Pravidla insolvencí a exekucí se kvůli koronaviru mění. Jak?

Pravidla insolvencí a exekucí se kvůli koronaviru mění. Jak?

Mnoho lidí se nachází v různých životních a finančních situacích. Někteří přežívají bez problému, jiní to ale mají o něco těžší. Mluvíme konkrétně o dlužnících, kteří jsou v exekuci či insolvenci. Občané, kterých se tento případ týká, se s takovou skutečností kvůli následkům příchodu koronaviru vypořádávají velmi těžko. Proto byla začátkem dubna pozměněna pravidla týkající se právě těchto dvou situací.

Valí se na nás obrovský problém, který se dotkne tisíců lidí a jejich rodin. Ti všichni nebudou schopní platit své finanční závazky, jako jsou půjčky, hypotéky a jiné dluhy,” poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Exekuce movitých věcí jsou dočasně pozastaveny

Do 30. června 2020 by se neměly provádět takzvané mobiliární exekuce. To znamená, že nebude moci být zabavován movitý majetek v bydlišti dlužníka. Výjimku tvoří situace, kdy k tomu dá dlužník souhlas nebo pokud jde o některé přednostní pohledávky, kterými jsou dluhy na výživném, za újmy na zdraví nebo z úmyslných trestných činů. Zároveň je taktéž zakázáno posílat majetek do dražby.

Změny padají i na exekuce nemovitostí

Nebudou prováděny exekuce těch nemovitostí, ve kterých má dlužník nahlášen trvalý pobyt. To platí v případě, že dluh nepřevyšuje částku 100 000 Kč. Dříve tak bylo možné učinit již u dluhu vyššího než 30 000 Kč.

Sněmovna jinou úpravou exekucí z vládní předlohy současně vyškrtla následující ustanovení. Podle něj by se totiž i bez souhlasu věřitelů zastavovaly až na výjimky exekuce, v nichž se v posledních třech letech nic nevymohlo. Těch může být přibližně 1,5 až 2 miliony z celkových 4,5 milionu exekucí. “Nejsou u toho vyřešeny finance, kdo by exekutorům uhradil náklady s tím spojené. To by bylo dobré přidat až k velké novele exekučního řádu, která by měla být přijata co nejdříve,” uvedl Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Poslanci podpořili návrh vlády o daňovém bonusu na dítě

Daňový bonus vznikne v případě, že je daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená daň. Po podání daňového přiznání mají následně osoby se zápornou daní nárok na vratku od státu. Nově nebude tento bonus podléhat exekuci.

Odstupné pro zaměstnance a exekuce

Do současné chvíle dostal zaměstnanec odstupné v podobě 3 až 5 platů. Při exekuci mu pak bylo ponecháno takzvané nezabavitelné minimum, a to pouze jedenkrát, zbytek byl zabaven. “Přitom lidé z odstupného mají několik měsíců žít, má to nahrazovat příjem do budoucna,” podotkl Radek Hábl. Nově dlužníkům zůstane nezabavitelné minimum tolikrát, za kolik měsíců odstupné dostanou.

Sněmovna vložila do předlohy dva pozměňovací návrhy

Kateřina Valachová (ČSSD) prosadila zvýšení jednorázové výplaty dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Ta se z dvojnásobku životního minima zvedne na čtyřnásobek. Ze 7 720 Kč se tedy stane 15 440 Kč.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný dále uspěl s úpravou omezení sankcí pro případ, že dlužník prokáže ztížení nebo znemožnění včasného splnění jeho peněžitého dluhu kvůli opatřením proti koronavirové krizi.

Moratorium v insolvenci

Podnikatelé a firmy budou moci do konce srpna požádat insolvenční soud o takzvané mimořádné moratorium, a to k zajištění své ochrany před věřiteli. Moratorium spočívá v tom, že budou moci přednostně hradit nově vzniklé závazky před těmi dříve splatnými. Závazky každopádně musí souviset se zachováním provozu firmy nebo podnikání. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Předloha dále zmírní podmínky pro oddlužení

Zadlužený bude mít nyní možnost osobního bankrotu v případě starší insolvence, přestože kvůli krizi nebude schopen splatit alespoň 30 % celkové výše svých dluhů. Tak to udává novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v květnu 2019.

Dlužníci, kteří do osobního bankrotu vstoupili až po nabytí účinnosti zákona, budou moci insolvenční soud požádat o přerušení procesu, a to až na 1 rok.

Poslanci také odsouhlasili vstup do oddlužení i pro živnostníky za stejných podmínek jako pro spotřebitele. Do nynějška ho mohl svým nesouhlasem zrušit jediný věřitel.

Předloha určuje i další změny

Soudy budou moci nově promíjet i procesní lhůty, u kterých je to vyloučeno kvůli současným předpisům.

Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i takových v případech, kdy tyto možnosti nejsou uvedeny v jejich zakladatelské smlouvě.

Členům orgánů se dále automaticky prodlouží funkční období ve chvíli, kdy jim skončí. Taktéž budou možné i takzvané kooptace jinými členy. Prodlouží se i lhůta pro projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. To bude možné do tří měsíců po ukončení mimořádných opatření.

Změny jsou kritizovány věřiteli i lidmi, kteří se živí právě vymáháním pohledávek

Výhoda pro jednoho znamená vždy nevýhodu pro druhého. Z věřitele se snadno stává dlužník. Rychlá řešení přijímaná ve stavu legislativní nouze většinou jen odkládají problém v čase. Neřeší ho. Mohou také způsobit více škody než užitku a nemělo by se to s nimi přehánět,” říká člen představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský.

Nespravedlivě chrání i ty povinné, jichž se současný stav nikterak nedotkl, nebo pouze minimálně, a u nichž tedy není důvodu k pozastavení provádění exekuce. Ochrana epidemií postižených povinných by se měla odehrávat na základě individuálních návrhů na odklad exekuce. Tyto návrhy ostatně dle doporučení prezidia EKČR posuzují soudní exekutoři výrazně shovívavěji než za běžných okolností,” uvedl prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *