Pojištění domácnosti a nemovitosti online
Nejlepší ceny na trhu

  • Srovnání cen pojištění domácnosti a nemovitosti do 2 minut
  • Kompletní ochrana majetku před všemi riziky
  • Přístup k neveřejným nabídkám a časově omezeným akcím pro vaší větší úsporu
  • Kompletní srovnání více pojišťoven najednou vám ušetří spoustu času
AXA pojišťovna ČPP pojišťovna Direct pojišťovna Kooperativa pojišťovna
Srovnání cen je nezávazné
Vše je nezávazné a zdarma
Vysoká sleva na pojištění
Nízké ceny
Široké možnosti připojištění
Široké možnosti připojištění
Srovnání zabere jen 2 minuty času
Stačí 2 minuty vašeho času

Srovnejte si nabídky největších českých pojišťoven do 2 minut!

Pokračovat do kalkulačky

Příklady cen pojištění majetku

Na co se vztahuje pojištění majetku

  • Pojištění osobních věcí vybavení nemovitosti
  • Pojištění stavebních součástí - podlahy, malby, tapety...
  • Vedlejší stavby a příslušenství - garáž, plot, bazén
  • Živelná rizika - požár, úder blesku, vichřice, pád stromu...
  • Ochrana budovy - zdi, omítky, střechy, okna

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Pojistit své bydlení je sice dobrovolné, ale může to ušetřit mnoho budoucích starostí a také peněz. Mezi hlavní pojistné produkty, které se týkají místa kde žijeme patří pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Nejde o to stejné, jak se řada lidí mylně domnívá. Jde o dvě rozdílné pojistky a je mnoho případů, kdy je vhodné mít je sjednané najednou.

Pojištění domácnosti se vztahuje na věci, které máte doma

Pojištění domácnosti je jednoduše řečeno pojistkou, která se vztahuje na vše, co je součástí vašeho domova. Může se jednat o spotřebiče, vybavení, nábytek, ale i elektroniku či například výpočetní techniku. Jedná se o pojistku, která se vztahuje výhradně a jenom na movité věci, které pojišťované osoba vlastní nebo které jsou součástí domácnosti, která je pojišťována.

Mnohdy se pojištění domácnosti nemusí vztahovat jenom na byt nebo dům jako takový. Mezi pojištěné prostory může u řady pojišťoven patřit také sklep, nebo i zavazadlový prostor vašeho automobilu.

Pojištění nemovitosti se vztahuje výhradně na stavbu

Pojištění nemovitosti vůbec nebere v potaz to, co je součástí vaší domácnosti. Tedy to, co máte doma. Jedná se pojistku, který se vztahuje výhradně na stavbu jako takovou a lze pomocí ní řešit právě ty škody, které na ni vzniknou. Zároveň se nemusí jednat nutně o stavbu dokončenou, jelikož pojistka může chránit už i nemovitost, která se teprve staví.

U řady pojišťoven je tato pojistka rozšiřitelná i na další oblasti, jako je například možnost pojistit si zahradu a to, co se na ní nachází. Pojistnou ochranu může mít třeba oplocení, zahradní domek, stejně jako bazén.

Při sjednání je důležité hledět na možná pojistná nebezpečí

Čím více jich pojišťovna nabízí a čím více jich je uvedeno ve smlouvě, tím lépe. Obvykle platí, že nejlevnější pojistky obsahují jenom několik základních nebezpečí, zatímco ty rozsáhlejší počítají s více riziky. Mezi hlavní může patřit požár, výbuch, odcizení, vandalismus, vichřice, pád stromů nebo třeba krupobití a řada dalších situací, u kterých je celkem standardní pravděpodobnost toho, že mohou nastat.

Mezi četná pojistná nebezpečí mohou patřit i ty kurióznější. V případě řady pojistek je to poškození vlivem nadzvukové vlny, stejně jako poškození vlivem zemětřesení, nebo poškození vlivem pádem letadla. Nic není v našich končinách až tak běžné.

Výše pojistných limitů je při sjednávání to nejdůležitější

Velkou roli při sjednávání pojištění nemovitosti i pojištění domácnosti patří takzvané pojistné limity. Částky, na které je domácnost nebo nemovitost pojištěna. V úvahu mohou přicházet tři situace, na které je vhodné při srovnání hledět.

Částka přesně odpovídající

Jde o ideální stav, kdy výše pojistných limitů přesně odpovídá celkové ceně nemovitosti, stejně jako odpovídá i hodnotě samotné domácnosti. V takových případech vychází porovnání cen u jednotlivých pojišťoven optimálně. Zjistit však přesnou hodnotu není při sjednávání pojistky úplně jednoduché.

Pojistné limity jsou nižší než realita

Tato situace může nastat záměrně, ale i z důvodu špatného odhadu hodnoty pojišťovaného majetku. V případě této situace je pozitivem především nižší cena pojistky. Zároveň je tu negativum, kdy vzniká takzvané podpojištění. V případě proplácení škod bude proplacena pouze sjednaná suma, i když reálně přichází majitel věcí o více peněz.

Pojistné limity jsou vyšší než realita

I tato situace může nastat jak záměrně, tak i z důvodu špatného odhadu. V případě totální škody je jistotou, že díky vysokým pojistným limitům bude proplacena veškerá škoda, která vznikla. Negativem tohoto stavu je však vyšší pravidelné pojistné. Jak může ukázat jakákoliv online kalkulačka, právě výše pojistného krytí má na cenu pojištění přímý vliv.

Důležité je pojistné smlouvy pravidelně revidovat a výše pojistného krytí upravovat tak, aby odpovídalo realitě. To může být jak směrem dolů, tak i směrem nahoru. Jak proplacená škoda, tak i výše pojistného bude odpovídat realitě.

K dispozici mohou být i doplňkové a asistenční služby

Pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti může být spojeno také s řadou doplňkových a asistenčních služeb. Pokud hledáte nutně nejvýhodnější pojistku, nemusíte je sjednávat. Pokud naopak chcete mít pohodlí, lze je zvolit. Nejsou ale zadarmo. Mezi ty nejznámější doplňky patří tyto.

Služby zámečníka

Hodí se v případě zabouchnutých klíčů nebo jiného podobného problému. V takových případech je jak doprava, tak i práce zámečníka na místě zdarma. Stačí ho objednat přes linku pojišťovny a ten následně přijede vyřešit nastalý problém.

Odstranění havarijního stavu

Může se jednat o služby instalatéra, topenáře, elektrikáře nebo jiného odborníka, který zajistí rychlé odstranění havarijního stavu, který brání bezproblémovému užívání nemovitosti a samotnému bydlení.

Zajištění náhradního bydlení

Pokud současný stav nedovoluje byt nebo dům dále užívat, může pojišťovna zajistit ale samozřejmě i zaplatit náhradní ubytování v hotelu odpovídající kategorie v blízkosti samotného bydliště pojištěné osoby.

Při sjednávání doplňkových služeb hleďte nejenom na jejich cenu, ale i na to, v jaké maximální výši je služba nebo asistence poskytnuta. Obvykle je pojišťovnou omezena určitou sumou.

Výběr pojistky neuspěchejte

Vybíráte to pravé pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti? Výběr byste nikdy neměli uspěchat. Promyslete si, co potřebujete a následně vybírejte pojišťovnu, která bude vašim požadavkům vyhovovat. Toto lze uskutečnit jednoduše online, právě na našem inzertním katalogu. Ten je uceleným přehledem jednotlivých pojišťoven, které vám umožní sjednat pojistnou ochranu jak pro svou domácnost, tak samozřejmě i pro svou nemovitost.

Často kladené otázky

Měla by být domácnost a nemovitost pojištěna?

Ani pojištění domácnosti, ani pojištění nemovitosti není povinné. Jedná se o dobrovolnou pojistku. Přesto je doporučováno si je sjednat. V případě domácností mohou jít škody do statisíců a v případě nemovitostí i do milionů. Je vhodné využít na jejich krytí pojišťovnu, nikoliv vlastní kapsu.

Na co se vztahuje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se vztahuje právě na to, co máte doma. Na movitý majetek, který je součástí vaší domácnosti. Může se jednat o její vybavení, o nábytek, spotřebiče, elektroniku, výpočetní techniku a mnoho dalšího, co v ní běžně máte.

Na co se vztahuje pojištění nemovitosti?

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu jako takovou. Tedy na nemovitost. Ne na to, co je uvnitř budovy za vybavení, ale výhradně jenom na danou budovu. Ta navíc nemusí být ani ve fázi dokončení. Běžné je sjednat pojistku již v době, kdy je například rodinný dům teprve stavěný, což pokryje možná rizika už během této doby.

Jak nastavit výše pojistného krytí?

Jedná se o důležitou součást smlouvy. Výše pojistného krytí by měla, pokud možno odpovídat realitě. Nižší částky sice znamenají nižší pojistné, ale i následní neproplacení všech reálně vzniklých škod. Vyšší částky zase pokryjí veškeré škody, ale zbytečně mohou cenu pojistky zvyšovat. Ideální je zjistit reálnou pojišťovanou hodnotu a pro klid pár procent přidat.

Je vhodné smlouvy revidovat a upravovat?

Rozhodně ano. Jak proto, že se může měnit hodnota vaší domácnosti a nemovitosti, tak i proto, že si můžete udělat srovnání toho, zda je vaše pojistka nejvýhodnější. Pokud ne, je možné podat výpověď a sjednat si jinou. Tu, která bude nejvýhodnější.

Vztahuje se pojištění domácnosti pouze na interiér domu nebo bytu?

Nemusí to být nezbytné. Mnoho pojišťoven nabízí možnost pojistku rozšířit i o další místa. Celkem standardní bývají například sklepní prostory. U dalších pojišťoven lze například využít i rozšíření na zavazadlový prostor vašeho vozu.

Vztahuje se pojištění nemovitosti pouze na stavbu jako takovou?

Mnoho pojišťoven nabídne možnost pojištění nemovitosti rozšířit i dále na samotný pozemek. V případě těch rozestavěných lze pojistit třeba i materiál na pozemku. U hotových domů to může být zahradní altán, kůlna na nářadí, bazén, ale třeba i oplocení pozemku.

Jak sjednat nejvýhodnější pojistku?

Ideální je provést porovnání cen a zjistit, jaká pojišťovna vychází nejlépe. K tomu vám může pomoci náš online reklamní katalog, který mapuje aktuální pojistné možnosti napříč jednotlivými pojišťovnami na našem trhu.

Co ovlivňuje cenu pojištění?

Věcí je celá řada. Mohou to být pojistné limity, konkrétní oblasti, kde nemovitost leží, stejně jako se může jednat o rozsah pojistky i o to, u jaké pojišťovny vše sjednáte. Online kalkulačka je vhodným nástrojem, jak si jednoduše a rychle udělat základní přehled. A to nezávazně, z pohodlí domova a s jistotou aktuálnosti informací.

Jaká rizika mohou být pojištěna?

Je jich celá řada a konkrétní závisí vždy na pojišťovně. Často nechybí takový, která se týkají různých přírodních živlů, ale ani situace, jako je například pád letadla, nebo možná rázová vlna. Nechybí ale ani vandalství, nebo možné krádeže. Čím více rizik, tím větší jistota v tom, že věc bude řešena jako pojistná událost.

Lze od pojišťovny získat i něco navíc?

Ano, jsou to různé asistence a doplňkové služby. Obvykle nejsou nezbytné, ale mohou mnoho věcí ulehčit. Patří sem třeba zajištění ubytování v hotelu, nebo služby zámečníka. Nutno podotknout, že tyto doplňky bývají různě zpoplatněny, a tak samotnou cenu pojistky pochopitelně zvyšují. U většiny pojišťoven jsou tato připojištění zcela dobrovolná.