Jak dosáhnout vymazání záznamu v registru dlužníků SOLUS?

Jak dosáhnout vymazání záznamu v registru dlužníků SOLUS?

Záznam v registru dlužníků SOLUS může být poměrně zásadní překážkou při žádostech zejména o bankovní úvěry, ale i jiné finanční produkty (více o tom, jak funguje SOLUS a jak se může vaše jméno stát jeho součástí, najdete v článku Co je to registr dlužníků SOLUS a jak do něj nahlédnout?).

Dostat se na stránky registru je poměrně snadné, dosáhnout odstranění zápisu a „očištění“ svého jména a finanční pověsti je však zpravidla poměrně náročné, nebo přinejmenším zdlouhavé. Naštěstí je to však možné a po splnění podmínek máte na smazání záznamu nárok.

Chystáte se žádat o úvěr? Zjistěte, jestli máte čistý štít

Společnosti, které jsou součástí sdružení SOLUS, mohou vytvářet záznamy a také databázi prohlížet. Vypomáhají si tak navzájem. Na černou listinu se přitom můžete dostat při zpoždění se splátkou půjčky nebo úhradou za energie či paušál. Výjimku tvoří jen velmi nízké dluhy do 500 Kč, které se do databáze nedostanou. I ty však mohou být zrádné, jelikož při jejich nesplacení mohou narůstat i naprosto absurdně vysoké penále, které původní částku za nějaký čas mnohanásobně převýší.

Pokud se chystáte zažádat o úvěr, ať už se jedná o nízkou spotřebitelskou půjčku, nebo o několikamilionovou hypotéku – měli byste si ověřit, zda vůbec máte šanci na úspěch. Zejména, pokud víte, že jste v minulosti měli problémy se splácením, bylo by záhodno si před zažádáním ověřit, jestli v databázi SOLUS nefigurujete.

V případě bankovních úvěrových produktů vám nejspíš zápis snahy o jejich získání zcela zhatí. Podařit se vám sice může získat nějaký druh nebankovního úvěru, avšak cenou za nezájem o vaši bonitu a finanční minulost jsou obvykle nepříliš výhodné, nebo i velmi špatné podmínky půjčky (od 1.12.2016 již ani takovou půjčku není možné získat).

Kdy máte právo na výmaz z registru?

Záznam v registru SOLUS zpravidla sám jen tak nezmizí. První podmínkou je samozřejmě mít splacené všechny dluhy a závazky, které byly příčinou zápisu. Poté máte na odstranění zápisu sice právo, ale i tak vaše jméno v databázi zůstane ještě zpravidla tři roky – minimálně však rok (například v případě opožděného splácení účtů za telefon).

Jak urychlit smazání záznamu?

Tři roky jsou samozřejmě dlouhá doba a ne každý může s vyřizováním úvěru nebo hypotéky čekat takto dlouho. Jsou však vůbec nějaké možnosti, jak odstranění záznamu urychlit?

Jak již bylo řečeno, prvotní a logickou podmínkou je vyrovnání veškerých dluhů. Zjistěte si, u které společnosti máte nesplacené závazky, jež jsou příčinou zápisu, a neprodleně je uhraďte. Ověření, které konkrétní závazky vedly k zápisu, je důležité, protože při velkém množství smluv a využívání velkého počtu finančních produktů (několik paušálů, více půjček, leasingů apod.) mohou lidé často ztratit přehled.

Konkrétní společnosti je po uhrazení dluhu vhodné i kontaktovat a ověřit si, že jsou všechny závazky vyrovnány. Dobrá komunikace s poskytovatelem finančních služeb je velmi důležitá a může často i předejít vašemu zápisu do registru dlužníků danou společností.

Pokud se jedná o finanční produkt nebo službu, u které je to proveditelné, je vhodné s danou společností ukončit smlouvu. Současně s vypovězením smlouvy také odvolejte svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů danou společností. Tento souhlas bývá vyžadován při uzavírání smlouvy.

Dalším krokem je oslovení samotného sdružení a žádost o vymazání záznamu v registru SOLUS. Posledním a poměrně radikálním krokem, ke kterému se můžete uchýlit v případě, že ke smazání záznamu nedojde ani po splnění všech výše uvedených kroků a po urgenci ve sdružení SOLUS, je oslovení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Na základně stížnosti na tomto úřadě je teoreticky možné domoci se smazání zápisu v registru SOLUS.

SOLUS kontakt

SOLUS.cz
zájmové sdružení právnických osob
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: info@solus.cz
tel.: +420 840 140 120

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *