Podpojištění a přepojištění nemovitosti – na co si dát pozor?

Podpojištění a přepojištění nemovitosti – na co si dát pozor?

Nemovitost je jednou z nejcennějších částí majetku většiny lidí, a proto je na místě o ni také odpovídajícím způsobem pečovat a chránit ji. Jasnou volbou je tak pojištění nemovitosti, které dokáže pokrýt většinu škod. Velkým a poměrně častým problémem je však podpojištění nebo přepojištění nemovitosti, které může vést k celé řadě problémů, a to i krácení pojistného plnění.

Podpojištění či přepojištění se týká velké části nemovitostí, přičemž jejich majitelé o tom nemají ani tušení. Pojďte se s námi podívat, jak můžete oběma jevům jednoduše předcházet.

Jaký je rozdíl mezi podpojištěním a přepojištěním nemovitosti?

Pokud máte svoji nemovitost pojištěnou již delší dobu je velmi pravděpodobné, že je podpojištěná nebo přepojištěná. K oběma jevům přitom může dojít i během krátkého období, kdy se rychle změní hodnota dané nemovitosti.

Podpojištění domu se v souvislosti s tím objevuje v případě, kdy je pojistný limit v pojistné smlouvě nižší než reálná hodnota nemovitosti. Běžně k takovému stavu může dojít po rekonstrukci, čímž se hodnota nemovitosti navýší i o několik desítek nebo dokonce stovek tisíc korun. K navýšení může dojít i pokud je k nemovitosti připojena další stavba například v podobě pergoly.

Naopak přepojištění popisuje situaci, kdy je hodnota nemovitosti mnohem nižší než pojistný limit uvedený v pojistné smlouvě. Ke snižování hodnoty nemovitosti dochází zpravidla časem, jelikož stavba postupně stárne a klesá tak i její cena na trhu. Na snížení ceny mohou mít však vliv i poškození nemovitosti různými živly či přírodními katastrofami – dobrým příkladem jsou záplavy nebo požár budovy.

Proč byste si měli dát pozor na podpojištění a přepojištění nemovitosti?

Přepojištění i podpojištění nemovitosti v každém případě vede k problémům, které vás nemile překvapí během řešení pojistné události. Pokud je vaše nemovitost přepojištěná, projeví se tento jev negativně zejména na ceně pojistného, které budete muset pravidelně hradit.

Ve výsledku tak zbytečně zatížíte svůj rodinný rozpočet, přičemž vám pojišťovna vždy vyplatí pouze částku odpovídající hodnotě vaší nemovitosti. Mnohem nebezpečnější je podpojištění, u nějž zpravidla dochází ke krácení vyplácené částky v rámci pojistného plnění.

Pokud tedy dojde ke škodě a nemovitost bude podpojištěná, pojišťovna nejprve stanoví reálnou hodnotu nemovitosti a následně pojistný limit uvedený v úvěrové smlouvy zkrátí o procentní podíl odpovídající podhodnocení.

Příklad

Jestliže jste si tedy při sjednání pojištění nastavili pojistný limit 1 000 000 Kč a reálná cena nemovitosti je 2 000 000 Kč a dojde ke kompletnímu poškození stavby, bude vám vyplaceno pouze 500 000 Kč. Pojišťovna v tomto případě přihlédne k 50% podpojištění, o nějž zkrátí pojistný limit v pojistné smlouvě.

Správná výše pojistných limitů

Jak si stanovit správné pojistné limity u pojištění nemovitostí?

Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem v případě škody, měli byste si v první řadě stanovit správné pojistné limity. Konkrétně se jedná o maximální částku, která vám bude v případě poškození nemovitosti vyplacena. Její výši si zpravidla můžete stanovit sami, díky čemuž si nastavíte pojištění podle vašich potřeb. Níže se tedy podrobně podíváme na to, podle čeho byste měli vybírat výši pojistných limitů.

Stanovte si správnou hodnotu nemovitosti

Pro správně nastavené pojištění nemovitosti je důležité v první řadě znát reálnou hodnotu vaší nemovitosti. Pro většinu lidí představuje koupě domu či bytu investici do budoucna, což už samo napovídá, že hodnota nemovitosti se může v průběhu času měnit.

Pokud tedy k pojištění nemovitosti přistupujete později po její koupi nebo přecházíte k jiné pojišťovně, nevystačíte si s odhadem, který jste si nechali vypracovat při sjednání hypotéky nebo přímé koupi domu či bytu. Ideální je tedy požádat odborníka o nový odhad, díky čemuž si můžete přesně nastavit pojistné limity.

Samotná hodnota nemovitosti se odvíjí od:

 • stavu budovy,
 • stáří budovy,
 • velikosti budovy (měřeno v m2),
 • energetické náročnosti budovy,
 • typu oken,
 • druhu vytápění,
 • stavu elektroinstalace,
 • příslušenství,
 • kvality stavebního materiálu,
 • oblasti, kde se nemovitost nachází.

Jelikož se hodnota nemovitosti neodvíjí pouze od faktického stavu nemovitosti, ale i dalších faktorů, které s ní přímo nesouvisí, je vždy lepší obrátit se na zkušeného odhadce. Ten vám dokáže vypracovat přesný odhad nemovitosti, s nímž můžete i v případě potřeby argumentovat vůči pojišťovně v případě pojistné události. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že vás odhad bude něco stát – cena se pohybuje mezi 4 000 až 7 000 Kč.

Zjistěte, jaké hrozby vás ohrožují

Když už víte, jaká je reálná hodnota vaší nemovitosti, je namístě zjistit, jaké reálné hrozby vaši nemovitost ohrožují. Velká část lidí má pojištěnou celou řadu hrozeb, které se jich s vysokou pravděpodobností nemohou dotknout – jedná se například o pojištění proti záplavě v oblastech, kde k nim nemůže dojít.

Zaměřte se tedy na reálné hrozby, k nimž v dané oblasti již došlo. Pokud se nemovitost nachází v oblasti, kde je často silný vítr, nebo se zde objevilo do konce tornádo, určitě se na možnost pojištění těchto hrozeb doptejte. Nezapomínejte ani na připojištění, mezi které patří i škody způsobené zvěří, jež jsou časté hlavně na vesnicích či u nemovitostí nacházejících se poblíž lesů.

Mezi nejdůležitější pojistná krytí se řadí:

 • krytí proti živelným pohromám (např. povodně, požáry, orkány),
 • krytí proti vandalismu,
 • krytí proti zkratu či přepětí,
 • krytí proti poškození skel,
 • krytí proti atmosférickým srážkám,
 • krytí proti vodovodním škodám,
 • krytí proti povodni a záplavě,
 • krytí proti poškození fasády živočichy.

Nastavte si správnou výši pojistných limitů

Posledním krokem ke kvalitnímu pojištění nemovitosti je správné nastavení pojistných limitů, které by měly vždy odpovídat vámi zjištěné hodnotě nemovitosti. Zpravidla si můžete stanovit pojistný limit u každého typu pojištění, přičemž budete mít buď na výběr ze předem stanovených částek, nebo vám bude dopřána úplná svoboda při výběru vhodné částky.

Nejdůležitější jsou zejména pojistné limity u pojištění, která se týkají škod, kdy může dojít i ke kompletnímu zničení stavby – jedná se například o požár nebo živelné pohromy. Jedině tak si můžete být jistí, že vám pojišťovna vyplatí reálnou hodnotu nemovitosti, díky čemuž ji budete moci opravit nebo opět postavit. Pokud má tedy váš dům hodnotu 2 500 000 Kč, měl by být ve stejné výši nastavený i pojistní limit.

S výškou pojistného limitu roste i cena pojistného, což se však v porovnání s riziky vyplatí. Zpravidla je pojištění nemovitosti placeno jednou ročně, kdy se cena pohybuje mezi 200 až 5 000 Kč – kromě pojistných limitů v ní hraje roli i rizikovost klienta či přítomnost dalších připojištění. Přibližnou cenu ročního pojistného si můžete prohlédnout v následující tabulce.

Hodnota nemovitosti (v Kč)Průměrné roční pojistné (v Kč)
8 000 0006 000 – 8 000
4 000 0003 000 – 4 000
2 500 0001 500 – 3000

Kdy je třeba přistoupit k aktualizaci pojistné smlouvy?

Pokud se chcete vyhnout podpojištění či přepojištění, měli byste pravidelně aktualizovat svoji pojistnou smlouvu, a to zhruba jednou za tři roky. Ve výsledku se tak vyhnete nechtěným problémům a v mnohých případech ještě ušetříte na pojistném. Jestliže jste si nechali před sjednáním pojištění vypracovat odhad hodnoty nemovitosti, nemusíte za něj platit znovu.

Pojišťovny jsou obvykle samy schopné vypočítat znehodnocení hodnoty nemovitosti, tak aby odpovídala cenám na trhu a vy měli správně nastavené pojistné limity. K větším rozdílům dojde pouze v případě, že je nemovitost poškozená, nebo naopak došlo k její rekonstrukci – každou rekonstrukci je dobré pojišťovně nahlásit, a to co nejdříve.

K aktualizaci pojistné smlouvy byste měli přistoupit:

 • pravidelně jednou za tři roky,
 • v případě rekonstrukce,
 • po přistavení nové části domu,
 • po přistavení či rekonstrukci terasy či pergoly,
 • výměně oken či dveří,
 • koupi nového kotle a jiného příslušenství,
 • změny způsobu vytápění,
 • po škodě na nemovitosti či odstranění její části.

Nezapomínejte ani na aktualizaci pojištění domácnosti

Pokud máte spolu s pojištěním nemovitosti sjednané i pojištění nemovitosti, neměli byste zapomenout ani na jeho aktualizaci. Pojištění domácnosti na rozdíl od pojištění nemovitosti kryje veškeré vybavení uvnitř domu či bytu – patří sem například elektrospotřebiče, nábytek nebo různé cennosti.

V průběhu času opět dochází ke snižování hodnoty veškerého vybavení, a proto je namístě přistoupit k indexaci neboli průběžnému snížení pojistných limitů. Pokud však přistoupíte ke koupi kvalitnějšího či dražšího vybavení, určitě byste měli tuto skutečnost opět nahlásit pojišťovně. Jestliže by došlo podobně jako u pojištění nemovitosti k podpojištění domácnosti, bylo by pojistné plnění kráceno o zjištěné podpojištění – výsledná částka pak nemusí pokrýt veškeré škody.

U případného přepojištění majetku vám žádné postihy v rámci pojistného plnění nehrozí. Každopádně budete zbytečně platit vysoké pojistné, které se vám nevrátí. Lepší strategií je tedy snížení pojistných limitů na reálnou hodnotu vybavení domácnosti a ušetřené prostředky využít například ke koupi nových spotřebičů nebo pro jinou investici do bydlení.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *