Komunikace s finančním úřadem bude konečně online

Komunikace s finančním úřadem bude konečně online

Epidemie koronaviru a s ní spojená karanténa v mnohém změnily naše životy. Vzhledem k uzavření velké většiny institucí a firem paradoxně toto těžké období výrazně napomohlo digitalizaci nejrůznějších služeb a také rozvoji možnosti elektronické komunikace s úřady. Jedním z nich je i finanční úřad, jehož online podoby bychom se měli v brzké době dočkat, neboť Parlament České republiky, tedy Poslanecká sněmovna i Senát, schválily novelu daňového řádu, ve které je online finanční úřad legislativně pevně zakotven.

Cesta k online finančnímu úřadu byla dlouhá a trnitá

Obyvatelstvo volalo po možnosti vyřešit své daňové záležitosti snadno a rychle prostřednictvím online služeb již dlouhou dobu, nicméně změna přichází až nyní, neboť až doteď Poslanecká sněmovna žádnou z navrhovaných podob neschválila. Vždy totiž v novele objevila něco, s čím nesouhlasila, například příčinou posledního zamítnutého návrhu bylo prodloužení lhůty odpočtů na dani z přidané hodnoty o patnáct dní. Sněmovna to označila jako diskriminující pro podnikatele a návrh zamítla.

Následná situace spojená s koronavirem a také důkladná konzultace ministerstva financí s opozicí v Poslanecké sněmovně i v Senátu přijetí návrhu na vznik online finančního úřadu výrazně urychlila a zjednodušila. Jeho schválení tak bylo na začátku léta velmi snadné. Ministerstvo to připisuje skutečnosti, že výsledná podoba online úřadu bude jakýmsi kompromisem, který přinese mnoho výhod všem stranám, tedy občanům, podnikatelům i státu. Zavedením online finančního úřadu do praxe navíc ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou naplní jednu ze svých dlouho slibovaných priorit spočívající ve zjednodušení a elektronizaci daňového systému České republiky.

Portál MOJE daně – nejen moderní a jednoduché, ale také rychlé a ekologické

Pokud jde o konkrétní podobu online finančního úřadu, název nového portálu, přes který budou občané i podnikatelé s úřadem komunikovat, ponese označení MOJE daně. Slovo MOJE je ve skutečnosti zkratkou slov moderní a jednoduché, tedy přídavných jmen, která mají novou online podobu finančního úřadu vystihovat. Portál MOJE daně již existuje, ale zatím se na něm zobrazují pouze aktuality, které s jeho využíváním souvisejí, a také užitečné kontakty.

Ministerstvo slibuje, že podoba portálu bude velmi přehledná, intuitivní a srozumitelná, obecně by se měla podobat internetovému bankovnictví, se kterým má naprostá většina občanů letité zkušenosti. Portál navíc umožní nejen snadné a rychlé vyřizování daňových záležitostí z domova či z kanceláře, ale jeho prostřednictvím budou mít lidé také vždy po ruce přehled o své daňové agendě obecně. Kromě času, který lidé ušetří cestou a čekáním na finančním úřadě, je nová online podoba finančního úřadu rovněž ekologická z hlediska omezení spotřeby papíru a dalších kancelářských potřeb.

MOJE daně – výhody a termín spuštění

Do portálu MOJE daně se bude možné přihlásit několika způsoby:

  • přes elektronický občanský průkaz s čipem
  • přes již existující přihlašovací údaje do datové schránky
  • zaručeným elektronickým podpisem od akceptovaných poskytovatelů
  • pomocí nových přihlašovacích údajů, které klient obdrží od finančního úřadu

Kromě využívání nejrůznějších elektronických formulářů bude moci uživatel na portálu najít také celou svou finanční historii, kterou o něm má finanční úřad k dispozici. Nesporným kladem bude také to, že většina elektrických formulářů již bude na základě této historie automaticky předvyplněná, což ještě usnadní a zrychlí využívání služeb online finančního úřadu.

Pokud se navíc občané rozhodnou služeb online finančního úřadu využít, přinese jim to i výhodu v podobě prodloužení lhůty, kterou mají například na podání daňového přiznání. Novela daňového řádu totiž počítá s tím, že pokud budete své daňové přiznání podávat pouze elektronickou formou přes MOJE daně, může tak učinit o měsíc později, než jak je tomu dosud.

Novela daňového řádu sice nabyde svou účinnost od prvního ledna příštího roku, nicméně jelikož Poslanecká sněmovna schválila prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání, budou moci občané i podnikatelé nový portál využít již pro podání daňových přiznání za letošní rok 2020.

Další  finanční záležitosti, které novela daňového řádu přináší

Novela se zabývá také dříve problematickým tématem lhůty na vrácení odpočtů na dani z přidané hodnoty, tedy rozdílu mezi daní z přidané hodnoty zboží či služby, kterou podnikatel prodal, a té, kterou koupil. Tato lhůta zůstává nezměněná, tedy třicet dní. V souvislosti s těmito odpočty bude nově zavedena možnost částečně vrátit nárok na odpočet, který finanční úřad nezpochybňuje či nekontroluje, minimální limit pro vznik nároku na obdržení zálohy z nesporné části odpočtu byl stanoven na padesát tisíc korun.

Dalším tématem, kterým se novela daňového řádu zabývá, je i vymáhání nedoplatků v podobě zajišťovacích příkazů. Novela s sebou kromě již existující formy exekuce přináší i novinky v podobě zástavního práva či prohlášení o majetku. V praxi se očekává velký zájem zejména o posledně uvedený způsob, neboť prohlášení o majetku umožní firmám, aby i nadále fungovaly, což v případě exekuce nebylo možné.

Novela se zabývá rovněž tak zvanou liberační lhůtou, tedy dobou, po kterou nevzniká úrok z prodlení s platbou daně. Zatímco v současné době je tato lhůta pro všechny stejná, čtyři pracovní dny, od nového roku se počítá se zkrácením toleranční doby pro pozdní placení daně na tři kalendářní dny. Pokud jde o kontrolní postupy v rámci daňové kontroly, novela přinese jejich výrazné zjednodušení. Připouští totiž i možnost dálkové kontroly, což s sebou přinese nejen významné zkrácení jednotlivých fází kontroly, ale také zamezení případným obstrukcím.

Novela daňového řádu rovněž zakotvila dvojnásobně vyšší kompenzace, které mohou občané a podniky vymáhat po Finanční správě v souvislosti s nesprávně stanovenou či zajištěnou daní a vzhledem k nejisté situaci do budoucna, zůstala v novele zakotvena i možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které vláda umožnila letos na jaře, právě v souvislosti epidemií koronaviru a jejími důsledky.

V neposlední řadě je novela spojena také se zlepšením postavení daňového poplatníka v rámci řízení vedeného Finančním úřadem, neboť přináší komplexní revizi úroků a například snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *