 000 - 750 000 Kč
Splatnost
6 - 84 měsíců
Vyřízení
prioritní
Zpracování
ihned

Provident

Tuzemská špička na poli nebankovní půjček. Společnost nabízí dva typy spotřebitelských úvěrů. A to hotovostní a také bezhotovostní. Nejnižší sumou, o kterou si lze požádat je částka 3 000 Kč, zatímco nejvyšší suma 130 tisíc. Splatnost je v rozmezí 4 – 36 měsíců. Žadatelé z řad cizinců musí navíc oproti Čechům dodat potvrzení buď o trvalém, nebo o přechodném pobytu. V tom může být velká výhoda, jelikož požádat si mohou i ti, kteří zde žijí kratší dobu než pět let, což je lhůta pro vydání potvrzení trvalého pobytu.

Výše úvěru
3 000 - 130 000 Kč
Splatnost
3 - 36 měsíců
Vyřízení
prioritní
Zpracování
ihned

Kamali

Velký hit na poli nebankovních půjček, jelikož se jedná o poskytovatele, který je ze všech půjček před výplatou nejvýhodnější. Pokud si chce o tuto mikropůjčku požádat cizinec, musí kromě klasických věcí doložit také potvrzení o trvalém pobytu. V praxi to znamená, že peníze nejsou poskytnuty nikomu, kdo je v ČR méně než 5 let. Dostupné částky jsou celkem zajímavé, jelikož se pohybují v rozmezí 1 – 20 tisíc korun českých.

Výše úvěru
1 000 - 20 000 Kč
Splatnost
30 dní
Vyřízení
prioritní
Zpracování
ihned

Cofidis

Poslední nebankovní společností, která může půjčit cizincům, je Cofidis. Ta nabídne hned několik typů půjček. Ta určená pro jednotlivce je v rozmezí 20 – 500 tisíc korun se splatností 12 – 84 měsíců. Mezi hlavní podmínky získání však patří to, že o peníze z řad cizinců může žádat jenom občan Slovenska, který má na českém území trvalý pobyt. Podmínky jsou zde oproti jiným nebankovním společnostem mnohem tvrdší.

Výše úvěru
10 000 - 500 000 Kč
Splatnost
12 - 84 měsíců
Vyřízení
prioritní
Zpracování
ihned

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *