8 nejčastějších mýtů o povinném ručení

8 nejčastějších mýtů o povinném ručení

Na každé vozidlo musí být sjednáno povinné ručení. Dalo by se tedy říci, že je o něm určitě mezi motoristy dobré povědomí. Možná si i vy myslíte, že o povinném ručení víte vše. Je tomu ale opravdu tak? Kolem povinného ručení totiž koluje mezi lidmi celá řada polopravd nebo vyloženě nepravd, které vás snadno mohou uvést v omyl a způsobit vám zbytečné potíže. Proto jsme pro vás připravili následující článek, ve kterém vám představíme 8 nejčastějších mýtů, které kolem povinného ručení existují.

Vlastník vozidla musí být stejný jako pojistník

Tento poměrně častý mýtus plyne už ze skutečnosti, že řada lidí má představu, že oni sami si jako majitelé vozidla a řidiči sjednávají vždy své povinné ručení. Každý majitel vozidla sice musí mít sjednáno povinné ručení svého vozidla, ale nemusí to být nutně jeho vlastník, kdo vozidlo pojistí. Je tak jedno, jaký vy sami máte vztah ke konkrétnímu vozidlu, zda toto vozidlo vlastníte nebo jej pouze řídíte, jste zároveň vlastníkem i jediným řidičem, nebo se vás dokonce netýká ani jedno z toho. Důležité je, aby bylo vozidlo pojištěno, nikoliv kdo jej pojistí. Je to takto nastaveno pro případ zavinění nehody tímto vozidlem, kdy v danou chvíli může sedět za volantem kdokoliv, nemusí to být pouze vlastník, je však nutné aby bylo pojištěno samotné vozidlo jako takové.

Stručně a jednoduše, pojistit vozidlo může kdokoliv, kdo je způsobilý provádět právní úkony. Na pojistné smlouvě se ostatně rozlišuje vlastník vozidla a jeho pojistník, takže už z toho plyne, že se může jednat o dvě rozdílné osoby.

V praxi se toho využívá třeba v rodinách, kdy starší člen rodiny může mít dlouho bezeškodný průběh a má „vyježděno“ maximum bonusů. Potom pojistí vozidlo mladému řidiči, třeba synovi nebo dceři, který tak získá mnohem levnější pojistku.

Nejezdím, tak nemusím platit

Jedno z nejobvyklejších přesvědčení je, že pokud s vozidlem nejezdím, tak nemusím povinné ručení platit. Povinné ručení se ale sjednává na konkrétní vozidlo, které pokud je registrováno jako provozuschopné, musí ze zákona povinné ručení mít. Je jedno, zda s vozidlem někdo jezdí nebo nikoliv. Nikdo totiž nemá možnost tuto skutečnost ověřit, takže ani samo o sobě nedává smysl, že byste neměli pojištěné provozuschopné vozidlo. Pokud nechcete na svém voze platit povinné ručení, protože jej z nějakých důvodů momentálně nepoužíváte, tak je potřeba:

  • Odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci vozidla do depozitu
  • Zrušit povinné ručení

Teprve teď nemusíte na vozidlo platit povinné ručení, protože teprve nyní je vozidlo ze zákonného hlediska neprovozuschopné a nesmí se pohybovat po veřejných komunikacích. Je zkrátka z pohledu zákona zajištěno, že s ním skutečně nesmí nikdo jezdit.

Povinnost platit povinné ručení je po prodeji vozidla automaticky za novém majiteli

Automaticky se bohužel děje máloco, a tak to platí i v tomto případě. Po prodeji vašeho vozu tak máte povinnost nahlásit tuto skutečnost na registru vozidel. Stejně jako je to s každou jinou změnou údajů.

Do 10 dnů od prodeje je pak také nutné odhlásit povinné ručení u vaší pojišťovny, v opačném případě vám hrozí problém zejména v případě dopravní nehody s prodaným vozidlem. Dopad by to totiž mělo na pojistníka vozidla na vaší stávající smlouvě (což jste tedy pravděpodobně vy nebo vám blízká osoba), právě ten by přišel o bonusy, přestože jste vozidlo již prodali někomu zcela cizímu.

Nemusím platit povinné ručení za své auto prodávané v autobazaru

Obecně to takto říci určitě nelze. Je potřeba rozlišit, jakým způsobem vaše auto v bazaru prodáváte. Scénáře v tomto případě mohou nastat v zásadě dva, přičemž si je následně také popíšeme:

  • Prodej vozidla v autobazaru sepsáním kupní smlouvy
  • Komisní prodej

Nejčastější je obvykle situace, kdy vůz přímo prodáte autobazaru na základě kupní smlouvy. Tehdy, ovšem až po řádném odhlášení pojištění (viz předchozí bod), skutečně již dále pojištění neplatíte.

Existuje ale ještě komisní prodej, kdy vůz sice stojí v bazaru, ale ve skutečnosti je stále ve vlastnictví jeho současného majitele, dokud se neprodá. Zde je potřeba pojištění platit dle stávající smlouvy o povinném ručení, protože je to i nadále právě vaše odpovědnost. Také když vůz jen stojí v bazaru, může s ním někdo bourat, například zaměstnanec autobazaru nebo zájemce o vůz a vše by samozřejmě šlo na vrub vaší pojistky.

Povinné ručení zanikne, přestanu-li platit

Smlouvu je vždy potřeba řádně vypovědět. Když jednoduše nebudete platit, vaše pojištění zanikne až po několika měsících, přičemž nejprve vás bude pojišťovna upomínat. Obvykle telefonicky, e-mailem, nakonec upomínkou v písemné podobě. To vše samozřejmě nějakou dobu trvá, stejně tak na upomínce bude doba splatnosti dlužné částky, která je minimálně měsíční. Zároveň tímto hraním mrtvého brouka nic nezískáte, naopak budete platit penále navíc za prodlení platby až do doby skutečného ukončení smlouvy o povinném ručení.

Po zániku pojištění jsem chráněn ochrannou lhůtou

Častý mýtus, který může přinést řadu problémů, a to zejména s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP), která kontroluje, zda jsou vozidla vedená v registru vozidel řádně a nepřetržitě pojištěna. Vaše vozidlo totiž musí být pojištěno po celou dobu, kdy je provozuschopné. Jakmile vám skončí platnost stávající pojistné smlouvy, tak neexistuje žádná lhůta, která by vám poskytovala pojistnou ochranu. Abyste měli sjednánu pojistku po celou dobu je vaší povinností. Je tedy potřeba akceptovat novou smluvní nabídku vaší stávající pojišťovny, nebo si sjednat novou smlouvu:

  • Vždy před uplynutím lhůty stávajícího pojištění
  • S platností ode dne výročí stávající smlouvy

Pokud nevíte, jaké je datum výročí vaší pojistky, tedy datum, do kterého platí vaše stávající pojistné období, tak tuto informaci najdete velmi jednoduše. Nachází se na přední straně tzv. zelené karty.

Pojišťovny obvykle v nějakém předstihu před výročím smlouvy zasílají předpis na nový rok, se kterým můžete nebo nemusíte souhlasit. Pokud budete chtít stávající smlouvu vypovědět a podívat se po nabídce třeba u jiné pojišťovny, pak doporučujeme, abyste si nové povinné ručení sjednávali vždy s dostatečným předstihem a nečekali až na zaslání předpisu na příští rok. Je to z toho důvodu, že zde existuje lhůta 6 týdnů, ve které musíte podat výpověď u stávající pojišťovny, a tak už byste byli ve zbytečné časové tísni. Sice pokud to nestihnete, lze to často řešit, případně neakceptovat navýšení ceny a novou smlouvu do měsíce vypovědět, ale není důvod si to komplikovat.

Nepojízdné auto stačí sešrotovat

Opět se dostáváme do situace, která souvisí se změnou nějakých skutečností, a tak to rozhodně nelze nechat jen tak. Jestliže se vaše vozidlo stane nepojízdné a je z něj vrak, který se rozhodnete sešrotovat, je tedy potřeba nahlásit tuto skutečnost na registru vozidel. Jestliže tak neučiníte, jste i nadále povinni platit povinné ručení.

Postup je tedy takový, že je potřeba likvidaci vozidla nahlásit, tedy vyřadit vozidlo z evidence a následně ještě kontaktovat vaši pojišťovnu a u ní zrušit povinné ručení. Pokud tento postup nedodržíte a jen přestanete platit povinné ručení, budou vás čekat upomínky. Je potřeba si uvědomit, že nikdo nemá možnost zjistit, že vaše vozidlo je už nepojízdné, dokud tuto skutečnost sami neoznámíte.

Povinné ručení každý rok zdražuje a nic s tím nenadělám

Nakonec si necháme něco, co si neuvědomuje celá řada řidičů. Platí si povinné ručení u jedné pojišťovny a rok od roku akceptují jeho navýšení. Vždyť je to přece normální, protože ceny rostou. Ano, v obecné rovině ceny pojištění neustále rostou, to však neznamená, že na trhu nenajdete výhodnější nabídku. Právě proto, že je to pojištění, které nabízejí komerční pojišťovny, můžete si samozřejmě vybírat:

  • Parametry pojištění na míru vašim požadavkům
  • Cenu, která nejvíce vyhovuje vaší peněžence

Různé pojišťovny zahrnují do ceny pojištění krytí řady pojistných událostí. Může se jednat například o pojištění čelního skla, nebo třeba pojištění proti střetu se zvěří, ale mnoho dalšího. Proto se vyplatí projít si parametry konkrétní pojistky u dané pojišťovny, zda nemůžete získat u povinného ručení lepší pojistnou ochranu právě na takové a podobné události. Snadno se může stát, že se u nabídky některé jiné pojišťovny dostanete na stejnou nebo lepší cenu, jako u pojišťovny stávající, přičemž získáte nějaké bonusy navíc v podobě dalšího připojištění.

Není ale vše samozřejmě pouze o ceně. Pokud si sjednáváte novou pojistku, cenu do značné míry ovlivňují limity pojistného plnění. Základní limity, které jsou stanoveny zákonem, požadují minimálně 35 milionů korun na škody způsobené na zdraví a na majetku. Uvádí se to typicky ve dvou hodnotách, a to v podobě třeba 35/35, což tedy znamená limit 35 milionů korun na škody na zdraví a 35 milionů korun na škody na majetku.

Většina řidičů si dnes už ale sjednává pojištění s vyššími limity, protože pokud případné škody vaše povinné ručení nepokryje, budou samozřejmě vymáhány po vás. Zejména co se týká škod na zdraví, lze dnes limit 35 milionů korun považovat za spíše nedostatečný. Nejde totiž pouze o zdravotní újmu způsobenou při samotné dopravní nehodě, ale mohou to být také náklady na další dlouhodobé léčení. Nejlevnější pojistka tak rozhodně nemusí být nejrozumnější volba a měli byste dbát na určitý vyvážený poměr ceny a parametrů pojištění.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *