Jak na doložení příjmů u OSVČ? Co vás čeká a co budete potřebovat

Jak na doložení příjmů u OSVČ? Co vás čeká a co budete potřebovat

Pracujete jako OSVČ a přemýšlíte o sjednání některého úvěrového produktu? Ať už jde o spotřebitelský úvěr nebo vyřízení hypotéky, živnostníci to mají často u bank a dalších poskytovatelů úvěrových produktů složitější než klasický zaměstnanec. Jaké postupy se při výpočtu bonity uplatňují a které se vyplatí právě pro vás? Jaké budete muset doložit dokumenty? Na to vše se podíváme v tomto článku.

Není podnikatel jako podnikatel

Zatímco u klasického zaměstnance je doložení příjmů zpravidla otázkou předložení potvrzení o příjmu vystaveného mzdovým účetním, tak u podnikatelů se uplatňuje hned několik přístupů. Ne všechny přístupy výpočtu bonity jsou vhodné pro všechny druhy podnikatelů. Bonitu určuje finanční ústav prostřednictvím tzv. skóringu, kde se hodnotí příjem, závazky i záznamy v registrech dlužníků, přičemž každá banka či úvěrová společnost má vlastní systém hodnocení. Banky obvykle rozlišují mezi výpočtem příjmu:

  • Při využívání daňového paušálu
  • Při uplatňování reálných nákladů
  • Dle obratu

Jak je patrné, u podnikatelů se samozřejmě vychází z daňového přiznání, což je také nejdůležitější dokument při dokládání výše příjmů. Na základě něj se posuzují vaše reálné čisté příjmy, a tedy schopnost dosáhnout na určitou výši úvěru. Pojďme se nyní na jednotlivé metody hodnocení podívat blíže.

Příjem OSVČ s daňovým paušálem

Obecně lze říci, že drobní živnostníci, kteří hojně využívají daňových paušálů, to mají u banky při žádosti o úvěr nejsložitější. Díky výhodnosti paušálu totiž mají nízký daňový základ a nízký oficiální příjem. Pro výpočet jejich bonity při získání spotřebitelského úvěru či dokonce hypotéky to pochopitelně není ideální stav.

Banka navíc při výpočtu čistého zisku ještě od základu daně odečítá zaplacené zdravotní a sociální pojištění. Mezi běžné požadavky také patří to, aby OSVČ podnikala nepřetržitě aspoň po dobu 12 měsíců, přičemž v tomto období nesmí vykazovat ztrátu. Obecně se čistý měsíční příjem počítá jako jedna dvanáctina ze základu daně.

Příjem OSVČ uplatňující reálné náklady

Uplatňujete-li reálné náklady, jste na tom obvykle z pohledu šance na získání úvěru přece jen lépe. Na druhou stranu, mnoho podnikatelů si v tomto případě nenechá ujít možnosti daňové optimalizace, která opět snižuje daňový základ. A jak jsme již zmínili, při získání úvěru platí, že čím nižší daňový základ, tím hůře. Nízký daňový základ je nejčastější důvod, proč OSVČ na úvěr nedosáhne.

Také v tomto případě banka při výpočtu čistých příjmů a vaší reálné bonity pochopitelně zohledňuje faktory jako zaplacené zálohy na sociální a zdravotní pojištění a dále třeba také daňové odpisy. Rovněž zde se při výpočtu čistých měsíčních příjmů pracuje s jednou dvanáctinou daňového základu.

Výpočet příjmu dle obratu

Poslední obvyklá varianta výpočtu bonity klienta je výhodná zejména v případě podnikatelů s vysokými příjmy a nízkým daňovým základem. Počítá se totiž na základě obratu. Většinou jsou zde trochu jiné podmínky než při výpočtu dle daňového základu. Obvykle je požadována nepřetržitá činnost OSVČ aspoň po dobu 24 měsíců a daňová přiznání v tomto období nesmějí rovněž vykazovat ztrátu.

Při tomto způsobu výpočtu je také obvykle nižší výše úvěru, na kterou může podnikatel reálně dosáhnout. Obecný vzorec, který vypočítá čistý měsíční příjem, pracuje s ř. 101 daňového přiznání, který je vynásoben koeficientem 0,2. Výsledná hodnota se vydělí 12, tedy počtem měsíců.

Jaké dokumenty je potřeba doložit k výpočtu příjmů?

Ať už vaše banka či nebankovní úvěrová společnost zvolí libovolný z výše uvedených výpočtů vašeho čistého příjmu, tak bude nutno pro posouzení reálného stavu vašich příjmů, a tedy vaší celkové bonity, doložit hned několik dokumentů. Je to tedy zejména:

  • Daňové přiznání
  • Doklad o zaplacení daně
  • Potvrzení o bezdlužnosti

Jak už jsme uvedli v textu výše, daňové přiznání může být vyžadováno za 12 nebo v některých případech i za 24 měsíců. Půjde tedy o poslední nebo dvě poslední daňová přiznání. Je potřeba doložit buď kopii opatřenou razítkem podatelny finančního úřadu nebo v případě, že podáváte přiznání elektronicky, tak vytištěné potvrzení o odeslání datovou schránkou.

Zaplacení daně můžete doložit buď prostřednictvím výdajového pokladního dokladu nebo výpisem z účtu. Výpis z účtu za určité období je navíc dalším dokumentem, které mohou některé banky v souvislosti s výpočtem vašich příjmů vyžadovat.

Potvrzení o bezdlužnosti se dokládá jak vůči k finančnímu úřadu, tak bývá nutno doložit bezdlužnost také vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Tyto dokumenty si lze nechat vystavit na příslušných úřadech.

Jak zvýšit šanci na získání úvěru?

Některé banky jsou dnes už vstřícnější také k OSVČ s paušálem. Na základě druhu podnikání jim jsou schopny v rámci svého hodnotícího systému „upravit“ výdajový paušál tak, aby lépe reflektoval reálné příjmy. Pokud tedy využíváte paušál, zajímejte se o to, jak konkrétní banka v těchto případech bonitu hodnotí.

Vykazujete-li reálné náklady, tak ať už plánujete sjednávat úvěrový produkt u banky nebo jiné finanční společnosti s nutností doložit příjmy, je vhodné omezit daňovou optimalizaci, a tedy zvýšit oficiálně vykazovaný příjem. To je potřeba činit po ta období, ze kterých po vás bude vyžadováno daňové přiznání.

Svou šanci na získání úvěru můžete značně zvýšit také tím, že se zbavíte všech dalších nepotřebných úvěrových produktů. Může jít o nepotřebné kreditní karty či kontokorent. Splátky těchto produktů se totiž také započítávají do hodnotícího systému v rámci skóringu a rozhodně vám nepomáhají.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *