Jak správně pojistit sebe i auto při cestě do zahraničí?

Jak správně pojistit sebe i auto při cestě do zahraničí?

Cestování autem je samozřejmou každodenní součástí našeho života. Mnoho lidí stráví každý den za volantem několik hodin při dojíždění do práce a další hodiny pak o víkendu, když chtějí vyrazit na výlet. Automobilem se také často vydáváme na dovolenou, a to nejen po naší vlasti, ale také za hranice. Při cestování autem do zahraničí se ale vyplatí předem si zjistit, jaké pojištění a další náležitosti jsou vyžadovány, abyste v případě potíží nebyli nepříjemně zaskočeni. Na co vše byste tedy ještě před cestou neměli zapomenout?

Výhody cestovního pojištění

Jednou z  věcí, kterou je vhodné před každou cestou do zahraničí udělat, je zřídit si cestovní pojištění. Jistě, pokud cestujete po Evropě, možná namítnete, že přeci máte evropský zdravotní průkaz pojištěnce, který vám na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zajišťuje stejné ošetření, na které má nárok místní občan v daném státě v rámci povinného zdravotního pojištění. Pokud je tedy ošetření, které zde potřebujete, místním pojištěncům poskytováno zdarma, nebudete za něj platit ani vy. Nicméně je třeba si uvědomit, že za většinu péče je vyžadováno zaplacení spoluúčasti, samozřejmě stejné jako hradí občané daného státu. Tato spoluúčast je ale často poměrně vysoká a mnoho Čechů s ní na základě zkušeností s naším zdravotnickým systémem nepočítá.

Sjednání cestovního pojištění se tedy vždy vyplatí, dejte si pouze pozor na pojistné limity a také další povinnosti, které s sebou cestovní pojištění obnáší, například informovat asistenční službu a podobně. Výhodou mnoha cestovních pojištění je, že kromě klasického pojištění léčebných výloh v případě úrazu či náhlého onemocnění, zahrnují také pojištění odpovědnosti za škodu či pojištění zavazadel, což může být v případě cestování autem opět výhodou.

Aktuálně

V souvislosti s letošní specifickou situací způsobenou epidemií koronaviru se vyplatí také sledovat webové stránky ministerstva zahraničních věcí, kde jsou uvedeny státy, do kterých ministerstvo nedoporučuje cestovat. V případě, že byste do nich vycestovali a onemocněli, pojišťovny by vám léčebné výlohy neuhradily.

Povinné ručení a jeho platnost v zahraničí

Na základě zákona musí mít všechna vozidla na našich silnicích uzavřené povinné ručení. Z něj jsou hrazeny všechny škody, které případně autem způsobíte na majetku a zdraví třetích osob. Pokud jde o škody na majetku, jedná se tedy nejen o poškození vozidel ostatních účastníků provozu, ale také o poškození domů, svodidel, sloupků a podobně. Z hlediska škod na zdraví kryje povinné ručení veškeré zdravotní výdaje související se zraněními, případně i se zhoršeným společenským uplatněním a ušlým ziskem v souvislosti s nehodou. Samozřejmostí všech povinných ručení jsou také asistenční služby neboli telefonická pomoc pojišťovny v případě nehody či pomoc servisního pracovníka.

S klasickým českým povinným ručením si opět vystačíte ve většině zemí Evropy, obecně platí ve všech státech Evropského hospodářského prostoru a v dalších zemích, které uvádí vyhláška Ministerstva financí České republiky, jako je například:

 • Chorvatsko
 • Ukrajina
 • Albánie

Před cestou si radši tuto skutečnost ověřte, stejně jako limity plnění, a to buď přímo na své zelené kartě, nebo na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů. Dejte si pozor na to, že limity pojistného plnění bývají často zvlášť rozděleny na Českou republiku a zahraničí. Vzhledem k tomu, že náklady při nehodě jsou ve většině zahraničních států vyšší než na našem území, doporučuje se při cestování autem do zahraničí i sjednání havarijního pojištění. V případě, že ve státě, kam se s automobilem chystáte, povinné ručení neplatí, musíte si pojištění sjednat zvlášť. V některých státech stačí zařídit si krátkodobé pojištění přímo na hranicích, jiné státy vyžadují jeho sjednání předem.

Havarijní pojištění

Podobně jako povinné ručení má i klasické havarijní pojištění v zahraničí omezenou platnost. Na rozdíl od povinného ručení ale neexistují jednotná pravidla, konkrétní informace k havarijnímu pojištění a jeho platnosti v zahraničí vám tak poskytne pouze pojišťovna, u které ho máte sjednané. Většinou jde o podobnou územní platnost, jako má povinné ručení. Pokud havarijní pojištění obecně nemáte a dlouhodobě o něm neuvažujete, je nejlepším řešením sjednání speciálního krátkodobého havarijního pojištění do zahraničí. To lze sjednat například pouze na dva týdny a vy máte jistotu, že v případě potřeby či nehody nebudete muset řešit nepříjemnosti s nimi spojené sami. Toto pojištění kryje výdaje spojené s nehodami, poškození vandalismem či přírodními živly i případné odcizení vozidla. Podobně jako u povinného ručení jsou součástí havarijního pojištění také asistenční služby.

Krátkodobé havarijní pojištění na zahraniční dovolenou

Havarijní pojištění pro cestu do zahraničí nabízí většina pojišťoven, pokud nevíte, jak si z široké nabídky vybrat, mohou vám pomoci nejrůznější recenze a také srovnávače pojištění. Cena krátkodobého havarijního pojištění určeného pouze na dovolenou v zahraničí je ovlivněna několika faktory. Jedním z faktorů je samozřejmě typ a stáří vašeho automobilu, pojišťovny mají speciální tabulky, podle kterých vozy zařazují. Dalším faktorem je věk a bydliště majitele vozu a také jeho zkušenosti, tedy zejména to, zda měl či neměl nějakou nehodu. V tomto případě pojišťovny nezohledňují, zda bude vozidlo řídit i někdo jiný. Některé pojišťovny zohledňují v ceně také destinaci, do které se s autem chcete vypravit. Málo zalidněné oblasti, například Island, Albánie či Ukrajina, mohou znamenat vyšší cenu. K dalším podmínkám, které si pojišťovny před sjednáním tohoto typu pojištění kladou, patří také prohlídka vozu před cestou spojená s fotodokumentací.

Užitečné informace pro nejčastější destinace

Další věcí, kterou se před cestou do zahraničí vyplatí zkontrolovat, je povinná výbava, tedy nutnost či nenutnost autolékárničky, reflexních vest, hasicích přístrojů a podobně, a také případná povinnost zakoupit dálniční známku. V případě, že byste tyto věci neměli v pořádku, hrozí vám poměrně vysoká pokuta. Samozřejmostí by také mělo být nastudování například rychlostních limitů v jednotlivých zemích či povinnosti celoročního svícení.

Chorvatsko

Suverénně nejčastější zemí, do které se Češi vlastním automobilem vydávají, je Chorvatsko. Na cestu do Chorvatska samozřejmě nezapomeňte technický průkaz a potvrzení o zaplacením povinném ručení. Z hlediska povinné výbavy byste v autě měli mít výstražný trojúhelník, autolékárničku, sadu náhradních žárovek, reflexní vestu, tažné lano a také náhradní kolo.

Slovensko

Druhou nejčastější zemí, do které se rádi vydáváme autem, je Slovensko. Výhodou je, že povinná výbava, rychlostní limity či povinnost svícení je zde stejné jako v České republice. Podobně musíte mít výstražný trojúhelník, autolékárničku a reflexní vestu také u našich jižních sousedů v Rakousku.

Rychlostní limity na dálnicích v Evropě

Pokud jde o rychlostní limity na dálnicích, stejnou maximální rychlost jako my, tedy sto třicet kilometrů za hodinu, mají také Slováci a Rakušané. Sto třicet kilometrů za hodinu odpovídá maximu rovněž na dálnicích ve:

 • Francii
 • Itálii
 • Řecku
 • Maďarsku
 • Ukrajině

V Polsku, Chorvatsku a Bulharsku je maximální povolená rychlost na dálnicích o deset kilometrů vyšší, tedy sto čtyřicet kilometrů. Naopak méně, sto dvacet kilometrů za hodinu, je maximální rychlost na dálnicích ve:

 • Španělsku
 • Portugalsku
 • Švýcarsku
 • Švédsku
 • Finsku

Německo je známé tím, že žádná maximální rychlost na zdejších dálnicích zatím stanovená není.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *