Když je kontokorent zlým pánem. Jaká rizika může přinášet?

Když je kontokorent zlým pánem. Jaká rizika může přinášet?

Na trhu je v současnosti velké množství úvěrových produktů, avšak jedním z těch všeobecně známých je kontokorent, tedy povolené přečerpání účtu. Přestože banky nabízejí kontokorent dlouhá léta, ne každý si uvědomuje rizika a možné nevýhody spojené s jeho sjednáním. Zaměříme se na ně proto v tomto článku.

Co je to vlastně kontokorent?

Pojďme si kontokorent nejprve stručně představit. Je to ve své podstatě spotřebitelský úvěr, který se poskytuje jako služba k běžnému účtu vedenému u vaší banky. Jak jsme již zmínili, jedná se o povolené přečerpání účtu neboli také povolený debet, takže kontokorent vám umožní na daném účtu jít do mínusu. Je to možné samozřejmě v rámci nějakého stanoveného limitu. Když ale jdete do mínusu, už pochopitelně neplatíte svými penězi, půjčuje vám je banka.

Znáte přirovnání „dlouhý, jako týden před výplatou“? Nepochybně ano. Často lidé používají kontokorent právě pro tyto případy, kdy potřebují překlenout časový nesoulad, který vzniká mezi příjmy a výdaji, než dorazí výplata pro daný měsíc. Kontokorent jim tak poskytne stálou finanční rezervu. Nedostanou se díky němu do nepříjemné situace, že na něco potřebného nebudou mít, třeba na zaplacení složenek.

S kontokorentem se pojí podmínky

Banka vám samozřejmě neposkytne kontokorent jen tak, proto je potřeba si dát pozor, za jakých podmínek je spotřebitelský úvěr tohoto typu sjednáván. Když přečerpáváme, tak pokud jde o dobu, do kdy musíme stav účtu vyrovnat, je to obvykle období jednoho roku, ale může to být doba kratší. Banka dále obvykle požaduje:

  • Určitou dobu vedení účtu
  • Pravidelně zasílaný příjem

Obě uvedené podmínky totiž zajišťují optimální fungování kontokorentu. Příchozí platby průběžně splácejí vyčerpané prostředky a kontokorent tak funguje tak, jak byl zamýšlen, tedy jako opakovaná půjčka, která je čerpána vždy pouze dle momentální potřeby. Sjednání kontokorentu může být spojeno s jednorázovým poplatkem, ale může být i zdarma, záleží na bance.

Pozor na nepovolené přečerpání

Kde už naopak můžeme přijít k finanční újmě zcela určitě, tak to je nepovolené přečerpání. Jak jsme již uvedli výše, máme určený nějaký limit, ten lze čerpat zpravidla po částech nebo také klidně celý. Za vypůjčenou částku a dobu, po kterou máme peníze vypůjčeny, platíme úroky. Pokud však nastane situace, že překročíme stanovený limit, tak nás obvykle čeká:

  • Sankční poplatek
  • Vyšší úrok

Nepovolené přečerpání může být spojeno s nemalou sankcí, ale zcela určitě za nepovolený debet můžeme čekat podstatně vyšší úrok. Banka se takto samozřejmě chrání. Vůči klientům, kteří čerpají z účtu více, než mají povoleno, jednoduše tímto způsobem uplatní určitou formu pokuty.

Další sankce a poplatky

V neposlední řadě je potřeba nezapomínat na nutnost dodržovat bankou stanovené podmínky splácení. Pokud se opozdíte se splácením, tak vás sankce také neminou. Jak jsme již zmiňovali, obvykle je to doba jednoho roku, může to být ale klidně jen 6 měsíců. Některé banky jsou naopak benevolentní a netrvají na přesném datu vyrovnání účtu. Pokud se jim však bude zdát z dlouhodobého hlediska vaše platební morálka špatná, mohou vám snížit limit nebo kontokorent na další období již nepovolit. Většina klientů ale zvládá dorovnávat kontokorent průběžně z pravidelné výplaty.

S kontokorentem se mohou kromě sankcí za nedodržení podmínek pojit také poplatky spojené s jeho samotným vedením. Již jsme hovořili o možném poplatku za zřízení kontokorentu, kde jsou často zahrnuty náklady na zhodnocení vaší finanční situace a stanovení limitu pro povolené přečerpání, ale tento poplatek je jednorázový. Pokud si však chcete spočítat, kolik vás bude kontokorent stát z dlouhodobého hlediska, záleží na tom, jakou strategii vaše banka používá. Může to být třeba:

  • Paušální poplatek jednou měsíčně
  • Poplatek pouze při přečerpání zůstatku
  • Poplatek za každou transakci realizovanou v době využívání kontokorentu

Způsob účtování vám banka musí sdělit při zřízení služby. Celkovou cenu kontokorentu ovšem i tak není vždy jednoduché stanovit, protože to závisí i na tom, jak moc přečerpáte. Kontokorent také obvykle využívá proměnlivé úrokové míry, která stoupá nebo klesá dle aktuálního vývoje úrokových sazeb.

Kontokorent vás naučí žít na dluh

Kontokorent může být dobrý sluha, ale zlý pán. Může vám pomoci vyhnout se situaci, že nebudete mít zrovna k dispozici peníze. To se v některých případech jistě může hodit. Na druhou stranu si velmi rychle zvyknete na to, že máte k dispozici více peněz, než které reálně máte na účtu. To je velmi nebezpečná situace zejména u lidí finančně méně zodpovědných.

Pokud tedy o sobě víte, že si rádi dopřejete, i když na to reálně nemáte prostředky, raději se kontokorentu vyhněte. Někteří lidé mohou díky kontokorentu také ztratit schopnost spořit. Zkrátka je naučí nakupovat a žít na dluh. Mají totiž stále dostupné prostředky nad rámec svých vlastních a rychle si přestanou uvědomovat, kolik peněz vlastně reálně mají. Můžete tak získat zkreslenou představu o své finanční situaci a o tom, kolik peněz si můžete dovolit za měsíc utratit.

Kontokorent by měl být jako každý úvěrový produkt využíván zodpovědně. Měl by sloužit pouze pro mimořádné situace, kdy výjimečně nevyjdete s finančními prostředky, třeba z důvodu platby mimořádné složenky nebo při nečekaných výdajích na nějakou nutnou opravu v domácnosti. Určitě by neměl sloužit k životu na dluh, kdy si díky němu pořizujete zbytné věci pro své potěšení.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *