Jak požádat o odklad splátek?

Jak požádat o odklad splátek?

V současné situaci bylo mnoho obyvatel zasaženo koronavirovou pandemií. Ta jim na nějakou dobu vzala jejich pravidelné příjmy a s tím i možnost splácet případné úvěry.

Jak jste již možná zaregistrovali, naskytla se možnost, jak alespoň částečně vyřešit tento finanční problém. Ano, mluvíme o odkladu splátek. Kdo o něj může požádat a jak to lze provést? Nebo se vás to naopak netýká? To vše a mnohem více se dozvíte v následujícím článku.

Kdo všechno tedy může zažádat o odklad splátek?

O odklad splátek může požádat každý živnostník a každá fyzická i právnická osoba, kterou negativně postihla situace v důsledku opatření proti koronaviru. Tuto informaci je potřeba uvést v žádosti o odklad.

Aby k odložení splátek klienta došlo, musí o to sám zažádat a teprve následně může přestat splácet. Pokud ale klient chce pokračovat ve splácení, nic mu v tom nebrání. Může tedy dál v klidu splácet, a to bez jakéhokoli oznamování.

Jakých úvěrů se moratorium týká

Odklad splátek se týká úvěrů nejen spotřebitelských, ale i těch hypotečních. Podmínkou je, že se musí jednat o úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020.

Klient má nárok na odklad splátek:

Odklad je možné využít nejen na jeden úvěr, ale i pro více současně.

Zákon se týká bank, stavebních spořitelen i nebankovních poskytovatelů úvěrů neboli splátkových společností.

Na co se odklad naopak nevztahuje

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Klient taktéž nesmí být zpožděn se svou splátkou po dobu delší než 30 dnů. Konkrétně lze říci, že byl daný úvěr včas splácen minimálně do konce letošního února.

Čím dříve klient o odklad zažádá, tím déle ho bude moci využít

Ano, je to tak. Odklad splátek lze využít déle, pokud si dlužník s žádostí pospíší. Může ho totiž využít do konce října letošního roku, a to nezávisle na tom, kdy o tuto možnost požádá. Následně se ze zákona jako první odloží splátka v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci oznámení odkladu. Splácení lze přerušit na dobu o délce tří nebo šesti měsíců.

A co klienti, kteří již využili dobrovolné nabídky odkladu na tři měsíce?

Klient, který již využil zákonem nepodložené nabídky banky a byl mu tak umožněn odklad na tři měsíce, může v případě zájmu bez problému zažádat o odklad na měsíců šest. Může tedy přejít do režimu, který stanoví zákon. S přerušením splátek ale v žádném případě nelze přesáhnout 31. říjen.

Přijetím zákona se celková lhůta odkladu splátek neprodlužuje, ale zákon ponechává na rozhodnutí klienta, zda i po nabytí účinnosti zákona ponechá bez dalšího v platnosti dohodu o odkladu splátek, kterou s bankou uzavřel před nabytím účinnosti zákona. Pokud se rozhodne využít ochranné doby a požádá o odklad splátek podle zákona, původní dohoda o odkladu splátek končí a nahrazuje se dohodou podle zákona. Možnost odkladu splátek se vztahuje na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020, přičemž u hypotečních úvěrů postačí, že byly před 26. březnem 2020 sjednány, ale klient z nich ještě nemusel čerpat“ uvedla Česká bankovní asociace.

Úroky a moratorium

Co se týče úroků, zákon bankám nezakazuje úročení splátek i během jejich odkladu. U většiny bank a úvěrových společností se úroky budou platit i po dobu přerušení. Banka pouze nesmí od dlužníků se spotřebitelským úvěrem požadovat zaplacení úroků ihned po skončení moratoria. U podnikatelů to ale požadovat smí.

Výše úroků se při odkladu splátek zachová stejná, jako je ta smluvní. U spotřebitelů mohou tedy dosáhnout maximálně na zákonnou výši úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, která je navýšena o osm procentních bodů. Aktuálně se tedy jedná o výši devět procent.

Banky mohou také klientům dobrovolně úroky odpustit. Pro to se zatím rozhodla Česká spořitelna a banka Creditas. Úlevy od úroků po dobu přerušení splácení u nich platí pouze pro hypotéky, ne spotřebitelské úvěry.

Odklad splátek nevede k záznamu do registru dlužníků

Pokud jste nechtěli žádat o odklad splátek kvůli případnému záznamu v registru dlužníků, nemusíte mít strach. Přerušení splátek totiž nepovede k záznamu v úvěrovém registru.

„Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ řekla ministryně financí Schillerová.

NÁVOD: Jak požádat o odklad splátek

Jak jste se již mohli dočíst výše, o přerušení splácení musíte zažádat. Nejedná se tedy o automatický krok pro každého dlužníka, kterého by se týkala současná krize.

Pojďme se teď podívat na to, jak tedy splátky odložit a pomoci tak své finanční situaci. Kontaktuje vašeho věřitele. Většina bank a nebankovních institucí má na svých internetových stránkách formulář určený právě pro žádost o odklad splátek. Je to velmi jednoduché. Stačí do něj vyplnit požadované informace, kterými jsou vaše kontaktní údaje a číslo úvěru, jehož splácení má být přerušeno. Číslo konkrétního úvěru je důležité, pokud byste u jedné banky měli více úvěrů. Když nevyplníte číslo daného úvěru, přeruší se splácení všech existujících u konkrétní banky. Formulář následně odešlete. Dál již nic nemusíte. Stačí počkat, až se vám banka ozve s dalším postupem.

Druhou možností je požádat věřitele o odklad prostřednictvím internetového bankovnictví či uživatelského účtu. Mnoho z nich má tuto variantu taktéž funkční, nicméně většina po dlužnících vyžaduje vyplnění a následné odeslání vytvořeného formuláře.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *