Jak probíhá společné oddlužení manželů a jak na něj?

Jak probíhá společné oddlužení manželů a jak na něj?

Dostat se do neřešitelných dluhů není nic nemožného. Stačí několik půjček, následně také problémy se splácením a komplikace jsou na světě. Kdo nechce, aby mu domů přišel exekutor, měl by daný problém začít řešit. Pokud klasická domluva s věřiteli nepomáhá, je vhodnou volnou oddlužení neboli osobní bankrot. Ten není nutné podávat samostatně. Dnes je možné využít i společné oddlužení manželů. Jak probíhá a co byste o něm měli vědět? Podívejte se.

Podmínkou je uzavřené manželství

Hlavní podmínkou, aby mohlo být společné oddlužení manželů schváleno, je to, že se musí skutečně jednat o osoby, které uzavřely sňatek. Nemůže jít pouze o pár, bez ohledu na to, jak dlouho spolu žije. Podmínkou je, aby byl sňatek uzavřený kdykoliv před tím, než je žádost o oddlužení podána. Klidně i den předem. Pokud pár není sezdaný, ztrácí nárok na danou možnost a musí si žádat každý samostatně. To je důležité vědět. Jelikož dnes je možné mít svatbu i na úřadě, a to pouze se dvěma svědky, není problém se v případě potřeby vzít (v etrémním případě) a jít do dluhů společně.

Jaké dluhy může společné oddlužení manželů řešit?

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Jsou to všechny dluhy. A to nejenom ty, které vznikly společně po dobu manželství. Společné oddlužení manželů může řešit i ty dluhy, které vytvořil po dobu manželství jenom jeden z páru. Také se může vztahovat i na ty dluhy, které kdokoliv z manželů vytvořil už před svatbou. Řeší se pouze klasická podmínka, aby se jednalo o dluhy po splatnosti a aby byly u minimálně dvou věřitelů. A samozřejmě se musí objevit také potíže s jejich splácením – musí být po splatnosti.

Do celkové výše dluhů se nezapočítávají jenom jistiny – tedy výše samotných půjček. Jsou připočteny také úroky, smluvní pokuty, úroky z prodlení a další části, které původní částku navýšily. Cílem oddlužení je, aby pár splatil, kolik může a mohl tak začít s čistým štítem. A to po uplynutí předepsané doby – nebo i dříve, pokud má pár dostatek finančních prostředků třeba na mimořádné platby.

Vždy dohromady. Ať se stane cokoliv

Společné oddlužení manželů může mít i jednu nevýhodu. Vždy je na ně pohlíženo jako na pár, bez ohledu na to, co se stane. V budoucnu tak není možné dluhy rozdělit. A to ani v případě rozvodu, ani v případě smrti jednoho z nich. Pokud bylo společní oddlužení manželů jednou schváleno, je třeba v něm pokračovat a nelze ho měnit. To může přinášet možné komplikace. Pokud to páru přestane “klapat”, může nastat i situace, kdy jeden platit odmítne. A problém je tu. Stejná komplikace může nastat, když druhý z partnerů zemře. I tady je povinnost nadále splácet tak, jak bylo předepsáno. Pokud by se tak nedělo, může být oddlužení předčasně zrušeno. V tu chvíli se do hry opět vrací věřitelé či inkasní agentury a následně samozřejmě také exekutor.

Jít společnou cestou má i své výhody

Výše jsme upozornili na jedno možné negativum, které může nastat. Nutno ale říci, že existuje i velké pozitivum spojené s touto cestou. Pokud by společné dluhy začal řešit pouze jeden z manželů a úspěšně by procesem oddlužení prošel, mohlo by to stejně znamenat, že bude druhá osoba stále vedena jako dlužník. Příkladem jsou třeba párové půjčky, či různé půjčky s ručitelem. Jelikož oddlužení umožní zaplatit jenom část dlužné sumy, mohl by být zbytek teoreticky vymáhán po druhé osobě. Ta by musela v návaznosti na to také začít s oddlužovacím procesem, což by bylo komplikovanější, než možnost jít do toho společně.

Žádostí vše začíná

Z pohledu prvotních postupů se společné oddlužení manželů nijak výrazně neliší od situace, kdy žádá jednotlivec. Základem je dobře sepsaná žádost, kde jsou zmíněny jednotlivé dluhy, jsou zde zmíněny také jednotliví věřitelé, stejně jako majetkové poměry manželů. A to jak jejich příjem, tak samozřejmě i jejich majetek. Připomeňme totiž, že při oddlužení nemusí být závazky hrazeny jenom z příjmu, ale mohou být hrazeny také z prodaného majetku. To je vždy výhodnější, než případné exekuce. V nich je majetek prodán za nižší sumy, nehledě na vysoké odměny exekutora.

Příjem je brán jako společný

Je jedno, kolik každý z páru vydělává, jelikož příjem je brán jako společný. Mzda se sečte a poté je z ní odečítáno to, co musí oběma zůstat. Nejprve tedy nezabavitelné minimum pro oba dva, a následně také stanovené částky na jednotlivé vyživované osoby v domácnosti. Zajímavým faktem je, že se nejedná jenom o jejich děti, ale vyživovací povinnost mají i jeden k druhému. To opět přináší klad spojený s tím, že jim v domácnosti zůstane více peněz. Až to, co po odečtení nezabavitelných částek zbude, může být využito na pravidelné splácení dluhů. Právě proto, že někdy může být daná suma nízká, bere se v potaz také soupis majetku, který je možné odprodat. Jinak by řada párů, ale i jednotlivců nemusela klasické podmínky oddlužení splnit.

Uhradit celý dluh nemusí být nutné

Opět se dostáváme k tomu, že se společné oddlužení manželů v tomto směru neliší od toho, kdy se chce oddlužit jednotlivec. Podmínkou je pouze dodržet maximální dobu trvání oddlužení, po kterou musí být uhrazena minimální stanovená část dluhu. Konkrétní podmínky jsou stanoveny zákonem, který se samozřejmě může měnit. Poslední diskuze na téma novelizace se dotkla snížení celkové hodnoty, kterou je nutné zaplatit. Pokud se to povede, vycházejí oba manželé s čistým štítem. Bez ohledu na to, kolik dluhů uhrazeno nebylo, stejně jako bez ohledu na to, zda se jednalo o dluhy společné, nebo jednoho z nich. Nikdo už je po nich nesmí žádným způsobem vymáhat.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *