Pojištění storna zájezdu – jak funguje a na co si dát pozor?

Pojištění storna zájezdu – jak funguje a na co si dát pozor?

Pokud se chystáte na dovolenou prostřednictvím cestovní kanceláře, určitě se vám bude hodit pojištění storna zájezdu. Jedině tak se můžete vyhnout ztrátě peněz v případě, že vás překvapí nečekané problémy, kvůli nimž se nebudete moci zájezdu zúčastnit. V souvislosti s tím jsme se rozhodli podívat na to, jak pojištění storna funguje a co vše ve skutečnosti kryje. Kromě toho se podíváme i na konkrétně nabídky tuzemských pojišťoven a jejich pojistné limity.

Co je pojištění storna zájezdu?

Pojištění storna zájezdu je druh cestovního pojištění, které poskytuje finanční ochranu v případě, že byste museli zrušit svůj zájezd před jeho zahájením nebo dovolenou předčasně ukončit. Konkrétně tedy kryje poplatky, jež by vám cestovní kancelář v jednom ze zmíněných případů naúčtovala.

V mnohých případech se nejedná o zrovna malé částky, přičemž mohou dosáhnout až na 100 % částky vámi objednaného zájezdu. Pojištění vám však pomůže uhradit částky i v řádu několika desítek tisíc korun.

Jak funguje pojištění storna zájezdu?

Cena dovolené se obvykle pohybuje v řádu několika desítek tisíc korun, které mohou přijít vniveč v případě, že se zájezdu nebudete moci zúčastnit nebo jej přerušíte. Po sjednání pojištění se však nemusíte obávat, že byste přišli o již uhrazené finanční prostředky, a navíc museli hradit navíc tisíce korun ve formě storno poplatku. Ve většině případů vám dokáže pojišťovna ochránit až 80 % vašich prostředků, což není zrovna málo.

Pojištění storna si přitom můžete sjednat u většiny předních pojišťoven, přičemž je nutné dát si pozor na datum uzavření pojistné smlouvy. Obvykle je nutné pojištění sjednat minimálně 3 pracovní dny po zaplacení zájezdu či jiné služby od cestovní kanceláře – jestliže hradíte zájezd po částech, je třeba termín dodržet po uhrazení poslední částky.

Sjednání pojištění storna

Pokud se rozhodnete sjednat si pojištění storna zájezdu, můžete se obrátit na většinu tuzemských pojišťoven – v některých případech vám může pojišťovnu či rovnou pojištění doporučit samotná cestovní kancelář. Pro sjednání pojištění budete potřebovat nejen své osobní údaje, ale i informace spojené se zájezdem, jako je:

 • termín odjezdu,
 • sjednané služby,
 • informace o letenkách,
 • délka pobytu,
 • celková cena zájezdu,
 • smlouva uzavřená s cestovní kanceláří.

Stejně jako u jiného pojištění byste se měli řídit podobnými pravidly. Jedním z nich je určitě pečlivé pročtení pojistné smlouvy, z níž vyčtete celou řadu důležitých informací. V první řadě se zaměřte na výluky z pojištění, podle nichž poznáte, zda je pro vás pojištění opravdu výhodné a jestli kryje všechna možná rizika. 

Překontrolujte si také pojistné podmínky a pojistná plnění neboli maximální částku, jež vám pojišťovna v případě zrušení zájezdu vyplatí.

Pokud vám smlouva v jakémkoliv z aspektů nevyhovuje, nebojte se obrátit na jiné pojišťovny, které vám mohou poskytnout mnohem lepší nabídku. O pomoc můžete požádat i někoho zkušenějšího či rovnou poradce, který vám poradí, zda jsou pro vás dané podmínky opravdu výhodné – jeho pomoc se vyplatí zejména u velmi nákladných dovolených.

Zapomenout byste neměli ani na recenze klientů samotné pojišťovny, díky nimž si uděláte lepší obrázek o jejím fungování a také chování v případě pojistného plnění.

Jak probíhá likvidace pojistného plnění?

Jestliže máte již sjednané pojištění storna zájezdu a nemůžete se zaplaceného zájezdu zúčastnit, máte právo na pojistné plnění. Na úplném začátku je důležité tuto skutečnost co nejrychleji nahlásit pojišťovně – většina pojišťoven vyžaduje, abyste pojistnou událost nahlásili do několika dnů od jejího vzniku.

Během nahlášení události budete muset pojišťovně poskytnout důkazy o důvodech zrušení zájezdu, jako jsou například lékařské zprávy, potvrzení o úmrtí, nebo dokumenty spojené s vaším zaměstnáním. Pojišťovna si však může vyžádat i další dokumenty, s jejichž pomocí bude schopná uznat, že máte právo na pojistné plnění.

Následně pojišťovna přistoupí k posouzení vašeho nároku na pojistné plnění, které může trvat i několik pracovních dní. Pokud zjistí, že jste v právu, bude pokračovat v likvidaci pojistné události. Po provedení úplné likvidace pojistné události vám pojišťovna vyplatí náhradu za nevratné náklady spojené se zrušením nebo předčasným ukončením zájezdu.

Výše náhrady závisí na pojistných podmínkách, maximálním limitu pojistného plnění a skutečných nákladech, jež vám naúčtovala cestovní kancelář. Setkat se můžete i s tím, že důvody pro zrušení nebo předčasné ukončení zájezdu nejsou kryty pojistnou smlouvou. V takovém případě bude vaše žádost o pojistné plnění obratem zamítnuta. Právě proto je důležité se dopředu seznámit s krytím a výlukami dané pojistné smlouvy.

Srovnání podmínek pojištění u českých pojišťoven

Připojištění storna zájezdu nabízí celá řada tuzemských pojišťoven, u nichž se však jednotlivé podmínky liší. Právě proto se před sjednáním pojištění vyplatí jednotlivé nabídky pečlivě porovnat, díky čemuž si vyberete pojištění na míru a zároveň můžete i ušetřit.

PojišťovnaKdy lze pojištění sjednatPojistný limit (Kč)Spoluúčast (%)
Kooperativa3 dny po úhradě75 000 (na osobu)20
Allianz21 dní po úhradě300 00020
AXA15 dní po úhradě500 00020
UNIQAden po úhradě100 000 (na osobu)20
Slavia pojišťovna5 dní po úhradě25 000 (na osobu)20
ČSOB3 dny po úhradě100 00020
UnionNeuvedeno120 00020
VZP7 dní po úhradě150 000 (na osobu)20

Co kryje pojištění storna zájezdu?

Obecně se pojištění storna zájezdu vztahuje na různé situace, jež mohou vést ke zrušení nebo předčasnému ukončení dovolené. U jednotlivých pojišťoven se však rozsah krytí může podstatně lišit, přičemž lze narazit na ojedinělé nabídky, které konkurenční pojišťovny nenabízí. Přesné krytí vždy vyčtete z úvěrové smlouvy, jež byste si měli vždy před podpisem pečlivě přečíst.

Mezi nejčastější krytí patří:

 • nemoc, úraz nebo úmrtí pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
 • náhlé zhoršení zdravotního stavu pojištěného nebo rodinného příslušníka,
 • propuštění z práce,
 • vážná škoda na majetku či přírodní katastrofa,
 • významné a nezaviněné změny v pracovních podmínkách, které znemožňují účast na zájezdu,
 • výzva k účasti na soudním řízení,
 • zdravotní komplikace spojené s těhotenstvím 10 dnů před porodem (jen u některých pojišťoven),
 • rozvodové řízení.

Co pojištění storna zájezdu nekryje a na co si dát pozor?

Jak již bylo řečeno, před sjednáním pojištění byste se měli nejprve seznámit s výlukami neboli situacemi, kdy vás dané pojištění nekryje. Zejména u pojištění storna zájezdu se v mnohých případech bude jednat o události, které nejsou zas tak výjimečné a mohou vás běžně potkat.

Konkrétně se jedná o situace, kdy byl zájezd zrušen v souvislosti s:

 • důvodem, který byl znám před uzavřením pojištění,
 • důvodem, který není přesně uveden v pojistných podmínkách,
 • teroristickým útokem, válkou či občanskými nepokoji,
 • komplikacemi během těhotenství,
 • pandemií či epidemiologickým opatřením (lze připojistit),
 • zamítnutím žádosti o vízum,
 • zhoršením zdravotního stavu v souvislosti s užitím alkoholu či návykových látek,
 • komplikacemi v rámci kosmetických zákroků,
 • sebevraždou či sebepoškozováním.

Pojištění storna zájezdu a COVID-19

V současnosti stále existují země vyžadující striktní opatření spojená s COVID-19, které nemusíte být schopni splnit, pokud nejste například očkovaní nebo nedisponujete potřebnými dokumenty. Vaší vysněnou dovolenou může ohrozit i nakažení COVID-19, kvůli němuž nemusíte být vpuštěni do dané země.

V souvislosti s tím některé pojišťovny nabízí možnost připojištění, jež obvykle probíhá individuálně. Pokud se tedy obáváte, že by mohl COVID-19 ohrozit vaši vysněnou dovolenou, určitě se na možnost připojištění či nabízená krytí doptejte.

Co dělat, když zájezd zruší cestovní kancelář?

V některých případech může dojít i k situaci, kdy zájezd zruší sama cestovní kancelář. Podmínky odstoupení si můžete přečíst přímo ve smlouvě. Obvykle má však cestovní kancelář oprávnění odstoupit od smlouvy pouze, pokud porušíte určité podmínky nebo je zájezd z nečekaných důvodů zrušen.

Většinou podmínky stanovují, že ke zrušení zájezdu může dojít i bez udání důvodu, přičemž máte právo na vyplacení vámi uhrazené částky.

Ve smlouvě by měla být uvedena také možnost úhrady penále ze strany cestovní kanceláře. To je obvykle vypláceno v situaci, kdy cestovní kancelář zájezd zruší jen několik dní před jeho konáním.

Vaší dovolenou může narušit ale i letecká společnost, která má právo na zrušení letu, na nějž již máte zakoupenou letenku. I v tomto případě ale máte nárok na kompenzaci, a to za předpokladu, že ke zrušení letu došlo 14 dní před odletem.

Každopádně je vždy důležité pečlivě si pročíst obchodní podmínky i smlouvy, v nichž jsou vždy uvedená veškerá pravidla. Jednoduše se tak můžete vyhnout zbytečným problémům či nedorozumění. I když se vás možná bude snažit cestovní kancelář odradit od pročítání několika desítek stránek podmínek, určitě se vám pár minut strávených jejich čtením vyplatí. V případě problémů navíc můžete využít i asistenční služby některých pojišťoven, jež nabízí například právní či poradenské služby.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *