Jak lze doložit svůj příjem při žádosti o půjčku?

Jak lze doložit svůj příjem při žádosti o půjčku?

Žádáte si o půjčku? Pokud ano, je třeba počítat s tím, že každý poskytovatel bude prověřovat vaši bonitu. A to jak banka, tak i nebankovní společnost. Je to dáno aktuální zákonnou úpravou, která má chránit nejenom vás jako žadatele, ale má chránit i poskytovatele. Jednou z metod zjištění bonity je nutnost doložit svůj příjem. Jakými způsoby to lze udělat? Podívejte se s námi na výčet těch hlavních.

Stačí, když budete čestní

Máme na mysli takzvané čestné prohlášení, které ani nutně nemusí být v písemné podobě. Může se jednat i o online podobu. Jedná se o variantu známou hlavně u některých půjček před výplatou, kde jste jako žadatelé povinni uvést, jaká je výše vašeho příjmu, stejně jako zde často uvádíte své výdajem, nebo výdaje a příjmy celé domácnosti. Obvykle stačí vyplnit sumu do jednotlivých kolonek a poté odsouhlasit, že vše odpovídá skutečnosti. U řady poskytovatelů následně nemusíte dokládat žádné jiné dokumenty. Jde o jednu z nejjednodušších možností, u které ale musíme přihlédnout k tomu, že výměnou za to získáte spíše nižší sumy peněz. Podobný postup u klasických spotřebitelských půjček nečekejte, jelikož zde potřebují poskytovatelé nejlépe tištěný, nebo skutečně ověřitelný dokument.

Použít lze připravené formuláře

Řada bank, stejně jako řada nebankovních společností má k dispozici také připravené formuláře, které lze k doložení příjmu využít. Jedná se o tiskopisy, které předáte odpovědné osobě ve vaší firmě. Nejčastěji účetnímu oddělení, nebo vaší účetní. Daná osoba se postará o to, aby byl formulář správně vyplněn a aby zde bylo uvedeno, jaký je váš reálný příjem. Tento formulář následně předáte vyplněný zpět bance, nebo nebankovní společnosti. Nevýhodou může být delší doba vyplnění, ale i to, že firma ví, že si berete půjčku, stejně jako ví i u koho. Někomu to může vadit, jinému nikoliv. Zvláště, když je v dnešní době půjčka brána už jako něco poměrně běžného.

Postačit může i výplatní páska

Od svého zaměstnavatele byste měli s každou výplatou dostat také výplatní pásku. Ty je dobré si schovávat, jelikož je lze následně použít pro doložení vašeho příjmu. Obvykle je vyžadována nejenom ta aktuální, ale i ty z předcházejících měsíců. Výhodou je, že nemusíte svého zaměstnavatele žádat o jakékoliv potvrzení a tak celý proces žádosti zdržovat. Nevýhodou může být to, že ne každý člověk si výplatní pásky schovává. Pokud v budoucnu plánujete půjčku, vyplatí se pásky schovávat. Samozřejmě možné je požádat si zaměstnavatele například o jejich kopie. Na druhou stranu zde už může být jednodušší zajít za ním s klasickým formulářem, který dostanete od banky nebo nebankovní společnosti.

Mnohdy stačí předat telefon na zaměstnavatele

Ne vždy je nutné dodávat různé dokumenty. U některých poskytovatelů může postačit, když předáte telefonní číslo na svého zaměstnavatele. Právě tomu je následně voláno a u něho je ověřeno nejenom to, zda tam skutečně pracujete, ale je zjišťováno také to, jak velkou máte mzdu. Výhodou je zde určitě to, že nemusíte nic shánět, ani nic zařizovat. Je zde samozřejmě také nevýhoda, která je spojena s tím, že se zamětanavatel dozví o tom, že si budete půjčovat. Ne každý to chce. Na druhou stranu ve firmách s velkým množstvím zaměstnanců to není až takový problém, jelikož peníze si půjčuje velké procento z nich.

K dispozici může být i výpis z účtu

I ten může být dokumentem, kterým prokážete to, že máte příjem, stejně jako prokážete to, v jaké je výši. Samozřejmě použít ho lze jenom v případě, kdy dostáváte peníze bezhotovostně. Tedy na účet. Pokud je dostáváte na ruku, je vám výpis k ničemu. A to, i kdybyste zde celou částku obratem vložili. Pro poskytovatele peněz je důležité, aby peníze odešly z účtu zaměstnavatele na ten váš. Na druhou stranu obraty na účtu pro něj mohou být zajímavé, ale pouze jako doplňkový ukazatel. I proto, že je lze poměrně snadno zfalšovat tím, že na účtu pouze protáčíte stále stejné peníze.

Zde ještě dodejme, že v případě žádosti u banky, kde máte účet, není třeba jeho výpis speciálně dodávat. Zaměstnanec banky se přímo v počítači podívá, zda vám sem výplata chodí a v jaké výši. Díky tomu není třeba výpisy ani schovávat, ani případně tisknout. U jiné banky však daný dokument potřebujete, jelikož pracovník za přepážkou se do té vaší nepodívá.

Podnikatelé dodávají daňová přiznání i faktury

Pokud si žádá člověk, který podniká, tak klasický příjem nemá. Je osobou samostatně činnou, která podává daňová přiznání. A právě ta jsou obvykle jako doložení příjmu žádána. Může se jednat jak o to poslední, tak se může jednat o taková, která jsou dodávána i za předchozí roky. Některé poskytovatele zajímá nejenom to, jak se podnikateli dařilo v minulém roce, ale i to, jak se mu daří nyní. Není proto výjimkou, že může dodat i přiznání k DPH – pokud je plátcem, nebo faktury za poslední měsíce. I to může pomoci k potvrzení toho, že je příjem dostatečný.

Postačit mohou i dokumenty prokazující příspěvky od státu

Ne vždy je příjmem jenom to, co souvisí s vaší prací. Mnoho lidí práci nemá, jelikož jsou závislí na pomoci státu. Jedná se například o ženy na mateřské dovolené, stejně jako může jít o invalidní, nebo starobní důchodce. Tyto příspěvky nahrazují jejich mzdu, a proto mohou některé úvěrové společnosti nabízet peníze i těmto skupinám. Ti dokládají své příjmy především jednotlivými dokumenty, které prokazují to, na kolik mají nárok. Stejně tak mohou využívat i výpisy z účtu, pokud jim sem jednotlivé důchody, nebo přídavky chodí.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *