Na co se vztahuje a nevztahuje pojištění domácnosti?

Na co se vztahuje a nevztahuje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se řadí mezi nejdůležitější typy pojištění, které se nevyplácí podcenit. S jeho pomocí ochráníte nejen vybavení domácnosti, ale i vaše cennosti či elektroniku. Právě proto jej u nás má sjednáno více než 87 % klientů pojišťoven, přičemž každá z nich si stanovuje vlastní podmínky krytí. Setkat se tak můžete s řadou výluk, které vás v případě škody mohou nemile překvapit.

Právě proto jsme si na pojištění domácnosti posvítili a podrobně jsme rozebrali podmínky krytí, možné výluky i věci, na které byste si při jeho sjednání měli dát pozor.

Pojištění domácnosti vs. pojištění nemovitosti

V první řadě bychom si měli vysvětlit rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti, které si stále velká část zájemců o pojištění plete. Pojištění domácnosti se ve zkratce vztahuje na vše, co můžete do domácnosti přinést, ale i odnést.

Bude sem tedy patřit vybavení domácnosti v podobě spotřebičů, nábytku, ale i vašich osobních věcí. Součástí pojištění jsou také stavební součásti domácnosti, jako jsou podlahy nebo obklady.

Naopak pojištění nemovitosti se vztahuje na nemovitost a všechny části, které jsou s ní pevně spojené. Kromě samotné stavby tak budou kryty i například solární panely, topení nebo třeba garážová vrata. Podle toho, jak si pojištění sestavíte lze krýt i například zahradu, bazén, pergolu či terasu.

Některé vybavení domu, včetně vestavěného nábytku či spotřebičů, může být sporné, ale ve většině případů jej bude krýt pojištění domácnosti. Pokud si i přesto nejste jistí, raději se poraďte s pojišťovacím specialistou, který vám poradí s tím, jak správně pojištění nastavit a co vše bude krýt.

Jak funguje pojištění domácnosti

Jak jsme již zmínili výše, pojištění domácnosti je určeno k ochraně vašeho vybavení a osobních věcí v případě nečekaných událostí. Jednat se může například o krádež, požár, výbuch plynu nebo přírodní událost – vždy záleží na krytí a podmínkách konkrétního pojistného produktu.

Na rozdíl od pojištění nemovitosti si pojištění domácnosti mohou sjednat i osoby, které bydlí v pronájmu. Podmínkou je, že je kryté vybavení v jejich vlastnictví – rozsah krytí je však možné upravit.

V každém případě se vyplatí pojištění alespoň v nějakém rozsahu sjednat, jelikož vás dokáže ochránit před vodovodními škodami, vloupáním či zkratem.

V případě jakékoliv pojistné události je důležité vše pečlivě zdokumentovat. I když bude vaší první reakcí snaha zachránit situaci, pokud nepůjde o život nebo není možné ochránit jiné vybavení před poškozením, bude mnohem lepší vzít do ruky telefon a začít natáčet nebo fotografovat vzniklé škody.

Na co se pojištění domácnosti vztahuje

Následně kontaktujte pojišťovnu a dohodněte se na dalším postupu, je možné, že budete muset vyčkat na příjezd likvidátora. Vždy se předem informujte o tom, zda můžete začít s úklidem a každý krok si podrobně dokumentujte.

Trochu komplikovanější bude řešení pojistné události v případě krádeže či vloupání. Prvním krokem je vždy přivolání policie a opět podrobná dokumentace. I v tomto případě se pokuste co nejdříve propojit s pojišťovnou a konzultujte s ní další kroky.

U většiny pojišťoven můžete požádat o různé asistenční služby, s nimiž pro vás bude řešení nastalé situace mnohem jednodušší. Následné vyplacení pojistného plnění může trvat několik týdnů, ale i měsíců. Některé pojišťovny nabízí možnost vyplacení zálohy.

Dopředu si ověřte, do jaké míry kryje pojištění domácnosti věci uložené ve sklepních prostorách. Může se jednat pouze o několik procent z hodnoty uložených předmětů.

Na co se pojištění domácnosti vztahuje

Pojištění domácnosti se vztahuje na opravdu širokou škálu vybavení domácnosti, a to i předměty, které by vás možná hned nenapadly. Většina pojišťoven nabízí možnost sjednat si pojištění pro krytí:

 • domácích spotřebičů,
 • stavebních součástí (obklady, dlažba, tapety),
 • nábytku,
 • elektroniky,
 • uměleckých děl, starožitností a cenných sbírek,
 • sklokeramiky,
 • skla,
 • osobních věcí (knihy, oblečení atd.),
 • jízdních kol a kočárků (nemusí být umístěny přímo v domácnosti).

Pojištění může v některých případech zahrnovat i připojištění spojené s domácími mazlíčky. Stejně tak může být připojištěno i vozidlo, včetně osobních automobilů či motocyklů. Velmi časté je také propojení pojištění domácnosti s pojištěním odpovědnosti, které kryje případy, kdy svojí nedbalostí či omylem způsobíte škodu třetí osobě.

Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně domácích mazlíčků – může se jednat například o případy, kdy váš pes pokouše souseda nebo omylem vytopíte byt pod sebou. Během výběru pojištění domácnosti si však dejte pozor i na pojistná rizika, která jsou daným produktem kryta.

Nejčastěji se setkáte s riziky zahrnující:

 • požár,
 • výbuch,
 • krupobití,
 • povodeň či záplavu,
 • sesuv půdy,
 • úder blesku,
 • vichřici,
 • zemětřesení,
 • náraz nebo zřícení letadla,
 • náraz dopravního prostředku,
 • pád stromů či jiných předmětů,
 • vodovodní škody,
 • kanalizační škody,
 • poškozené potrubí,
 • poškození topných těles,
 • přepětí či podpětí,
 • vandalismus,
 • odcizení,
 • atmosférické srážky,
 • vloupání.

Pojišťovny nabízí širokou škálu asistenčních služeb, včetně opravy či servisu elektrospotřebičů, oprav, náhradního ubytování či služeb zámečníků.

Na co se pojištění domácnosti nevztahuje

Pojištění domácnosti sice nabízí širokou nabídku krytí, ale stále nekryje všechna rizika. Jak již bylo řečeno, pojištění se vztahuje pouze na vybavení domácnosti, některé stavební součásti a částečně i vybavení uložené ve sklepě nebo v kočárkárně. Mezi nejčastější výluky spojené s pojištěním domácnosti patří:

 • poškození předmětů s vysokým opotřebením,
 • poškození předmětů úmyslně,
 • válečné události, vzpoury či nepokoje,
 • zásahy státní moci,
 • motorová vozidla s registrační značkou (existují výjimky),
 • datové záznamy či plány a projekty,
 • poškození způsobené špatným technickým stavem budovy,
 • poškození plísní či dlouhodobou vlhkostí,
 • poškození na starším vybavení (každá pojišťovna si délku staří stanovuje sama),
 • poškození způsobené toxickými látkami,
 • letadla a jiná zařízení určený k létání,
 • věci a vybavení podnájemníků,
 • poškození předmětů určených k podnikání.

Každá pojišťovna si sama stanovuje vlastní výluky, které je třeba před podpisem smlouvy pečlivě prostudovat. Pokud si nejste jistí, zda je vaše domácnost dostatečně krytá, určitě není od věci zavolat na uživatelskou podporu nebo si dohodnout schůzku na pobočce a případně pojištění upravit.

Podle čeho vybírat pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je hned po životním pojištění a pojištění nemovitosti jedním z nejdůležitějších. Právě proto je dobré investovat dostatek času jeho výběru. U něj se zaměřte hned na několik parametrů, s nimiž by se vám mělo podařit svépomocí sestavit pojištění na míru vaší domácnosti a vašemu rozpočtu. Jednotlivé parametry si rozebereme podrobně níže.

Krytí a výluky

Při výběru pojištění domácnosti si dejte pozor na jeho krytí a výluky. Každá pojišťovna nabízí odlišné podmínky, které navíc pro laika nemusí být hned srozumitelné. Pokud disponujete určitým vybavením, které není součástí smlouvy, nebo si jen nejste jistí, určitě není od věci doptat se pojišťovny.

Pojistné limity

Každá pojišťovna si sama stanovuje pojistné limity u jednotlivých krytí i připojištění. Limit by měl vždy odpovídat hodnotě vaší domácnosti – více o podpojištění i přepojištění si můžete dočíst níže v článku. Pojistné limity jsou často stanoveny i u asistenčních služeb.

Připojištění a asistenční služby

Pojišťovny nabízí celou řadu připojištění, s nimiž si můžete domácnost nadstandardně pojistit. Setkat se ale můžete i s tím, že v rámci připojištění budou dostupná běžná krytí, která jsou jinak zahrnuta i v základním balíčku pojištění. Jedním z příkladů je připojištění povodně či záplavy.

V tomto ohledu je důležité znát povodňovou mapu, podle níž pojišťovny určují, zda je daný klient pojistitelný. Problém mají klienti, kteří se nacházejí ve 4. povodní zóně, u ní většina pojišťoven nenabízí pojištění spojené s povodní či záplavou.

V rámci připojištění můžete krytí rozšířit i na další části vaší domácnosti, včetně garáže nebo třeba zahrady. Některým klientům se vyplatí investovat i do asistenčních služeb, jež mohou zahrnovat opravu rozbitých spotřebičů, servis tepelných čerpadel, úhradu nákladů spojených s opravou závady nebo náhradní ubytování.

Údaje poskytnuté pojišťovně

Při sjednávání pojištění si dejte pozor na přesnost údajů, jež pojišťovně poskytujete. Případné lhaní vás může zpětně mrzet při pojistném plnění. Pokud pojišťovna přijde na to, že jste jí lhali, nemusí vám vzniklé škody proplatit.

Pozornost věnujte zejména přesnému určení velikosti domácnosti a hodnotě vybavení či ostatních předmětů, které jsou její součástí.

Jak na pravidelnou aktualizaci pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti by mělo vždy odpovídat hodnotě vaší domácnosti, čímž se vyhnete zbytečným problémům v budoucnu. Poměrně časté je takzvané podpojištění či přepojištění domácnosti, které ovlivní nejen váš rozpočet, ale i případné pojistné plnění.

 • Podpojištění – Domácnost je pojištěna na nižší částku, než je její skutečná hodnota. V případě škody je tedy vyplacena pouze částka odpovídající stejnému poměru hodnoty nemovitosti a stanoveného pojistného limitu.
 • Přepojištění – Domácnost je pojištěna na vyšší částku, než je její skutečná hodnota. Pojišťovna při pojistném plnění vyplatí částku odpovídající reálné škodě bez ohledu na limit.

Příklad podpojištění: Pokud hodnota vaší domácnosti činní 30 milionů a budete pojištěni na 15 milionů Kč, bude vám vyplacena pouze polovina vzniklé škody. V případě, že dojde ke škodě ve výši 6 milionů Kč, pojišťovna vám vyplatí pouze částku ve výši 3 milionů Kč.

Jestliže se chcete vyhnout problémům s pojistným plněním nebo chcete ulehčit svému rozpočtu, měli byste s pojišťovnou sdílet skutečné údaje a pojištění pravidelně aktualizovat. Obecně je doporučováno k aktualizaci přistupovat jedenkrát do roka či dvou let.

K aktualizaci přistupujte i v případě, že si do domácnosti pořídíte nové a dražší vybavení.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *