Bonita klienta: Co to je a proč je tak důležitá?

Bonita klienta: Co to je a proč je tak důležitá?

Pokud se rozhodnete sjednat si úvěr či jemu podobný finanční produkt, je vysoká pravděpodobnost, že se bude daná instituce zajímat o vaši bonitu. Právě ona totiž rozhoduje o tom, zda vám bude finanční částka poskytnuta či naopak.

Velká část lidí ale stále tomuto pojmu zcela nerozumí a často mu nepřipisuje žádnou váhu. Opak je však pravdou, přičemž vysoká úroveň bonity vám dokáže otevřít dveře k celé řadě produktů a výhod.

Co je to bonita?

Bonitu lze popsat dvěma slovy, a to schopností splácet – daná instituce či společnost si tak ověřuje, jaké máte předpoklady k tomu, že budete schopni bez problémů splácet své závazky. Metodika hodnocení se přitom u jednotlivých poskytovatelů liší, což může vést i k tomu, že ukazateli nepřipisují vysokou vypovídající hodnotu.

Každopádně si lze samotnou bonitu představit jako stupnici s nulou a stovkou na konci, přičemž stovky dosáhnou pouze ti nejlepší klienti. Obecně tedy platí, že čím je vyšší bonita, tím je vyšší i vaše šance na získání úvěru či jiného produktu. S vysokou bonitou přichází i jiné výhody například v podobě nižší úrokové sazby – poskytovatel se totiž u klientů s vyšší bonitou nevystavuje takovému riziku.

Každopádně si lze samotnou bonitu představit jako stupnici s nulou a stovkou na konci, přičemž stovky dosáhnou pouze ti nejlepší klienti. Obecně tedy platí, že čím je vyšší bonita, tím je vyšší i vaše šance na získání úvěru či jiného produktu. S vysokou bonitou přichází i jiné výhody například v podobě nižší úrokové sazby – poskytovatel se totiž u klientů s vyšší bonitou nevystavuje takovému riziku.

Kde všude budou vaši bonitu hodnotit?

Vaše schopnost splácet je důležitá prakticky pro všechny finanční instituce a společnosti. S bonitou zpravidla pracují banky a nebankovní či leasingové společnosti, jež si potřebují ověřit, zda budete schopni splácet vypůjčenou částku – bonita může hrát roli i při pouhém vypůjčení vozidla.

Od typu poskytovatele se odvíjí i jeho tolerance k úrovni bonity. Nejmenší váhu ji přikládají zejména nebankovní společnosti, které často nabízí i půjčky bez klasického potvrzení příjmu či bez nahlížení do všech registru dlužníků. Banky jsou naopak velmi přísné, což vede obvykle k tomu, že úvěry poskytují pouze žadatelům s vysokou bonitou.

Jaké faktory bonitu ovlivňují?

Jak již bylo řečeno, každá instituce či společnost si metodiku pro hodnocení bonity stanovuje sama. Běžně se mohou zaměřit na celou řadu faktorů, které mohou rozebírat do posledního detailu nebo naopak hodnotit pouze povrchově. V souvislosti s tím se zaměří nejen na vaši finanční situaci, ale i životní poměry.

Příjmy a výdaje

Z hlediska bonity jsou pro poskytovatele nejdůležitější vaše příjmy a výdaje, díky nimž dokáže alespoň částečně odhadnout, zda máte dostatek prostředků pro pokrytí splátek úvěru. V souvislosti s tím vás může požádat o ověření příjmů, a to prostřednictvím:

 • potvrzení příjmu,
 • výpisu z bankovního účtu,
 • výplatnice.

Jelikož si může chtít poskytovatel ověřit i vaše výdaje, je možné, že vás požádá o přístup k bankovnímu účtu či ověření pomocí bankovní identity. Jednoduše tak lze projít veškeré vaše transakce a vytvořit si přesný přehled o vašich příjmech i výdajích, a to i těch, jež byste normálně nepřiznali. Příjmy přitom nemusí pocházet pouze z jednoho zdroje, ale hned z několika – spadají sem tedy nejen příjmy ze zaměstnání či podnikání, ale i důchod či různé příspěvky.

Ideální poměr příjmů a výdajů si opět stanovují poskytovatelé sami. Nejpřísnějšími podmínkami disponují zejména banky, které se řídí pravidlem, kdy nesmí splátky veškerých závazků klienta přesáhnout 45 % jeho příjmů. Obecně však platí, že čím vyšší jsou příjmy, tím vyšší máte šanci na úspěšné schválení žádosti o úvěr.

Míra zadluženosti

Pro bonitu je důležitá i míra zadluženosti daného klienta, kdy mohou již sjednané úvěry požrat velkou část jeho příjmů. Právě proto se poskytovatelé zajímají o veškeré aktivní úvěry a jim podobné produkty, jejichž existenci si ověřují pomocí registrů dlužníků. V nich jsou zaznamenány veškeré vaše závazky. Negativně mohou být vnímány i již splacené kreditní karty a kontokorenty – pro jejich výmaz je nutné požádat o výpověď smlouvy.

Platební historie

Poskytovatele bude zajímat i vaše platební historie, s níž si ověří, zda jste v minulosti měli problémy se splácením svých závazků. To si může opět prověřit prostřednictvím registru dlužníků, do nějž jsou zapisovány negativní i pozitivní zápisy. Za negativní jsou považovány zápisy spojené s nesplácením či odložením splátek.

Jejich přítomnost dokáže vaši bonitu velmi ovlivnit, a to až tak, že vám poskytovatel zamítne žádost o půjčku bez ohledu na to, jak vysokými příjmy disponujete. Naopak pozitivní zápisy dokazující vaše spolehlivé splácení vám mohou pomoci vaši bonitu výrazně vylepšit.

Osobní informace

Poskytovatelé si potřebují vytvořit podrobný profil žadatele o půjčku, k čemuž však potřebují celou řadu informací. Ještě před sjednáním úvěru vás požádají o vyplnění krátkého formuláře, v nějž se vás zaměří na váš:

 • Věk – S věkem roste riziko nesplacení celé vypůjčené částky. Lidem s vyšším věkem jsou poskytovány úvěry s kratší dobou splatnosti.
 • Pohlaví – Zpravidla muži mají vyšší pravděpodobnost, že nebudou schopni splácet své závazky nebo se takzvaně předluží.
 • Zaměstnání – Od typu a prestiže zaměstnání se odvíjí výše příjmu. Hodnocena je i pravděpodobnost ztráty zaměstnání.
 • Vzdělání – S úrovní vzdělání obvykle roste finanční gramotnost i kvalita zaměstnání.
 • Rodinný stav – Banka si ověří nejen váš rodinný stav, ale i počet vyživovaných dětí. Pro vdané páry může být někdy jednodušší dosáhnout na úvěr, jelikož disponují dvěma příjmy.
 • Adresa – Lidé v určitých okresech mají větší tendenci nesplácet své závazky – nejedná se však o nejdůležitější informaci.
 • Způsob bydlení – I způsob bydlení může představovat riziko. Za nejméně rizikové je považováno vlastní bydlení.

Jak fungují registry dlužníků?

Registry dlužníků neboli úvěrové registry slouží jako databáze, do nichž jsou zapisovány informace o dlužnících. Při nahlédnutí do nich se může poskytovatel jednoduše přesvědčit o platební morálce daného klienta a udělat si částečně obrázek o jeho bonitě. Banky a ostatní finanční společnosti mohou tímto způsobem výrazně snížit riziko, že klient nebude schopný své závazky splatit.

Registrů dlužníků existuje celá řada, přičemž mezi ty nejvyužívanější patří:

 • Bankovní registr klientských informací (BRKI) – Slouží k ověření informací mezi vybranými tuzemskými bankami, které sdílejí údaje o klientech a jejich platební morálce.
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – Slouží k ověření informací mezi vybranými nebankovními společnostmi, díky čemuž si mohou ověřit platební historii a zadluženost žadatele.
 • Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS) – Obsahuje informace nejen od bankovních a nebankovních institucí, ale i poskytovatelů různých služeb jako jsou energie či mobilní služby. Do vaší bonity se může negativně propsat i neuhrazené vyúčtování za elektrický proud či vyčerpaná mobilní data a volání.
 • Centrální evidence exekucí (CEE) – Jsou do ní zapisovány veškerá exekuční řízení, k nimž má za poplatek přístup každý, kdo zažádá o výpis.
 • Insolvenční rejstřík (IR) – Obsahuje informace o insolvenčním řízení, přičemž je přístupný zcela veřejně, a to bezplatně.

Jak můžete svoji bonitu vylepšit?

Pokud nedisponujete dostatečnou bonitou, může poskytovatel vaši žádost o úvěr obratem zamítnout. Jen v málo případech se vám podaří zjistit, co přesně je důvodem zamítnutí, jelikož poskytovatelé v tomto ohledu nejsou zrovna sdílní. Hledání příčiny tedy zůstává pouze na vás, k čemuž lze využít vylučovací metodu. Zkuste si sami zhodnotit svoji bonitu a popřemýšlejte nad tím, kde jsou vaše nedostatky.  

Zvýšení příjmů

Jestliže není pro banku či nebankovní společnost vaše bonita dostatečná, určitě byste měli zhodnotit výši svých příjmů. V první řadě si zkuste spočítat jakou část z nich musíte vyčlenit pro splátku veškerých svých závazků. Pokud tato částka překračuje více než 45 % z vašich příjmů, je možné, že právě tento fakt je pro poskytovatele překážkou pro schválení vaší žádosti.

Jedním z řešení je možné navýšení příjmů, které lze dosáhnout hned několika způsoby. Na úplném začátku můžete požádat svého dosavadního zaměstnavatele o zvýšení platu. Další z možností je změna zaměstnání či hledání druhé práce či brigády – každopádně je na místě nepřeceňovat své síly, jelikož jen málokdo dokáže bez problémů zvládat více zaměstnání zároveň.

Snížení míry zadlužení

Za zamítnutím žádosti může stát i vaše přílišné zadlužení, jež by mohlo brzy vést k vaší neschopnosti splácet a dostat vás do takzvané dluhové spirály. Pro zlepšení své bonity se můžete pokusit splatit alespoň část svých dluhů předčasně – připravte se na případné poplatky. Pozor si ale dejte i na kontokorent a kreditní karty, jejichž splacením se bohužel dluhů nezbavíte.

Obě formy úvěru jsou totiž stále považovány za aktivní, i když jsou již zcela splacené. Pro jejich výmaz ze seznamu závazků je nutné poskytovatele požádat o ukončení úvěrové smlouvy. Připravte se však na to, že většina z nich z vašeho kroku nebude nadšená, a tudíž budou celý proces protahovat.

Se zlepšením bonity vám mohou pomoci i výmazy negativních zápisů v registru dlužníků. Tuto možnost nabízí například SOLUS, u nějž je možné zažádat o výmaz ihned poté, co je závazek vázaný na zápis splacen. Problémový je naopak Insolvenční rejstřík a Centrální evidence exekucí, u nichž jsou zápisy vedeny až pět let.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *