PŘEHLEDNĚ: Jaké jsou podmínky pro odklad splátek úvěrů a hypoték

PŘEHLEDNĚ: Jaké jsou podmínky pro odklad splátek úvěrů a hypoték

Současná situace zasáhla mnoho domácností, které tak ztratily svůj pravidelný příjem. Koronavirová pandemie zamávala s životy mnoha lidí a ti momentálně nemají dostatek finančních prostředků, aby mohli splácet své případné závazky v podobě spotřebitelských či hypotečních úvěrů.

Teď se ale naskytlo řešení pro tyto případy. Lidem totiž mají možnost odsunout splátky svých úvěrů, což jim nemálo pomůže alespoň z části odlehčit jejich případnou finanční tíseň.

Odklad splátek byl bankami nabídnut ještě před schválením zákona

České banky se již 12. března 2020 rozhodly dobrovolně poskytnout svým klientům možnost odkladu splátek, a to na tři měsíce. Podmínkou pro umožnění odkladu byla platební neschopnost dlužníka kvůli koronaviru, což banky také ověřovaly. Navíc lidé museli doposud o tuto možnost žádat individuálně. Pravidla u jednotlivých bank taktéž nebyla jednotná, a to se nelíbilo ani ministryni financí Aleně Schillerové, a proto bylo navrženo odklad splátek podložit zákonem.

Co se schválením zákona změní

Ze zákona si banky ani nebankovní instituce nebudou ověřovat, zda existuje nějaká spojitost mezi dlužníkovou neschopností splácet a zásahem koronaviru. Nyní je dostačující klientovo sdělení bance o negativním dopadu epidemie na jeho schopnost splácet úvěr. Dlužník si nyní může navíc sám vybrat, zda má zájem o odložení splátek na 3 měsíce nebo 6 měsíců.

Co je možno odložit

Lidé mají v současnosti možnost odložit splácení jejich úvěrů, ať už se jedná o ty spotřebitelské či hypoteční. Jedná se o úvěry, které byly sjednané a čerpané před 26. březnem 2020.

Klient má tedy nárok na odklad splátek:

  • hypoték
  • spotřebitelských úvěrů
  • úvěrů ze stavebního spoření
  • podnikatelských úvěrů
  • klasického (ne operativního) leasingu

Odklad je možné využít na jeden úvěr, ale také pro více současně.

Zákon se týká bank, stavebních spořitelen i nebankovních poskytovatelů úvěrů neboli splátkových společností.

Na co se moratorium nevztahuje

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. U daného úvěru taktéž klient nesmí mít prodlení se splátkou delší než 30 dnů. To znamená, že byl úvěr řádně splácen alespoň do konce února.

Na jak dlouho lze splácení přerušit

Čím dříve dlužník zažádá o odklad splátek, tím déle toho bude moci využít. Podle zákona se jako první odloží splátka v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kdy bude odklad oznámen. Jak již bylo zmíněno výše, splácení úvěrů lze odložit na 3 nebo 6 měsíců, to znamená do konce října letošního roku nezávisle na tom, kdy o tuto možnost bude požádáno.

Pokud klient již využil dobrovolné nabídky banky a bylo mu schváleno odložení splátky na tři měsíce, nic se pro něj nemění. Od květnové splátky pak může přejít do režimu daným zákonem. V každém případě nelze odsunutí sčítat déle než do 31. října. To znamená, že tímto datem odklad splátek končí bez ohledu na „součet“ úlev.

Dlužníci, kteří o odklad nemají zájem, mohou splácet dál

Co se týče klientů, jejichž schopnost splácet nebyla pandemií nijak zasažena, nemusí tuto skutečnost hlásit a nejsou nuceni využívat odkladu svých splátek. Mohou tedy nerušeně splácet dál. Pokud totiž o přerušení splátek vysloveně nepožádají, nic se pro ně nemění.

Žádost o přerušení splátek

Žádost funguje jako přihlašovací princip (opt-in). Stačí tedy, když klient vyplní on-line formulář, který jeho banka dává k dispozici. Do něj pak vyplní své kontaktní údaje. Dále je po klientech požadováno, aby ve formuláři označili konkrétní úvěr, jehož splácení se má přerušit, tedy jeho číslo podle smlouvy. To je důležité hlavně v případě, když má dlužník u jedné banky víc úvěrů. Když nebude označen konkrétní úvěr, přeruší se splácení všech existujících u dané banky.

Poplatky spojené s moratoriem

Za samotné přerušení splácení nesmí banka nebo úvěrová společnost vybírat žádný poplatek. Dále nesmějí být vybírány ani případné další platby placené v průběhu, které jsou sjednané ve smlouvě o úvěru. Existují ale dvě výjimky.

Zaprvé musí klient dál platit za pojištění související s úvěrem. Obvykle se jedná o pojištění schopnosti splácet, pojištění nemovitosti nebo různá pojištění předmětu leasingu. Tím může být například povinné ručení a havarijní pojištění u auta, které je předmětem finančního leasingu.

Druhou výjimkou je pak placení úroku. O tom je více informací níže.

Úroky po dobu odkladu splátek

U většiny bank a úvěrových společností se splátky budou úročit i během jejich odkladu. Zákon to totiž nezakazuje. Pouze udává, že banka nesmí od spotřebitelů požadovat zaplacení úroků ihned po přerušení moratoria. U podnikatelů to požadovat smí. Pavel Juříček ze strany ANO prosadil, aby úroky během moratoria nebyly dále úročeny a uhradily se až na konci doby splácení úvěru. Tím bude zabráněno takové situaci, kdy by spotřebitel musel zaplatit úroky v takové výši, která by se pro něj stala likvidační. Banky navíc uvádějí, že kvůli moratoriu může dojít ke zvýšení počtu splátek a prodloužení splatnosti úvěrů.

Banky mohou také klientům od úroků dobrovolně ulevit. Pro to se zatím rozhodly banky dvě, a to Česká spořitelna a banka Creditas. Odpuštění úroků po dobu odkladu u nich platí pouze pro hypotéky, ne spotřebitelské úvěry.

Co se týče neodpuštěných úroků, budou při odkladu zachovány ve smluvní výši. U spotřebitelů tak mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, navýšené o osm procentních bodů. Aktuálně se tedy jedná o výši devět procent.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *