Jak správně postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

Jak správně postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

Cestování autem je v dnešní době samozřejmostí. Mnoho z nás tak stráví každý den za volantem několik hodin, zejména při dojíždění do práce či výkonu zaměstnání, další hodiny pak o víkendu či během dovolené. Autem, ať již z pracovních či osobních důvodů, často cestujeme nejen na území České republiky, ale také do zahraničí.

Cestování autem do zahraničí ale s sebou přináší určité povinnosti a specifika, se kterými je vhodné se předem obeznámit, abyste v případě potíží nebyli nepříjemně zaskočeni. Jednou ze situací, které se mnoho lidí obává, je to, když v zahraničí způsobí dopravní nehodu.

Štěstí přeje připraveným

Pokud víte, že vás s autem čeká cesta do zahraničí, odborníci doporučují, abyste určitý čas věnovali přípravě a kontrole vozidla a potřebných dokladů. Na základě zákona musí mít všechna vozidla jezdící na českých komunikacích povinné ručení. S klasickým povinným ručením si vystačíte rovněž ve většině zemí Evropy, obecně platí ve všech státech Evropského hospodářského prostoru a v dalších zemích, které jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky, například v:

  • Chorvatsku
  • Albánii
  • Ukrajině

Dokladem o uzavřeném povinném ručení je zelená karta, která je považována za mezinárodní doklad. Limity pojistného plnění bývají ale často zvlášť rozděleny na Českou republiku a zahraničí. Zatímco na našem území jsou z povinného ručení hrazeny všechny škody, které autem způsobíte na majetku a zdraví osob, v zahraničí tomu tak být zcela nemusí a často je krytí hrazeno jen do určité výše. V případě, že ve státě, do kterého se chystáte, povinné ručení neplatí, musíte si pojištění sjednat zvlášť. V některých zemích stačí zařídit si krátkodobé pojištění na hranicích, jiné státy vyžadují sjednání předem.

Pokud máte kromě povinného ručení také havarijní pojištění, bude vám s největší samozřejmostí částečně platit také v zahraničí. Na rozdíl od povinného ručení ale neexistují jednotná pravidla, konkrétní platnost havarijního pojištění v zahraničí závisí na pojišťovně, u které máte havarijní pojištění sjednané. Jinou možnost představuje sjednání speciálního krátkodobého havarijního pojištění do zahraničí. Toto pojištění  lze snadno sjednat pouze na dobu pobytu v zahraničí a nabízí ho většina pojišťoven. Další věcí, kterou se před cestou do zahraničí vyplatí zkontrolovat, je povinná výbava, tedy nutnost či nenutnost mít v automobilu:

  • Autolékárničku
  • Reflexní vesty
  • Hasicí přístroj

V neposlední řadě je vhodné i sjednání osobního cestovního pojištění na pokrytí případných léčebných výloh.

V případě zranění volejte 112

Pokud se v zahraničí stanete účastníky dopravní nehody, je nejdůležitější zachovat klid a řídit se několika základními pravidly.

Předně neprodleně zastavte své vozidlo a zároveň zabezpečte místo nehody, tedy například zapněte varovná světla a umístěte na vozovku výstražný trojúhelník. Před vystoupením z vozu si nezapomeňte obléknout reflexní vestu.

Pokud byl při nehodě někdo zraněn, snažte se mu poskytnout první pomoc a zároveň kontaktujte záchrannou službu, případně také policii či hasiče. Nejjednodušší je v tomto případě zavolat na jednotné evropské číslo pro tísňové volání 112. Ve většině států toto jednotné evropské číslo pro tísňové jednání funguje zároveň s národními čísly tísňového jednání, která tak v případě jejich znalosti můžete rovněž použít. Zároveň je vhodné co nejrychleji kontaktovat také svou pojišťovnu, kde vám poradí, jak se správně zachovat, jaké informace je nutné zjistit a jaké dokumenty je nutné vyplnit. Jedná se především o tak zvaný mezinárodní evropský protokol o zápisu nehody neboli Evropský záznam o dopravní nehodě.

Jak vypadá Evropský záznam o dopravní nehodě

Tento formulář byste s sebou měli vozit nejen do zahraničí, ale i při cestách po České republice. Jeho součástí jsou všechny důležité informace o viníkovi i účastnících dopravní nehody, o jejích okolnostech a podmínkách i případných svědcích. Formulář obsahuje i volné místo pro nakreslení situace v okamžiku nehody.

Co dělat, když nehodu způsobíte vy?

Obecně se dá říci, že mohou nastat dvě situace, buď nehodu v zahraničí způsobíte vy, nebo jste jejím pouhým účastníkem, kterému vznikla škoda. V prvním případě je nutné poškozené osobě či osobám nahlásit několik důležitých údajů, které slouží právě k vyplnění mezinárodního evropského protokolu o zápisu nehody. Těmito údaji jsou zejména:

  • Vaše jméno, příjmení a bydliště
  • Jméno, příjmení a bydliště, nebo případně obchodní jméno a sídlo, vlastníka vozidla, kterým byla nehoda způsobena
  • Obchodní jméno a sídlo vaší pojišťovny a také číslo pojistné smlouvy, registrační značku vašeho vozidla a číslo zelené karty

Rovněž vy si zapište jména a adresy řidičů ostatních vozidel a případně také svědků nehody, dále si poznamenejte rovněž údaje o vozidlech, které se účastnily nehody, zejména jejich typ, barvu, registrační značku, a pořiďte si z místa nehody vlastní fotodokumentaci. Obecně se doporučuje snažit se ke každé nehodě přivolat policii, i když v některých státech policie jezdí k nehodám pouze v určitých podmínkách. V případě jakékoli dokumentace ji podepisujte pouze tehdy, pokud s jejím zněním opravdu souhlasíte a rozumíte mu.

Co dělat při dopravní nehodě

Co dělat, pokud jste pouhým účastníkem nehody?

I v tomto případě se vyplatí kontaktovat co nejdříve svou pojišťovnu a pokusit se od viníka nehody zjistit informace zahrnující jeho jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště, nebo případně obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena, registrační značku vozidla, obchodní jméno a sídlo pojišťovny viníka nehody, číslo pojistky a číslo zelené karty.

Následně společně s ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě. Nezapomeňte na to, že před oddělením originálu od kopie tohoto dokumentu je důležité formulář nejen podepsat, ale zároveň zaškrtnout i vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů, jinak by později mohlo dojít k jejich úpravě někým jiným.

I v tomto případě se vyplatí pořídit si z nehody vlastní fotografie, které můžete následně v případě potřeby či problémů použít jako důkaz.

Následně se s uplatněním nároku na pojistné plnění a s dokumentací, která prokazuje odpovědnost za škodu, obraťte na příslušného pojistitele viníka nehody. Druhou možnost představuje obrátit se s žádostí o pomoc na Českou kancelář pojistitelů. Ta vám následně sdělí kontakt na škodního zástupce pojistitele škůdce v České republice. Každá pojišťovna, která poskytuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v některém ze států Evropského hospodářského prostoru, je totiž povinna ustanovit v každém jeho členském státě tak zvaného škodního zástupce, který jménem pojistitele, a zároveň na jeho účet, projednává škodní události.

Pro zjištění informace, kdo je škodním zástupcem viníka nehody, musíte znát několik údajů o nehodě, především její datum a místo, mezinárodní poznávací značku a registrační značku vozidla viníka a jméno jeho pojistitele.

Specifickou situací je, pokud bylo viníkem nehody vozidlo nepojištěné, nebo případně nezjištěné, neboť viník od nehody ujel, a vám se tak nepodařilo zjistit potřebné údaje. V takových případech je možné obrátit se s žádostí o pomoc a pokrytí nákladů na škody na garanční fond státu, ve kterém k nehodě došlo, nebo na kompenzační orgán státu, ve kterém máte trvalý pobyt vy, případně sídlo firma, která je majitelem vozidla.

Co dělat, když je vaše vozidlo nepojízdné?

V případě, že se jednalo o vážnější dopravní nehodu, jejímž následkem je vaše auto nepojízdné, neprodleně kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny. Telefonní kontakt na asistenční službu je zpravidla uveden na zelené kartě či na kartě k havarijnímu pojištění.

Základním obsahem asistenční služby je u většiny pojišťoven oprava poškozeného vozidla na místě nehody, nebo jeho případný odtah, dále jeho uskladnění, právní pomoc, případně rovněž zajištění noclehu a nutného tlumočení.

Základním doporučením je zároveň za žádných okolností nevyužívat nabídku asistenčních služeb od nejrůznějších poskytovatelů, kteří se náhodou na místě dopravní nehody objeví, ale nejsou smluvními službami vaší pojišťovny. Využití jejich služeb by se vám totiž mohlo velmi prodražit.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *