Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

Účastníkem dopravní nehody se můžete stát kdykoliv a kdekoliv. Pokud rádi cestujete, jste hrozbě dopravní nehody vystaveni možná i více než na tuzemských komunikacích. Štěstí však přeje připraveným, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale i v případě skutečné havárie.

Když už se dostanete do takto vypjaté situace, je lepší vědět, jak zareagovat. Jedině tak se vyhnete zbytečným problémům s úřady či platbě extrémně vysokých částek za způsobené škody. Níže se podíváme nejen na postup při dopravní nehodě, ale i na komunikaci s pojišťovnou či následné jednání s úřady.

První kroky bezprostředně po nehodě

Jestliže se stanete účastníkem havárie, a to nejen v zahraničí, měli byste se v první řadě ujistit, zda jsou všechny účastněné osoby v pořádku. Pokud je někdo zraněný, poskytněte mu ihned první pomoc a přivolejte tamní záchranou službu – v souvislosti s tím je vždy lepší si dopředu zjistit důležité telefonní kontakty, které můžete v dané zemi využít.

Ještě předtím věnujte pozornost i vlastnímu bezpečí. Velký pozor si dejte na vysoce frekventovaná místa, kde vás po vystoupení z vozidla může srazit projíždějící automobil. Ihned po nehodě tedy vypněte motor, zapněte výstražná světla, oblečte reflexní vestu a správně vyhodnoťte situaci.

U většiny silničních tahů budete mít možnost vylézt z vozu ven a označit nehodu výstražným trojúhelníkem. V žádném případě se nesnažte přecházet více proudové hlavní tahy, rychlostní silnice či dálnice. Poté se můžete pustit do přesunu veškerých osob do bezpečí a přivolat policii, která vám pomůže s řešením situace.

Řešení menších dopravních nehod s policií

Ze začátku jsme se pustili hned do řešení větších dopravních nehod, které se vám však ve velké části případů vyhnou. Poměrně často se ale setkáte s menšími nehodami v podobě odřených či promáčklých plechů.

V takovém případě je třeba opět postupovat tak, že vůz odstavíte a zajistíte místo nehody. Důležitá je hlavně komunikace s ostatními účastníky nehody, s nimiž se domluvíte na řešení. Během něj se snažte dodržovat pravidla a zákony v dané zemi – ty byste si měli ověřit už před cestou.

Některé země vyžadují přivolání policie v každém případě, jiné její příjezd vyžadují pouze při velké škodě na majetku či zranění zúčastněných osob. Pokud si nejste jistí, jak se zachovat, bude vždy lepší policii přivolat než zbytečně váhat.

Policisté na místě sepíší oficiální záznam o nehodě, v němž uvedou údaje zúčastněných osob a svědků, popíší průběh nehody, zapíší veškeré škody a uvedou případné dopravní přestupky. Vyhotovení záznamu je obzvlášť důležité pro následnou komunikaci s pojišťovnou, úřady či soudy. Během řešení si tedy nezapomeňte vyžádat kopii policejní zprávy.

TIP: Během sepisování policejního záznamu o nehodě či jakýchkoliv jiných dokumentů nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Nejprve si nechte dokumenty přeložit nebo o pomoc požádejte právníka či asistenční služby vaší pojišťovny.

Řešení menších dopravních nehod bez policie

Pokud se jedná o menší dopravní nehodu a zákon dané země neudává nutnost přivolání policie, můžete vše vyřešit sami. Po zajištění místa nehody je nutné ihned začít komunikovat s ostatními účastníky. S nimi dopravní nehodu zdokumentujete a sepíšete záznam o nehodě.

Ten by měl obsahovat všechny důležité informace, včetně:

 • data a času nehody,
 • místa nehody,
 • údajů o účastnicích nehody,
 • informace o vozidlech,
 • popis nehody.

V ideálním případě pořiďte také fotografie celé nehody, poškození vozidel, případných zranění a místa, kde došlo ke srážce. Dobrým řešením je i dohledání svědků a získání jejich kontaktních údajů. Jestliže si nejste jistí, jak by měl záznam o nehodě vypadat, vytiskněte si jej předem u své pojišťovny.

Na internetu můžete najít i evropský záznam nehody, kde jednoduše vyplníte a zaškrtáte všechny potřebné údaje. Kromě toho je třeba od ostatních účastníků získat i další informace, a to nejlépe:

 • fotografii řidičského průkazu,
 • kopii zelené karty,
 • fotografii SPZ,
 • jméno pojišťovny účastníků (viníků nehody),
 • veškeré údaje o vozidle.

Jestliže s vámi nechtějí účastníci nehody plně spolupracovat, snažte se získat co nejvíce informací, které můžete využít při následném řešení nehody. Prvním krokem by mělo být určitě vyfocení SPZ, díky níž můžete automobil dohledat.

Ohlášení nehody pojišťovně a komunikace s ní

Jedním z nejdůležitějších kroků po dopravní nehodě je neprodlené nahlášení nehody vaší pojišťovně. Každá pojišťovna má své vlastní postupy, které je třeba dodržet. Nejlepší je tedy zavolat na asistenční službu a informovat se o tom, jaké kroky byste měli provést.

V tomto ohledu velmi záleží na tom, zda jste, nebo nejste viníkem nehody. Pokud jste viníkem a máte sjednané povinné ručení, budete muset pojišťovně nehodu nahlásit a vyčkat na vypořádání případných škod.

Ve většině případů by vaše pojistné limity měly způsobené škody pokrýt. Problém může nastat u nehod, kdy dojde k vážným zraněním. Pokud nejste viník, můžete pojišťovnu kontaktovat pro uplatnění asistenčních služeb či připojištění nezaviněné nehody a havarijního pojištění.

Obrátit se můžete také na pojišťovnu viníka a informovat se o postupu vyřízení škod – obvykle bude vše trvat několik týdnů, ale i měsíců. Jestliže neznáte jméno pojišťovny viníka, lze se obrátit na příslušnou národní kancelář dané země nebo Českou kancelář pojistitelů.

Asistenční služby v zahraničí

Pokud plánujete cestovat v zahraničí, určitě se vám vyplatí investovat do asistenčních služeb. Ty vám nabídne většina pojišťoven jak v rámci povinného ručení, tak i havarijního pojištění. Sjednat si přitom můžete nejen odtah vozidla, ale i odborné poradenství nebo pomoc při vážných dopravních nehodách.

Během sjednávání pojištění se zaměřte především na asistenční služby spojené s:

 • opravou vozidla,
 • repatriací vozidla,
 • likvidací vozidla v zahraničí,
 • poskytnutím náhradního vozidla,
 • ubytováním,
 • platbou za opravy či náhradní díly.

Velkou výhodou je též právní poradenství či asistence, které vám pomůže v případě, že se v rámci nehody dostanete do křížku s policí. V rámci asistenčních služeb můžete často využít i tlumočníka či zástupce pro komunikaci s policií nebo soudy.

Tipy pro bezpečnou jízdu v zahraničí

Jízda v zahraničí může být pro některé řidiče náročná. Právě proto je lepší se dopředu připravit na možné komplikace, které vás mohou během cestování překvapit.

 • Seznamte se s místními dopravními předpisy – Každá země se řídí jinými dopravními předpisy, disponuje jinými značkami a uplatňuje odlišné zákony. Před jízdou si raději nastudujte základní pravidla a ověřte, za jaké přestupky vám může hrozit pokuta. Pozor si dejte též na povinnou výbavu, jež se může lišit i v rámci evropských zemí.
 • Plánujte si trasu dopředu – Většině problémů se můžete vyhnout plánováním trasy dopředu. Informujte se o tom, jaká trasa je nejlepší a jakým oblastem byste se měli raději vyhnout. Během plánování si nechte na jízdu dostatek času a zbytečně se nestresujte.
 • Dejte si pozor na řízení v noci – Jízda v zahraničí je sama o sobě stresující. Ještě většímu tlaku se však vystavíte během jízdy v noci, která je i mnohem nebezpečnější. V některých oblastech pro vás může být rizikem i vysoká kriminalita.
 • Nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog – I malé množství alkoholu může omezit vaši schopnost reagovat. Některé země mají navíc velmi přísné zákony, které vás mohou dostat i do pořádných problémům.
 • Sjednejte si kvalitní cestovní pojištění – Kromě povinného ručení a havarijního pojištění byste měli myslet také na cestovní pojištění. To vám pokryje případné ošetření v zahraničí, převoz do ČR, ale i dlouhodobé léčení. Připojistit si můžete i zavazadla či vybavení uložené ve vozidle.

Dopravní nehodě v zahraničí se možná nevyhnete, ale s dostatečnou přípravou ji můžete rychle a efektivně řešit. V tomto ohledu je důležitá především pokora, kdybyste si měli uvědomit, že jízda v zahraničí není to samé jako jízda po českých komunikacích.

Dopředu se informujte o tom, jak funguje doprava v zemi, kam vyrážíte a snažte se být obezřetní. Pokud se i přesto stanete účastníkem dopravní nehody, snažte se nic nepodcenit a celou nehodu detailně zdokumentujte.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *