Pojistná událost – jaké chyby vás mohou připravit o pojistné plnění?

Pojistná událost – jaké chyby vás mohou připravit o pojistné plnění?

Postihla vás pojistná událost? Pro nikoho z nás to samozřejmě není nic příjemného, i když pokud jste pojištěni, je tu aspoň určitá útěcha, že nezůstanete bez prostředků. Pojištění si dnes můžeme sjednat na celou řadu událostí, kdy některá pojištění jsou povinná, jako je například povinné ručení.

Kromě toho zde je ale také cestovní pojištění, pojištění majetku, domácnosti a řada dalších. Když už ale dojde k pojistné události, tak lidé často, třeba i z důvodu stresové situace, udělají řadu chyb. V našem článku se podíváme na co byste neměli zapomenout při nahlášení libovolné pojistné události, abyste nebyli kráceni na pojistném plnění. Budete tak dopředu připraveni, když taková situace někdy v budoucnu náhodou nastane.

Odstraňování škod před prohlídkou likvidátora

Hodně často se například stává, že lidé mají tendenci odstraňovat škody, ještě než si přijde situaci obhlédnout technik pojišťovny. V některých situacích je to však svým způsobem nevyhnutelné. Může se často jednat o situace souvisejících s pojištěním majetku, například při záplavách, kdy dochází k hromadnému odvozu věcí, které nelze na místě ponechat z důvodu bezpečnostních či hygienických. Pokud k něčemu takovému už dojde, je důležité, abyste si zajistili aspoň potvrzení o svozu od firmy, která jej prováděla. Takže platí, že:

  • Co je možné, ponechte stranou
  • Na vše, co se z místa odveze, si nechte vystavit potvrzení
  • Uklízet můžete, ale fotografujte

Je jasné, že pokud je potřeba něco odvézt s hygienických důvodů, je to vždy nezbytnost, ale jedině proti potvrzení. Poškozené věci, které nemusíte okamžitě odvážet, můžete ponechat stranou. Při úklidu je potřeba si vše důkladně fotografovat. Pamatujte, že je na vás, abyste vždy dokázali výši škody, protože v opačném případě se můžete dostat do stavu tzv. důkazní nouze.

Chybějící fotodokumentace

Již jsme se toho dotkli na předcházejících řádcích, rozhodně se ale vyplatí na to zaměřit v samostatném bodu. Mnoho lidí tuto skutečnost totiž podceňuje. Myslete ale na to, že při škodní události je fotoaparát váš nejlepší přítel. Tato zařízení má dnes i díky fotoaparátům v mobilních telefonech po ruce prakticky každý, a tak jej používejte. Je trochu paradox, že mobilem fotíme nebo natáčíme dnes kde co, ale pokud je to skutečně důležité, tak ve víru řešení nastalé situace, na to leckdy zapomeneme. Vzít ale do ruky mobil a udělat pár snímků, nezabere zase tolik času.

Uvědomte si, že pokud nemáte vyfocenou škodní událost, tak jak se stala, přičemž před příjezdem technika pojišťovny je už škoda částečně odstraněna, jak jsme si zmínili už výše, tak pokud chybí i fotodokumentace, nemá technik pojišťovny podle čeho reálně zhodnotit situaci. Takže ještě jednou, fotit, fotit a zase fotit!

Neposkytnutí kroků zabraňujícím dalším škodám

Tato situace může často nastat v případě, kdy řešíme škodní událost v souvislosti s přírodními pohromami. Například při záplavách, kdy lze zabránit dalšímu vnikání vody do nemovitosti, případně lze už zahájit vysoušení nemovitosti, toto klient nečiní, a tak aktivně nebrání vzniku dalších škod. A to i v situaci, když má nárok na uhrazení nákladů pro záchranné práce. Potom vám také může pojišťovna krátit pojistné plnění.

Nepodléhejte pocitu, že záchranné práce znamenají odstraňování škod před prohlídkou technikem pojišťovny, na což jsme upozorňovali na začátku článku, není tomu tak. Pokud si nejste jisti, kde přesně je tato hranice, je důležité oslovit asistenční službu pojišťovny, čemuž se budeme věnovat hned na následujících řádcích.

Cestovní pojištění

Opožděná nebo žádná komunikace s asistenční službou pojišťovny

Velice často se stává, že klienti při vzniku škodní události nejenže zapomenou situaci fotografovat, ale také neudělají jeden z prvních důležitých kroků, a to je kontakt asistenční služby pojišťovny a ohlášení škody. Pamatujte na to, že asistenční služba zde není pouze od toho, aby přijala informaci o škodní události, ale aby vám asistovala. Má to ostatně už přímo v názvu. To znamená, že asistenční služba:

  • Pomůže řešit vzniklou situaci (poradí jak postupovat)
  • Vyhodnotí, na co máte nárok a za jakých podmínek

Pokud se asistenční službě ozvete až v momentě, kdy takzvaně nevíte jak dál, nebo „až na to zbyde čas“, může už být napácháno zbytečně mnoho přešlapů. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy jste v zahraničí a onemocníte. Tady je důležité v rámci svého cestovního pojištění okamžitě volat asistenční službu, která vám například doporučí odpovídající zdravotnické zařízení, kde se ošetření vejde do limitu vaší pojistky na daný lékařský výkon. Pokud byste volali asistenční službu až posléze, může se stát, že už ležíte ve zdravotnickém zařízení, kde si budete muset náklady částečně hradit sami, protože se nevejdou do limitu.

Úplně nejhorší samozřejmě je, pokud vůbec nekomunikujete s asistenční službou pojišťovny, kdy v případě například zahraniční dovolené necháte tuto komunikaci až na dobu, kdy se vrátíte. Pamatujte na to, že komunikace je vždy základ a obvykle vše usnadní.

Pojištění odpovědnosti a neuznání vlastního zavinění

Poměrně specifickým produktem, pokud jde o pojištění, je pojištění odpovědnosti. Je to pojištění, které často získáte jako bonus k některým jiným druhům pojištění. Specifikum zde najdete při pojistné události v tom, že pokud něco zaviníte, nesnažte se při nahlášení pojišťovně tuto skutečnost omlouvat ve smyslu, že se vlastně o vaši chybu nejedná. Z hlediska pojistného plnění totiž může dojít ke krácení nebo se o pojistné plnění zcela připravíte. U pojištění odpovědnosti je totiž nutné, abyste přiznali, že ke škodě došlo vaším zaviněním.

Pozor na ztrátu účtenek, záručních listů a jiných důležitých dokumentů

Každý důkazní materiál, který budete mít k dispozici, je plusem při posouzení škodní události. Proto si například v zahraničí po libovolném ošetření schovejte všechny účtenky za léčbu, které si následně necháte proplatit v rámci svého cestovního pojištění. Myslete na to že:

  • Účtenky za léčbu je potřeba předložit pojišťovně
  • Při ztrátě účtenek vám nemusí být léčba proplacena

Samozřejmě lze očekávat, že pojišťovna si v případě nedostatků v tomto ohledu bude sama zjišťovat informace u daného zdravotnického zařízení, ale výsledek může být nejistý a zbytečně se tím celé řešení pojistného plnění oddaluje.

Podobná situace může nastat třeba při pojištění domácnosti. Pro tyto účely je určitě vhodné, pokud si automaticky uchováváte účtenky či záruční listy od nákupu věcí. Pokud nechcete skladovat hory papírů, často může postačit mít takové účtenky ofocené v elektronické podobě.

Pozor na podpojištění

Pokud už máte sjednáno nějaké pojištění, typicky jde hlavně o dlouhodobé smlouvy na pojištění majetku, pojištění domácnosti apod., určitě popřemýšlejte nad tím, zda je výše pojištění stále dostatečná. Důležité může být:

  • Zda se v průběhu let nezměnila hodnota majetku
  • Zda jste do soupisu věcí zahrnuli vše

Například nemovitosti běžně mění svou hodnotu už jenom časem. Samozřejmě dojde k nárůstu hodnoty třeba při rekonstrukci. Také pamatujte na to, zda jste při pojištění domácnosti zahrnuli do soupisu věcí skutečně vše, aby vám pak nebylo pojistné plnění kráceno z důvodu podpojištění.

Pozor na nedostatečné zabezpečení a výluky

O pojistné plnění vás může připravit řada zanedbání nebo přehlédnutí. Příkladem může být třeba pojištění domácnosti a nedostatečné zabezpečení domácnosti, které je vyžadováno ve smlouvě.

Dalším zádrhelem mohou být výluky z pojistného plnění. Vždy si dejte velký pozor na to, co vaše pojištění skutečně kryje. Zvlášť pokud chcete na pojištění ušetřit, tak se často může stát, že pojistka má celou řadu výluk. To vás potom může dostihnout třeba u cestovního pojištění v zahraničí, kdy zjistíte, že se nevztahuje na celou řadu aktivit, kdy při jedné z nich jste si zrovna přivodili úraz.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *