Jak dosáhnout vymazání záznamu v registru dlužníků SOLUS?

Jak dosáhnout vymazání záznamu v registru dlužníků SOLUS?

Pokud se vám v minulosti stalo, že jste se opozdili se splátkou nebo jste požádali o jejich odložení, je možné, že je na vaše jméno veden negativní zápis v registrech dlužníků. Jejich přítomnost má bohužel velký vliv na bonitu, kvůli čemuž můžete přijít i o možnost sjednat si další úvěr nebo dosáhnout na výhodné podmínky v podobě nízkých úrokových sazeb.

Většina bank i nebankovních společností nahlíží do registrů dlužníků, čím si vytváří obrázek o tom, zda je žadatel schopný daný úvěr splácet. K dispozici je přitom hned několik registrů, jež se řídí různými pravidly.

Mezi ty nejznámější a nejpoužívanější se řadí především SOLUS, u nějž je za určitých podmínek možné zápis i smazat.

Co je to SOLUS

Pokud jste někdy v životě žádali o úvěr nebo podobný finanční produkt, určitě jste se alespoň jednou setkali s registry dlužníků. Mezi ty nejznámější se bezpochyby řadí SOLUS neboli Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů.

Konkrétně se jedná o soukromý registr dlužníků, který shromažďuje informace o klientech bank, nebankovních společností, mobilních služeb či dodavatelů energií. Registr přitom spolupracuje pouze s vybranými členy sdružení, mezi něž se řadí například MND, MONETA Money Bank, O2 nebo dokonce Twisto.

Pozitivní i negativní registr

SOLUS se přitom skládá hned z několika registrů, včetně negativního a pozitivního registru. Do prvního zmíněného jsou zapisovány veškeré negativní zápisy od 500 Kč. K samotnému zápisu přistupuje vždy člen sdružení, a to až poté, co klient neuhradí požadovanou částku tři měsíce po sobě.

U nových smluv je zápis proveden už po dvou měsících. Naopak do pozitivního registru jsou zapisovány veškeré závazky klientů, díky čemuž si mohou poskytovatelé ověřit, jakými závazky žadatel či klient disponuje. Všechny záznamy jsou v SOLUS evidovány 3 roky u úvěrů a 1 rok u ostatních služeb.

Jaké další registry dlužníků existují

SOLUS není jediným registrem dlužníků, se kterým se můžete v životě setkat. Banky i nebankovní společnosti využívají hned několik registrů, jejichž prostřednictvím si mohou ověřit míru zadlužení a platební morálku svých klientů.

Bohužel kromě oficiálních registrů můžete narazit i na ty podvodné, jejichž cílem je pouze vylákat osobní údaje od nic netušících dlužníků. Během dohledávání informací je tedy třeba mít se na pozoru a nesdílet své údaje s neověřenými provozovateli registrů.

Bankovní a nebankovní registr klientských informací

Mezi jedny z nejvyužívanějších patří bankovní a nebankovní registr klientských informací. Konkrétně se jedná o dva oddělené registry se zkratkami BRKI a NRKI, jež jsou provozovány společností CRIF – Czech Credit Bureau. V registrech jsou přitom evidovány všechny informace o klientech bank a nebankovních společností.

Kromě prohřešků si tu tak mohou poskytovatelé ověřit i to, jaké závazky daný klient splácí. V registru jsou evidovány také neúspěšné žádosti o úvěry. Veškeré informace o dluzích jsou i po jejich splacení v registru vedeny další 4 roky.

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je státem provozovaný registr, který slouží k evidenci a sledování všech probíhajících exekučních řízení na území České republiky. Po zaplacení poplatku si v něm kdokoliv může dohledat informace o probíhajícím exekučním řízení. Na pár kliků tak zjistíte jména věřitelů, výše pohledávek a další relevantní údaje spojené s řízením.

Evidovány jsou však pouze exekuční řízení spojená s běžnými věřiteli. Nenajdete tu tedy žádné informace o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finanční správou či zdravotními pojišťovnami – právě tyto dluhy jsou přitom nejčastěji vymáhány. Na rozdíl od většiny jiných registrů jsou veškeré záznamy veřejně dostupné pouze 15 dní od ukončení řízení.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupná elektronická databáze, která zaznamenává informace o insolvenčních řízeních v České republice. Obsahuje údaje o dlužnících, věřitelích, insolvenčních správcích, typu a stavu insolvenčního řízení. Jedná se o jediný veřejný registr, k němuž má přístup doslova každý, a to zcela bez poplatku.

Kdokoliv si tak může procházet veškeré zmíněné údaje a ověřit si, zda osoba, se kterou chce například začít podnikat není nespolehlivá a předlužená. Od ukončení insolvenčního řízení je zápis veřejně dostupný dalších 5 let. Po jejich uplynutí je zápis znepřístupněn, ale je stále viditelný pro soud a insolvenční správce.

Registr dlužníkůVeřejný registrPozitivní zápisNegativní zápisDostupné informaceDélka vedení zápisu
SOLUSNe (výpis pouze pro dlužníka za poplatek)AnoAnoSjednané závazky, platební morálka3 roky (1 rok mobilní služby a dodavatelé energií)
BRKINe (výpis pouze pro dlužníka za poplatek)AnoAnoSjednané závazky, platební morálka4 roky
NRKINe (výpis pouze pro dlužníka za poplatek)AnoAnoSjednané závazky, platební morálka4 roky
Centrální evidence exekucíAno (výpis za poplatek)NeAnoInformace o vedeném exekučním řízení15 dní po ukončení
Insolvenční rejstříkAnoNeAnoInformace o vedeném či ukončeném insolvenčním řízení5 let

Jak se od sebe liší negativní a pozitivní zápisy v registru

Jak už jsme výše několikrát zmínili, v souvislosti s registry dlužníků se můžete setkat se dvěma druhy zápisů, a to negativními a pozitivními. Velká část klientů si však tyto zápisy plete nebo neví, co si pod názvy představit. Význam zápisů si však mohou odlišně vysvětlovat i samotné registry, které si také stanovují, za jakých podmínek k zápisu dochází.

Pozitivní zápisy

Pozitivní zápisy jsou většinou považovány za příznivé a mají za úkol potvrdit, že klient disponuje dobrou platební morálkou. Zahrnuty mohou být i neutrální informace o jednotlivých závazcích klienta, díky čemuž si může poskytovatel udělat obrázek o jeho míře zadlužení.

Negativní zápisy

Negativní zápisy v registrech jsou spojené s nesplácením závazků. Každý registr si přitom sám stanovuje, kdy a za jakých podmínek je zápis registrován. U většiny z nich se však jedná o jeden až tři měsíce. Kromě nesplácení může být negativně vnímáno i odložení splátek úvěru.

Nepříznivě jej hodnotí zejména banky, pro které takový klienti mohou představovat riziko. Obecně platí, že čím více negativními zápisy disponujte, tím nižší máte šanci na sjednání dalšího úvěru. Nejpřísnější jsou v tomto ohledu právě banky, které nejsou k nespolehlivým klientům zrovna moc shovívavé.

Proč je dobré o výmaz ze SOLUS požádat

Sjednání úvěru nemusí být tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud chcete dosáhnout na vysoké částky nebo výhodné podmínky, musíte bance nejprve dokázat, že disponujete dostatečnou bonitou. Ta je hodnocena podle celé řady parametrů, včetně výše příjmů a platební morálky žadatele.

Jestliže jste v minulosti disponovali negativním zápisem v registru dlužníků, bude pro vás sjednání nového úvěru velmi složité. Některé typy úvěrů přitom mohou být pro vás i nedostupné, a to hlavně hypoteční úvěr. V takovou chvíli je třeba zapojit veškeré síly a pokusit se vylepšit vaši bonitu co nejvíce to půjde.

Jedním z řešení je právě výmaz z registru dlužníků, který je možný pouze u SOLUS. Rázem tak můžete svoji bonitu i výrazně navýšit a z ničeho nic se stát zodpovědným klientem bez negativních zápisů v registru. Podobně na vás bude pohlížet i samotná banka, která vám buď zpřístupní možnost sjednat si úvěr, nebo vám poskytne mnohem výhodnější podmínky.

Jak na výmaz zápisu ze SOLUS

Pokud chcete vylepšit svoji bonitu výmazem ze SOLUS, připravte se na to, že nemusí být vše tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Registr totiž nemusí být zrovna vstřícný a u některých zápisů vás může i pořádně potrápit. Pozor si dejte především na pečlivé sepsání žádosti a správnost veškerých údajů. Celý proces obvykle probíhá takto:

  • Na úplném začátku si budete muset ověřit, o jaký zápis v registru se konkrétně jedná. K tomu budete potřebovat výpis z registru, jenž je zpoplatněn. Za výpis přes SMS zaplatíte 99 Kč a za poštovní výpis 320 Kč.
  • Ujistěte se, že je dluh spojený s negativním zápisem splacený. V opačném případě je jej nutné nejprve splatit a smluvně ukončit vztah s věřitelem.
  • Sepište žádost o výmaz z registru dlužníků a odešlete ji v písemné formě na adresu provozovatele registru.
  • Vyčkejte několik dní na rozhodnutí sdružení. Obvykle by nemělo trvat déle než 30 dnů.

Pokud sdružení odmítne provést výmaz z registru, nemusíte hned věšet hlavu. Ještě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který by vám měl vyhovět a zajistit, že zápis bude z registru vymazán. Podle jeho rozhodnutí totiž nemá SOLUS právo uvádět negativní zápisy v registru, pokud je daný dluh již splacen.

SOLUS kontakt

SOLUS.cz
zájmové sdružení právnických osob
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: info@solus.cz
tel.: +420 840 140 120

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *