Jak na převod bonusů povinného ručení?

Jak na převod bonusů povinného ručení?

Bez povinného ručení se neobejde žádný aktivní řidič. Právě proto se většina z nich snaží hledat způsoby, jak alespoň trochu ušetřit. Se změnou povinného ručení je spojený také převod bonusů, ale i malusů. Jak převod bonusů probíhá a co k němu budete potřebovat?

Pokud plánujete změnu povinného ručení, měli byste myslet i na převod bonusů. S nimi totiž můžete ušetřit nemalé částky na ceně pojištění, a to i v řádu několika desítek procent.

Co je to bonus a malus?

Povinné ručení se řadí mezi jedny z mála pojištění, které je povinné. Běžně se bez něj neobejdete kdykoliv, kdy se rozhodnete vyrazit na veřejnou komunikaci. V opačném případě vám hrozí nemalá pokuta a také vysoké doplatky, a to, pokud bez platného povinného ručení způsobíte nehodu. Právě proto je lepší do pojištění investovat, a to i přesto, že se často může jednat o částky v řádu několika tisíc korun.

Pokud se však řadíte mezi bezproblémové řidiče, můžete i ušetřit. Povinné ručení totiž jako jedno z mála pojištění pracuje se systémem bonusů a malusů. Ten je určený zejména pro motivaci řidičů, aby jezdili obezřetně a předcházeli tak zbytečným dopravním nehodám.

Prostřednictvím systému jsou tak jednotlivým pojistníkům přidělovány bonusy nebo malusy. Ty jsou přitom evidovány na rodné číslo či IČO, a ne na konkrétní vozidlo.

Bonus je možné získat za každých 12 měsíců, během nichž nezpůsobíte žádnou dopravní nehodu. Ročně lze dosáhnout na slevu až 5 %, přičemž maximální celková výše slevy činní 65 % – každá pojišťovna si však její výši stanovuje sama. Získat však můžete i malus, a to poté, co způsobíte dopravní nehodu.

V praxi vám pojišťovna odečte několik měsíců (24 až 36 měsíců) z bezškodného období, čímž sníží i vaši slevu. Malusy však mohou jít i do záporných čísel, čímž se naopak cena povinného ručení zvýší.

Jak na změnu povinného ručení?

Změna povinného ručení není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přechod k jiné pojišťovně je totiž možný pouze do 42. dne před koncem výročí uzavření smlouvy. Pojištění je přitom nutné vypovědět písemně a odeslat vše na adresu sídla dané pojišťovny – přesný postup naleznete na webu vaší pojišťovny.

Pojistnou smlouvu však můžete vypovědět i v jiných případech, a to:

  • Po uzavření nové smlouvy – každý pojistník má právo na odstoupení od smlouvy do 2 měsíců.
  • Po vzniku pojistné události – do 3 měsíců od vzniku lze ukončit platnou smlouvu, přičemž k její výpovědi dojde do jednoho měsíce.
  • Po prodeji či likvidaci vozidla – v takovém případě je výpověď smlouvy provedena v den, kdy pojistník tuto skutečnost oznámí.
  • Po změně podmínek – pojistník má právo na vypovězení smlouvy, pokud nesouhlasí se změnou podmínek či nové výše pojistného.

Jak ověřit výši bonusů?

Pokud chcete zjistit výši vašich bonusů, můžete se s dotazem obrátit přímo na vaši pojišťovnu. Ta by vám skutečnou výši měla obratem sdělit. Konkrétně byste ji měli požádat o potvrzení o bezeškodním průběhu, čímž vám vystaví potvrzení o počtu měsíců, během nichž jste nebyli účastníkem žádné dopravní nehody.

V některých případech můžete k ověření výše bonusů využít také porovnávací portály, musí však spolupracovat s pojišťovnou, u níž máte sjednané povinné ručení. Délka bezeškodného průběhu je vedena také v evidenci České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Jak probíhá převod bonusů

Jak probíhá převod bonusů?

Během přestupu k nové pojišťovně není převáděna sleva, kterou vám poskytovala daná pojišťovna, ale pouze délka bezškodného období. Nová pojišťovna vám následně podle ní stanoví novou výši slevy. Právě proto je výhodné hledět během výběru nového povinného ručení nejen na jeho podmínky, ale i na výši maximální možné slevy – obvykle se pohybuje mezi 50 až 65 %.

K převodu dochází obvykle automaticky. Pojišťovna se tak spojí s již zmíněným registrem a dohledá délku bezškodného období na základě vašeho rodného čísla či IČO.

Jak na převod bonusů k havarijnímu pojištění?

Systém bonusů a malusů lze využít i u havarijního pojištění, kde opět můžete ušetřit nemalé finanční prostředky. V praxi si tedy můžete část bezškodného období převést k havarijnímu pojištění a ušetřit. Každopádně počítejte dopředu s tím, že se zároveň sníží sleva u povinného ručení.

Jaké další způsoby převodů bonusů existují?

Systém bonusů a malusů funguje již pěknou řádku let, a proto si prošel i nemalými změnami. V průběhu času jste se tak mohli setkat s různými způsoby převodu bezškodného období, a to nejen mezi různými pojištěními, ale i více osobami.

Převod bonusu na rodinného příslušníka

V minulosti byl velmi oblíbený převod bonusů a malusů mezi rodinnými příslušníky. Rodiče tak mohli například svým dětem snížit cenu povinného ručení, aniž by se museli pojišťovně prokázat jako obezřetní a bezproblémový řidiči. To s sebou samozřejmě neslo řadu nevýhod, a to zejména pro pojišťovny, které poskytovaly levné povinné ručení řidičům s vysokou nehodovostí.

Právě proto v současnosti žádná pojišťovna převod bonusů mezi rodinnými příslušníky neposkytuje. Pokud chcete i přesto ulehčit svým ratolestem či blízkým, můžete daný vůz registrovat na své jméno. Tento krok si však velmi pečlivě rozmyslete, jelikož se může stát, že velmi rychle přijdete o většinu nastřádaných bonusů.

Převod bonusu z auta na motorku

Převádění bonusů je možné pouze mezi stejnými druhy vozidel. Pokud tedy máte vedené povinné ručení na automobil a pořídíte si nový, budou veškeré bonusy převedeny automaticky. V případě, že si namísto automobilu pořídíte motorku, není možné bonusy převést.

Převod bonusu z IČO na rodné číslo

Bonusy a malusy jsou vždy vedeny buď na rodné číslo, nebo na IČO. V druhém případě se sleva na povinné ručení vztahuje pouze na vozidla registrovaná pod daným IČO. V praxi tedy není možné bonusy převádět na rodné číslo a naopak.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *