Exekuce jsou stále velkým problémem mnoha lidí

Exekuce jsou stále velkým problémem mnoha lidí

Dluhy by se měly řešit a splácet. O tom není pohyb. Ne každý dlužník je odpovědný a má snahu něco dělat. U těch, kteří nechtějí být odpovědný, je realizováno několik kroků, které jsou spojeny se snahou peníze získat. Je to:

  • Telefonické upomínání
  • Písemné upomínky
  • Platební rozkaz

Pokud nic z toho na dlužníka neplatí, následuje exekuce. Poměrně efektivní cesta, jak se dají peníze od dlužníků vymoci. Na druhou stranu je to i cesta, která je spojena s vysokými náklady, stejně jako s výraznými omezeními v rámci běžného života. Přesto lidé do exekucí stále padají. A to více, než v minulosti.

Oproti předchozímu roku jasný nárůst

Podívejme se na meziroční porovnání, které není vůbec příznivé. Ukazuje totiž, že počet exekucí stoupl. A to i přesto, že se tuzemské ekonomice daří, že klesá nezaměstnanost, stejně jako přesto, že už celkem dlouhou dobu existuje možnost oddlužení, u kterého jsou podmínky stále benevolentnější.

Když se podíváme na konkrétní výši nárůstu, tak musíme říci, že počet osob v exekuci v roce 2017 stoupl oproti roku 2016 o 3,4 procenta. I když to jsou jenom jednotky procent, v celkových číslech je to poměrně výrazný nárůst. Více se dozvíte na následujících řádcích.

Kolik osob je v exekuci?

Toto číslo je opravdu alarmující a ukazuje na to, že dluhy jsou v České republice skutečně velkým problémem, který je nutné adekvátně řešit. Když se podíváme na osoby starší patnácti let, tak má exekuci každý desátý člověk. To je v porovnání k počtu obyvatel opravdu hrozivé číslo. Jak vypadá? Počet lidí, kteří jsou v exekuci, je aktuálně orientačně 863 000 osob. Pokud porovnáme meziročně daný počet, a budeme kalkulovat s výše zmíněným procentuelním nárůstem, tak se objevilo o zhruba 30 000 nových exekucí více, než tomu bylo v roce předchozím.

Není to jenom jedna jediná exekuce

Pozor na to, že nelze zaměňovat počet lidí v exekuci, a také celkový počet exekucí na jednu osobu. Platí totiž, že osoba, která má problémy, může mít exekucí více. A to se podle posledních čísel skutečně děje. Jak je to konkrétně? I tyto čísla známe a tak se na ně můžeme podívat:

  • 1 – 3 exekuce má 212 000 osob
  • 3 – 10 exekucí má 500 000 osob
  • 10 a více exekucí má 151 000 osob

Kolik lidé průměrně dluží?

Je vidět, že někteří si z daného stavu hlavu zase až tak nedělají, jelikož mít okolo deseti exekucí je stav, který nijak neukazuje to, že by lidé chtěli danou situaci řešit. A to i přesto, že jejich dluhy nemusí být zase až tak velké, aby se nedaly při včasném řešení splatit. Průměrná výše takzvané jistiny, tedy samotného dluhu, se pohybuje okolo hranice 65 000 Kč. K tomu jsou následně připočteny různé další výdaje, spojené s právním zastoupením, i odměnou exekutorů. Suma tak sice může i o desítky tisíc narůst, ale stále se nejedná p částku, kterou by nebylo možné za několik let splatit.

Celkem nepochopitelným číslem je i to, že zhruba polovina všech exekucí je na sumu jenom pod 10 000 Kč. Zde můžeme mluvit jak o dluhu, který vznikl třeba vlivem mikropůjček, tak i o dluhu, který se může týkat jízdy na černo, nebo i neuhrazení doplatku za energie.

Většina exekucí nebude vymožena

Pokud má člověk 1 – 3 exekuce, dá se ještě předpokládat, že daný dluh bude vymožen. Pokud nejde o nijak velkou částku a osoba má práci a majetek, mají věřitelé šanci se ke svým penězům dostat. Ne vždy je ale daný pohled natolik růžový. Když se podíváme na celkovou statistiku, tak 90 procent všech exekucí je reálně nevymahatelných. Důvody jsou celkem jednoduché. V první řadě je to proto, že dlužník nic nemá, nic neřeší a současná životní situace mu nijak nevadí. Druhým důvodem je to, že s přibývajícím počtem exekucí dochází také k neustálému růstu dluhu, a to vlivem úroků a odměn exekutora. V praxi může dojít k tomu, že bude dlužník celý život splácet jenom toto a samotný dluh se nijak snižovat nebude. Je tedy jasné, že jakákoliv motivace k řešení problému je zde celkem zbytečná.

Problémem je i legislativa

Problémem v tomto směru může být i současná legislativa. S tou jsou spojeny hned dvě komplikace. Ta první je spojena s tím, že konkrétní dluh může vymáhat jakýkoliv exekutor. Třeba i z druhého konce republiky. Výsledkem tak mohou být výrazně vyšší náklady, než u exekutora takzvaně místního, která to má k dlužníkovi pár kilometrů. Když je daných exekucí z celé republiky několik, je jasné, že dlužnou částku dané náklady výrazným způsobem navyšují, až na neřešitelnou hodnotu.

Druhým problémem je stále velmi komplikované slučování exekucí. K tomu sice může docházet, ale jenom na popud samotného dlužníka, který o to požádá. Ze zákona tuto povinnost exekutoři nemají. S výše uvedeným problémem to celkem jasně souvisí. Pokud by měl všechny exekuce pod sebou pouze jediný exekutor, náklady na zjišťování by se rozložily v rámci všech aktuálních. Nyní ale dochází k tomu, že všechny kroky, jako je zjištění účtů, příjmu a majetku realizuje každý exekutor sám a každý tak navyšuje „svůj“ dluh, který vymáhá.

Reálná čísla mohou být nižší

Na závěr dodejme, že i když jsou daná čísla alarmující, ta reálná mohou být nižší. To proto, že v celkovém počtu exekucí jsou zahrnuti i ti dlužníci, kteří jsou v insolvenci, kteří podstupují takzvané oddlužení. Po danou dobu sice může být exekuce otevřena, ale exekutor nemůže peníze žádnou cestou vymáhat. Zde tedy sice dlužník exekuci má, ale dluhy splácí v rámci oddlužení. Jakmile ho absolvuje, exekuce skončí. Dříve ukončena nebude, a to z důvodu, že při porušení podmínek osobního bankrotu může být celý tento statut zrušen a exekutor může opět začít konat.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *