Přinášíme seznam profesí, které budou mít problém získat hypotéku

Přinášíme seznam profesí, které budou mít problém získat hypotéku

Je čím dál jasnější, že epidemie koronaviru, která letos na jaře zasáhla celý svět a se kterou se v současné době stále potýkáme, ovlivnila a ještě ovlivní naše životy mnohem více, než jsme si zpočátku mysleli. Velkou ránu znamenala koronavirová epidemie spojená s lockdownem a karanténou také pro ekonomiku a pracovní trhy. V souvislosti s tím došlo a dochází k propouštění pracovníků některých profesí a struktura pracovního trhu prochází celkově poměrně velkými změnami.

Profese, které byly ještě do nedávna považovány za prestižní a stabilní, se najednou dostávají do opačné pozice a stávají se rizikovými povoláními. To se pak projevuje například tím, že banky budou klienty, kteří tyto pozice vykonávají, pečlivěji prověřovat v případě zájmu o půjčky a hypotéky.

Nezvyklá opatrnost bank v případě zájmu o hypotéku či půjčku

Ještě do nedávné doby byla Česká republika jednou se zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě, to s sebou přinášelo pro zaměstnance řadu pozitiv. Jednak nedostatek pracovníků v určitých profesích zvyšoval mzdy a zároveň mezi pracovníky panoval pocit jistoty vzhledem k budoucnosti. S epidemií koronaviru ale přišla razantní změna a veškerá předtím platící pravidla a jistoty najednou neplatí. Všichni se obávají následného ekonomického dopadu koronaviru, který bude spočívat nejen v omezení ekonomického růstu, ale také ve zvýšené míře nezaměstnanosti a v inflaci.

Ekonomové navíc předpokládají, že s následky epidemie koronaviru, která ještě navíc zdaleka nekončí, se bude světová ekonomika vypořádávat několik let a jen pomalu se bude vracet do svého původního stavu.

Jedním z následků této nejistoty je i to, že banky po celém světě začaly mnohem pečlivěji prověřovat žadatele o spotřebitelské úvěry či hypotéky a osoby, které by ještě před rokem s jejich získáním neměly sebemenší problém, se nyní ocitají v nejistotě, zda vůbec půjčku dostanou a za jakých podmínek. Banky zajímá nejen výše a typ současného příjmu potenciálních klientů, ale také to, zda si klient svou práci udrží v budoucnu a zda je schopen si najít jinou práci, například i v jiném odvětví. Navíc banky často prověřují i samotné zaměstnavatele těchto potenciálních klientů, analyzují činnost, kterou se firma zabývá, a zajímají se také o to, zda a jak se koronavirová krize ve firmě případně již projevila.

Nejvíce zasažené profese

Profese, které koronavirová krize zasáhla nejvíce

Z rozsáhlých analýz a průzkumů posledních týdnů a měsíců vyplývá, že v současnosti nejohroženějšími skupinami jsou osoby pracující ve službách, zejména ve službách spojených s cestovním ruchem a zábavou.

Jde například o zaměstnance:

 • letecké dopravy
 • piloty
 • letušky
 • stevardy
 • i další dopravy, jako třeba řidiče dálkových autobusů

K dalším ohroženým a rizikovým povoláním patří pracovníci v

 • pohostinství
 • servírky
 • číšníci
 • barmani
 • kuchaři

Dále profese související s cestovním ruchem, jako:

 • průvodci
 • delegáti
 • animátoři
 • také umělci a organizátoři nejrůznějších kulturních, společenských i sportovních akcí

Jedná se tak zejména o profese, které v souvislosti s karanténou a lockdownem nemohly své povolání vykonávat a ani po ukončení těchto omezení nedošlo ke stoprocentnímu obnovení jejich činnosti. Zároveň se vzhledem k současnému vývoji se změnou k lepšímu nedá bohužel příliš počítat ani nadále.

Výše uvedené profese mají v současné době velký problém se získáním hypotéky obecně, případně pokud jim banka hypotéku schválí, pak jde většinou o hypotéku s nízkým LTV neboli poměrem mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Současně po nich banky také často žádají předložení čestného prohlášení, ve kterém pak žadatelé uvádějí, jakým způsobem se jich situace související s epidemií koronaviru dotkla.

Naopak pracovníci ve zdravotnictví, školství, policisté, hasiči či pracovníci v obchodech se základními životními potřebami jsou i v dnešní době považováni za bezproblémové a lidé, kteří vykonávají tyto profese, se získáním hypotéky či úvěru žádný problém nemají.

Hrozí strukturální nezaměstnanost?

Ekonomové se navíc samozřejmě obávají také druhé vlny epidemie koronaviru, která by již tak otřesený a nejistý pracovní trh mohla ještě více zasáhnout. Nejrůznější lokální karantény a uzavření například škol by bylo další ranou pro mnohé místní podnikatele a ekonomiku obecně. Zároveň by mohlo dojít i k situaci, že na jedné straně bude velký počet zaměstnání, ze kterých budou lidé propouštěni, na druhé straně budou ale také zaměstnání, zejména ve zdravotnictví, které bude trápit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Došlo by tak k rozvinutí poměrně výrazné strukturální nezaměstnanosti.

Vliv koronavirové krize na úvěry a hypotéky

Jednou s tendencí, kterou lze v současném finančním světě vysledovat, je obecné zlevnění úvěrů, neboť došlo ke snížení úrokových sazeb. Současné úrokové sazby jsou tak jedny z nejnižších v celé historii a pohybují se již od 1,68 procent. Přesto ale není snazší úvěry získat, právě proto, že banky zájemce mnohem pečlivěji prověřují a vzhledem k nejisté budoucí situaci je jakákoli půjčka dnes vnímána jako riziko. Budoucí vývoj sazeb u úvěrů a hypoték navíc nelze v současné době s jistotou odhadnout, neboť většina bank se stále ještě potýká s povinným odkladem splátek, které bylo na jaře schváleno vládou, jako jeden z kroků, jak zmírnit negativní dopad epidemie na ekonomiku.

Zájem je o domy, chaty, chalupy a automobily

Byty ne, rodinné domy, chaty, chalupy a automobily ano

Pokud se podíváme na strukturu poptávky po hypotékách a úvěrech, jednou z velkých změn, kterou s sebou koronavirová krize přinesla, je snížení zájmu o hypotéky na pořízení vlastních bytů, zejména ve velkých městech, především v Praze. Vzhledem k výraznému omezení cestovního ruchu se totiž v Praze uvolnilo velké množství bytů, které dříve fungovaly jako krátkodobé ubytování pro turisty prostřednictvím Airbnb. V současné době se tyto byty začínají nabízet také českým občanům k dlouhodobým pronájmům a jedním z důsledků většího množství volných bytů k pronájmu je také výrazné snížení ceny pronájmů. To pak souvisí s tím, že řada lidí dává v současné době před pořízením vlastního finančně nákladního bytu, na který by si museli vzít hypotéku, přednost bydlení v pronájmu.

Opačná situace je naopak na trhu s rekreačními nemovitostmi, jako jsou chalupy a chaty, po nich poptávka naopak roste. Analytici spatřují hlavní příčinu v několik týdnů trvající karanténě, kdy byla řada rodin uzavřena v malém bytě ve městě jako ve vězení a vzhledem k tomu, že se obávají, že by podobná situace mohl nastat znovu, chtějí mít k dispozici vlastní větší prostor se zahradou, kde by mohli případnou novou karanténu prožít lépe. Pravděpodobně také pod vlivem zkušenosti s karanténou vzrostl mírně rovněž zájem o pořízení si vlastního rodinného domu, a to i na vesnici. Zde je výhodou i menší hustota zalidnění, a tak i menší pravděpodobnost šíření koronaviru než v přeplněných městech s nákupními centry a městskou hromadnou dopravou.

Pokud jde o úvěry, došlo ke zvýšení množství úvěrů souvisejících s pořízením vlastního automobilu. Příčinou je skutečnost, že pro koupi vlastního automobilu se rozhodli i lidé, kteří žijí ve velkých městech, kde až doteď využívali zejména městkou hromadnou dopravu, a auto tak nepotřebovali. Koronavirus ale s sebou přinesl změnu v jejich postojích, kdy z hlediska bezpečnosti a také spolehlivosti se rozhodli pro investici do vlastního vozu.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *