Půjčka v insolvenci nebo v exekuci. Je to vůbec možné?

Půjčka v insolvenci nebo v exekuci. Je to vůbec možné?

Nesplácení úvěrů u bank i soukromých věřitelů, dluhy na nájemném, sociálním a zdravotním pojištění, ztrátové podnikání – to vše (a samozřejmě mnoho dalších situací) může vyústit až v exekuci nebo insolvenční řízení. Jak tyto procesy probíhají a je možné z nich nějak uniknout?

Exekuce vás může zastihnout i velmi nečekaně

Pojďme se nejdříve podívat na exekuci, která je velkým strašákem snad každého, kdo ví, že má nějaké ty finanční vroubky, nesplacené dluhy a závazky a podobně. Jak bylo řečeno, nemusí jít pouze o dluhy ve formě nesplácených půjček, ale také o dluhy např. na nájemném, alimentech, platbách za elektřinu či jiné energie a podobně.

Samotný proces začíná samozřejmě rozhodnutím věřitele, že jeho trpělivost je u konce. Čas, který k tomu zbývá, je logicky různý u různých druhů věřitelů. Soukromým poskytovatelům finančních půjček může začít být váš dluh na překážku velice rychle – někteří věřitelé zas mohou mít s dlužníkem strpení i několik let.

Když se tedy věřitel rozhodne, potřebuje tzv. exekuční titul, který stanovuje povinnost dlužníka splatit závazek (může to být např. rozhodnutí soudu apod.). Poté věřitel podává návrh na nařízení exekuce. Dnem podání tohoto návrhu již začíná exekuční řízení. Do 15 dnů od podání návrhu musí exekutor oslovit soud a žádat o nařízení exekuce – na vyřízení má soud opět 15 dnů. Ještě dalších 15 dnů má pak exekutor na doručení tohoto rozhodnutí do vlastních rukou dlužníkovi.

Od té chvíle již nesmí dlužník se svým majetkem disponovat (výjimkou je uspokojení základních životních potřeb, správa majetku, běžná obchodní a provozní činnost apod.) a má 30 dní na uhrazení dlužné částky. Po uplynutí lhůty pak už dochází k samotné exekuci.

Jaké jsou jednotlivé formy exekuce?

 • Exekuce na plat a bankovní konto – patří k nejoblíbenějším řešením, jelikož je i pro samotného exekutora jednoduchá. Stačí prokázat exekuční příkaz bance nebo zaměstnavateli.
 • Exekuce na nemovitý majetek – dochází k zablokování nemovitosti v katastru a končit může až dražbou.
 • Exekuce na důchod, sociální dávky apod.
 • Exekuce na movitý majetek

Jak je možné se exekuci bránit?

Je možné se nějak ubránit exekuci? Nejlepším způsobem je uhrazení všech dluhů nejpozději v 30denní lhůtě před zahájením exekuce. Pokud již k exekuci dojde, můžete se alespoň snažit omezit její dopady.

Důležité je komunikovat s exekutorem a snažit se tak předcházet nepříjemnostem a komplikacím. Zavařit si můžete také v případě, pokud se budete snažit svůj majetek ukrýt, prodat nebo se budete snažit exekutorovi zabránit v přístupu. Na krku se vám tak může ocitnout ještě trestní oznámení za maření výkonu.

Proti exekuci také návrh na její zastavení – to se provádí písemně u exekutora. Důvodem mohou být například následující situace:

 • Neoprávněné nařízení exekuce
 • Zrušení rozsudku o povinnosti uhradit závazek
 • Majetek dlužníka není dostačující ani k pokrytí exekučních nákladů
 • Splacení dluhu

Před exekucí vás může zachránit i insolvence

Insolvence neboli také osobní bankrot nebo oddlužení. Co to je? Jedná se o možnost řešení finančního úpadku, které je určené pro soukromé osoby, ale od roku 2014 může žádost podat také podnikající fyzická nebo právnická osoba.

Návrh na oddlužení podává samotný dlužník insolvenčnímu soudu a aby mohlo být jeho návrhu vyhověno, musí splnit několik podmínek.

 • Pravidelný příjem – jedná se o zásadní podmínku a příjem může být různého druhu (plat, zisky z podnikání, pronajímání apod., důchod, rodičovské příspěvky atd.). Příjmy by měly být dostatečné k uhrazení min. 30 % dluhu do 5 let. Zdroje může poskytnout i třetí osoba
 • Dva a více věřitelů – pro insolvenci je nutné mít dva nebo více věřitelů. Nestačí více závazků u jednoho věřitele
 • Závazky jsou 30 nebo více dnů po splatnosti a dlužník je není schopen uhradit
 • Čistý trestní rejstřík dlužníka
 • Doložení všech potřebných dokumentů – seznam majetku, seznam závazků, údaje o příjmech za poslední 3 roky apod

Splnění těchto podmínek ještě automaticky neznamená, že bude návrh dlužníka na oddlužení přijat – bez jejich splnění je však šance mizivá nebo žádná.

Oddlužení může být způsobem, jak zamezit exekuci, ale nelze si představovat, že při vyhlášení osobního bankrotu budete za vodou. Naopak. Čekají vás opravdu perné časy, kdy budete muset veškeré prostředky mimo naprostého minima pro přežití odkládat na splácení dluhů.

Je možné získat půjčku, pokud jsem v exekuci nebo insolvenčním řízení?

Někteří lidé se snaží řešit pomocí úvěru svou tíživou finanční situaci a zamezit například hrozící exekuci nebo takto si vypomoct v případě osobního bankrotu. Získat půjčku za těchto podmínek je však téměř nereálné.

Většina seriózních poskytovatelů si poměrně důsledně prověřuje, jaký je finanční status žadatelů, zda nejde o klienty problémové, a jestli budou schopni půjčku splácet. Prověřování takzvané bonity klienta, která zahrnuje jeho důvěryhodnost, solventnost, kredibilitu apod., je základním bodem procesu každé žádosti o půjčku nebo i jiný finanční produkt.

Poskytovatelé přitom čerpají informace například z registrů dlužníků a také mohou vyžadovat prokázání stálého příjmu ze zaměstnání nebo podnikání (nebo z jiných zdrojů). Velký důraz na prověřování bonity a na „bezúhonnost“ žadatele je kladen zejména bankovními společnostmi. U bankovních ústavů tak nejspíš s žádostí o půjčku nepochodíte ani v případě jen hrozící exekuce, natož po vyhlášení osobního bankrotu.

Existují však nebankovní poskytovatelé půjček, kteří se zaměřují právě na klienty se sníženou bonitou a půjčky jim nabízejí. Existuje zde však značné riziko, že se dostanete do ještě větších problémů, jelikož se uzavíráte do nekončícího kruhu půjček a dluhů. Řešení exekuce půjčkou tak nelze považovat za rozumné, protože v nejlepším případě půjde pouze o její odložení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *