Oddlužení bude nově dostupnější. Vláda chystá novelu insolvenčního zákona

Oddlužení bude nově dostupnější. Vláda chystá novelu insolvenčního zákona
  • Nově bude možné oddlužení provést do tří let.
  • Poměr závazků ke splacení bude stanoven individuálně.
  • Věřitelé očekávají, že přijdou až o 100 miliard korun.

Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo po nátlaku Evropské unie k novele insolvenčního zákona. Pro dlužníky se tak ulehčí celý proces oddlužení, díky čemuž se budou moci mnohem snáze a rychleji zbavit svých závazků.

Novela počítá i s efektivnější kontrolou splácení. Se změnou mají však problém věřitelé, kteří očekávají, že kvůli ní přijdou o desítky miliard korun.

Novelu zákona si vyžádala Evropská unie

Každý rok podají návrh na oddlužení tisíce dlužníků. V letošním roce jich přibylo hned 4820 návrhů. Procesem si přitom prochází více než 107 tisíc osob. Pro nové kandidáty na oddlužení se však chystá novela insolvenčního zákona, která by měla proces oddlužení značně ulehčit.

Už začátkem roku ji připravilo Ministerstvo spravedlnosti, které návrh prozatím předložilo vládě. Ta jej schválila a předala k projednání do poslanecké sněmovny.

Ke změně dojde především díky Evropské unii, která chce podmínky insolvence sjednotit napříč všemi členskými zeměmi. Původně měla být novela aplikována pouze na podnikající fyzické osoby. Česká republika se však rozhodla změny rozšířit na všechny fyzické osoby.

Ministerstvo spravedlnosti vše odůvodňuje tím, že se dlužníci budou moci rychleji zapojit do běžného a také hospodářského života. Z toho by měli profitovat nejen dlužníci, ale i samotný stát. Podle dohody mělo k novele dojít již v roce 2021, kvůli čemuž bude stát muset zaplatit nemalé penále. Novela by podle odhadů měla vejít v platnost již v příštím roce.

Nově se mohou dlužníci oddlužit do tří let

V současnosti jsou pravidla pro oddlužení podstatně složitější než ta, která by měla přinést zmíněná novela. Oddlužení je tedy v drtivé většině případů možné až po 5 letech. U této varianty musí dlužník splatit minimálně 30 % svých závazků, přičemž zbytek mu je následně odpuštěn.

Pokud se dlužníkovi podaří splatit 60 % nezajištěných pohledávek, může být oddlužení dokončeno po 3 letech – zkrácené oddlužení je dostupné i pro osoby v invalidním či starobním důchodu.

ČTĚTE TAKÉ: CO JE TO ODDLUŽENÍ A JAK PROBÍHÁ?

O tom, zda je pohledávka zajištěná, nebo nezajištěná, rozhoduje insolvenční zákon. Podle něj může být pohledávka zajištěna:

  • zajišťovacím právem – věc není možné před splacením dluhu vydat,
  • zástavní právo – věřitel má právo na zastavenou věc,
  • zajišťovací převod práva – dlužník převed na věřitele majetkové právo.

Pokud projde novela insolvenčního zákona, bude možné oddlužení provést během pouhých tří let bez výjimek. Dlužníci se budou moci mnohem rychleji zabavit svých závazků, což v minulosti nemohli. Drtivá většina z nich tak musela čekat zmíněných pět let, přičemž nebylo jasné, zda dlužník splnil podmínky pro oddlužení.

ParametrInsolvenční zákonNovela insolvenčního zákona
Délka oddlužení5 let/3 roky3 roky
Poměr splacených závazků30 %/60 %Individuálně

Soud bude při oddlužení přísnější

Novela se zaměřila nejen na usnadnění oddlužení, ale i zefektivnění kontroly splácení. Soud by tak měl přísněji dohlížet na to, že dlužníci pečlivě splácejí nový splátkový kalendář a nesnaží se uměle snižovat své příjmy.

V případě, že dojde k problémům během splácení, nebo dlužník splácí nedostatečně, může být oddlužení prodlouženo o jeden rok. Splácení bude kontrolováno průběžně, díky čemuž insolvenční správce zajistí, že bude splácení probíhat řádně.

O splácení bude mít přehled i samotný dlužník, který si může u insolvenčního správce jednoduše ověřit, zda včas splní podmínky oddlužení.

Novela obsahuje i různé kontrolní mechanismy. Jedním z nich je ověření výše splátky, jež nesmí klesnout o 25 %. Pokud se tak stane insolvenční správce ověří, proč došlo ke snížení příjmů. Následně může dojít ke zrušení oddlužení.

O něj lze zažádat až po 12 letech. Novela počítá i se změnou pravidel ohledně výživného, které v době schvalování oddlužení nově nebude deponováno. Příjemce tedy výživné dostane i navzdory schvalovacímu procesu.

Dlužníci budou závazky splácet individuálně

Aktuálně mají všichni dlužníci stanoven konkrétní poměr závazků, které musí během oddlužení splatit. U pěti let se jednalo o 30 % a u tří let 60 % z nezajištěných pohledávek. Nově však soud stanoví individuální hranici, po jejímž splacení bude možné dlužníka zcela oddlužit.

Jedinou podmínkou je splnění minimální výše splátky, kdy musí dlužník splatit 1089 Kč insolvenčnímu správci a stejnou částku i věřiteli. Nově bude také vyřízení odměn insolvenčním správcům jednodušší, jelikož je bude soud moci ihned vymáhat.

Věřitelé s novelou nesouhlasí

I když Ministerstvo spravedlnosti novelu zákona obhajuje, věřitelé z ní bohužel nadšeni nejsou. Hospodářská komora se tak nechala slyšet, že nová pravidla pouze podporují nezodpovědné dlužníky, a navíc povedou i ke ztrátám na straně státu – velká část pohledávek je totiž vedena na straně státních institucí.

Věřitelům vadí i fakt, že většina žadatelů o oddlužení nepatří do zranitelné skupiny osob a je naopak v produktivním věku. Dluhy budou odpouštěny i lidem, kteří by potenciálně byli schopní své závazky splatit svépomocí.

Podle odhadů by tak věřitelé mohli přijít až o 100 miliard korun, přičemž o 15 miliard přijde i samotný stát. Zároveň panují i obavy, že by novela zákona mohla vést k větší nezodpovědnosti dlužníků a častému zneužívání nově stanovených podmínek.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *