Předčasné splacení hypoték se klientům prodraží. Novela zákona stanovila jeho výši na 1 %

Předčasné splacení hypoték se klientům prodraží. Novela zákona stanovila jeho výši na 1 %
  • Maximální výše poplatku činí 1 %
  • Novela zákona vejde v platnost v září 2024
  • Rozšíří se i seznam výjimek, kdy si banky nemohou poplatek účtovat

Jedním z nejkontroverznějších témat spojených s hypotékou je nepochybně poplatek za předčasné splacení. Jeho výše se totiž v minulosti lehce vyšplhala na několik desítek tisíc korun. Banky navíc naléhaly na Ministerstvo financí, aby upřesnilo a sjednotilo podmínky výpočtu poplatku.

V listopadu tak prošla novela zákona, která stanovila max. výši poplatku na 1 % z předčasně splacené částky a zároveň rozšířila výjimky, kdy si banky naopak nesmí poplatek účtovat.

Za novelu zákona lobovaly samotné banky

Poplatky za předčasné splacení hypotéky je terčem kritiky již několik let. Na scéně se přitom objevily hned dva tábory, a to klienti, pro které jsou poplatky až příliš vysoké, a banky, které při předčasném splacení přichází o nemalé peníze.

Právě proto začaly banky tlačit na Českou národní banku (ČNB) i Ministerstvo financí, aby došlo k novele zákona, která by tento spor jednou provždy vyřešila.

Konkrétně žádaly o přesné stanovení nákladů a jejich výpočtu, jelikož jejich definice stanovená zákonem a ČNB byla nedostatečná. Ještě donedávna si tak musely vystačit s tím, že jim náleží náhrada účelně vynaložených nákladů, jež jim vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. ČNB přitom odmítla, že by si banky mohly účtovat i ušlý zisk z úrokových sazeb.

To se bankám samozřejmě nelíbilo a pohrozily tím, že buď zkrátí fixační období, nebo jej zcela zruší. To by logicky vedlo k razantnímu snížení dostupnosti hypotečních úvěrů. Do sporu se vložilo i Ministerstvo financí, které souhlasilo s námitkami bank a pustilo se do návrhu novely zákona.

Ten se i přes velkou kritiku v Poslanecké sněmovně podařilo vládě v polovině listopadu prosadit.

Poplatek se měl původně vyšplhat na 2 %

Původní návrh novely zákona pracoval s maximální výší poplatku za předčasné splacení hypotéky 2 %. Výše poplatku se nesetkala s pochopením nejen v opozici, ale i ve vládní koalici.

Nakonec byl však přijat pozměňovací návrh, který stanovil výši poplatku na 0,25 % z předčasně splacené částky za každý započatý rok zbývající do konce období, pro které je fixována úroková sazba. Jeho výše však může dosáhnout maximálně 1 %.

Nově si tak budou moci banky účtovat poplatky i ve výši jednotek, ale i desítek tisíc korun. Na druhou stranu si řada předních bank již poplatky za předčasné splacení neúčtuje a pokud ano, tak se snaží jeho výši snížit na minimum. Klienti narazí na vysoké poplatky hlavně u Komerční banky a UniCredit Bank.

Novela rozšířila výjimky pro bezplatné předčasné splacení

Kromě změn definice a výše poplatku došlo také k rozšíření výčtu situací, kdy si banka nesmí při předčasném splacení poplatek účtovat. Poprvé došlo ke stanovení případů, u nichž může klient hypotéku splatit bez poplatku, v roce 2016. Splacení zdarma bylo tedy doposavad možné:

  • Během jednoho měsíce před dnem výročí smlouvy hypotéky, pokud výše splátky činní max. 25 % celkové výše úvěru na bydlení.
  • Během tříměsíční lhůty poté, co poskytovatel úvěru sdělí klientovi návrh nové výše úrokové sazby po uplynutí fixace.
  • V případech, kdy dlužník nebo jeho manžel či partner zemře nebo je dlouhodobě nemocný nebo invalidní.

Nově se seznam rozšíří i o případy, kdy je předčasně splacen hypoteční úvěr čerpaný u prodávané nemovitosti.

Podmínkou je uplynutí doby 24 měsíců od uzavření hypoteční smlouvy. Poplatku se vyhnou i klienti, kteří potřebují při rozvodu vypořádat společné jmění manželů, jehož součástí je nemovitost zatížená hypotečním úvěrem.

Nová pravidla budou platná od září 2024, přičemž se budou týkat pouze nových hypotečních úvěrů. Stávající hypoteční úvěry se budou novými pravidly řídit až po sjednání nové fixace, a to až od září příštího roku.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *