Co dělat, když vám v bance neschválí hypotéku?

Co dělat, když vám v bance neschválí hypotéku?

V průběhu života řada z nás dospěje k názoru, že chce bydlet ve svém. Jestli je to i váš případ, požádali jste si tedy pravděpodobně o hypotéku, protože financovat bydlení jen z vlastních zdrojů dnes nezvládne jen tak někdo. Hypotéka je zároveň standardním způsobem financování nemovitosti, a tak většina neváhá.

Vzhledem k tomu, že se však neustále zpřísňují podmínky pro získání hypotéky, tak se stále většímu množství žadatelů stává, že na hypotéku zkrátka nedosáhnou a jednoduše vám banka hypotéku zamítne. Možná se to stalo právě nyní i vám, proto se podíváme na to, jaké jsou nejčastější důvody pro zamítnutí hypotéky, a také si řekneme, co v takovém případě dělat a jaké máte další možnosti.

Proč banky odmítají stále více žadatelů o hypotéku?

Jak jsme nastínili v úvodu, podmínky pro získání hypotéky jsou stále přísnější. Zpřísňování podmínek má na svědomí Česká národní banka (ČNB), která se tak samozřejmě snaží zároveň chránit žadatele před neúměrným zadlužením. Zatímco ještě před několika lety jste například mohli získat kompletní pokrytí hodnoty nemovitosti, dnes musíte nemovitost financovat částečně také sami. V současnosti je zejména potřeba:

  • Financovat alespoň 10 % ceny nemovitosti z vlastních zdrojů
  • Splátky nesmí být vyšší než 50 % vašich příjmů

Maximální výše hypotéky, kterou tak nyní můžete získat, je 90 % ceny nemovitosti, přičemž v praxi to ale může být i méně. Dále do toho vstupují samozřejmě také splátky, které mohou dosáhnout pouze určité výše.

Z uvedeného je tedy patrné, že tato kritéria jsou obecně problematická pro stále více žadatelů. Také proto jich musí stále více banky odmítat. Zatím jsme se bavili pouze o parametrech samotné hypotéky, jak jsou dnes nastaveny, ale těch důvodů, proč lidé nedostanou hypotéku, je mnohem více.

Nedostatečná bonita

Jedním z nejčastějších důvodů odmítnutí žádosti je nedostatečná bonita klienta, což částečně souvisí už s tím, co jsme už uvedli výše, a tedy že splátky nesmí přesahovat určitou výši příjmů. Vaši bonitu však mohou ovlivňovat ještě další faktory:

  • Již splácíte nějaký jiný úvěr
  • Máte nevyužívaný kontokorent, kreditní či debetní karty

Obecně je vždy problém, pokud při žádosti o hypotéku máte ještě nějaké další závazky. Automaticky to tak zvyšuje riziko, že nebudete schopni splácet, proto se může banka přiklonit k tomu, že vám hypotéku neposkytne.

Nemovitost nelze zastavit nebo její zástavní hodnota nestačí

Důvodem pro neposkytnutí hypotečního úvěru bývá kromě nedostatečné bonity také nedostatečná zástavní hodnota nemovitosti. Protože se hypotéka poskytuje proti zástavě nemovitosti, je samozřejmě nutné, aby byla hodnota nemovitosti stanovena znalcem. Pokud je hodnota nedostatečná, je to problém, stejně jako v případě, pokud nemovitost nelze z nějakých důvodů zastavit.

Záznamy v registrech dlužníků

Další překážkou je typicky záznam v některém z registrů dlužníků. Do těchto záznamů se banky dívají už proto, že si zjišťují informace o tom, zda nemáte nějaké další úvěry. Mohou zde ale také zjistit, že máte problémy se splácením, což je dnes prakticky stopka pro získání hypotéky.

Vysoký věk

Banka vás také může odmítnout kvůli věku. A teď nehovoříme o tom, že o hypotéku může žádat až osoba od 18 let, tedy od naplnění zletilosti, což je poměrně pochopitelné. Nezletilý člověk totiž nemůže uzavírat právní vztahy.

Starší spoluobčany ale může překvapit, že je také horní hranice pro poskytnutí hypotéky. Typicky operují banky s věkem 65 let, kdy starší osoby mohou mít větší problémy s dosažením na hypotéku. Samozřejmě se to posuzuje celkově, takže jen věk není jediný rozhodující faktor, ale banka obecně ke starším klientům přistupuje jako k více rizikovým. Je zde totiž samozřejmě vyšší riziko úmrtí, než dojde ke splacení celého hypotečního úvěru. Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který se typicky poskytuje na řadu let.

Banka mi neschválila hypotéku. Co teď?

Výše jsme si tedy popsali nejčastější důvody, které vedou k neschválení hypotéky. Pokud jste se do takové situace nyní dostali, nabízí se tedy otázka, co byste měli dělat. V prvé řadě je důležité, abyste:

  • Zjistili přesné důvody zamítnutí vaší žádosti o hypotéku
  • Zvážili vaše možnosti odstranit překážky pro získání úvěru

Je důležité vědět, proč vám banka poskytnutí úvěru zamítla. Především vás zajímá, zda by byla vaše žádost zamítnuta bez ohledu na výši úvěru. Zjistěte si tedy, zda to byl některý z výše uvedených důvodů, které jsme v článku zmiňovali, nebo měla banka jen problém s výší úvěru a při nižší částce by jej případně schválila.

S řadou důvodů, pro které vás může banka odmítnou, lze něco udělat. To vám může pomoci k tomu, abyste se svou případnou další žádostí o hypoteční úvěr již mohli uspět. A na co se zaměříme na následujících řádcích.

Odstraňujeme překážky pro získání hypotéky

Pokud je vaším případem, že banka odmítla žádost o úvěr z důvodu jeho výše, je možno situaci řešit snížením požadované částky úvěru nebo naopak se pokusit zvýšit své příjmy. Pokud ani jedno není možné, může být řešením také přizvání další osoby k žádosti. Takovými osobami může být třeba partner, ale také sourozenci, rodiče, zaopatřené děti a podobně. Přizvání další osoby může zlepšit také pozici žadatele vyššího věku.

Jestliže vám banka odmítla úvěr z toho důvodu, že zástavní hodnota nemovitosti je nízká, případně nelze nemovitost zastavit, můžete to řešit zástavou jiné nemovitosti. V tomto případě se to mladé rodiny snaží někdy řešit zástavou nemovitosti rodičů. Je samozřejmě vždy potřeba zvážit možná rizika takového kroku. Není to ale samozřejmě pouze nemovitost rodičů, může to být také jakýkoliv pozemek, objekt pro rekreaci jako je chata či chalupa, případně komerční prostory, které vlastníte.

Máte jiné závazky? Jestliže bylo důvodem pro zamítnutí úvěru, že již máte některé další půjčky či různé úvěrové produkty, je samozřejmě řešením, že se je před další žádostí pokusíte všechny splatit. Pokud jste však u některých úvěrů měli špatnou platební morálku, tak i když je už budete mít placeny, stále to zůstává výrazná kaňka.

Budete znovu žádat v jiné bance? Připravte se!

Pokud jste neuspěli se žádostí v jedné bance, pravděpodobně budete chtít zkusit žádat o úvěr znovu u jiné banky. Nedělejte to ale bezhlavě. Podnikněte některé nutné kroky. Především byste měli kontaktovat novou banku a zjistit si, zda je překážkou:

  • Důvod odmítnutí původní žádosti v předchozí bance
  • Samotné zamítnutí původní žádosti v předchozí bance

Rada na závěr

Je důležité vědět, zda důvod zamítnutí vaší žádosti v původní bance může být také důvod zamítnutí nové žádosti. Podle toho je pak potřeba se zařídit. Je především důležité, aby vaše příjmy a výdaje, záznamy v registrech a další zkoumaná klíčová kritéria, nebyla sama o sobě překážkou k získání úvěru.

 

Dále je důležité si uvědomit, že už to, že jedna banka zamítla vaši žádost, může být v jiné bance problém samo o sobě. Informace o vaší zamítnuté žádosti se totiž zapisuje do bankovního registru klientských informací, kde si to jiná banka samozřejmě je schopna zjistit. Pokud by pro banku, kde budete nově žádat o úvěr, bylo toto samo o sobě důvodem pro zamítnutí žádosti, nemá zde smysl o úvěr žádat. Získali byste pouze další záznam do registru o druhé odmítnuté žádosti, a to by už představovalo velkou komplikaci do budoucna.

 

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *