Kdo vás může zapsat do registrů dlužníků? Nejen poskytovatelé půjček

Kdo vás může zapsat do registrů dlužníků? Nejen poskytovatelé půjček

Registry dlužníků jsou nástrojem, který podrobně mapuje naši platební morálku až po dobu několika uplynulých let. Do registru dlužníků se můžeme dostat jak v souvislosti s úvěrovým produktem, tak třeba při nesplácení složenek za elektřinu. Jaké existují registry dlužníků a kdo do nich vlastně může vaše jméno zanést? Pojďme se na to podívat.

Jaké máme registry dlužníků? Pozor na ty falešné!

Registr dlužníků prozradí, jak jste na tom s dluhy a jejich splácením. V České republice se v současnosti používá trojice registrů dlužníků, kde si mohou věřitelé prozkoumat platební morálku svých klientů. Jedná se o tyto:

  • BRKI – Bankovní registr klientských informací
  • NRKI – Nebankovní registr klientských informací
  • SOLUS – Sdružení na Ochranu Leasingů a Úvěrů Spotřebitelům (nebankovní registr)

Výše uvedené registry jsou jediné u nás využívané oficiální registry dlužníků. V této souvislosti upozorníme na skutečnost, že se u nás můžete setkat také se subjektem, který si říká „Centrální registr dlužníků – CERD“, ten však není seriózní institucí. Svůj byznys má postaven na zpoplatněném „výpisu o bezdlužnosti“, který ale nemá žádnou hodnotu. Tímto fiktivním registrem se tak vůbec není potřeba zabývat.

Kdo do registrů dlužníků vlastně může zapisovat?

Kladete-li si otázku, kdo vás může do výše uvedených oficiálních registrů zapsat, tak si ji bez čekání zodpovíme. Prvním zmíněným registrem je BRKI, což je bankovní registr, do kterého tak mohou zapisovat údaje poměrně očekávatelné:

  • Banky
  • Stavební spořitelny

Nebankovní registr NRKI, pak umožňuje zápis informací o dlužnících společnostem mimo bankovní sektor. Jedná se tedy samozřejmě o nebankovní společnosti, kterými mohou být třeba:

  • Úvěrové společnosti
  • Leasingové společnosti

Oba výše uvedené bankovní a nebankovní registry navzájem spolupracují a vyměňují si mezi sebou informace. Kromě nich je zde však ještě jeden nebankovní registr, SOLUS, do kterého zapisují informace:

Jak je to se záznamem v registru dlužníků

Z výše uvedeného vyplývá, že máme registry dlužníků bankovní a nebankovní. Nás v tomto případě bude zajímat, že se poměrně zásadně liší z pohledu zápisu informací. Zatímco do bankovního registru BRKI se dostanete snadno bez svého souhlasu, tak nebankovní registry NRKI a SOLUS už vyžadují váš výslovný souhlas. Ten se nicméně běžně podepisuje třeba při žádosti o půjčku u nebankovní instituce. Mnoho klientů o tom ani neví, protože podmínky pořádně nečtou.

Svůj souhlas se zápisem do nebankovního registru lze však i zpětně odvolat. Záznam v registru dlužníků ale nutně sám o sobě neznamená problém, jak si mnoho lidí může myslet. Platí to ale pouze pro BRKI a NRKI, které nejsou čistě negativními registry. Pokud totiž řádně splácíte, tak zde sice budete mít záznam, ale ten je pozitivní. Sám o sobě je tedy takový záznam pouze informací o tom, že máte některý z úvěrových produktů.

Jiná je situace u registru SOLUS, který je negativním registrem. Do něj se můžete dostat opravdu teprve tehdy, jakmile se začnete opožďovat se splátkami nebo třeba nebudete platit složenky telefonnímu operátorovi. V tomto registru už tak samotná existence záznamu je pro dlužníka potenciální problém. Dostanete se zde však pouze s dluhem 500 Kč a více, po neuhrazení třech splátek v řadě nebo dvou splátek na počátku či poslední splátky na konci smluvního vztahu. U typického příkladu telefonního operátora byste pak museli mít fakturu aspoň 3 měsíce po splatnosti. Jak je tedy vidno, jedná se spíše až o závažnější prohřešky, které nevznikají jen tak běžnou nepozorností.

Před žádostí o jakýkoliv další úvěrový produkt je možné, a zejména v případě registru SOLUS také vhodné, požádat o výmaz. To samé lze udělat u registru NRKI. U bankovního registru BRKI se záznamem však neuděláte vůbec nic. Ten se zde objeví v případech vašich žádostí o hypotéku, kreditní kartu či kontokorent nebo jiný bankovní úvěrový produkt.

Jak dlouho jsou záznamy uchovávány?

Záznamy, které se zapisují do registrů dlužníků, tam samozřejmě nebudou na věky. A jak jsme si již řekli, u nebankovních registrů je lze dokonce na požádání vymazat. Jaké jsou ale standardní lhůty přechovávání záznamů v jednotlivých registrech?

V případě registrů BRKI a NRKI se uchovávají záznamy až po dobu 4 let od ukončení čerpání úvěru. V případě registru SOLUS zde může váš záznam figurovat 3 roky od uhrazení dluhu. Výjimkou je dluh telekomunikačnímu operátorovi, o němž zde zůstává záznam 1 rok. Kdyby se však jednalo o pohledávku, kterou již operátor postoupil vymahačské společnosti, tak zde záznam zůstává 3 roky od momentu předání pohledávky externí firmě.

Kdy je záznam v registru dlužníků problém?

Žádáte o úvěr a měli jste v minulosti problémy s dodržováním svých závazků? Vždy záleží na míře vašeho prohřešku a dobrou zprávou je, že banky i nebankovní instituce hodnotí žádosti individuálně.

Abychom to uvedli do kontextu, tak rozhodně je větším problémem špatná platební morálka u spotřebitelského úvěru než jedna zpožděná platba za elektřinu. V prvním případě to pro vás bude pravděpodobně stopka v možnosti získat další úvěr, druhému modelovému příkladu pravděpodobně finanční instituce nebude přikládat tak velký význam a ráda jej promine, abyste neutekli ke konkurenci.

Některé dluhy registry nevidí

Co je možná trochu s podivem je skutečnost, že opožděná platba za telefon nebo elektřinu či jiné energie je v registrech dlužníků zachycena, ale některé závažnější prohřešky jsou zcela mimo jejich záznamy. Není například podchycen dluh vůči finančnímu úřadu, tedy třeba nezaplacená daň, nebo dluhy na sociálním a zdravotním pojištění. Potvrzení o bezdlužnosti v těchto oblastech si tak od klienta při žádosti o úvěr vyžadují finanční instituce individuálně, přičemž tak činí zejména banky.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *