Jak na výpověď povinného ručení, kdy a jak postupovat?

Jak na výpověď povinného ručení, kdy a jak postupovat?

Bez povinného ručení se neobejde žádný aktivní řidič, což však vede k tomu, že musí s touto položkou počítat ve svém rozpočtu. Naštěstí se většina pojišťoven snaží lákat své potenciální klienty na výhodné nabídky povinného ručení, s nimiž mohou podstatně ušetřit.

Pokud jste si tedy již v minulosti sjednali drahé pojištění, nemusíte zoufat. Samotný přechod k jiné pojišťovně ale nemusí být tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kdy je nejlepší provést výpověď povinného ručení a jak byste měli postupovat?

Výpověď povinného ručení je možné bez poplatků provést pouze za určitých podmínek. Těch je naštěstí hned několik, díky čemuž máte více příležitostí, kdy můžete bez problémů přejít k výhodnější nabídce.  

Proč se vyplatí přejít k jiné pojišťovně?

Povinné ručení je jediným pojištěním, které je nařízeno zákonem a musí ho mít tudíž sjednané všichni aktivní vlastníci automobilů. V praxi se tedy na tuzemských komunikacích nesmí pohybovat žádné nepojištěné vozidlo – v opačném případě hrozí vlastníkovi velké pokuty a zároveň musí uhradit případné škody, jež způsobil třetím osobám.

Cena pojistného se odvíjí od celé řady faktorů, mezi nějž se řadí stáří vozu, jeho značka, adresa trvalého bydliště i věk řidiče. Konečnou částku si samozřejmě stanovují jednotlivé pojišťovny samy, kvůli čemuž se mohou lišit i o stovky korun. Obchodní modely pojišťoven se každým rokem mění, a proto je možné, že vámi sjednané pojištění už dávno nebude výhodné.

Jednou za čas tedy není od věci vyzkoušet dostupné srovnávače povinného ručení, které pro vás naleznou nejvýhodnější nabídku. Pokud zjistíte, že ušetříte a je pro vás dané povinné ručení dostačující, můžete si ho sjednat. Ještě, než se rozhodnete přistoupit k takovému kroku, měli byste se ujistit, že je vámi zvolená alternativa opravdu výhodná.

Konkrétně se zaměřte na:

  • výši pojistných limitů
  • pověst pojišťovny
  • nabízená připojištění

Kdy můžete přistoupit k výpovědi povinného ručení?

Před sjednáním nového povinného ručení musíte nejprve vypovědět stávající pojištění. To je možné pouze za předem stanovených podmínek, jež se řídí § 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999.

Z nich vyplývá, že k výpovědi smlouvy lze přistoupit pouze ve vybraných situacích, kdy je pojišťovna povinna vaší výpovědi vyhovět.

Způsob výpovědiVýpovědní lhůtaVýpověď povinného ručení
Odstoupení od nově sjednaného povinného ručení2 měsíceDo 8 dnů
Výpověď před koncem pojistného období6 týdnů před výročním dnemVýroční den
Podání výpovědí po změně podmínek povinného ručení1 měsícVýroční den
Změna pojišťovny po pojistné události3 měsíce1 měsíc
Prodej nebo krádež pojištěného vozidlaIndividuálněIhned
Výmaz vozidla z registru vozidelIndividuálněIhned

Odstoupení od nově sjednaného povinného ručení

Úplně nejjednodušším způsobem, jak vypovědět povinné ručení, je odstoupení od nově sjednané smlouvy, a to do 2 měsíců od jejího podpisu. Zákon tak vyhrazuje klientům prostor rozmyslet si svůj krok a případně od smlouvy bez jakýchkoliv problémů odstoupit.

V praxi stačí pojišťovně předat výpověď a vyčkat osm dní, než dojde k oficiálnímu zániku pojištění – během lhůty již můžete zažádat o sjednání nového povinného ručení, díky čemuž budete kryti ihned po ukončení pojištění u staré pojišťovny. Vráceno vám bude i uhrazené pojistné, z nějž se odečtou pouze náklady za období, kdy pojištění trvalo.

Výpověď před koncem pojistného období

Povinné ručení je uzavíráno na dobu neurčitou, přičemž je každý rok automaticky obnovováno k výročí uzavření originální smlouvy. Právě zde se vytváří okno pro vypovězení povinného ručení, jemuž musí pojišťovna vyhovět.

Konkrétně je nutné odeslat výpověď minimálně 6 týdnů před výročním dnem – ten naleznete buď v pojistné smlouvě, nebo v zelené kartě. Pojišťovna následně výpověď zpracuje a k ukončení pojištění dojde ve výroční den.

Podání výpovědi po změně podmínek povinného ručení

Každý klient má podle zákona nárok na to vypovědět povinné ručení, jestliže nesouhlasí se změnou jeho podmínek. Nejčastěji se jedná o navýšení jeho ceny, ale dostatečným argumentem bude i změna obchodních podmínek. V případě zdražení se však musí jednat o krok samotné pojišťovny, a ne automatického navýšení pojistného po vypořádání pojistné události.

Opět je zde třeba dodržet výpovědní lhůtu, jejíž délka je stanovena na jeden měsíc. Během ní můžete pojišťovně předat výpověď povinného ručení, přičemž pojištění bude ukončeno k výročnímu dni pojistné smlouvy.

Změna pojišťovny po pojistné události

Na výpověď povinného ručení má klient právo i v případě, že není spokojený s vypořádáním vzniklé pojistné události. Pokud dojde k nehodě a pojišťovna podle vás nepostupuje tak, jak by měla, máte plné právo požádat o ukončení povinného ručení. 

Výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce a je počítána ode dne, kdy jste pojistnou událost nahlásili pojišťovně. K ukončení povinného ručení následně dojde do jednoho měsíce od podání výpovědi.

Prodej nebo krádež pojištěného vozidla

Jednou z dalších situací, kdy musí pojišťovna vyhovět vaší žádosti, je prodej, krádež nebo vyřazení pojištěného vozidla. Stačí pojišťovně tuto skutečnost pouze oznámit, přičemž k ukončení pojištění dojde ihned po přijetí výpovědi.

Téměř vždy po vás bude pojišťovna vyžadovat dokument dokládající, že již není vozidlo ve vašem vlastnictví – z hlediska zákona na to však nemá právo, a tudíž musí výpověď přijmout i bez doložení požadovaného dokumentu. Pokud jste si pojistné předplatili dopředu, pojišťovna vám jeho odpovídající část vrátí zpět.

Výmaz vozidla z registru vozidel

Poslední z nejčastějších důvodů, kdy vám pojišťovna musí povolit výpověď povinného ručení, je i dočasný výmaz vozidla z registru vozidel. Konkrétně se jedná o situaci, kdy využíváte dané vozidlo pouze sezóně. Pokud své vozidlo odhlásíte a pojišťovně zašlete velký technický průkaz a výpověď, obratem povinné ručení ukončí.

Jak postupovat při výpovědi povinného ručení?

Pokud se rozhodnete své stávající povinné ručení vypovědět, budete muset výpověď podat písemně. O formě předání se informujte přímo u dané pojišťovny, která vám obvykle nabídne jednu ze tří možností, a to doručení výpovědi poštou do sídla pojišťovny, přeposlání skenu e-mailem nebo osobní předání na jedné z poboček.

V případě, že vypovídáte povinné ručení před koncem pojistného období (před výročním dnem), bude od vás pojišťovna vyžadovat i vrácení platné zelené karty. Samozřejmostí je i to, že vámi podávaná smlouva disponuje veškerými náležitostmi, jež jsou vyžadovány zákonem.

Ideální je řídit se dostupnými vzory výpovědí, do nichž pouze vyplníte potřebné údaje a nemusíte se obávat, že by vám pojišťovna nevyhověla kvůli špatně sepsané výpovědi. Jedná se o oficiální dokument, a proto je třeba dodržovat klasickou strukturu úředního dopisu. V opačném případě vás pojišťovna upozorní na vzniklé nedostatky, nebo se výpovědí nebude vůbec zabývat.

Každá výpověď by měla obsahovat:

  • adresu pojišťovny,
  • adresu pojistníka,
  • datum,
  • číslo vypovídané smlouvy,
  • věc výpovědi (uvádí se důvod výpovědi),
  • text výpovědi (odůvodnění výpovědi),
  • vlastnoruční podpis.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *