Co poskytovatelé půjček pokládají za pravidelný příjem?

Co poskytovatelé půjček pokládají za pravidelný příjem?

Pokud nemáte nemovitost o velké hodnotě, je třeba u klasických půjček vždy prokazovat příjem. Je to dáno i několika novými zákonnými ustanoveními, podle kterých má poskytovatel půjčky povinnost prověřit, zda je jeho klient schopný peníze bez problémů splácet. A právě pravidelný příjem a jeho výše je ukazatel, na který se hledí nejvíce. Co si lze pod takovým pravidelným příjmem představit? Co bankovní a nebankovní poskytovatelé ještě akceptují, a co už ne? Na to se podíváme společně.

1) Klasické zaměstnání

Většina poskytovatelů je v tomto případě nejraději. Mají jistotu, že si u nich žádá člověk v produktivním věku, který pochopitelně má práci. Je zaměstnán na běžnou pracovní smlouvu, z čehož mu plyne nejenom plat, ale také různé jistoty. Tento pravidelný příjem můžeme dále rozdělit do dvou kategorií:

Smlouva na dobu určitou

Případ zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracují již delší dobu, a jelikož je s nimi jejich zaměstnavatel spokojený, zavázal si je dlouhodobě. Smlouva na dobu určitou dává zaměstnancům jistoty, že je zaměstnavatel nemůže jenom tak vyhodit – tedy bez případných kompenzací. Pro poskytovatele půjček je osoba zaměstnaná na dobu neurčitou nejméně rizikovým žadatelem. O práci totiž může přijít jenom:

  • Pokud poruší pracovní řád
  • Pokud dojde ke snižování stavu
  • Pokud sama odejde

Smlouva na dobu určitou

Zde už riziko bývá větší. I z této smlouvy plyne pravidelný příjem, ale jenom do určitého data. Po něm není jisté, co bude dále. Může dojít k prodloužení, může dojít k přechodu na dobu neurčitou, stejně jako může dojít k vyhazovu. Podobné situace nastávají i ve chvíli, kdy je zaměstnanec jenom ve zkušební době. Má pravidelný příjem, ale ne garantovaný po celou dobu případného splácení.

2) Brigády

I ty můžeme zařadit mezi pravidelný příjem. Mnoho lidí má sice brigádu spojenou jenom se studentskou výpomocí během letních prázdnin, ale tak to rozhodně není. Je mnoho lidí, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti. Proč? Jelikož se to jim, i zaměstnavateli vyplatí. A tak i z této smlouvy a z této práce může plynout pravidelný příjem, který poskytovatelé půjček plně akceptují. Roli v mnoha případech hraje i samotná smlouva. Pokud je dlouhodobá, je v ní uvedeno množství práce i výše odměny, je žadatel takto pracující spojený s celkem malým rizikem.

3) Podnikání

Ne každý musí nutně pracovat pro někoho. Jsou lidé, kteří pracují jenom sami na sebe. Říká se jim podnikatelé. I jejich zisk je brán jako pravidelný příjem. Roli samozřejmě hraje i to, jak dlouho daná osoba podniká. Čím déle, tím lépe pro ni. Nejčastěji se výše příjmu dokazuje na základě daňových přiznání. Čím více zpětně je jich doloženo, a čím více ukazují, že příjem má stoupající tendenci, tím menší je rizikovost daného klienta. Proto se může často těšit i na nízký úrok. Někdy jsou kromě daňových přiznání vyžadovány i další dokumenty, jako třeba:

  • Vydané faktury
  • Výpisy z účtu
  • Potvrzení o bezdlužnosti

Proč? Je to hlavně proto, že daňové přiznání se vždy týká předchozího roku. Poskytovatel půjček si na základě těchto dodatečných dokumentů chce jenom ověřit, že podnikatel má dostatečný pravidelný příjem i ve chvíli, kdy o peníze žádá.

4) Důchod

Pro poskytovatele půjček jde o pravidelný příjem, který je mnohem jistější, než je tomu třeba u pracovní smlouvy, dohody, nebo podnikání. A to proto, že v podstatě nehrozí situace, která by byla spojena s tím, že by důchod přestal být vyplácen – tedy až na výjimky, na které se podíváme konkrétně. Jediným rizikem zde může být výše důchodu. Od té se poté odvíjí schválení nebo neschválení půjčky, a to pochopitelně s přihlédnutím k aktuálním nákladům. Každopádně platí, že jakýkoliv důchod pravidelným příjmem je. A jaké jsou typy?

Invalidní důchod

Typ důchodu, který je spojován s konkrétní zdravotním problémem osoby, která ho pobírá. Jeho výše se liší i podle toho, do jakého stupně invalidity osoba spadá. Právě tento typ důchodu bývá nejvíce rizikový, jelikož posudkový lékař může změnit kvalifikaci zdravotního problému a vlivem změny kategorie může klesnout i pobíraná suma peněz.

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Dostává ho osoba, která zůstala sama. Z hlediska výše je to trvalý příjem stále ve stejné výši, což úvěrovým poskytovatelům přináší jistoty. Jsou zde ale i rizika. Tento stav nemusí být trvalý, což se může v budoucnu projevit na tom, že důchod bude odebrán.

Starobní důchod

Pravidelný příjem, který je pro osoby pobírající, ale i pro poskytovatele půjček nejjistější. Nejenom, že se neočekává pokles jeho výše – naopak je důchodcům pravidelně přidáváno, ale nelze očekávat ani situaci, že by byl někomu odebrán. To může zvyšovat jistoty získání půjčky. Na druhou stranu ho pobírají osoby od určitého věku, což je pro poskytovatele riziková situace, hlavně u dlouhodobých úvěrů. Často tak rozhoduje věk, výše důchodu, nebo i možnost případného ručitele.

5) Sociální dávky

Je mnoho typů dávek, na které je pohlíženo jako na pravidelný příjem, rizikem je, že jsou vypláceny spíše krátkodobě, v řádech měsíců či let. Jistota dlouhodobého vyplácení je celkem malá. Záleží ale vždy hlavně na typu sociální dávky. Nejznámější jsou tyto:

  • Pomoc v mateřství
  • Rodičovský příspěvek
  • Podpora v nezaměstnanosti
  • Přídavky na dítě

6) Renta

Může plynout z vlastního kapitálu, z investic, z pojištění, z pronájmu nemovitostí, ale i dalších věcí. Osoba označovaná jako rentiér je brána jako člověk s pravidelným příjmem. Roli hraje hlavně typ příjmu a výše jistot, zda bude vyplácen i v budoucnu. Což třeba u různých investic nemusí být stoprocentní.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *