Bankovní a nebankovní registry – které jsou ty nejznámější?

Bankovní a nebankovní registry – které jsou ty nejznámější?

Kdo si žádá o půjčku, může být prověřován několika různými způsoby. Jedním z nich je také zjišťování finanční minulosti. Jak? Nahlížením do registrů. Ty můžeme rozdělit na bankovní a nebankovní. Které u nás patří k nejznámějším a jaká je jejich charakteristika? Podívejte se.

Bankovní registr klientských informací

První registr, který si představíme, je ten bankovní. Jeho název je poměrně jasný, a zní Bankovní registr klientských informací. V praxi je spíše používána jeho zkratka, a to BRKI. Jedná se o registr, který vznikl již v roce 2002 a od té doby postupně shromažďuje informace o klientech, které do daného registru nechávají zapsat banky. Zajímavostí daného registru je rozhodně to, že neeviduje jenom fyzické osoby. V tomto registru jsou evidováni také podnikatelé, tedy osoby, kterým bylo přiděleno IČ. I ti mohou mít různou finanční minulost, která může být nahlédnutím do registru zjištěna. Záznamy v tomto registru mají poměrně dlouhou platnost, a to čtyřletou. Daná lhůta však není počítána od doby, kdy je sem konkrétní osoba, nebo konkrétní subjekt zapsán. Jde o lhůtu, která se začne počítat od chvíle, kdy klient své závazky uhradil. Zpětně lze tedy snadno zjistit, že měl problém, a jaký.

Provozovatelem tohoto registru je soukromá společnost s názvem Czech Banking Credit Bureau a.s. Vzhledem k jejímu jménu je často používá také zkratka CBCB. Tu někteří mylně užívají pro označení tohoto bankovního registru. Jde však jenom o zkratku pro společnost, která provozuje Bankovní registr klientských informací se zkratkou BRKI.

Nebankovní registr klientských informací

Tento registr je velmi podobný předchozímu. Jenom s tím rozdílem, že zatímco BRKI slouží bankám, tak Nebankovní registr klientských informací slouží nebankovním společnostem. Ty jsou jedním ze základů současného úvěrového trhu a právě prostřednictvím tohoto registru si vyměňují jednotlivé informace. Zkratka pro tento registr je NRKI. Jeho založení proběhlo o 2 roky později, než v případě bankovního. Tedy v roce 2014. Někdy může být využíván i jeho anglický název, který zní Loans and Leasings Credit Bureau a se kterým souvisí také zkratka LLCB. Pokud jde o jeho využívání, rozhodně v nebankovním segmentu patří k nejznámějším.

I zde je provozovatelem soukromý subjekt, kterým je společnost s názvem Czech Non-Banking Credit Bureau. Pro tu je využívána zkratka CNCB, pod kterou lze dohledat i tento konkrétní nebankovní registr.

Centrální registr dlužníků

Poměrně unikátní registr, a to hlavně svým rozsahem. Zatímco výše popsané možnosti jsou spojeny hlavně s tuzemským trhem, Centrální registr dlužníků už má mezinárodní přesah. To znamená, že dokáže vyhledat závazky konkrétních lidí, nebo podnikatelských subjektů jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí. Jeho provozovatelem je soukromá společnost ze Spojených států amerických, a to CERD SYSTEM LLC. Jeho unikátem je také to, že je rozdělený do čtyř hlavních segmentů. A to:

 • Ověřená zóna
 • Neověřená zóna
 • Černá kniha firem
 • Dlužníci v insolvenci

Díky tomuto rozdělení mohou jednotlivé informace do registru zadávat i běžní občané, nebo konkrétní firmy. A to právě v případě, kdy se setkají s jednáním, které má znaky podvodu, nebo se jinak týká různých závazků. Zároveň je třeba dodat, že vzhledem k velké otevřenosti a často oné neověřenosti daných dat ho poskytovatelé půjček zase až tak často nevyužívají.

Centrální registr úvěrů

O tomto registru je možné říci to, že z hlediska kvality poskytovaných informací má rozhodně největší váhu. A to proto, že se jedná o systém, který je provozovaný Českou národní bankou. Jeho cílem je především sjednocovat konkrétní data. A to o klientech bank a jejich konkrétních pohledávkách. V tomto registru lze tedy najít informace o soukromých subjektech, stejně jako o firmách, které mají pohledávky vůči bankám, které na našem trhu působí – včetně těch, které jsou ryze zahraniční. Z toho také jasně plyne, že pokud jde o nebankovní subjekty a případné závazky, které vůči nim mají klienti, tak ty v tomto registru dohledat nelze. Specializuje se výhradně jenom na bankovní segment.

Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

I když název může znít poměrně složitě, jakmile se zmíní zkratka SOLUS, již většina lidí ví, o čem je řeč. Jedná se o jeden z nejznámějších registrů u nás, který je vedený jako zájmové sdružení právnických osob. Založen byl v roce 1999 a aktuálně provozuje několik dílčích registrů, kterými jsou tyto:

 • Registr Fyzických osob
 • Registr Fyzických osob podnikajících a právnických osob
 • Insolvenční registr
  • Dále je součástí celého sdružení i provoz pozitivního registru, nebo registru neplatných dokladů. Bližší informace o registru SOLUS se dočtete v jednom z našich předchozích článků.

   Centrální evidence exekucí

   I toto je registr, do kterého jak banky, tak i nebankovní společnosti velmi rády nahlížejí. I zde je třeba říci, že údaje v něm uvedené mají celkem velkou váhu. Důvodem je to, že tento registr provozuje samotná Exekutorská komora České republiky. Ta má přehled o všech aktuálních exekucích, které jsou následně do tohoto registru zapsány. Veden je jako veřejný seznam, což znamená, že do něho mohou nahlížet jak poskytovatelé úvěru, tak i jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba. Pouze musí mít osobní informace o člověku, kterého chce lustrovat. Do registru mají povinnost zapisovat jednotliví exekutoři všechny konkrétní exekuce, u kterých již bylo provedeno takzvané vyrozumění. Lhůta na zápis je třídenní, což je spojeno také s faktem, že tento registr lze považovat i za poměrně aktuální. Stejná lhůta platí i při zastavení exekuce, nebo při jejím odkladu.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *