Milostivé léto nabízí jednodušší splacení dluhů. Jak na to?

Milostivé léto nabízí jednodušší splacení dluhů. Jak na to?

Nezáleží na tom, zda už jste o tom slyšeli nebo ne, pokud máte dluhy, je tento článek určen právě vám. Nejenže se totiž seznámíme s tím, co milostivé léto vlastně je a co to pro vás znamená, ale představíme si také určitý návod, jak na snížení nebo splacení vašich dluhů.

Pro dlužníky je milostivé léto totiž nepochybně zajímavé řešení a i když nemusí být využitelné za všech situací, rozhodně umí pomoci.

Co to je milostivé léto a kdy probíhá?

Tento pojem vznikl v souvislosti s novelou zákona č. 286/2021 Sb., která mění občanský soudní řád a také zákon o soudních exekutorech. Co to tedy vlastně je ono „milostivé léto“? Je vlastně časově omezeným institutem, a to se zpětnou účinností. Rozhodně si jej ale nevažte k letnímu období, platit totiž začalo už na podzim, konkrétně to je v období od 28 října 2021 do 28 ledna 2022.

Milostivé léto umožní některým dlužníkům:

  • Splatit jistinu dluhu vč. poplatku exekutorovi s DPH
  • Odpuštění zbytku dluhu

Zbytek dluhu přitom bude odpuštěn včetně navýšení o úroky z prodlení a další poplatky, které byly s dluhem spojeny. Podmínkou odpuštění dluhu je přitom první uvedený bod, tedy splacení oné jistiny + poplatku exekutorovi.

Nevíte, co to je jistina?

Jestliže máte dluh či dokonce více dluhů, pravděpodobně tento pojem znáte. Pokud ale náhodou ne, tak jistina dluhu je částka, kvůli které jste se zadlužili. Přesněji řečeno, je to váš původní dluh, který postupně začínal narůstat o úroky z prodlení. Pokud tedy během milostivého léta zaplatíte tento původní dluh + poplatek exekutorovi, tak je vám tedy navýšení o úroky odpuštěno.

A co výše poplatku exekutorovi?

Kromě toho, co je jistina, vás určitě bude zajímat také to, co představuje onen poplatek pro exekutora. Tady je to jednoduché, protože poplatek pro exekutora je jednotný. Skládá se ze dvou částí, a to:

  • Částky 750 Kč
  • DPH 21 %

Jelikož 21 % ze 750 korun je 157,5 korun, potom celkově zaplatíte poplatek ve výši 908 Kč s DPH. To je nepochybně velmi rozumná částka a lidé v problémech s dluhy by jistě neměli takovou nabídku od státu na oddlužení přehlížet. Poplatek pro exekutora je v podstatě už pouze nepatrná cena za oddlužení, protože samotný dluh kvůli poplatkům často enormně narostl a pro dlužníka je nezvladatelný a vlastně nesplatitelný.

Milostivé léto není pro všechny

Jako vždy, jsou také v případě milostivého léta určitá omezení, respektive jsou tady podmínky, které musí být splněny, abyste jej mohli využít. Jedná se jak o způsob vymáhání, tak o to, kdo je věřitelem. Těmi podmínkami tedy je, že dluh musí být:

  • Vymáhán soudním exekutorem
  • U veřejnoprávního subjektu

Pokud se tedy na vymáhání vaší pohledávky nepodílí soudní exekutor, tak máte jednoduše smůlu a milostivé léto nemůžete využít. Nemůžete jej ale využít také v dalším případě, který souvisí s typem věřitele.

Jelikož milostivé léto je realizováno ze strany státu, můžete jej využít pouze pro dluhy, které máte u státních institucí. Typicky se jedná o veřejnoprávní subjekty, které spadají pod stát. Pokud byste nevěděli, co vše si zde představit, tak se jedná zejména o zdravotní pojišťovny a nemocnice, ČSSZ, ČEZ, Český rozhlas a Českou televizi (třeba nezaplacené koncesionářské poplatky), obce (třeba dluhy v souvislosti s nájemním bytem), městské dopravní podniky, technické služby měst a obcí apod. Může to být celá řada dalších veřejných institucí vlastněných státem, nebo dokonce těch, kde má stát pouze podíl (jedno jaký).

Pozor ovšem na to, že ne všechny veřejné instituce využívají vždy soudní exekutory. Třeba správní a daňové exekuce u finančních, celních a obecních úřadů jsou vymáhány ve spolupráci se soukromými exekutory, a tam tedy opět nelze milostivé léto využít.

Kdy se dočkám zastavení exekuce?

Pokud už splníte veškeré podmínky možností využití milostivého léta, nepochybně vás také zajímá nepodstatnější otázka, a to kdy s vámi bude ukončeno exekuční řízení. Zastavení exekuce je tedy reálně možné od 1. ledna 2022, kdy také začne platit novela zákona ustanovující milostivé léto (se zpětnou účinností).

Pryč s exekucí!

Slíbili jsme vám to v úvodu a v další části našeho článku se tedy podíváme na to, jak přesně se svých dluhů můžete zbavit. Ačkoliv využití milostivého léta skýtá určitá omezení, jak jsme si vysvětlili výše, týká se reálně stovek tisíc lidí, což není rozhodně zanedbatelné množství.

Pokud tedy splňujete hlavní podmínky milostivého léta a máte dluh ve vztahu k některé veřejnoprávní instituci, který je vymáhán soudním exekutorem, je potřeba ještě připomenout, že abyste mohli milostivé léto uplatnit, nesmíte být momentálně v procesu oddlužení, tzv. osobním bankrotu. A to už je ze stran podmínek opravdu vše a můžete zahájit proces, kterým se konečně zbavíte dluhu. Nejprve si zjistěte, jaká je výše zbývající jistiny u vašeho dluhu.

Zjišťujeme výši zbývající jistiny

Výše v článku, kde jsme se zabývali samotnými podmínkami milostivého léta, jsme zmiňovali, že jistina je původní dluh bez úroků z prodlení nebo dalších poplatků. Pokud jste však již v minulosti svůj dluh někdy spláceli a nenechali jste pouze růst úroky z prodlení, tak jistina už může být nižší, protože byla částečně splacena. Nemusí tomu však takto být vždy, protože vaše současné splátky mohly být zkrátka použity pouze na splacení provozních nákladů exekuce a výše jistiny je stále stejná.

Abyste si vše vyjasnili, je tedy ideálně potřeba v takové situaci zjistit výši zbývající jistiny tam, kde se reálnou výši dozvíte s jistotou, tedy u exekutora. Exekutora můžete oslovit v zásadě těmito dvěma způsoby:

  • Oslovit exekutora doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku
  • Objednat se k nahlédnutí do spisu

První cestou je tedy oslovit exekutora doporučeným dopisem, který bude představovat žádost o vyčíslení nezaplacené jistiny. Je důležité uvést kontaktní údaje, můžete požádat také o odpověď na e-mail nebo SMS, což zaslání informací zpět urychlí. Exekutor by měl odpovědět bez zbytečného odkladu, pozor ale na to, že exekutoři mohou být během milostivého léta pod záplavou korespondence, takže stejně budete muset čekat.

Další možností pak je nahlédnutí do spisu, k čemuž je ideální se objednat přímo u exekutora, ale to se opět může protáhnout, proto je lepší volit doporučený dopis, ev. je možná také datová schránka. Zatímco exekutor vám může zaslat odpověď na e-mail nebo SMS, vy sami tímto způsobem s exekutorem nekomunikujte. Exekutor má totiž zákonnou povinnost mlčenlivosti a pravděpodobně nebude odpovídat na obyčejný e-mail (bez el. podpisu) nebo SMS.

Pozor na obstrukce

Milostivé léto se dostalo do novely zákona s balíkem dalších exekučních změn. Je však definováno poměrně vágně a může se stát, že některé exekutorské úřady mohou toto využít k obstrukcím. Sice panuje obecná shoda napříč exekutorskou komorou, že se k milostivému létu bude přistupovat jednotně, ale to neznamená že nenarazíte.

V takovém případě by případný spor rozhodoval soud. Pokud byste narazili na obstrukční jednání, tak se můžete obrátit na instituce jako Člověk v tísni, Charita ČR nebo případně na některou občanskou poradnu.

Zaplaťte a dejte o tom vědět

Jakmile budete vědět reálnou výši jistiny, kterou musíte zaplatit, tak je potřeba ji samozřejmě také uhradit, aby mohlo dojít k zastavení exekučního řízení. Aby vše bylo jasné, je potřeba postupovat takto:

  • Uhradit zbývající jistinu na účet + poplatek 908 Kč exekutorovi
  • Poslat doporučený dopis, že využíváte milostivého léta

Někdy se může stát, že u vašeho dluhu je již jistina splacena celá a zbývají pouze úroky z prodlení nebo poplatky. V takovém případě už uhradíte pouze poplatek exekutorovi a platba jistiny se vás netýká.

Nespoléhejte se také pouze na samotnou platbu v období milostivého léta, ale doprovoďte ji určitě doporučeným dopisem, že této úlevy využíváte. Je potřeba exekutora prokazatelně o tomto informovat (tady opět pozor, neposílejte žádné e-maily nebo SMS!). Informovat je důležité proto, aby exekutor nepoužil peníze jako běžnou splátku. Myslete také na jasnou formulaci sdělení v dopisu. V doporučeném dopise proto přímo uveďte, že využíváte milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb.

Podmínkou pochopitelně je, abyste toto vše stihli nejpozději do 28. ledna 2022. Když všechny výše uvedené podmínky splníte, potom bude exekuce zastavena a následně také ukončena.

Kdy a jak se dozvím o ukončení exekučního řízení?

Jak jsme si již řekli, pokud dodržíte veškeré postupy, o kterých jsme hovořili, exekuce bude ukončena a od zbylého dluhu souvisejícího s úroky a poplatky budete osvobozeni. Na druhou stranu ale samozřejmě každý dlužník by rád měl v ruce něco, co potvrdí, že je ze všeho venku. Kdy a jak se to tedy reálně dozvíte?

V samotném milostivém létu se o lhůtách nehovoří. Vyrozumění byste ovšem měli dostat písemnou formou doporučeně v rozmezí týdne až 2 měsíců, což jsou standardní lhůty. Exekutor tak musí učinit bez zbytečného odkladu. Pro vás je ovšem důležité už splnění samotných podmínek, tedy úhrada jistiny a poplatku a zaslání dopisu exekutorovi. Od té doby exekutor už v exekuci nepokračuje, přestože stále nemáte v rukou oficiální vyjádření o zastavení exekuce.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *