Je výhodnější požádat o hypotéku v páru nebo jako jednotlivec?

Je výhodnější požádat o hypotéku v páru nebo jako jednotlivec?

Hypoteční úvěr je jedním z nejčastějších úvěrových produktů, které nám pomáhají ke splnění našeho snu. V tomto případě je to sen o vlastním bydlení. Bohužel v souvislosti se stále přísnějšími podmínkami pro získání hypotečního úvěru, mohou mnozí z nás odejít z banky s nepořízenou. Existuje však způsob, jak můžete svou šanci na získání hypotéky zvýšit, a to žádostí o hypotéku se spolužadatelem. Jednoduše požádáte o hypotéku ve dvou.

Kdo si žádá o hypotéku v páru?

O hypotéku si lze požádat různými způsoby. V souvislosti s tématem našeho článku se nejprve pojďme podívat na to, co to vlastně znamená požádat si o hypotéku v páru. O takovou hypotéku si tedy žádají zejména:

  • Manželé
  • Nesezdané páry

Protože za pár považujeme typicky manžele, je to obvyklé právě u manželů. Přičemž manželé, kteří se nedohodli na zúžení společného jmění, ani nemají na výběr a musí žádat o hypotéku společně, tedy v páru.

Osoby, které nejsou v manželském svazku, ale žijí jako nesezdaný pár, mohou samozřejmě požádat o hypotéku jednotlivě, ale mohou požádat i společně se svým partnerem. Mají tedy na výběr. Není ale nutné, aby váš spolužadatel byl váš životní partner, i když je to nejčastější situace, protože o hypotéku zpravidla žádají lidé, kteří spolu plánují nějakou společnou budoucnost.

Spolužadatele mohou mít i lidé bez partnera

Jak jsme tedy zmínili, přestože je to méně časté než u párů, tak o hypotéku se spolužadatelem mohou žádat i lidé žijící single, kteří chtějí vlastní bydlení. V tomto případě se stane u schválené hypotéky spoludlužníkem nikoliv tedy partner, ale třeba příbuzní, případně rodiče a podobně.

Zatímco v minulosti bylo to jednotlivců typické, že si žádali o hypotéku samostatně, a stále je to převažující procento, zpřísňující se podmínky pro získání hypotéky donutily také tyto lidi častěji přizvat k žádosti spolužadatele, který se následně stane spoludlužníkem. Přitom dokonce nemusí jít nutně pouze o dvě osoby, ale žádat o hypoteční úvěr mohou klidně i čtyři lidé. To je také typické omezení, které v tomto ohledu mají banky nastaveno. Obecně však platí, že větší počet lidí žádá o hypotéku spíše výjimečně.

Pár může získat lepší podmínky a vyšší úvěr

Hlavní důvod, proč lidé žádají o hypoteční úvěr v páru, tedy společně s dalším spolužadatelem, je celá řada výhod, které z toho plynou. To jsme již ostatně naznačili výše. Jedná se zejména o:

  • Lepší podmínky úvěru
  • Snížení rizika nesplácení

Při žádosti o hypotéku banka posuzuje vaši bonitu. Pokud žádáte v páru, tak ale neposuzuje bonitu jednotlivce, ale celkovou bonitu vaší domácnosti. To pro vás znamená možnost získat lepší podmínky úvěru a dosáhnout také na vyšší úvěr. Celkově to také zvyšuje vaši šanci na úvěr jako takovou.

Znamená to pro vás také větší klid, protože se přirozeně snižuje riziko nesplácení. Pokud u jednoho z partnerů vypadnou příjmy, tak nějakou dobu je schopen nepochybně dostatečně plnit rozpočet domácnosti druhý partner. Není tak potřeba obracet každou korunu a tvořit velké rezervy, abychom byli připraveni na úplný výpadek příjmů. Ten je v tomto případě mnohem méně pravděpodobný, než u jednotlivců.

Situace, kdy se partner stává při žádosti přítěží

Ačkoliv žádostí o hypotéku v páru lze leccos získat, můžete také tratit. A to zejména v těch případech, pokud jeden z partnerů má horší finanční minulost. Banky totiž prověřují samozřejmě oba žadatele, což je právě ono potenciální riziko. Pokud tedy víte, že jeden z vás by prověrkou banky pravděpodobně neprošel, raději se do toho společně nepouštějte.

Tady to mají ztíženo manželé, kteří musí o hypotéku žádat ve dvou. Tady je vlastně jeden z partnerů, který nemá úplně ideální finanční minulost, při žádosti v podstatě přítěží. Druhý z partnerů potom musí bance vlastně prokázat, že je schopen jednak plnit závazky vyplývající z hypotečního úvěru, ale také další závazky, které může mít případně partner s horším finančním pozadím.

Problémy přinášejí i neshody mezi partnery

Jsou zde také některá úskalí, která se týkají partnerského soužití a která mohou vybublat na povrch, když už jste hypotéku získali a splácíte. Týká se to tedy především manželů nebo nesezdaných partnerů. Ačkoliv v době žádosti o hypotéku si můžeme plánovat společnou budoucnost, statistiky hovoří o tom, že tyto plány v mnoha případech nevydrží. Následně je nutné řešit vzájemné majetkové vypořádání, kde samozřejmě spadá i společná hypotéka. Pochopitelně vše má ale své řešení, v tomto případě se jedná zejména o:

  • Předčasné splacení hypotéky
  • Převedení hypotéky na jednoho z manželů či partnerů
  • Prodej nemovitosti včetně hypotéky

Jelikož pravděpodobně neplánujete již společně žít v nemovitosti, na kterou jste si vzali hypotéku, můžete prodat nemovitost a hypotéku předčasně splatit. Zde však mohou vzniknout určité poplatky, pokud je ještě úvěr zafixovaný.

Dále je možnost převedení hypotéky na jednoho nebo druhého bývalého partnera. Je však nutné, aby bývalý partner, na kterého bude celá hypotéka převedena, měl dostatečné příjmy a splnil veškeré požadavky nutné k tomu, aby se na něj mohla hypotéka přepsat. Pokud to není možné, může ale přizvat dalšího spoludlužníka, což může být třeba nový partner.

Potom je tady také možnost, že lze nemovitost prodat, ale zároveň i s hypotékou. Tady může být trochu problém se samotným prodejem nemovitosti, protože nového majitele si samozřejmě bude banka prověřovat a musí být adekvátní náhradou. Pro kupujícího zde vyvstávají ještě další skutečnosti, jako je například nutnost doplacení rozdílu mezi tržní hodnotou nemovitosti a částkou, která ještě zbývá bance doplatit.

Při problémech je hlavně potřeba umět se domluvit

Největším úskalím s ohledem na vznik případných neshod mezi manželi nebo partnery, bývá nutnost se zkrátka domluvit. Veškerá výše zmíněná východiska, která vám pomohou vyřešit společnou hypotéku, jestliže se v životě rozejdete, stojí právě na tomto. Vzájemná komunikace mezi partnery v těchto situacích často ale není příliš jednoduchá, což se nakonec může ukázat jako největší překážka, jak vyřešit společnou hypotéku. Stačí, aby každý z partnerů měl zkrátka jiný názor, ze kterého nehodlá ustoupit, a patová situace je na světě.

Může být tedy hypotéka pro jednotlivce výhodnější?

V obecné rovině je stručná odpověď, že nikoliv, protože žádost v páru zlepšuje vaše posuzované ekonomické ukazatele a zvyšuje šanci, že hypotéku dostanete. Pokud budete žádat o hypotéku jako jednotlivec, budete mít pravděpodobně horší pozici. Problémem je zejména:

  • Nedostatečná výše příjmů
  • Na splácení jste sami

Nedostatečná bonita je sama o sobě často důvodem pro zamítnutí žádosti o hypotéku u jednotlivce. Pokud už hypotéku dostanete, musíte zase počítat s tím, že na splácení jste sami, a tak je zde vyšší zátěž vašeho rozpočtu. Musíte si udržovat větší finanční rezervu, a to už z důvodu, pokud náhodou ztratíte zaměstnání nebo budete dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

Na druhou stranu mohou být i dobře zajištění žadatelé, kteří zkrátka se získáním hypotéky jako jednotlivci problém mít nemusí. Zároveň vám to přináší určitou svobodu, kdy i pokud žijete nesezdaní s partnerem, vzájemně neovlivňujete svou finanční situaci. Nemusíte také řešit případné vypořádání majetku, pokud se nakonec s partnerem rozhodnete se rozejít.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *