Jaké příjmy uznávají banky do hypotéky? Banky vám uznají nejen příjmy ze zaměstnání

Jaké příjmy uznávají banky do hypotéky? Banky vám uznají nejen příjmy ze zaměstnání

Podle průzkumů drtivá většina Čechů sní o vlastním bydlením. Jediným řešením je často hypoteční úvěr, který však není dostupný pro všechny žadatele. Ti musí nejprve splnit určité podmínky a teprve poté, jim mohou být poskytnuty finanční prostředky.

Mezi jedny z podmínek se řadí i příjmy, které musí odpovídat vypůjčené částce. Právě výše příjmu je pro většinu žadatelů překážkou. Banky přitom nemusí do příjmů zahrnout pouze mzdu, ale i další zdroje příjmů.

Výše příjmů musí odpovídat výši hypotéky

Ještě, než si podrobně probereme, jaké příjmy banky uznávají, bychom se měli podívat na to, proč jsou tak důležité. Cílem banky je nejen poskytnout úvěr svým klientům, ale také se přesvědčit o tom, že jej budou schopni splácet. V souvislosti s tím si dopředu ověřují jeho bonitu, přičemž u hypotečních úvěrů jsou často přísnější.

Jedním z klíčových parametrů, podle nějž lze ověřit bonitu žadatele, jsou právě příjmy. Ty musí vždy odpovídat částce, o kterou klient žádá. Jedině tak bude schopný pokrýt měsíční splátku. Kromě toho se banky při poskytování úvěrů musí řídit třemi ukazateli, a to:

 • LTV – procentní údaj udávající, jakou částku z ceny nemovitosti může banka dlužníkovi poskytnout,
 • DTI – údaj udávající poměr výše splátek všech úvěrů k ročním příjmům žadatele, uváděn je v násobcích,
 • DSTI – procentní údaj udávající poměr výše měsíční splátky k měsíčním příjmům žadatele.

Z hlediska příjmů jsou důležité dva poslední údaje. Do 1. června 2023 bylo stanoveno, že podle DSTI nesmí splátky všech úvěrů přesáhnout 45 % z měsíčních příjmů žadatele – u osob do 36 let se jednalo o 50 %. DTI bylo nastaveno tak, aby výše všech splátek za jeden rok nečinila více než 8,5násobek ročních čistých příjmů žadatele.

Od zmíněného data však došlo ke změně a Česká národní banka deaktivovala ukazatel DSTI. Banky tedy nemusí přihlížet k poměru výše splátek a měsíčních příjmů žadatelů.

I přesto bude většina bank přísná a jen výjimečně sjedná úvěr klientům, jejichž měsíční splátky budou tvořit více než 45 nebo 50 % jejich příjmů.

Banka nejprve hledí na příjmy ze zaměstnání a podnikání

Jako každý jiný poskytovatel úvěru, hledí banka nejprve na příjmy ze zaměstnání a podnikání. Ty jsou v drtivé většině případů jedny z nejvyšších a obvykle jsou i stabilní. Právě stabilita hraje při žádosti o hypoteční úvěr, nebo jakýkoliv jiný finanční produkt, velkou roli.

Banka si musí být jistá, že je žadatel schopen úvěr dlouhodobě řádně splácet. Toho může dlužník dosáhnout pouze tehdy, když mu na účet chodí každý měsíc stejná nebo alespoň podobně vysoká částka.

Jelikož jsou u hypotečních úvěrů poskytovány částky v řádu milionu korun, je jisté, že se bez hlavního příjmu ze zaměstnání či podnikání neobejdete.

Výši příjmů si banka u zaměstnanců může ověřit například skrze:

 • výpis z bankovního účtu,
 • výplatnice,
 • bankovní identitu,
 • potvrzení od zaměstnavatele.

Pro podnikatele může být dokládání, a i získání hypotečního úvěru komplikovanější. Nejtěžší je sjednání pro osoby, které platí daně skrze paušál. Výdaje jsou přitom určovány podle daného paušálu, čímž je výsledná částka nižší. S průměrným výdělkem okolo 50 000 Kč, tak živnostníci s paušálem dosáhnou zhruba na 2 až 3 miliony Kč.

Zároveň musí takový žadatel splnit i celou řadu podmínek, které se u jednotlivých bank liší. Pokud podnikatel odvádí daně a další odvody zvlášť a je schopen doložit daňové přiznání, může se částka hypotečního úvěru výrazně zvýšit.

Příjmy vám navýší vedlejší příjmy nebo důchod

Pokud máte zálusk na vysokou hypotéku, budete k tomu potřebovat i vysoké příjmy. K jejich navýšení vám mohou pomoci i další zdroje, mezi nějž se řadí i vedlejší příjmy. Ty mohou zahrnovat například příjmy z pronájmu vaší nemovitosti.

Stačí, když bance doložíte daňové přiznání, v němž jsou dané příjmy uvedeny. Do příjmů můžete zahrnout i výdělky z některých smluv.

Dopředu si ověřte, že vámi vybraná banka daný příjem akceptuje. Vybrané banky jsou totiž schopné do částky zahrnout i příjmy z práce na dohodu nebo smlouvy na dobu neurčitou. Každopádně se jedná jen o doplňkové příjmy a nelze na nich postavit celkovou žádost o hypoteční úvěr.

Se zvýšením bonity vám pomohou i důchody či různé dávky od státu. Jednat se může o:

 • starobní důchod,
 • invalidní důchod,
 • výsluhový příspěvek,
 • sirotčí a vdovský důchod,
 • různé diety,
 • výživné na děti,
 • rodičovský příspěvek,
 • peněžitá pomo v mateřství,
 • dávky pěstounské péče.

Stejně jako u dohod a smluv se však nejedná o univerzální seznam příjmů, které vám banky uznají. Naopak si každá banka sama stanovuje, jaké typy příjmů uznává a jakým způsobem je hodnotí. Dopředu se tedy o těchto skutečnostech informujte.

Ne každá banka je dostatečně transparentní, kvůli čemuž se můžete u dohledávání jednotlivých informací i pořádně zapotit. Většinou se nevyhnete ani přímému kontaktování banky, kde by vám měla podpora zodpovědět vaše dotazy. Někdy si budete muset sjednat i schůzku s osobním bankéřem.

Nedostatečné příjmy vyrovná spoludlužník

Pokud vaše příjmy i přes všechnu snahu nestačí, můžete využít i možnost přizvání spoludlužníka. Jednat se může o kohokoliv bez ohledu na to, v jakém jste vztahu – je však možné, že k němu banka při hodnocení žádosti přihlédne.

Důležité je neplést si spoludlužníka s ručitelem. V tomto případě bude totiž daná osoba přímo zodpovídat za úvěr spolu s vámi.

Pokud tedy nebudete schopni úvěr řádně splácet, je na spoludlužníkovi, aby vše urovnal, a to ihned. Naopak ručitel za úvěr pouze ručí a povinnost úvěr splácet na něj přechází až po oznámení bankou.

Každopádně se spoludlužníkem získáte mnohem větší šanci, že vám banka úvěr poskytne. Zvýšit se tak může i částka, kterou si lze vypůjčit.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *