Co dělat při ztrátě či odcizení řidičského průkazu?

Co dělat při ztrátě či odcizení řidičského průkazu?

Kromě propadnutí platnosti nebo spáchání vážného přestupku, existují dvě situace, kvůli kterým můžete rovněž přijít o svůj stávající řidičský průkaz. Je to zejména ztráta nebo odcizení průkazu, případně ale také jeho poškození.

Rozhodně se nejedná o situace, které by byly ojedinělé, a tak se v našem článku zaměříme na to, co přesně v takové životní situaci dělat. Přece jen, pro mnoho z nás je řízení motorového vozidla každodenní nutností, takže ztráta nebo odcizení či poškození řidičského průkazu znamená okamžitou a nemalou komplikaci.

Jaké jsou nutné první kroky?

V případě, pokud ztratíte řidičský průkaz, je vám odcizen nebo jej nenávratně poškodíte, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit. Je to první krok, který byste určitě měli učinit. Myslete na to, že:

  • Skutečnost ohlásíte na obecním úřadu obce s rozšířenou působností
  • Nemusí se jednat o úřad v místě vašeho trvalého bydliště

Skutečnost, že nemusíte dorazit na úřad v místě vašeho trvalého bydliště vám vše velmi zjednodušuje, zejména v situaci, pokud ztratíte řidičský průkaz někde dále od domova. Nahlášení ztráty postačí pouze na úřadě, ani v případě odcizení není nutno takovou skutečnost hlásit na Policii ČR. Pokud jste si však jisti, že vám řidičský průkaz někdo ukradl, je rozhodně dobré ve svém zájmu tuto skutečnost nahlásit také na policii. Po nahlášení ztráty či odcizení se daný doklad stává neplatným. Tímto máte první důležitý krok splněn.

Čemu se vyvarovat?

V určitých situacích se může stát, zejména pokud se tedy jedná o ztrátu řidičského průkazu, že tento doklad později náhodou objevíte. Zjistíte, že jste jej někde založili a objevíte místo, kde se tak stalo.

V takovém případě je důležité pamatovat na to, že takový průkaz nemůžete již znovu použít. Jestliže byla nahlášena jeho ztráta nebo odcizení, není možné se tímto dokladem dále prokazovat, jelikož byl zneplatněn. Takto nalezený řidičský průkaz, je podle zákona potřeba odevzdat na městském úřadě nebo na policii. Tady je dobré také podotknout, že to samé platí pro případ, pokud naleznete cizí doklad.

Jak a kde zažádat o nový řidičský průkaz?

Na místě, kde jste nahlásili ztrátu nebo odcizení řidičského průkazu, můžete také zažádat o nový řidičský průkaz. Jedná se tedy opět o všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pokud jste již nahlásili ztrátu, odcizení nebo poškození řidičského průkazu, tak u přepážky registru řidičů následně dostanete tiskopis s předtištěnými osobními údaji, takže vyplňování budete mít snadnější.

Co je potřeba pro vyřízení žádosti?

Než vyrazíte na úřad, tak je nutné, abyste si sebou vzali některé doklady, bez kterých by nebylo možno žádost podat. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, si při vyřizování nového dokladu sebou na úřad tedy vezměte:

  • Občanský průkaz
  • Případný poškozený průkaz (pokud jste jej neztratili či nebyl odcizen)

Občanský průkaz samozřejmě slouží jako doklad totožnosti, může být případně nahrazen cestovním pasem spolu s Potvrzením o občanském průkazu. To se vám může hodit tehdy, pokud vám například někdo odcizil řidičský průkaz spolu s občanským průkazem, třeba s celou peněženkou.

V situacích, kdy jste například odcizený řidičský průkaz nahlásili nikoliv na úřadě, ale na Policii ČR, tak si s sebou vezměte také potvrzení od policie, které vám bylo v této věci vystaveno.

Je dobré dodat, že nemusíte na úřad nosit žádnou fotografii. Stále si totiž často lidé myslí, že je nutné pro vystavení dokladu mít s sebou fotografii. V dnešní době vás však na úřadě v případě potřeby běžně vyfotí.

Kolik činí správní poplatek a kdy budu nový doklad mít?

Cena za vystavení nového dokladu není bohužel úplně nejmenší. Liší se také podle toho, jak rychle budete chtít mít nový doklad v ruce. Tady je cenový rozdíl poměrně výrazný. Správní poplatky za vydání nového dokladu a lhůty pro vydání jsou tedy následující:

  • Standardní lhůta vydání dokladu do 20 dní – 200 Kč
  • Expresní vystavení dokladu do 5 pracovních dní – 700 Kč

S ohledem na to, že pro mnoho řidičů může být vydání nového dokladu velmi důležité, zejména pokud potřebujete cestovat do zahraničí, řada z nich je ochotna zaplatit právě i násobně vyšší cenu za expresní vystavení.

Kde a jak si mám nový řidičský průkaz převzít?

Jakmile bude váš nový doklad připraven, je poměrně očekávatelné, že je potřeba si pro něj opět dojít na úřad. Zároveň to bude ten stejný úřad obce s rozšířenou působností, kde jste podali svou žádost o nový řidičský průkaz.

Vyzvednutí průkazu je tedy možné pouze osobně. Pokud nejste z nějakých důvodů schopni si tento průkaz sami vyzvednout, lze tak učinit prostřednictvím zmocněné osoby. Taková osoba tedy bude muset předložit úředně ověřenou plnou moc.

Mohu do vydání nového průkazu řídit?

V případě, pokud ztratíte nebo vám je odcizen řidičský průkaz, tak je v prvé řadě potřeba tuto skutečnost nahlásit, což jsme si řekli už na začátku článku, kam by měly směřovat vaše první kroky. Do té doby určitě nemůžete sednout za volant svého vozu, protože vám hrozí pokuta v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun.

Jakmile však nahlásíte ztrátu nebo odcizení řidičského průkazu, bude vám na úřadu vystaveno potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, V závislosti na tom, co se s vaším dokladem stalo. Toto potvrzení vám nahrazuje řidičský průkaz, přičemž platí po dobu 30 dnů. Tato lhůta je dostatečná na vyřízení nového průkazu. Myslete na to, že toto potvrzení je platné pouze na území České republiky, takže se s ním raději nesnažte vycestovat.

Jak je to se ztrátou řidičského průkazu v zahraničí?

Doklad, který vás opravňuje k řízení motorového vozidla, samozřejmě nemusíte ztratit pouze doma v České republice, ale může se vám to stát také za hranicemi. Taková situace je pak o to nepříjemnější, protože se nacházíte v cizím prostředí.

V prvé řadě je potřeba upozornit na to, že v zahraničí si nemůžete požádat o vystavení nového řidičského průkazu. To můžete udělat až tehdy, jakmile se ze zahraničí vrátíte, tedy v České republice. Při ztrátě či odcizení libovolných dokladů v zahraničí, to platí tedy také pro řidičský průkaz, je vhodné se obrátit na:

  • České velvyslanectví nebo konzulát
  • Místní policii

Na velvyslanectví nebo konzulátu zpravidla také prověří, jestliže neměl váš průkaz omezenou platnost, nebyl propadlý, případně vám nebyl řidičský průkaz odebrán. Na místní policii vám bude vydáno potvrzení s omezenou platností, který vám umožní řízení motorového vozidla v dané zemi. Je to tedy podobné, jako v případě České republiky.

Toto potvrzení vydané policií v zahraničí však může být do značné míry komplikací, zejména v případě, pokud potřebujete řídit motorové vozidlo třeba při návratu do České republiky přes více zemí. Stejně jako u potvrzení vydaného naší českou policií, také potvrzení zahraniční policie totiž nemusí automaticky uznat jiný stát. Zároveň se skutečností, že nemáte možnost si v zahraničí vyřídit nový doklad, není tato situace úplně ideální. Mimo varianty pověřit řízením motorového vozidla jinou osobu (je-li to tedy možné), ale jiné východisko prakticky nemáte.

Jakmile se vrátíte do České republiky, můžete si už podat žádost o vyřízení nového dokladu. K tomuto účelu budete potřebovat potvrzení od zahraniční policie o jeho ztrátě nebo odcizení, takže jej po návratu z ciziny určitě nevyhazujte.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *