Co znamenají barevné pruhy u obálek?

Co znamenají barevné pruhy u obálek?

Pokud jste je ještě neviděli na vlastní oči, určitě jste je viděli v televizi či jste o nich alespoň slyšeli. O čem je řeč? O obálkách s barevným pruhem, které mají mezi lidmi obecně tak špatnou pověst, že je ve své schránce nikdo objevit nechce.

Ve většině případů obálka s pruhem skutečně značí určitý problém, například dopis od exekutora či soudní obsílku, ale nemusí tomu tak být vždycky. Obálky s barevným pruhem totiž mohou používat i jiné státní instituce a rovněž soukromé osoby. Nejen z tohoto důvodu vám proto dnes přinášíme malý přehled s užitečnými a praktickými informacemi o tom, co jaká obálka znamená a kdo vám ji může poslat.

Obálky s pruhy a takzvaná fikce doručení

Obecně platí, že ve většině případů používají obálky s barevným pruhem orgány státní správy a barvy pruhů souvisí s důležitostí zasílaného sdělení.

Tento druh korespondence je určitým specifickým typem dopisu, neboť zároveň svého odesilatele informuje o tom, zda a kdy bylo jeho psaní doručeno adresátovi. Součástí obálky s pruhem je totiž takzvaná dodejka, lístek, který se po převzetí zásilky a podepsání zasílá zpět odesilateli, který tak má jistotu, že jeho zásilka byla doručena.

V případě, že vás doručovatel nezastihne, a vy tak nemůžete obálku s barevným pruhem převzít, nechá vám ve schránce výzvu k jejímu vyzvednutí. I když se tuto výzvu například rozhodnete ignorovat a dopis si nevyzvednete, platí v případě komunikace s institucemi takzvaná fikce doručení neboli tato korespondence se podle správního řádu považuje po uplynutí deseti dnů od okamžiku, kdy byla připravena k vyzvednutí na poště, za doručenou.

Obálky s pruhy mohou využívat nejen státní instituce, ale také firmy či soukromé osoby

Pokud jde o historii, v minulosti se používaly pouze obálky s červeným a modrým pruhem. Potom přišly varianty mladší, a to s pruhem:

  • Zeleným
  • Fialovým
  • Žlutým

Například obálkou se zeleným pruhem se mělo předejít problémům s nevyzvednutými soudními obsílkami. Tyto obálky byly poprvé zavedeny roku 2009, obálky s fialovým pruhem, které slouží k vymáhání dluhů, jsou ještě o tři roky mladší. Mimochodem většina lidí neví, že obálky s pruhem jsou volně prodejné, a může si ji tak koupit kdokoli. Někteří lidé k jejich koupi záměrně přistupují v případě, že chtějí zvýšit pravděpodobnost úspěšného doručení dopisu danému adresátovi, jiní je někdy využívají také jako „žert“.

Obálka s červeným pruhem – důležité sdělení či výzva do vlastních rukou

Obálka s červeným pruhem

Červená barva je obecně považována za určitý symbol nebezpečí a je pravda, že jedním z cílů obálky s červeným pruhem je určité vystrašení jejího adresáta. Pokud ve schránce objevíte obálku s červeným pruhem, jedná se o velmi důležité psaní, které rozhodně není radno ignorovat či podceňovat. Může se jednat například o

  • Předvolání k podání vysvětlení na policii
  • Upozornění na neuhrazení zálohy sociálního pojištění

Obálka s červeným pruhem nesmí být předána žádné jiné osobě než jejímu adresátovi, a to ani v případě existence plné moci. Při převzetí této obálky musí adresát vždy zároveň podepsat dodejku, která bude následně odeslána odesilateli jako doklad o tom, že jeho korespondence byla úspěšně doručena.

Obálka s modrým pruhem – informační sdělení, které může převzít i zmocněná osoba

Obálka s modrým pruhem
Pokud ve schránce objevíte obálku s modrým pruhem, nemusíte se obávat žádných problémů či nepříjemných zpráv. V naprosté většině jde o sdělení čistě informativního charakteru, které kromě nejrůznějších úřadů, například:

  • Obecního
  • Finančního
  • Živnostenského
  • Katastrálního

Dále ji využívají rovněž školy, zejména k zasílání informací o přijetí či nepřijetí ke studiu na střední či vysoké škole, udělených výchovných opatřeních v podobě důtek či podmínečného vyloučení ze studia, a dále rovněž soudy nebo ministerstva. Obálku s modrým pruhem může na základě plné moci převzít i jiná osoba, většinou je jí někdo z rodiny, ale může se jednat i o osobu cizí, například souseda či známého. I převzetí obálky s modrým pruhem je nutné stvrdit podpisem.

Existuje i zvláštní typ této obálky, kdy je na ní kromě modrého pruhu i nadpis do vlastních rukou. V takovém případě musí být doručena pouze adresátovi a její převzetí jinou osobou není možné.

Obálka se zeleným pruhem – nehrozí problém s nedoručením

Obálka se zeleným pruhem
Zelená barva je obecně považována za symbol naděje, nicméně obálku se zeleným pruhem často využívají orgány veřejné správy. Typickými příklady jsou rozmanité soudní výzvy či předvolání, exekuce a jiné platební rozkazy. Kromě veřejné správy obálku se zeleným pruhem využívá také katastrální úřad či policie. I  tento typ obálky je určen výhradně do vlastních rukou adresáta, který převzetí musí stvrdit svým podpisem.

Na rozdíl od obálky s červeným pruhem ale v případě opakovaného nezastižení adresáta je tato obálka vhozena do jeho schránky a po deseti dnech od tohoto vhození je tato korespondence považována za doručenou.

V tomto případě tak není možné se později například vymlouvat, že k převzetí úředního dopisu nedošlo. V neposlední řadě může obálka se zeleným pruhem ukrývat také upozornění na neplacení koncesionářských poplatků České televizi či Českému rozhlasu.

Obálka s fialovým pruhem – šance pro dlužníky, jak problém vyřešit bez exekutora

Obálka s fialovým pruhem
V porovnání s výše uvedenými obálkami je obálka s fialovým pruhem méně známá. Má totiž velmi specifickou funkci, neboť je využívána pouze v souvislosti s tak zvaným dluhovým inkasem obyvatelstva. Pokud ji najdete ve schránce, znamená to, že máte u nějaké společnosti dluh. Odesilatelem tohoto typu korespondence je vždy Česká pošta, informace o tom, u koho máte dluh a v jaké výši, jsou uvedeny uvnitř psaní. Na poště můžete dluh také uhradit či si zde případně domluvit systém splátek. Využití služby dluhového inkasa obyvatelstva podléhá speciálnímu poplatku, který závisí na výši dluhu. I přesto platí, že uhrazení dluhu přes tuto službu je mnohem levnější a výhodnější než využití služeb exekutora.

Obálka se žlutým pruhem – pro ty, kdo využívají datové schránky

Obálka se žlutým pruhem
Posledním typem obálky s barevným pruhem je ta, která se používá k zasílání dat do informačního systému datových schránek. Tato obálka se vyznačuje žlutým pruhem a jejími adresáty jsou právnické osoby či úřady, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k informacím, které obálka obsahuje, se pro tento typ korespondence používá rovněž označení PIN zásilka. Odesilatelem je stejně jako v případě obálky s fialovým pruhem Česká pošta, která je provozovatelem datových schránek v České republice.

Důležitá může být i obálka bez barevného pruhu

V dnešní době již nelze říci, že pokud obálka barevný pruh nemá, nemůže se jednat o důležité sdělení či výzvu. Moderní technologie totiž umožňují velmi snadno na obálky natisknout informaci o tom, o jaký druh služby se jedná. Podobnou funkci mohou plnit i razítka na obálkách. Stačí tento dopis pak poslat do vlastních rukou či doporučeně a může mít stejnou platnost, jako výše uvedené obálky s barevnými pruhy. Na závěr pro zajímavost uveďme, že první obálky na dopisy byly používány již ve starověku, více než tři tisíce let před naším letopočtem. Ve starověku a středověku byly obálky často opatřovány také pečetěmi, které zaručovaly dodržení listovního tajemství. Až do poloviny devatenáctého století byly obálky vyráběny ručně, první stroj na výrobu obálek byl patentován roku 1845 v Anglii.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *