Čím se liší hypotéka na družstevní byt od klasické hypotéky?

Čím se liší hypotéka na družstevní byt od klasické hypotéky?

Pořízení bytu je pro většinu lidí významným životním krokem. Často se tak děje třeba při záměru založit rodinu. Mladá rodina ale nemívá obvykle mnoho prostředků nazbyt. Také z těchto důvodů často přichází do úvahy pořízení družstevního bytu. Má to však jeden poměrně nezanedbatelný háček. Zatímco u pořízení bytu do osobního vlastnictví můžete dát do zástavy pro hypotéku pořizovanou nemovitost, v případě bytu družstevního tak učinit nelze. Přesto existuje několik způsobů, jak můžete družstevní byt financovat. Společně se na ně podíváme v tomto článku.

Příčiny rostoucího zájmu o družstevní byty

Do hledáčku mnoha lidí se družstevní byty opět dostaly nejen kvůli tomu, že jejich pořízení vyjde levněji, ale také z těch důvodů, že podmínky pro získání hypotéky na byt v osobním vlastnictví, jsou rok od roku přísnější. Řada lidí tak na klasickou hypotéku ani nemá šanci dosáhnout a stále více se zajímá právě o družstevní byty. Přestože vyjde družstevní byt finančně lépe, i tak je na něj potřeba mít určité finanční prostředky, které málokdo jen tak vytáhne z kapsy. V zásadě lze říci, že hlavní rozdíl oproti bytu v osobním vlastnictví je, že družstevní byt:

  • Vyjde o 10 až 20 % levněji
  • Neplatí se u něj daň z nabytí nemovitosti

Seznamte se s podmínkami družstva

Jak se ale říká, každá mince má dvě strany a nejinak je tomu při pořízení družstevního bytu. Tou odvrácenou stranou je zejména skutečnost, že byt patří družstvu. Vy máte v družstvu pouze členský podíl, čímž se zároveň stáváte členy družstva. A družstvo jako takové samozřejmě má určité principy, na kterých funguje. Z vašeho členství tak vyplývají určitá vaše práva, ale pochopitelně také povinnosti.

Jelikož vám byt jako takový nepatří, ale jste pouze podílníkem v družstvu, tak jedno z podstatných omezení se může skrývat za skutečností, že byt nelze jen tak dle své vůle pronajímat. Podmínky v tomto ohledu zpravidla vytyčují stanovy družstva. Pokud tak máte takovýto záměr, je vhodné před pořízením družstevního bytu záležitost probrat s předsedou družstva nebo se členy představenstva. Touto cestou se také nejsnáze dozvíte vše podstatné o fungování družstva, právech a povinnostech. Zkrátka v jakých mantinelech se můžete pohybovat.

3 způsoby financování družstevního bytu

Hlavní omezení související s pořízením družstevního bytu, které nás bude zajímat v tomto článku, souvisí však především s již zmiňovaným financováním, kdy nelze využít klasické hypotéky v kombinaci se zástavou pořizované nemovitosti. Družstevní byt zkrátka nikdy nemůžete použít jako zástavu pro hypotéku. To je velký problém samozřejmě v tom případě, pokud nemáte dostatek naspořených peněz. Ačkoliv ale družstevní byt nelze financovat obvyklou cestou financování nemovitostí, přesto můžete:

  • Ručit jinou nemovitostí
  • Požádat o předhypoteční úvěr
  • Využit řádný či překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Každá z těchto možností má samozřejmě své výhody a nevýhody. Nyní si jednotlivé varianty podrobně rozebereme, a řekneme si, proč a za jakých okolností si kterou z nich vybrat.

1) Zaručte se za hypotéku jinou nemovitostí

Za klasickou hypotéku nemusíte ručit pouze pořizovanou nemovitostí. Proto také v případě pořízení družstevního bytu existuje okolnost, která vám umožní hypotéku získat. Musíte ale mít nějakou jinou nemovitost, kterou použijete jako zástavu pro hypotéku. To je zároveň pro většinu lidí také hlavní nevýhoda, protože zdaleka ne každý takovou nemovitostí samozřejmě disponuje.

Může se jednat buď o byt v osobním vlastnictví, stavební pozemek, ale třeba také chatu Přitom nutně nemusíte danou nemovitost vlastnit. Můžete k tomu využít třeba dům rodičů, které požádáte o pomoc.

Hlavní výhoda ručení jinou nemovitostí spočívá v tom, že je to v konečném důsledku nejlevnější varianta. Získáte totiž běžnou hypotéku, kde máte nízké úrokové sazby. Hypotékou se vám může podařit financovat nákup družstevního bytu až do plné výše ceny nemovitosti.

2) Požádejte o předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je v podstatě taková hypotéka na družstevní byt. V zásadě se jedná o půjčku bez zástavy. Z toho vyplývá, že není nutné ručit nějakou nemovitostí, což je naprosto nejdůležitější výhoda této varianty financování. S touto variantou se však musí pojit váš záměr získat družstevní byt do osobního vlastnictví, a to zpravidla už nejčastěji do jednoho roku.

Je zde také řada jiných úskalí. Jednak jde o to, že předhypoteční úvěry neposkytují rozhodně všechny banky. Dále zde musíte počítat s ještě přísnějšími nároky než případě žádosti o klasickou hypotéku. Také vás v tomto případě čekají vyšší úroky.

3) Úvěr ze stavebního spoření

U poslední možnosti financování družstevního bytu je rovněž hlavní výhodou, stejně jako v předchozím případě, že nepotřebujete nemovitost do zástavy. Hlavním problémem zde je pak výše částky, kterou můžete tímto způsobem získat. Ta zpravidla není dostatečně vysoká a obvykle ani zdaleka nepokryje celkové náklady na pořízení bytu. Je vhodné se v tomto případě proto především zajímat, kolik peněz je schopna konkrétní stavební spořitelna půjčit bez zajištění nemovitostí a jít za tou nejvýhodnější nabídkou.

Sedněte si a zhodnoťte své možnosti

Při pořízení bytu není vhodné něco uspěchat. Proto si v klidu sedněte a zvažte své možnosti. Podle toho se lépe rozhodnete, která z výše uvedených variant je pro vás ta pravá. Schéma rozhodování je v zásadě následující:

  • Můžete se zaručit jinou nemovitostí? –> Klasická hypotéka
  • Chcete družstevní byt získat do roka do osobního vlastnictví? –> Předhypoteční úvěr
  • Jste schopni pokrýt velkou část nákladů na byt sami? –> Úvěr ze stavebního spoření

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *