Žádost o řidičský průkaz – co je potřeba a jak celý proces probíhá?

Žádost o řidičský průkaz – co je potřeba a jak celý proces probíhá?

Podání žádosti o řidičský průkaz čeká nejen čerstvé řidiče, ale i ty, kteří oprávnění vlastní nějaký ten pátek. V obou případech je proces podání žádosti téměř totožný a pokud se nebojíte digitalizace, zabere vám pouze pár minut. Nový průkaz vám úřad vydá do několika týdnů, kvůli čemuž je dobré si o něj zažádat s dostatečným předstihem

Pro ty z vás, kteří si jdou pro svůj řidičský průkaz po prvé, ale i ostřílené řidiče, jsme připravili podrobného průvodce. Ten vás provede nejen procesem podání žádosti, ale i tím co jí předchází.

Kdo má na řidičský průkaz právo?

V první řadě se podíváme na to, kdo má na řidičský průkaz právo. Plné znění podmínek je obsaženo v zákonu č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a vyhlášce č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Podle nich musí všichni zájemci o řidičský průkaz:

 • dosáhnout věku 18 let (věk se u jednotlivých motorových vozidel liší),
 • projít si platnou lékařskou prohlídkou,
 • prokázat úspěšné dokončení zkoušek v autoškole,
 • disponovat trvalým bydlištěm na území ČR,
 • nesmí být na jeho jméno vydán zákaz řízení motorových vozidel,
 • nesmí být penalizován 12 trestnými body,
 • nesmí již disponovat průkazem z jiného členského státu EU.

TIP: Od roku 2024 bude možné získat řidičské oprávnění již od 17 let pod dohledem mentora. Do autoškoly bude možné nastoupit už od patnácti a půl let.

TYP ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZUKATEGORIE VOZIDELVĚK PRO ZÍSKÁNÍDOBA PLATNOSTI
AMMotorová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h a s objemem válců do 50 cm³15 let (do 18 let se souhlasem rodiče)10 let
A1Motocykly o objemu válců do 125 cm³ a výkonu do 11 kW16 let10 let
A2Motocykly o objemu válců do 35 kW a výkonu do 45 kW18 let10 let
AMotocykly bez omezení24 let10 let
B1Trojkolová a čtyřkolová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h17 let10 let
BOsobní automobily a nákladní automobily do 3,5 tuny18 let10 let
C1Nákladní automobily o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny18 let5 let
CNákladní automobily s hmotností nad 7,5 tuny21 let5 let
D1Autobusy s délkou do 8 metrů a hmotností do 750 kg21 let5 let
DAutobusy s hmotností do 750 kg určené k převozu více než 8 osob24 let5 let
TTěžká zemědělská nebo lesnická vozidla17 let10 let
Zkoušky pro získání řidičského průkazu

Žádost o udělení vs. žádost o výměnu řidičského průkazu

U řidičského oprávnění velmi záleží na tom, zda o doklad žádáte poprvé, nebo máte zájem pouze o jeho výměnu či opětovné vydání.

Žádost o udělení řidičského průkazu

Pokud jste doposud neměli řidičský průkaz, bude se vás týkat žádost o udělení řidičského průkazu. V takovém případě musíte nejprve úspěšně absolvovat autoškolu. V první řadě je nutné podat přihlášku a po přijetí kurz absolvovat do 18 měsíců.

Samotný kurz se skládá ze čtyř částí, a to:

 • Praktických jízd – Jsou běžnou součástí výcviku, přičemž je třeba absolvovat 28 vyučovacích hodin.
 • Teoretické výuky – Obvykle se pohybuje v rozmezí 10 hodin.
 • Testu – Obsahuje 25 otázek z 1 000 možných otázek. Pro splnění je nutné získat 43 bodů z 50 možných. Na vyplnění testu je stanoven limit 30 minut.
 • Praktických zkoušek – Probíhají za účasti inspektora a trvají zhruba 30 minut.

U testu i praktických zkoušek je možné vyčerpat hned tři pokusy, a to v průběhu 12 měsíců od prvního pokusu. Ihned po splnění všech náležitostí se můžete vydat na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, kde budete muset předložit:

 • (ne starší 6 měsíců),
 • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • čestné prohlášení o tom, že oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto v jiném státě.

Po předložení všech potřebných dokladů a dokumentů si vás pracovník úřadu vyfotí a vyžádá si poplatek ve výši 200 Kč. Úřad musí doklad vydat do 20 dní od podání žádosti. Ve zkrácené lhůtě je možné doklad získat do 5 dnů, za což ale zaplatíte 700 Kč.

Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu vypršení doby platnosti

Každý řidičský průkaz má určitou platnost, která se odvíjí zejména od jeho typu – konkrétní délky platnosti si můžete prohlédnout výše v tabulce. U klasických osobních automobilů trvá platnost 10 let. Zákon udává, že teprve 90 dní před jejím uplynutím je možné zažádat o výměnu.

V toto případě se můžete opět obrátit na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností. Využít lze i Portál dopravy či Portál občana, který vás už sám provede procesem podání žádosti. Zároveň je důležité disponovat také datovou schránkou. Samotný proces probíhá takto:

 1. Vyplníte potřebné údaje a potvrdíte vybranou fotografii z registru – důležité je, aby odpovídala vašemu současnému vzhledu.
 2. Vše potřebné přepošlete pomocí datové schránky na podatelnu vybraného úřadu, kde si chcete doklad vyzvednout.

Výměna řidičského průkazu je zdarma a opět trvá až 20 dnů – zrychlené vydání do 5 dnů je zpoplatněno částkou 700 Kč. O jeho vyhotovení vás bude úřad informovat skrze SMS, přičemž v menších městech může být výroba mnohem rychlejší.

Řidičský průkaz může za vás vyzvednout i jiná osoba, která předloží ověřenou plnou moc. Při převzetí je zároveň důležité odevzdat starý řidičský průkaz. O žádost můžete požádat i osobně. S sebou si vezměte:

 • starý řidičský průkaz,
 • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Žádost o výměnu získáte až na úřadě, přičemž ji obvykle pracovník vyplní pouze elektronicky. S sebou nemusíte nosit ani fotografii, vybrána bude buď z registru, nebo vás pracovník úřadu vyfotí na místě.

TIP: Pro hladkou a včasnou výměnu řidičského průkazu je doporučováno o nový průkaz zažádat zhruba 3 až 2 měsíce před vypršením platnosti.

Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu změny údajů

Pokud si změníte své jméno či příjmení, jste povinni do 5 dnů zažádat o jeho výměnu. V tomto případě však budete muset uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč – u zrychleného vydání činní opět 700 Kč. Žádost lze podat online nebo se můžete dostavit osobně na jeden z úřadů.

Potřebovat budete:

 • starý řidičský průkaz,
 • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti s již změněným jménem.

Opět s sebou nemusíte nosit žádost ani fotografii.

Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu ztráty či zničení

V případě ztráty řidičského průkazu je podle zákona třeba tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadu s rozšířenou působností. Každopádně se vyplatí obrátit i na policii, která se postará o to, aby váš doklad někdo nezneužil a neukradl vám vaši identitu.

Na obecním úřadě předložíte doklad totožnosti a požádáte o vyhotovení nového dokladu. Požádat můžete také o vystavení dočasného Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, jež je platný po dobu 30 dní.

Pokud se jedná pouze o poškození řidičského průkazu, doneste jej na příslušný úřad a odevzdejte jej. O výměnu lze v tomto případě požádat také online skrze Portál občana či Portál dopravy.

Žádost o vrácení řidičského průkazu

O řidičský průkaz můžete přijít hned z několika důvodů, může se jednat například o:

 • dosažení 12 trestných bodů,
 • uložení zákazu řízení motorových vozidel,
 • odnětí řidičského oprávnění z důvodu ztráty zdravotní či odborné způsobilosti.

Ve všech ze zmíněných případů je třeba projít novým kurzem v autoškole, díky němuž získáte nový doklad o odborné způsobilosti. Ten nesmí být starší než 30 dní. K žádosti je třeba přiložit i ostatní dokumenty, které se liší v závislosti na důvodu ztráty vašeho řidičského oprávnění.

Obvykle bude třeba předložit:

 • doklad totožnosti,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o odborné způsobilosti,
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu.

Vše je následně nutné osobně předložit nebo odeslat prostřednictvím datové schránky na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v místě vašeho obvyklého bydliště. Rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění je vydáno do 30 dnů. Poté je možné doklad vyzvednout na zvoleném úřadě.

Typ žádostiOnlineDoklad o odborné způsobilostiPosudek o zdravotní způsobilostiČestné prohlášeníPoplatekVyřízeníPovinnost podat žádost
Udělení řidičského průkazuNeAnoAnoAno200 KčDo 20 dníDo 6 měsíců od absolvování autoškoly
Výměnu řidičského průkazu z důvodu vypršení doby platnostiAnoNeNeNeZdarmaDo 20 dníDo vypršení doby splatnosti (nejlépe 3 až 2 měsíci před)
Výměnu řidičského průkazu z důvodu změny údajůNeNeNeNe200 KčDo 20 dníDo 5 dnů od změny údajů
Výměnu řidičského průkazu z důvodu ztráty či zničeníNeNeNeNe200 KčDo 20 dníNeprodlené po ztrátě
Vrácení řidičského průkazuNeAnoAnoNe200 KčDo 30 dníPo uplynutí trestu a absolvování autoškoly

TIP: Osoby s řidičským průkazem členského státu EU mohou o řidičský průkaz požádat, pokud disponují obvyklým bydlištěm na území ČR, nebo byl jejich dosavadní doklad ztracen, zničen nebo poškozen.

Podání žádosti o řidičský průkaz cizincem

Stejně jako každý řidič v České republice si musí i cizinci projít kurzem v autoškole. Platí pro ně přitom stejná pravidla, kdy jim musí být minimálně 18 let a doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Cizinci musí navíc doložit i své obvyklé bydliště, jímž se rozumí místo, kde se daná osoba zdržuje po dobu minimálně 185 dnů v roce, a to z důvodu osobních vazeb.

Doložení obvyklého bydliště je možné pomocí:

 • potvrzení o přechodném pobytu,
 • výpisem z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nemovitosti,
 • potvrzení o zaměstnání,
 • výpisu z živnostenského rejstříku,
 • potvrzení o studiu,
 • nájemní smlouvy k nemovitosti.

Tomu všemu se však můžete vyhnout v případě, že již vlastníte řidičský průkaz vydaný v:

 • členské zemi EU,
 • Norsku,
 • Švýcarsku,
 • Lichtenštejnsku.

Výměna je nutná v případě, že máte průkaz vydaný jiným státem mimo EU splňující podmínky stanovené Úmluvami o silničním provozu a disponujete trvalým nebo přechodným pobytem v ČR na dobu delší než jeden rok. Od udělení pobytu má řidič povinnost provést výměnu do 3 měsíců.

V takové situaci lze požádat pouze o výměnu řidičského průkazu. Proces probíhá stejně jako u českých občanů, přičemž se můžete dostavit na jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působnosti. Žádost není třeba nosit s sebou, pracovník přepážky se sám připojí k registru řidičů a vyplní ji elektronicky.

Jediným rozdílem je odevzdání cizojazyčného řidičského průkazu, který bude uložen v registru po dobu pobytu. Standardní vydání do 20 dnů není zpoplatněno. Požádat ale lze i o zrychlené vydání do 5 pracovních dnů za 700 Kč. Vyhotovený průkaz může vyzvednout i jiná osoba na základě plné moci.

Žádost o mezinárodní řidičský průkaz

Požádat můžete i o speciální typ řidičského průkazu v podobě mezinárodního řidičského průkazu. Ten je dostupný ve dvou provedeních a je potřebný zejména pro osoby, které mají v plánu řídit automobil v cizí zemi mimo EU a vybrané země. Volit lze z mezinárodního řidičského průkazu dle:

 • Ženevské úmluvy – jeho platnost činní 1 rok a platí pro omezený výčet zemí.
 • Vídeňské úmluvy – jeho platnost činní 3 roky a platí pro omezený výčet zemí.

Obě varianty jsou platné v odlišných zemích, přičemž některé uznávají platnost obou z nich. Dopředu je tedy důležité ověřit si, pro jaké země je daný průkaz platný. Pozor si dejte i na délku platnosti, která se odvíjí nejen od výše zmíněných limitů, ale i doby platnosti národního řidičského průkazu, na jehož základě je mezinárodní řidičský průkaz vydáván.

Mezinárodní řidičský průkaz je navíc možné použít pouze ve vybraných cizích zemích, a ne na území ČR. V obou případech je možné o mezinárodní řidičský průkaz požádat na obecním úřadě s rozšířenou působností, a to na počkání.

Potřebovat k tomu budete:

 • platný řidičský průkaz,
 • občanský průkaz,
 • průkazovou fotografii 35×45 mm,
 • vyplněnou žádost o mezinárodní řidičský průkaz,
 • poplatek 50 Kč.

Co vám hrozí při jízdě bez řidičského průkazu

Pokud vám již vypršela platnost řidičského průkazu, a i přesto se rozhodnete vyrazit na silnici, určitě se nejedná o nejlepší nápad. Pokud na vás narazí hlídka a požádá vás o předložení řidičského průkazu, který buď nemáte, nebo má propadlou platnost, může vás čekat:

 • správní řízení se sankcí ve výši 25 000 do 50 000 Kč,
 • 4 trestné body,
 • zákaz řízení po dobu jednoho nebo dvou let.

Ještě větší pokuty či tresty vás mohou čekat v případě, že bez platného řidičského průkazu způsobíte nehodu. Pokud se rozhodnete hlídce lhát a sdělíte jí, že jste řidičský průkaz zapomněli doma, může vám udělit pokutu ve výši až 2 000 Kč. Policie si je však sama schopná ověřit, zda řidičským oprávněním disponujete či naopak.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *