Překlenovací úvěr se hodí, když nesplňujete podmínky pro úvěr ze stavebního spoření

Překlenovací úvěr se hodí, když nesplňujete podmínky pro úvěr ze stavebního spoření

Když se řekne překlenovací úvěr, tak se každému jistě vybaví to, že jde o půjčku, kterou se dá něco překlenout. Konkrétně určité období. Tím znalosti běžných lidí končí. A tak jsou často překvapeni jak v situaci, kdy je jim překlenovací úvěr nabídnutý, tak mohou být překvapeni i z toho, že něco takového existuje a může jim to pomoci při různých situacích. Podívejme se proto na danou možnost blíže.

Co je to překlenovací úvěr?

Nejprve několik obecných informací k tomu, co to překlenovací úvěr vlastně je a jaká je jeho klíčová charakteristika. Jak už plyne ze samotného názvu, tak se jedná o úvěr, který má pomocí překlenout určité období. Než tuto informaci rozvedeme, je třeba také dodat to, že souvisí se stavebním spořením, konkrétně potom s úvěrem ze stavebního spoření. V tom je jeho hlavní charakteristika.

V praxi je překlenovací úvěr půjčkou, která je určena žadatelům na to období, ve kterém ještě nemohou dosáhnout na úvěr ze stavebního spoření, ale zároveň jsou v situaci, kdy by chtěli začít s investicemi a tak potřebují peníze.

Může být označení i jako meziúvěr

Setkat se lze také s pojmem meziúvěr, který je hojně využívaný a je často zmiňován hlavně v běžné mluvě. I takto může být překlenovací úvěr označován, i když to není úplně přesné. Pojem však také napomáhá celkovému popisu v tom, že tato půjčka pomáhá zvládnout určité konkrétní mezi-období, kdy klienti potřebují peníze, ale na úvěr ze stavebního spoření ještě nedosáhnou.

Kolik peněz je možné získat?

To je otázka, která pochopitelně mnoho lidí zajímá nejvíce. Zde je velmi důležitá ona spojitost se stavebním spořením. Kdo se v dané problematice lehce orientuje, ten jasně ví, že smlouva na stavební spoření je spojena také s takzvanou cílovou částkou. Jedná se o sumu, kterou plánuje konkrétní osoba naspořit.

Právě ona cílová částka hraje u překlenovacího úvěru tu největší roli. Jak už jistě tušíte, výše půjčky nemůže být nikdy vyšší, než je cílová částka. Takto jsou pravidla nastavena. Samozřejmostí je, že výše může být pochopitelně nižší, podle požadavků samotného klienta. Důvodem je zde mimo jiné i to, že pokud by měl být cílovou částkou splacený, je nutné, aby daná suma odpovídala a aby klient nic nedlužil.

Existují 3 varianty

Pokud vám překlenovací úvěr přijde jako dobrá a zajímavá možnost, jak se dají získat peníze ještě před tím, než budete mít nárok na úvěr ze stavebního spoření, je na místě vědět i to, že vám u jednotlivých poskytovatelů mohou být nabízeny různé varianty. Ty existují celkem tři mají tuto podobu:

  • Překlenovací úvěr s konstantními platbami
  • Překlenovací úvěr se zvýšenou sazbou
  • Splácený překlenovací úvěr

V souvislosti s výběrem je dobré nechat si poradit kvalifikovanou osobou, jelikož jedině tak vyberete správně. A to hlavně v souvislosti s vašimi aktuálními potřebami, ale také v souvislosti s těmi budoucími.

Jak je překlenovací úvěr splácen?

Jak vyplývá z výše uvedené varianty, tak může nastat situace, kdy je třeba překlenovací úvěr skutečně klasicky splácet. Jde ale spíše o výjimečnou situaci. U většiny poskytovatelů dochází naopak k tomu, že se překlenovací úvěr nesplácí. Pokud vás tato informace nalákala, je třeba ji ještě rozvést. Není totiž nutné splácet samotnou jistinu. Tedy výši poskytnuté částky, která byla schválena. Co je ale potřeba splácet, to jsou úrokové sazby. Ty je podle předpisu nutné hradit každý měsíc.

I když se to může zdát jako velmi výhodná varianta půjčky, je třeba upozornit na to, že úroky jsou vždy počítány ze zůstatkové sumy. A ta je v tomto případě stále rovna poskytnuté částce a není nijak snižována, jako u klasických splácených půjček. To se může podepsat na určité nevýhodnosti z dlouhodobého hlediska.

Jak velký je úrok?

U úroku ještě zůstaneme. V souvislosti s překlenovacím úvěrem je třeba uvést také informace o tom, jak velká je úroková sazba. Zde samozřejmě nejde jednoznačně odpovědět, jelikož rozdíly mohou mezi jednotlivými poskytovateli být opravdu značné. A tak je na místě alespoň porovnání s produktem, kterým je úvěr ze stavebního spoření. Ten patří v současné době mezi jednu z nejvýhodnějších možností, pokud nepočítáme hypotéku. Jeho kvalit však překlenovací úvěr rozhodně nedosahuje a tak je na místě počítat s tím, že jeho úroková sazba bude vyšší. Na druhou stranu nebude tak vysoká, aby se lidem vyplatilo přemýšlet nad klasickou spotřebitelskou půjčkou.

Co se děje při splnění podmínek na úvěr ze stavebního spoření?

Doposud nebyla popsaná finální fáze, která je spojena se situací, kdy je již žádán klasický úvěr ze stavebního spoření. Ten už nemusí být jenom ve výši naspořené cílové částky, ale může být i podstatně vyšší. Konkrétní výše je často ovlivněna bonitou klienta. Reálně dochází k tomu, že překlenovací úvěr zaniká a je převeden pod úvěr ze stavebního spoření. Tedy jeho hodnota. K této sumě je přidáno tolik, aby celková výše odpovídala požadavkům klienta. Ten tak dostává vyplacenou sumu, která vychází ze schválené částky, ze které je odečtena hodnota překlenovacího úvěru, která již byla vyplacena v minulosti.

Jaké jsou podmínky získání?

Obecně řečeno má překlenovací úvěr podobné podmínky získání, jako například běžná spotřebitelská půjčka. Základem je bonita žadatele. Výši ovlivňuje cílová částka smlouvy o stavebním spoření. A zatímco na úvěr ze stavebního spoření je zákonný nárok, tento typ půjčky vyplacený být nemusí. Pokud poskytovatel objeví rizika, může žádost o překlenovací úvěr zamítnou. Zase až tak časté to však není.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *