UNIQA - cestovní pojištění

UNIQA cestovní pojištění
 • Čtyři balíčky pojištění
 • Široká škála krytí a připojištění
 • Pojištění odpovědnosti do 15 milionů Kč
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění 5 - 25 mil. Kč
Připojištění ano
Vyřízení online
Hodnocení
Kalkulačka cestovního pojištění se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat cestovní pojištění

Naposledy aktualizováno: Červen 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

UNIQA nabízí komplexní cestovní pojištění, které vás ochrání při nečekaných událostech. Volit můžete hned mezi čtyřmi balíčky pojištění, jež nabízí odlišná krytí a pojistné limity. Pojišťovna v porovnání s konkurencí nabízí nižší limit u léčebných výloh.

Naopak u pojištění odpovědnosti nabízí vysoký limit 15 milionů Kč. Klientům nabízí také širokou škálu připojištění a kvalitní klientský portál. I přes vysokou míru digitalizace však nedisponuje vlastní mobilní aplikací.

Limit pojistěného plnění 5 - 25 mil. Kč
Asistenční služba ano
Pojištění odpovědnosti ano
Úrazové zavazadel ano
Trvalé následky úrazu: ano
Připojištění rizikových sportů: ano
Připojištění stornovacích poplatků ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výhody a nevýhody pojištění

 • Široká nabídka krytí i připojištění
 • Sleva 10 % za sjednání online
 • 50 % sleva pro rodiny s dětmi
 • Nízká cena pojištění
 • Pojištění storna z důvodu terorismu
 • Připojištění odpovědnosti až 15 milionů Kč
 • Pojištění léčebných výloh pouze 25 milionů Kč
 • Bez mobilní aplikace

Dostupné varianty cestovního pojištění

UNIQA nabízí jedno z nejkomplexnějších cestovních pojištění na trhu. Dostupné je jak pro jednotlivce, tak i rodiny – ty jsou zvýhodněny 50% slevou. Volit lze i mezi jednorázovým a celoročním pojištěním. Během sjednání vám pojišťovna nabídne čtyři balíčky pojištění, s různými krytími a pojistnými limity.

Konkrétně se jedná o:

 • L5 – Základní krytí pro kratší cesty. Obsahuje pojištění léčebných výloh, akutní zubní ošetření a pojištění asistenčních služeb.
 • K5 – Komplexnější balíček krytí, který nabízí navíc i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel.
 • K15 a K25 – Oba balíčky nabízí stejná krytí jako K5, ale disponují odlišnými pojistnými limity. U K25 tak můžete dosáhnout u léčebných výloh až na limit 25 milionů Kč.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÁ KRYTÍBALÍČKY POJIŠTĚNÍ
L5K5K15K25
Pojištění léčebných výloh5 milionů Kč5 milionů Kč15 milionů Kč25 milionů Kč
Akutní zubní ošetřeníDo výše léčebných výlohDo výše léčebných výlohDo výše léčebných výlohDo výše léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb (max. limit spolu s léčebnými výlohami)5 milionů Kč5 milionů Kč15 milionů Kč25 milionů Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazuNe150 000 Kč300 000 Kč300 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazuNe300 000 Kč600 000 Kč600 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodnéNe300 Kč/den600 Kč/den600 Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodnéNeNeNeNe
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osobyNe5 milionů Kč5 milionů Kč15 milionů Kč
Připojištění zavazadelNe15 000 Kč (5 000 Kč/kus)25 000 Kč (5 000 Kč/kus)50 000 Kč (20 000 Kč/kus)
Připojištění zimních sportůNeNeNeNe
Připojištění nebezpečných sportůNeNeNeNe

Dostupné druhy cestovního pojištění

U UNIQA můžete vybírat hned z několika krytí, která jsou určená zejména k pokrytí událostí spojených s vaším zdravím. Pomůžou vám přitom i s velmi závažnými úrazy či nečekanými onemocněními.

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je jedním ze základních krytí, které se vám bude během cestování zaručeně hodit. Pojištění léčebných výloh se zaměřuje na nutné a prokazatelné náklady související s lékařským ošetřením, včetně ambulantního ošetření, pobytu v nemocnici, ošetření zubním lékařem v případě úrazu, nákupu léků předepsaných lékařem a nezbytné přepravy do zdravotnického zařízení.

V případě ambulantního ošetření je třeba kontaktovat asistenční službu, která vám pomůže s vyhledáním vhodné lékařské péče. Pokud ambulantní lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele, je pojištěný povinen uhradit náklady na místě a později je doložit pojistiteli k proplacení.

Asistenční službu je nutné kontaktovat i v případě hospitalizace.

Naopak nejsou kryty náklady na léčbu nemocí a úrazů, ke kterým došlo při výtržnosti nebo trestné činnosti, v souvislosti s požitím alkoholu či návykových látek nebo v souvislosti s válečnými událostmi či nepokoji.

Zároveň nejsou kryty náklady na preventivní a kontrolní prohlídky, kosmetické ošetření či léčbu chronických onemocnění, která vyžadovala hospitalizaci během předchozích 12 měsíců.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění nabízí krytí následků úrazu, včetně smrti, trvalých následků, ale i hospitalizaci a denního odškodného za dobu léčení. K úrazům patří také situace, jako je utonutí, popálení, opaření, úder blesku, nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplácí pojišťovna pojistnou částku oprávněným osobám.

Pokud byly již vyplaceny náhrady za trvalé následky úrazu, bude vyplacen rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti a již vyplacenou částkou. Jestliže budete hospitalizováni, bude vám pojišťovna vyplácet plnění za každý den. Připojistit lze i denní odškodné úrazu s maximální dobou léčení 365 dní.

Možné výluky z pojištění zahrnují sebevraždu, úmyslné sebepoškození, úrazy způsobené při výtržnostech nebo trestné činnosti, úrazy po požití alkoholu nebo návykových látek, a úrazy související s nebezpečnými nebo zimními sporty, pokud není sjednáno speciální připojištění.

Pojištění storna z důvodu terorismu

Pojištění storna z důvodu terorismu je speciální typ cestovního pojištění, které chrání pojištěné osoby před finančními ztrátami v případě, že jsou nuceny stornovat svou cestu kvůli teroristickému útoku.

Jedná se však o raritu na trhu, jelikož drtivá většina pojišťoven toto připojištění nenabízí. V případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí 80 % prokazatelně zaplacených stornovacích poplatků, a to až do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě.         

Připojištění zavazadel

Pojištění cestovních zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal s sebou na cestu nebo je pořídil během cesty. Konkrétně kryje majetkové škody na zavazadlech způsobené poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou.

Jednat se může o různé situace, jako jsou živelné události, krádeže vloupáním nebo loupeží, těžké úrazy pojištěného, nehody nebo ztráta zavazadel při přepravě dopravcem. Pojištění se nevztahuje na zavazadla a osobní věci uložené v motorových vozidlech mezi 8:00 a 22:00.

Pojištění stornovacích poplatků

Pojištění stornovacích poplatků poskytuje ochranu proti nevratným nákladům spojených se zrušením zájezdu nebo služeb, které jste si řádně objednali a zaplatili, ale nebyly realizovány.

Pojištění lze sjednat až po platbě za zvolené služby. Pojišťovna si sama stanovuje konkrétní situace, u nichž lze pojistné plnění vyplatit.

Jejich součástí je například:

 • nedobrovolná ztráta zaměstnání pojištěného,
 • vážné akutní onemocnění nebo úraz,
 • smrt pojištěného nebo blízké osoby,
 • závažné násilné trestné činy proti pojištěnému,
 • zdravotní komplikace v těhotenství,
 • podstatné škody na majetku pojištěného nebo přírodní katastrofy v cílové destinaci.

Pojistné plnění činí 80 % z prokazatelně zaplacených stornovacích poplatků. Na pojistné plnění mají nárok i blízcí pojištěného, pokud cestují společně s pojištěným a jsou uvedeni na stejné pojistné smlouvě. Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění v případě zrušení zájezdu z důvodů jako:

 • nepřidělení dovolené zaměstnavatelem,
 • neobdržení víza nebo neplatnost cestovních dokladů,
 • chronických či akutních onemocnění nebo úrazů existujících již před sjednáním pojistné smlouvy.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Pojištění náhrady dovolené

Pojištění náhrady dovolené kryje nevratné náklady na nevyužité služby v rámci cestování, jako jsou služby od cestovní kanceláře, dopravní společnosti, ubytovacího zařízení nebo náklady za nevyužitou permanentku nebo skipasem. Pojištění je možné sjednat před nebo v den zaplacení poslední splátky za zájezd či služby.

Pojištění se vztahuje na situace, kdy pojištěný není schopen využít objednané služby z důvodů jako je úmrtí blízké osoby, hospitalizace. Krytí se vztahuje také na situace, kdy je pojištěný nucen vrátit se dříve z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu.

Pojistné plnění je vypočítáno jako 80 % z prokazatelně zaplacených nespotřebovaných služeb, a to maximálně do výše předem stanoveného limitu.

Připojištění zimních sportů

S UNIQA si můžete připojistit většinu zimních sportů, které nejsou zahrnuty v základním krytí. Pokud si je tedy do pojištění nezahrnete, nemůže vám pojišťovna v případě úrazu vyplatit pojistné plnění.

Patří sem například:

 • běh na lyžích,
 • jízda na bobech,
 • krasobruslení,
 • lední hokej,
 • lyžování na vyznačených trasách,

Připojištění nebezpečných sportů

Pokud máte rádi adrenalin, můžete si připojistit i nebezpečné sporty. Jedině tak budete kryti v případě, že během nich přijdete k úrazu. Dopředu počítejte s tím, že si budete muset za pojištění trochu připlatit.

Mezi nebezpečné sporty patří například:

 • skoky na lyžích,
 • americký fotbal,
 • bojové a kontaktní sporty,
 • sportovní lov,
 • motorové sporty na sněhu,
 • parašutismus.

Setkat se můžete i s takzvanými nepojistitelnými sporty, které pojišťovna nikdy nekryje– patří sem například skialpismus, potápění se žraloky nebo skoky a lety na lyžích.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Asistenční služby

Pojištění asistenčních služeb nabízí široký rozsah krytí pro různé situace, které mohou během cestování nastat. Součástí krytí jsou tak například náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR nebo platba nákladů za opatrovníka.

Pokud jste tedy hospitalizováni déle než 5 dní, pojišťovna uhradí dopravu a ubytování vám blízké osoby, která se o vás bude v zahraničí starat – vyslat lze i náhradního pracovníka, který vás zastoupí v práci, na semináři, veletrhu nebo konferenci.

Pojišťovna pokrývá také náklady na předčasný návrat z cesty v případě vážného onemocnění nebo úmrtí blízké osoby. Kromě toho vám poskytne pomoc v případě ztráty cestovních dokladů.

Zahrnuty jsou i zachraňovací náklady, odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu (1 000 Kč za každý den únosu), a zprostředkování finanční pomoci.

Součástí jsou též náklady vzniklé zpožděním letadla. Pokud je zpoždění delší než 7 hodin, bude vám poté za každou započatou hodinu vyplácena částka 500 Kč – maximální limit činí 5 000 Kč. Stejné limity a podmínky platí i u nákladů na koupi nezbytných věcí v souvislosti se zpožděním.

Pojištění asistenčních služeb má však i své výluky. Mezi ně patří například případy, kdy bylo možné škodnou událost předpokládat, očekávat nebo již byla známa v době sjednání pojištění. Pojišťovna nekryje ani události, k nimž došlo v souvislosti s porušením bezpečnostních předpisů nebo právních norem platných v dané zemi.

ASISTENČNÍ SLUŽBYBALÍČKY POJIŠTĚNÍ
L5K5K15K25
Náklady na repatriaci pojištěného5 milionů Kč5 milionů Kč15 milionů Kč25 milionů Kč
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného5 milionů Kč5 milionů Kč15 milionů Kč25 milionů Kč
Náklady na vyslání opatrovníka100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Náklady na vyslání náhradního pracovníka100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Zachraňovací náklady1,5 milionů Kč1,5 milionů Kč4,5 milionů Kč7,5 milionů Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému100 000 Kč100 000 Kč140 000 Kč200 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním letu5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Pojištění rozšířených asistenčních služeb Cestujeme+

Pokud chcete mít během cestování jistotu, vyplatí se vám sjednat rozšířené asistenční služby Cestujeme+. To nabízí cestujícím rozšířenou ochranu a asistenci během cesty – jedná se především o nepravidelnosti v letecké, železniční nebo autobusové přepravě.

Dostupná je telefonická konzultace a asistence při uplatňování nároků vůči dopravcům. V případě problémů vám pojišťovna pomůže s refundací letenek nebo poškození a ztrátou zavazadel v letecké dopravě.

Pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+

K základním asistenčním službám lze sjednat i pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+. To poskytuje komplexní ochranu a asistenci pro motoristy cestující do zahraničí v případě poruchy, havárie nebo repatriace vozidla.

Dostupné jsou služby jako:

 • technická pomoc,
 • telefonická pomoc,
 • náhradní ubytování,
 • přeprava v zahraničí,
 • repatriace vozidla.

Pojištění platí pro řidiče s platným řidičským oprávněním, cestující osobním nebo užitkovým vozidlem s maximální povolenou hmotností 3 500 kg a stářím do 20 let. Pojištění se vztahuje pouze na události, které nastaly během doby trvání pojištění a v předem stanovených zemích, mimo území České republiky.

Výluky z cestovního pojištění

Jako každá pojišťovna i UNIQA disponuje celou řadu výluk, s nimiž je třeba dopředu počítat. Mezi hlavní výluky patří situace, kdy ke škodné události došlo v důsledku trestné činnosti pojištěného, úrazů souvisejících s alkoholem nebo návykovými látkami, zdravotních problémů souvisejících s těhotenstvím po 26. týdnu nebo rizikovým těhotenstvím.

Pojištění také nekryje náklady na preventivní a kontrolní prohlídky, očkování, kosmetické ošetření, úpravy zubů a čelistí, ortodontickou péči, nebo náklady na nadstandardní péči, fyzikální léčbu nebo rehabilitaci.

Dále jsou vyloučeny situace, kdy došlo k infekci přenášené pohlavním stykem nebo onemocnění AIDS, léčení v sanatoriích nebo lázních, a další nadstandardní služby.

Velmi důležitá je i výluka týkající se nebezpečných sportů. Pokud nejsou explicitně uvedeny v úvěrové smlouvě, s vysokou pravděpodobností vám pojišťovna pojistné plnění nevyplatí.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Mobilní aplikace

UNIQA od roku 2020 nenabízí vlastní mobilní aplikaci.

Klientský portál

UNIQA nabízí vlastní klientský portál, v němž mohou klienti jednoduše spravovat své pojistné smlouvy. Přihlášení je možné buď skrze e-mail nebo Bank iD. Sjednat si zde můžete i nové pojištění nebo jej naopak zrušit.

Uživatelská podpora

Pojišťovnu můžete kontaktovat ve všední dny skrze infolinku. Nonstop je dostupná pouze asistenční služba nebo online asistentka NIKI, u níž můžete jednoduše nahlásit škody. Další z možností je využití online formuláře nebo e-mailové adresy. Dostupná je také korespondence skrze poštu – ta se využívá především k zaslání potřebných dokumentů.

KONTAKTY
Infolinka (po–⁠pá, 8:00–⁠18:00)+420 483 04 04 04
Asistenční služby+420 255 734 900
E-mailinfo@uniqa.cz
AdresaUNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

O pojišťovně UNIQA v kostce

UNIQA pojišťovna je významným hráčem na českém trhu, přičemž se může pochlubit historií sahající až do roku 1993, kdy byla založena jako Česko-rakouská pojišťovna. V roce 2001 přijala současné jméno UNIQA jako součást integrace do rakouského koncernu UNIQA Insurance Group.

Koncern působí v 18 evropských zemích a má více než 10,5 milionu zákazníků. Významným mezníkem v historii UNIQA byla též akvizice společností AXA v roce 2020.

Autor recenze

Diskuze

Napište své zkušenosti s pojištěním od UNIQA a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

UNIQA cestovní pojištění diskuse

 • Bojíte se, že u cestovního pojištění od UNIQA narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s cestovním pojištěním od UNIQA.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 810/136
Praha 6
160 00

Telefon: +420 296 339 644
E-mail: info@uniqa.cz
WWW: uniqa.cz