5 + 1 tipů, jak si zvýšit bonitu a dosáhnout na lepší úvěr

5 + 1 tipů, jak si zvýšit bonitu a dosáhnout na lepší úvěr

Pokud se rozhodnete sjednat si úvěr či jiný finanční produkt, bude se daná instituce zajímat o vaši bonitu. Ta představuje vaši schopnost splácet závazky, čímž lze hodnotit i to, jak moc jste rizikový. Čím nižší je bonita, tím nižší je i vaše šance na sjednání úvěru. Obvykle se tedy budete muset spokojit s méně výhodnými a nákladnějšími nabídkami. Svoji bonitu však můžete sami navýšit a dosáhnout tak na zajímavější finanční produkty.

Pokud si chcete sjednat výhodný úvěr, ale nedisponujete dostatečně vysokou bonitou, máme pro vás 5 + 1 tipů, jak ji můžete hravě zvýšit.

Pravidelně splácejte své dluhy

Bonita je z velké části hodnocena na základě dluhů klienta. Obecně tedy platí, že klienti s vysokou mírou zadlužení mají mnohem nižší šanci na to, že jim poskytovatel sjedná žádaný úvěr. Samozřejmě závisí též na poměru dluhů k vašim příjmům. Poskytovatele bude zajímat také vaše platební morálka, která by měla být co nejlepší.

Zjednodušeně je důležité, abyste spláceli své závazky pravidelně. Každá opožděná splátka bude mít negativní vliv na vaši bonitu. Stejně se mohou projevit odložené splátky často označované jako „splátkové prázdniny“, které jsou do registru dlužníků zapisovány v podobě negativních zápisů.

Ty jsou poskytovateli vnímány jako výstraha, jež indikuje, že žadatel měl nebo stále má problémy se splácením svých závazků. Vysoký počet negativních zápisů vede opět ke snížení vaší bonity. Narazit však můžete i na nebankovní společnosti, které do registrů dlužníků nenahlíží a bonitu hodnotí podle jiných ukazatelů.

Snižte výši svých závazků

Jak již bylo řečeno, na bonitu má velký vliv vaše míra zadlužení, podle níž poskytovatelé hodnotí, jak velké riziko pro ně představujete. V tomto ohledu je důležité míru zadlužení nejprve porovnat s vašimi příjmy. Samotnou Českou národní bankou je doporučováno, aby výše splátek všech dluhů nepřesáhla 45 % měsíčních příjmů žadatele.

Tímto pravidlem se řídí především banky, které musí dbát na to, aby se jejich klienti nepředlužili. Naopak nebankovní společnosti jsou v tomto ohledu mnohem benevolentnější, a proto jsou schopné poskytnout úvěr i problémovějším klientům. Některé tak poskytují úvěr, i když výše splátek přesáhne 50 % a jiné si s tímto ukazatelem vůbec nelámou hlavu.

Pokud však chcete zažádat o výhodný úvěr nebo dokonce hypotéku, budete potřebovat, aby vaše míra zadlužení byla co nejnižší. Jestliže jste již předlužení, pokuste se alespoň část dluhů předčasně splatit. Dopředu si však ověřte podmínky předčasného splacení, v nichž může být obsažena i celá řada poplatků. V praxi vás tedy může předčasné splacení vyjít i pořádně draho.

Velký pozor si dejte zejména na kreditní karty či kontokorenty, které jsou i po úplném splacení stále aktivní. Poskytovatelé budou tyto finanční produkty stále považovat za aktivní a budou podle nich hodnotit vaši bonitu. Pro výmaz kontokorentů i kreditních karet je nutné obrátit se na věřitele a vypovědět smlouvu.

Jak zvýšit svou bonitu

Dejte si svůj život do pořádku

Kromě dluhů má na bonitu vliv vaše životní situace. Klienti s nestabilním bydlením a špatným zaměstnáním nepředstavují pro poskytovatele zrovna nejlepší volbu. Přednost dávají naopak žadatelům, kteří si neprochází žádnými problémy a jejich život je v rámci možností stabilní.

S ohledem na to je hodnoceno hned několik ukazatelů – jejich složení se může u jednotlivých poskytovatelů lišit. Velká část poskytovatelů se zajímá o bydlení žadatele. Nejlépe jsou hodnoceni klienti, kteří bydlí ve svém vlastním domě či bytě.

Naopak nejhůře jsou na tom lidé s nestálým či přechodným bydlením. Pokud chcete navýšit svoji bonitu, sežeňte si vlastní pronájem a pravidelně plaťte veškeré platby. Velkou roli v hodnotě bonity hraje vaše zaměstnání, u nějž je hodnocena nejen stabilita, ale i kvalita.

Pro bonitu je nejlepší smlouva na dobu neurčitou. Nejtěžší bude sjednání pro žadatele ve výpovědní či zkušební době – to samé platí u lidí, kteří pracují u daného zaměstnavatele pouze krátce. Ke zlepšení bonity mohou vést také pravidelné platby některých služeb, jako jsou mobilní služby či dodavatelé energií.

Vymažte negativní zápisy z registru dlužníků

Velká část poskytovatelů nahlíží před sjednáním úvěru do registru dlužníků, do nichž jsou zapisovány jak negativní, tak i pozitivní zápisy. První typ zápisů poukazuje na to, že jste schopní splácet své závazky. Naopak negativní zápisy indikují, že máte problémy s umořením svých dluhů. Obecně mohou mít negativní zápisy podobu nesplacených, ale i odložených splátek. Mezi nejvyužívanější registry patří:

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI) – Jedná se o registr, do nějž zapisují banky informace o svých klientech. Zapisují se sem pozitivní a negativní zápisy v registru, ale i neúspěšné žádosti o úvěr, a to po dobu jednoho roku.
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – Do registru jsou zapisovány informace o klientech nebankovních společností. Kromě negativních a pozitivních zápisů jsou zde zapisovány na půl roku neúspěšné žádosti o úvěr.
  • Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS) – Zájmové sdružení právnických osob, jež se skládá hned z několika registrů. Zapisovány jsou zde negativní i pozitivní zápisy od bank, nebankovních společností a dalších poskytovatelů služeb.
  • Insolvenční rejstřík (IR) – Veřejný registr dlužníků určený pro zápis veškerých informací spojených s insolvenčním řízením.
  • Centrální evidence exekucí (CEE) –Veřejný registr dlužníků, do nějž jsou zapisovány informace o exekučním řízení. Nahlížení je možné až po uhrazení poplatku.
  • Centrální registr dlužníků (CERD) – Podvodný registr dlužníků, jemuž byste se měli vyhnout obloukem. Jeho úkolem je pouze získání osobních informací nic netušících dlužníků.

Po splacení dluhu je možné některé vzniklé zápisy na žádost vymazat. Výmaz je konkrétně možný v registru SOLUS, kam stačí zaslat žádost a vyčkat na její vyřízení – k výmazu by mělo dojít do pár dní. Ještě předtím je ale potřeba zjistit, jakými negativními zápisy disponujete.

Za výpis z daného registru je nutné uhradit poplatek. To samé platí i u ostatních registrů jako je Centrální evidence exekucí či Insolvenční rejstřík. U nich však není výmaz možný a zápisy jsou v nich evidovány po dobu 5 let.

Registr dlužníkůPozitivní zápisyNegativní zápisyDélka vedení zápisu (let)Možnost výmazu
BRKIAnoAno4Ne
NRKIAnoAno4Pouze odvolání souhlasu s nakládáním s osobními údaji
SOLUSAnoAno3Ano
IRNeAno5Ne
CEENeAno5Ne

Pokuste se navýšit své příjmy

Pokud neexistuje možnost, jak byste mohli snížit míru svého zadlužení, můžete svoji bonitu vylepšit i navýšením vašich příjmů. Jako první stojí za zvážení změna práce, což nemusí být vždy jednoduché. Mnohem jednodušší je tedy pokusit se požádat zaměstnavatele o navýšení platu či povýšení. V obou případech si připravte dobré argumenty, s nimiž zaměstnavatele přesvědčíte, že máte na změnu nárok.

Poslední možností je hledání brigády, s níž můžete své příjmy navýšit alespoň o pár tisíc korun. Jestliže se chcete u poskytovatelů vyhnout ověřování vašich příjmů, měli byste se zaměřit na společnosti, které nabízí půjčky bez doložení příjmu (poskytovatelé půjček ale musí ověřit výši příjmů žadatele, jen jinými způsoby). Zpravidla se jedná o menší nebankovní poskytovatele s nabídkou úvěrů do výše několika tisíc korun. Takové půjčky jsou každopádně mnohem rizikovější.

Bonusový tip: Využijte spolužadatele či ručitele

V případě, že vám vaše bonita brání v získání úvěru a neexistuje možnost, jak ji můžete navýšit, bude pro vás lepší přizvat si ke sjednání úvěru další osobu. Využít můžete spolužadatele, který s vámi bude o půjčku žádat a stane se tudíž i spoludlužníkem.

Za takové situace zodpovídá za splácení úvěru spolu s vámi, což však nemusí vyhovovat každému. Právě proto je dostupná i varianta ručitele, kdy osoba za úvěr zodpovídá až poté, co není dlužník půjčku schopen splácet. Ručitel je ke splácení vyzván až po několika měsících od doby, kdy nedošlo k řádnému uhrazení splátky.

V obou případech pro vás bude sjednání úvěru mnohem snazší, jelikož se vaše bonita propojí s bonitou spolužadatele či ručitele. Tento způsob žádosti o úvěr je ideální zejména při půjčování vysokých částek či žádosti o hypoteční úvěr.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *