Co je to Retail Summit a jaký byl ročník 2020?

Co je to Retail Summit a jaký byl ročník 2020?

Vzájemné setkávání a obohacování se o své zkušenosti a znalosti je důležité ve většině oblastí našeho života, obchod nevyjímaje. Jednu z příležitostí, jak si své zkušenosti předat a zároveň prodiskutovat nejrůznější aktuální témata, představují rozmanité konference. Již více než čtvrt století je jednou z takových konferencí i Retail Summit, který se zaměřuje zejména na maloobchod.

Retail Summit – co se pod ním skrývá?

Retail Summit je označení pro jednu z největších a nejvýznamnějších konferencí v Evropě, která je určena pro mnoho zkušených lidí z oblasti maloobchodu. Primárně pro:

  • Podnikatele
  • Manažery
  • Experty

V průběhu této konference se tak pravidelně setkávají špičky nejen českého, ale obecně evropského maloobchodního trhu, aby prodiskutovaly aktuální témata a podělily se o své zkušenosti a nápady. O tom, že jde o dlouhodobě úspěšnou akci, svědčí i to, že se letos konal již její dvacátý šestý ročník.

New Retail jako hlavní téma Retail Summit 2020

Letošní ročník této konference se konal od třetího do pátého února v Praze, konkrétně v Clarion Congress Hotelu, a hlavním tématem, kterému se Retail Summit 2020 věnoval, byl tak zvaný New Retail neboli Jak uspět v novém maloobchodním ekosystému.

Toto téma souvisí s rozvojem nových technologií, které umožňují nejen větší objem či rychlost obchodu, ale také mění jeho strukturu, umožňují větší transparentnost a otevírají nové možnosti spolupráce. To vše s sebou přináší velké množství nových příležitostí, ale také rizik a problémů.

K tomuto tématu se různým způsobem vyjádřilo více než sto dvacet představitelů maloobchodního trhu, od zástupců velkých obchodních řetězců přes dnes oblíbené zástupce tak zvaného e-Commerce až po dodavatele zboží, služeb či technologií a dalších nezávislých expertů. Cílem konference bylo pomoci maloobchodníkům k lepší orientaci v tomto novém prostředí a naučit se ho využívat ve svůj prospěch.

Program a nejúspěšnější vystoupení letošního ročníku

Dvoudenní program konference byl naplněn vystoupeními několika desítek českých i zahraničních řečníků, které se k tématu New Retail věnovali z různých úhlů pohledu. Paleta řečníků byla velmi promyšleně vybírána tak, aby pokrývala všechny sféry maloobchodního trhu, a poskytla tak celistvý pohled na nový maloobchodní ekosystém. K nejzajímavějším vystoupením patřilo například:

  • Vystoupení Kateřiny Harris a Petra Pavlíka ze společnosti Albert, kteří poukázali na nutnost spolupráce on-line a off-line kanálů maloobchodního trhu neboli e-Commerce a kamenných obchodů.
  • Podobně se o nutnosti kooperace a vzájemného doplňování vyjádřil i Tomáš Čupr, zástupce úspěšného on-line prodeje potravin, společnosti Rohlík.cz.
  • S novým retailem souvisí i téma ekologické udržitelnosti, k němu se vyjádřila například Alena Střížovádm drogerie markt ČR, Pavel Milan Černý ze společnosti Econea.cz i Patrik Dojčinovič z firmy TESCO.

Důležitost moderních technologií a jejich správného využívání byla dalším důležitým znakem spojeným s novým ekosystémem maloobchodního trhu, blíže se využití digitálních technologií ve svých vystoupeních věnovali například Dalibor Kačmář ze společnosti Microsoft či Richard Siebenstich z O2 Czech Republic.

Součástí Retail Summitu 2020 bylo také udělování cen pro nejúspěšnější obchodníky loňského roku neboli Obchodník roku 2019.

Speciální kategorií, jejíhož vítěze zvolili právě účastníci Retail Summitu prostřednictvím hlasování po prezentacích jednotlivých nominovaných, bylo ocenění Udržitelný obchodník. Účastníci konference nakonec dali nejvíce hlasů Miloslavu Hlavsovi, zástupci regionálního obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí, který tak předstihl Oliviera Langleta ze společnosti Makro Cash and Carry ČR a Pavla Milana Černého z Econea.cz.

Co čekat od Retail Summit 2021?

Vzhledem k současné situaci související s epidemií koronaviru, je budoucnost nejrůznějších konferencí a veřejných setkávání velmi nejistá a z osobních setkání a vystoupení se tyto akce pomalu ale jistě přesouvají do digitální podoby. Pokud jde o příští ročník konference Retail Summit, pokud bude moci proběhnout jako obvykle, měla by se konat od prvního do třetího února příštího roku v Praze.

Jako hlavní téma, kterému by toto setkání nejdůležitějších představitelů maloobchodního trhu mělo být věnováno, bylo již před časem zveřejněno téma s názvem „Nová realita obchodu? Co se mění a co zůstává…“. Jedním z úhlů pohledu, které s tímto tématem souvisejí, je právě i dopad a změny maloobchodu v souvislosti s koronavirem, a to nejen u nás, ale i ve světě. Hlavními organizátory příštího ročníku jsou Svaz obchodu a cestovního ruchu, Vysoká škola ekonomická v Praze a společnost Blue Events.

Zdroj fotografie: https://www.retail21.cz/

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *