Milostivé léto 2022 – podmínky + návod jak postupovat

Milostivé léto 2022 – podmínky + návod jak postupovat

Po úspěšném prvním kole Milostivého léta, které probíhalo 28. října 2021 do 28. ledna 2022, přichází druhé kolo, s jehož pomocí se mohou zbavit dluhů tisíce Čechů.

Program je možné využít od 1. září do 30. listopadu 2022, kdy lze u vybraných dluhů splatit pouze jejich jistinu. Většině dlužníků stačí uhradit počáteční výši dluhu, která obvykle není nějak zvlášť vysoká. Konečně se tak mohou jednou provždy zbavit svých dluhů vůči státu, ale i vybraným soukromým společnostem. Jak milostivé léto probíhá a jak ho můžete využít i vy? Pojďte se na to s námi podívat.

Jak milostivé léto funguje?

Počty dlužníků bohužel stále dosahují vysokých čísel. To potvrzují i údaje od Exekutorské komory, podle níž je v ČR více než 700 tisíc lidí v exekučním řízení, přičemž jen v minimu případů je na jméno vedena pouze jedna exekuce. Do pořádných dluhů se mohou lidé dostat i za menší prohřešky, u nichž delší dobu hrají mrtvého brouka nebo o nich dokonce ani neví – častým příkladem je neuhrazení nájemného či pokuty za jízdu na černo v MHD.

Takové příběhy donutily vládu najít řešení, jak by se mohli dlužníci zbavit svých dluhů, aniž by museli splácet různé poplatky či úroky spojené s jejich závazky. Právě penále, sankce či úroky dokážou v průběhu času navýšit hodnotu dluhu i několikanásobně – z malé pokuty v řádu pár stovek korun se tak mohou dříve či později vyklubat i desetitisícové či statisícové dluhy.

Zejména pro starší osoby či nízkopříjmové dlužníky může být úhrada takových částek nepředstavitelná, a proto jim nezbývá nic jiného než cesta skrze exekuční řízení až do insolvence – ta však nedokáže vyřešit vše.

Pro takové dlužníky je připraveno zmíněné Milostivé léto, kdy mohou u dluhů splatit pouze jistinu neboli počáteční hodnotu dluhu. První kolo Milostivého léta proběhlo již v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, kdy ho využilo přes 30 tisíc dlužníků. Druhé kolo po podpisu novely zákona probíhá od 1. září až do 30. listopadu 2022.

Kdo ho může využít a kdo naopak ne?

Program je určený pouze pro fyzické osoby, které si prochází exekučním řízením započatým před 28. říjnem 2021. Podle odborníků mohou druhé kolo Milostivého léta 2022 využít desítky až stovky tisíc dlužníků, kteří disponují dluhy u veřejnoprávních institucí – v praxi se program vztahuje na většinu závazků, které dlužíte státu a s ním spojeným institucím.

Výhodné podmínky oddlužení můžete využít pro splacení závazků například u:

 • měst a obcí,
 • dopravních podniků (pokuty za jízdné),
 • veřejných vysokých škol,
 • státní organizace,
 • státního a národního podniku,
 • ústavu založené a spravované státem,
 • dobrovolných svazků a obcí,
 • státního fondu,
 • státních příspěvkových organizací,
 • právnických osob, v níž má stát majetkovou účast,
 • zdravotních pojišťoven.

Najdou se ale i výjimky, kde není možné jednoduššího oddlužení využít. Konkrétně se jedná o dluhy u:

 • České správy sociálního zabezpečení,
 • výživného,
 • peněžitých trestů spojených s úmyslnými trestními činy,
 • náhrady újmy na zdraví.

Dluhy můžete v rámci Milostivého léta 2022 splatit i u dalších státních organizací, jako je Česká televize, Český rozhlas či ČEZ. Do programu se ale zapojují i firmy ze soukromého sektoru, které dobrovolně nabízí svým klientům možnost splacení dluhů s odpuštěním veškerých ostatních nákladů. Ve druhém kole se zapojí například Air Bank, Home Credit, Raiffeisenbank, Česká spořitelna či Kamali.

Je možné využít Milostivé léto i u dlužníků v insolvenci?

Pokud se řadíte mezi dlužníky, kteří již nejsou v exekučním, ale naopak insolvenčním řízení, budeme vás muset zklamat. Milostivé léto mohou využít pouze dlužníci, na jejichž jméno je vedeno exekuční řízení. V tomto případě se jako vhodné řešení jeví oddlužení, které je sice výrazně delší, ale i tak vás dokáže zbavit dluhů jednou pro vždy. Pro úplné oddlužení totiž stačí uhradit pouze 30 až 50 % dluhů.


Podobně jako u Milostivého léta je nutné podat žádost pro oddlužení, a to příslušnému soudu – samotná žádost přitom musí být vyhotovena pouze odborníkem (advokát, notář). Oddlužení však s sebou přináší i některé nevýhody, včetně prodeje části majetku či zápisu o insolvenci po dobu pěti let. Každopádně se ale jedná o jedinou možnost, jak se můžete vypořádat se svými dluhy, když už jiná řešení nepřipadají v úvahu.

Jaké podmínky je nutné u milostivého léta splnit?

Stejně jako u většiny programů nabízených státem je nutné splnit určité podmínky, bez nichž vám nemůže být umožněno využít výhody Milostivého léta. V první řadě je třeba si ověřit, že exekuční řízení vedené na vaše jméno bylo započato před 28. říjnem 2021 – novější exekuční řízení nelze do programu přihlásit.

Milostivé léto neplatí ani u dluhů, které jsou vykoupeny soukromými subjekty a firmami. Pro úplné splacení dluhů stačí uhradit jejich jistinu, která představuje původní výši dluhu bez jakýchkoliv poplatků, úroků, pokut či sankcí. Odpuštěná je i úhrada nákladů spojených s exekučním řízením – jediné, co budete muset uhradit je odměna exekutorovi ve výši 1 815 Kč.

Jakou část dluhu musí dlužník splatit?

Milostivé léto bylo vytvořeno především za účelem jednoduššího splacení dluhů, které jsou často zatížené celou řadou poplatků. Ve výsledku hodnota dluhu jen během pár měsíců vzroste i o tisíce korun, což už může pro dlužníka představovat velký problém – není výjimkou, že nezaplacená pokuta z MHD v řádu pár stovek korun v průběhu času vzroste i na desetitisícové částky.

Právě od toho tu je Milostivé léto, jehož úkolem je dlužníkům nabídnout možnost polepšit se a napravit své chyby. Pro vymazání dluhu vám stačí pouze uhradit jeho původní výši neboli jistinu. Nemusíte tedy platit žádná penále, poplatky ani sankce, které tvoří většinou podstatnou část dluhu. Pro zjištění skutečné výše jistiny budete muset obvykle kontaktovat exekutora a požádat ho, aby nahlédl do spisu a tuto hodnotu vám sdělil.

Samotné předání takové informace však nemusí být zas tak jednoduché. Údaje zapsané ve spisu jsou velmi citlivé, a proto je možné, že vám je nebude chtít exekutor sdělit po telefonu. Možným řešením je zaslání vyúčtování prostřednictvím pošty či vaše osobní návštěva kanceláře.

Představte si, že například neuhradíte pokutu za jízdu v MHD na černo ve výši 1 500 Kč a během několika měsíců výsledná částka dluhu vzroste na 20 000 Kč. Po opětovném neuhrazení dluhu se podnik rozhodne předat vše soudu, který případ přidělí exekutorovi. Pokud následně využijete Milostivé léto, budete muset uhradit pouze 1 500 Kč + poplatek exekutorovi.

Jak zažádat o milostivé léto a co vše je k tomu potřeba?

Pokud splňujete veškeré podmínky a chcete využít Milostivé léto pro splácení svých dluhů, budete muset o této skutečnosti informovat svého exekutora. Konkrétně mu je nutné dodat v písemné formě žádost o zastavení exekuce, a to podle § 1 odst. 3 písm. a) zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce – vzor žádosti lze stáhnout například zde.

Žádost musí obsahovat:

 • údaje o exekutorském úřadu a soudním exekutorovi,
 • údaje o vaší osobě (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail),
 • text samotné žádosti (lze požádat o sdělení výše jistiny a platebních údajů pro její úhradu).

Po přijetí žádosti exekutor zhodnotí, zda splňujete veškeré podmínky a v případě, že ano, vyhoví vaší žádosti. Učinit tak musí podle zákona do 15 dnů od přijetí žádosti – při prodlení bude období pro úhradu jistiny prodloužena o dny nad rámec lhůty.

Jistinu dluhu lze uhradit až do 30. listopadu 2022, a to na běžný účet, který vám sdělí samotný exekutor. V případě, že se vám částku nepodaří uhradit, bude exekuce opětovně spuštěna a exekutor po vás bude požadovat úhradu nejen jistiny, ale i ostatních poplatků, sankcí, úroků a pokut.

Pokud si nevíte rady s veškerou administrativou, určitě byste se neměli bát požádat o radu odborníky. Bezplatně vám může pomoci poradna provozovaná jednou z tuzemských organizací, jako je například Člověk v tísni nebo Nedlužím státu. Požádat však o radu můžete i bezplatné finanční poradce, kteří působí obvykle v každém větším městě.

Jak milostivé léto probíhá krok za krokem?

Exekuce a exekuční řízení obecně je pro většinu lidí komplikovaná záležitost, což také často vede k celé řadě nedorozumění, jelikož neví, na koho se mají v takovém případě obrátit. To samé většinou platí i u Milostivého léta, kterého tak zbytečně nevyužijí tisíce dlužníků. Celý proces je naštěstí poměrně jednoduchý, o čemž se můžete přesvědčit v následujícím průvodci oddlužením prostřednictvím Milostivého léta krok za krokem.

1. Vyhledání a ověření nesplacených závazků

Ještě předtím, než začnete uvažovat o tom, že využijete k oddlužení Milostivé léto, měli byste si ve svých dluzích udělat pořádek. Pokud se řadíte mezi dlužníky, kteří běžně hrají mrtvého brouka, je možné, že o některých dluzích či dokonce exekučních řízeních nemáte ani tušení. Nejlepší volbou je vyžádání výpisu z Centrální evidence exekucí – ten lze za poplatek získat jednoduše online.

U jednotlivých exekučních řízeních bude krom jiného uvedené i jméno exekutora, k němuž byl váš případ přiřazen. Následně ho můžete kontaktovat s dotazem na výši jistiny, kterou budete muset pro oddlužení uhradit. Ještě předtím se ale přesvědčte, že exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021 – u novějších řízení totiž nelze uplatnit výhody Milostivého léta.

2. Vyplnění a odeslání žádosti o zastavení exekuce

Pokud víte, jaký exekutor má na starosti vaše řízení a splňujete podmínky pro možnost využití Milostivého léta, můžete začít s vyplňováním žádosti. Ideální je využít za tímto účelem již předpřipravený vzorový dokument, který pouze vyplníte a můžete ho odeslat exekutorovi. Jelikož se jedná o oficiální dokument je nutné písemnou žádost odeslat v podobě doporučeného dopisu – jedině tak si budete jistí, že žádost dorazí do správných rukou, přičemž navíc budete mít v ruce potvrzení, že jste dopis skutečně odeslali.

3. Úhrada jistiny a zbavení se dluhů

Do 15 dnů by vás měl kontaktovat samotný exekutor s doplňujícími informacemi ohledně platby vašeho dluhu. V drtivé většině případů vám předá podrobné vyúčtování spolu s platebními údaji. Při zadávání platby si dejte pozor na správné vyplnění všech údajů včetně variabilního symbolu, bez kterého nebude exekutor schopen vaši platbu přiřadit k danému dluhu. Po přijetí platby rozhodne exekutor o zastavení exekuce.

4. Řešení neschopnosti splatit jistinu 

Výše jistiny nemusí být vždy zrovna nejnižší, což může vést i k tomu, že ji dlužník přes všechnu snahu není schopný uhradit. Největší problémy s úhradou mají zejména dlužníci s nízkými příjmy, pro které nastřádání celé částky není zrovna procházka růžovou zahradou. I přesto ale nemusí být vše ztraceno, jelikož na dokončení platby máte čas až do 30. listopadu.

Pokud tedy začnete jednat včas je možné, že zvládnete našetřit dostatečně vysokou částku. O radu, jak na to, lze požádat i organizaci pomáhající dlužníkům či finančního poradce nabízející bezplatné konzultace. Jestliže se vám ani přesto nepodaří jistinu uhradit, exekuční řízení bude nadále pokračovat podle plánu exekutora.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *