Koronavirus a cestovní pojištění

Koronavirus a cestovní pojištění

Cestování vždy patřilo a stále patří k jednomu z nejoblíbenějších způsobů, jak trávit svůj volný čas. Ať již dáváte přednost dovolené u moře, na horách či poznávání kultury a památek cizích zemí, cestování vám umožní vše. Letošní rok je ale vzhledem k epidemii koronaviru zvláštní a nezvyklý, neboť karanténa, lockdown a všeobecná obava z onemocnění způsobila, že většina lidí dala letos v létě přednost strávení svého volného času doma.

Bohužel koronavirus stále ještě není minulostí, ba spíše naopak. I když se samozřejmě opatrnost vyplácí, možná jste v situaci, že z osobních či pracovních důvodů do zahraničí prostě vycestovat musíte. Jak je to v tomto ohledu s cestovním pojištěním?

Cestovní versus zdravotní pojištění

Věnujme se chvilku vlastnímu cestovnímu pojištění a jeho nutnosti či nenutnosti. Jsou totiž lidé, kteří namítají, že v případě cestování po evropském kontinentě je cestovní pojištění zbytečné, neboť nám v naprosté většině států postačí evropský zdravotní průkaz pojištěnce, který každý z nás přirozeně vlastní na základě zdravotního pojištění.

Je sice pravda, že tento průkaz svým držitelům na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zajišťuje stejné ošetření, na které má v dané zemi nárok její občan v rámci povinného zdravotního pojištění, nicméně je nutné si uvědomit jednu důležitou věc.

V naprosté většině zemí je i za běžnou péči po obyvatelích vyžadována spoluúčast, která je často na naše poměry poměrně vysoká a mnoho Čechů s ní na základě zkušeností s naším veřejným zdravotním systémem nepočítá. Nejen z tohoto důvodu se tak před cestou do zahraničí sjednání cestovního pojištění vyplatí, navíc s sebou mnoho cestovních pojištění přináší i výhodu toho, že kromě standardního pojištění léčebných výloh v případě úrazu či náhlého onemocnění, v sobě zahrnují rovněž další užitečné krytí, jako je:

  • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Pojištění zavazadel
  • Různé druhy asistencí

Koronavirus a cestování

Cestovní pojištění a rizikové oblasti

Teď se již blíže zaměříme na cestovní pojištění a jeho pokrytí rizik v případě onemocnění koronavirem COVID-19. Předně je třeba říci, že v případě, že se chystáte cestovat mimo republiku, měli byste pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, kde jsou pravidelně aktualizovány státy či oblasti, do kterých ministerstvo v souvislosti s koronavirem nedoporučuje cestovat, neboť je považuje za rizikové.

V případě, že byste do těchto destinací vycestovali a následně onemocněli, pojišťovny by vás s největší pravděpodobností neodškodnily.

Současně platí také to, že pokud vycestujete a onemocníte koronavirem v zemi, která v době vašeho odjezdu na tomto seznamu rizikových destinací nebyla, pojišťovna vám musí proplatit léčebné výlohy v této zemi v plné výši i v souvislosti s onemocněním koronavirem, stejně jako:

  • Případnou hospitalizaci
  • Asistenční služby
  • Repatriaci zpět do České republiky

Podobná situace platí i v případě, že v době, když jste již na cestě či na místě, dojde k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí zemi, do které cestujete či se v ní nacházíte, na seznam rizikových oblastí zařadí.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky státy s ohledem bezpečnosti pro cestování na základě epidemie koronaviru třídí na základě tak zvaného cestovatelského semaforu. Rizikové země, do kterých ministerstvo nedoporučuje cestovat nebo do kterých není cestování povolené, jsou označeny červenou barvou, státy bezpečné zelenou barvou a státy, které v souvislosti s epidemií koronaviru vyžadují negativní test, karanténu či jiná opatření oranžově. V současné době je ze zemí Evropské unie takovou rizikovou oblastí Španělsko.

Koronavirus a zrušený let

Koronavirus a storno poplatky

Pokud jste si cestu do zahraničí naplánovali, ale následně jste se rozhodli vzhledem k epidemii koronaviru neodcestovat, dejte si pozor na to, že většina pojišťoven v souvislosti s epidemií koronaviru dočasně zrušila možnost storna. Pokud jste ale zrušili cestu do oblasti, která je ministerstvem zahraničních věcí považována za rizikovou, máte na odstoupení od smlouvy o cestovním pojištění podle občanského zákoníku nárok bez jakýchkoli storno poplatků v případě, že v místě vašeho pobytu byla vyhlášena ochranná opatření, která mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu.

V případě, že došlo ke zrušení zakoupeného zájezdu cestovní kanceláří, měly by pojišťovny svým klientům v této situaci umožnit bezplatné odstoupení od cestovního pojištění.

Při cestě do rizikových destinací hrozí krácení plnění cestovního pojištění

Jak jsme již uvedli, do zemí, které ministerstvo zahraničních věcí uvádí jako destinace se zvýšeným bezpečnostním rizikem, se vám cestovat nemusí v případě problémů vyplatit. Jsou ale životní situace, které vás k cestě mohou stejně přimět. V tom případě vězte, že v případě, že v takovéto rizikové oblasti koronavirem onemocníte, má pojišťovna právo na snížení pojistného plnění, nemusí vám tedy hradit veškerou péči, léčebné výlohy či hospitalizaci, které vám v souvislosti s tímto onemocněním vzniknou.

Zároveň jsou z pojištění léčebných výloh vyloučeny události, které vzniknou v těch oblastech, kde byl vyhlášen stav epidemie či pandemie. Na druhou stranu nemusíte mít obavu z toho, pokud se vám v rizikové oblasti stane úraz či onemocníte jiným onemocněním, neboť tyto léčebné výlohy pojišťovny hradí v plné výši i zde.

Obecně můžeme říci, že v souvislosti se specifičností současné situace a cestování se vyplatí vždy zjistit si co nejvíce informací ohledně vašeho cestovního pojištění u dané pojišťovny, ať již formou osobní návštěvy či zavoláním na infolinku, abyste předem věděli, na co máte či nemáte nárok a nezjišťovali dané podmínky až v případě, kdy došlo k pojistné události.

Karanténa

Cestovní pojištění a karanténa

V souvislosti s koronavirem může nastat i specifická situace, kdy na základě rozhodnutí státních či místních úřadů uvíznete v cizí zemi v karanténě. Obecně se v takových případech doporučuje co nejdříve kontaktovat zastupitelský úřad v dané zemi i pojišťovnu. Pojišťovny by měly platnost cestovního pojištění o dobu karantény automaticky prodloužit až do doby, než se bez zbytečného odkladu po skončení karantény daná osoba bude moci vrátit zpět do České republiky. Tedy samozřejmě pouze v případě, že nejste v zemi, která byla již v době vašeho odjezdu na rizikovém seznamu Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Pokud jde o kompenzaci nákladů na ubytování a stravu v souvislosti s karanténou, měly by být hrazeny orgány, které karanténu nařídily.

Koronavirus a speciální připojištění

Vzhledem k tomu, že s koronavirem bude muset s největší pravděpodobností naše společnost ještě poměrně dlouhou dobu žít, rozhodly se některé pojišťovny na vzniklou situaci reagovat tím, že v současné době připravují možnost speciálního připojištění pro krytí právě určitých specifických rizik, která přímo souvisejí s epidemií koronaviru. Jedná se v tomto ohledu především o:

  • Umístění do preventivní karantény, kdy ale u dané osoby není prokázáno onemocněním koronavirem
  • Proplacení nákladů na cestu zpět domů

V tomto případě tak vlastně jde o dvě nová rizika, která až dosud nebyla z běžného cestovního pojištění kryta, neboť daný člověk nebyl technicky řečeno nemocný či zraněný. Se zvláštním cestovním pojištěním, které by případně hradilo i léčebné výlohy spojené s léčbou koronaviru při cestách do rizikových oblastí, ale žádná z pojišťoven nepočítá.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *