Union - cestovní pojištění

Union cestovní pojištění
 • Léčebné výlohy zcela bez limitů
 • Pojištění turistů, rizikových sportů i manuálních prací
 • Komplexní pojištění pro účastníky zájezdu
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění neomezeno
Připojištění ano
Vyřízení online
Hodnocení
Kalkulačka cestovního pojištění se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat cestovní pojištění

Naposledy aktualizováno: Červenec 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

Union nabízí klientům mnohaleté zkušenosti s cestovním pojištěním, což se odráží i na její nabídce pojistného krytí. Volit tak můžete ze široké škály variant pojištění, pojistných krytí a připojištění.

Největším plusem jsou nepochybně léčebné výlohy bez limitů, na které u většiny pojišťoven nenarazíte. Počítat můžete i s řadou slev či rozšířenými asistenčními službami.

Pojišťovna však zaostává po stránce digitalizace, kvůli čemuž nenabízí mobilní aplikaci ani plnohodnotný klientský portál.

Limit pojistěného plnění neomezeno
Asistenční služba ano
Pojištění odpovědnosti ano
Úrazové zavazadel ano
Trvalé následky úrazu: ano
Připojištění rizikových sportů: ano
Připojištění stornovacích poplatků ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výhody a nevýhody pojištění

 • Léčebné výlohy bez limitů
 • Sleva za sjednání online
 • 30 % sleva pro děti a 20 % sleva pro rodiny s dětmi
 • Pojištění manuální práce
 • Připojištění pouze pro pojištění účastníků zájezdu
 • Méně přehledný web
 • Bez mobilní aplikace a klientského portálu

Dostupné varianty cestovního pojištění

U pojišťovny Union lze sjednat dvě základní varianty pojištění, individuální cestovní pojištění pro jednorázové cesty s trváním od jednoho dne až do 365 dnů a celoroční cestovní pojištění pro opakované cesty s dobou platnosti po dobu 365 dnů.

Pro obě varianty jsou dostupná krytí:

 • léčebné výlohy v zahraničí,
 • asistenční služby v zahraničí,
 • pojištění zavazadel,
 • pojištění odpovědnosti,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění zrušení objednávky služeb,
 • pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci.

Pro klienty, kteří jsou účastníci zájezdu, je k dispozici i upravená varianta cestovního pojištění, které disponuje stejnými krytími, ale nabízí i širší nabídku připojištění.

Mezi ně patří:

 • pojištění nevydařené dovolené,
 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu,
 • pojištění doprovodu,
 • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb,
 • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla,
 • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku,
 • pojištění opožděného nástupu na zájezd.

U obou variant lze vybírat hned ze tří předpřipravených balíčků pojištění BASIC, STANDARD, OPTIMUM, které se od sebe liší pouze obsahem krytí. Navolit si však můžete i vlastní cestovní pojištění na míru. Nabídku jednotlivých balíčků si můžete prohlédnout v tabulce níže.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÁ KRYTÍBALÍČKY POJIŠTĚNÍ
BASICSTANDARDOPTIMUM
Léčebné výlohy bez limituAnoAnoAno
Asistenční službaAnoAnoAno
Úrazové pojištěníTrvalé následky 600 000 Kč / Smrt v důsledku úrazu 300 000 KčTrvalé následky 600 000 Kč / Smrt v důsledku úrazu 300 000 KčTrvalé následky 600 000 Kč / Smrt v důsledku úrazu 300 000 Kč
Pojištění odpovědnostiNe125 000 Kč 
Pojištění zavazadelNeNe10 000 Kč
Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akciNeNe1 000 000 Kč

Varianty pojištění osob

U Union lze pojištění dělit i podle typů osob, které se pojišťují. Konkrétně se jedná o dvě skupiny, a to:

 • JEDNOTLIVEC – Vztahuje se na osoby do věku 70 let. U varianty pojištění pro účastníky zájezdu není stanovena žádná věková hranice.
 • RODINA – Vztahuje se na 2 dospělé, jejichž věk nepřekročil hranici 70 let, a jejich děti do věku 18 let bez ohledu na jejich počet. Za rodinu se v případě pojištění zrušení objednané služby může považovat i blízká osoba, která zakoupila daný zájezd nebo je s pojištěným uvedena ve stejné smlouvě.

Varianty rizikových cest

Pojišťovna dělí cestovní pojištění i podle rizikových skupin, mezi které patří:

 • TURISTA – Patří sem klienti, kteří se rozhodnou během dovolené provádět konkrétní zimní sporty, a to lyžování a snowboarding po vyznačených trasách, běh na lyžích po vyznačených trasách, jízdu na bobech a skibobech na vyznačených trasách, bruslení na ledě, sáňkování.
 • SPORT – Zahrnuje jak předchozí skupinu klientů, tak i osoby, které provozují rizikové sporty či se připravují nebo se chtějí zúčastnit v soutěžích profesionální či amatérských sportů.
 • MANUÁLNÍ PRÁCE – Vztahuje se na osoby, které chtějí během cesty provádět manuální práci. Tuto možnost není možné sjednat jako cestovní pojištění zájezdu nebo celoroční cestovní pojištění.

Dostupné druhy cestovního pojištění

Cestovní pojištění nabízí hned několik základních druhů cestovního pojištění, na které narazíte buď v jednotlivých balíčcích, nebo si z nich můžete sami vytvořit cestovní pojištění na míru.

Léčebné výlohy bez limitu

Zajišťuje ambulantní ošetření, zdravotnické pomůcky a materiál, předepsané léky, hospitalizaci, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, ale i přepravu zpět do místa ubytování nebo přímo ČR.

Služby jsou poskytovány pouze ve spojitosti s úrazy, akutními onemocněními či smrtí. V případě smrti pojišťovna uhradí náklady spojené s přepravou ostatků do vlasti. Krytí je navíc poskytováno zcela bez limitů, díky čemuž pokryje i velmi závažné pojistné události.

Pokud se léčebné výlohy týkají dítěte do 6 let, pojišťovna uhradí navíc i náklady pro ubytování blízké osoby ve zdravotnickém zařízení. Jako jedna z mála pojišťoven hradí koupi či opravu dioptrických brýlí, ortopedických a protetických pomůcek.

Podmínkou však je, že k jejich poškození došlo následkem úrazu, jež je součástí pojistného plnění. Krytí se vztahuje také na akutní ošetření chrupu, nesmí k němu dojít jeho zanedbáním nebo dlouhodobým neléčením.

Pojišťovna uhradí náklady na dopravu a ubytování opatrovníka, pokud je pojištěný hospitalizován po dobu delší než 10 dnů. Pojištění naopak nekryje úrazy spojené s řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění.

Součástí výluk jsou komplikace spojené s těhotenstvím, nemoci, jimž lze předejít povinným očkováním, pohlavně přenosné nemoci či úrazy způsobené během manipulace se střelnou zbraní.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
POJISTNÉ KRYTÍMAXIMÁLNÍ POJISTNÝ LIMIT
Ambulantní ošetření, hospitalizace atd.Do výše skutečně vzniklých nákladů
Ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení1 000 Kč / 1 noc max. 10 000 Kč
Ubytování a stravování v rozsahu polopenze pojištěného v zahraničí1 000 Kč / 1 noc max. 10 000 Kč
Přeprava tělesných ostatků do místa pohřbu ve vlasti500 000 Kč
Nákup nebo oprava dioptrických brýlí, ostatních ortopedických a Protetických pomůcek5 000 Kč
Ošetření jednoho zubu5 000 Kč (15 000 Kč za všechny zuby)
Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby25 000 Kč /1 000 Kč / 1 noc max. 10 000 Kč

Úrazové pojištění

V rámci cestovního pojištění můžete počítat mimo jiné i s úrazovým pojištěním. To kryje trvalé následky úrazu do výše 600 000 Kč a smrt v důsledku úrazu do výše 300 000 Kč. Podobně jako u jiných pojišťoven jsou trvalé následky úrazu vyhodnocovány nejdříve po jednom roku od dne úrazu.

Dopředu je nutné počítat i s výlukami neboli událostmi, které se nejsou považovány za úraz. Do této skupiny patří například sebevražda, infarkt myokardu, onemocnění z povolání, infekční onemocnění, nádory, kýly a další.

Hrazeny nejsou ani úrazy, k nimž dojde v důsledku duševní nemoci, užití omamných látek, účasti na nepokojích, teroristických akcích nebo v důsledku nukleárního záření.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je škodové pojištění, jehož hlavním předmětem jsou škody a jiné újmy třetím stranám způsobené během cest a pobytů v zahraničí.

Pojištěný má právo na uhrazení nároků třetích osob za škody na majetku, včetně následných škod, a náhradu za újmy na zdraví nebo usmrcení, včetně nemajetkových škod.

Pojištění rovněž pokrývá náklady spojené s právním zastoupením v přestupkovém nebo trestním řízení vedeném proti pojištěnému v zahraničí. Krytí se nevztahuje na škody způsobené úmyslně, v souvislosti s podnikatelskou činností nebo v důsledku porušení zákona.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
POJISTNÉ KRYTÍMAXIMÁLNÍ POJISTNÝ LIMIT
Újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení2 500 000 Kč
Škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti1 000 000 Kč
Další nemajetková újma500 000 Kč
Náklady na advokáta v zahraničí50 000 Kč
Náklady kauce v zahraničí75 000 Kč

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel je formou škodového pojištění, které poskytuje ochranu v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty zavazadel a cestovních dokladů pojištěné osoby. Předmětem pojištění jsou zavazadla zahrnující předměty denní potřeby.

Naopak nelze pojistit umělecké předměty, motorová vozidla, peníze, cenné papíry, potraviny, alkohol, hodinky, klenoty a zboží určené k prodeji.

Kromě toho se pojištění nevztahuje na:

 • mobilní telefony,
 • výpočetní techniku,
 • herní konzole,
 • profesionální technické vybavení a zbraně.

Pojištění zavazadel zahrnuje náhradu škody vzniklé poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou zavazadel a cestovních dokladů, včetně náhrady nákladů za opožděné dodání zavazadel leteckou společností.

Pojištění také pokrývá náklady spojené s vydáním náhradního cestovního dokladu v zahraničí a dopravou k nejbližšímu zastupitelskému úřadu v případě jejich ztráty, zničení nebo odcizení.

Pojistná událost může nastat různými způsoby, včetně poškození zavazadel živelními událostmi, vodou z vodovodních zařízení, při dopravních nehodách nebo při odcizení s použitím fyzického násilí. Pojistné plnění nelze uplatnit například na škody způsobené:

 • úmyslným jednáním pojištěného nebo jeho blízké osoby,
 • chybou nebo poškození již existující v době sjednání pojištění,
 • škody vzniklé během horolezeckých výstupů bez sjednání rizikové skupiny.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
POJISTNÉ KRYTÍMAXIMÁLNÍ POJISTNÝ LIMIT
Poškození, zničení, odcizení a ztráta zavazadel  40 000 Kč, max. 10 000 Kč/věc (spoluúčast 500 Kč)
Opožděné dodání zavazadel leteckou společnostíZpoždění 24 - 48 hodin max. 3 000 Kč; Zpoždění více než 48 hodin max. 10 000 Kč
Poškození, zničení, odcizení a ztráta cestovních dokladů10 000 Kč

Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

Pojištění pokrývá nezbytné náklady spojené se záchrannou činností, které vzniknou v důsledku činnosti záchranné služby. Pojišťovna uhradí nezbytné náklady za vyhledávání, vysvobozování, přepravu pojištěného či jeho tělesných ostatků.

Výjimkou jsou náklady pokryté jiným pojištěním nebo z veřejného zdravotního pojištění. Maximální pojistný limit činní 1 milion Kč.

Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případech, kdy smrt nebo tísňová situace vznikla v důsledku:

 • nedodržení bezpečnostních pokynů,
 • pod vlivem alkoholu či drog,
 • sebepoškozování,
 • účasti na válce,
 • působením jaderné energie.

Pojištění zrušení objednaných služeb

Pojištění nabízí úhradu stornopoplatků nebo poplatků za změnu termínu v případě zrušení objednaných služeb, dopravy, zájezdu nebo jízdenky. Zároveň musí ke zrušení objednané služby dojít z důvodů jako je akutní onemocnění, úraz, hospitalizace pojištěného nebo blízké osoby, smrt pojištěného nebo blízké osoby, živelné události, trestné činy nebo ztráta zaměstnání.

Pojišťovna z pojistného krytí vylučuje situace, jako je:

 • existující onemocnění v době uzavření pojištění,
 • psychické poruchy,
 • abstinenční projevy,
 • sebepoškozování,
 • trestná činnost,
 • manipulace se zbraněmi.

V případě cestovního pojištění pro účastníky zájezdů je maximální výše pojistného plnění 80 % stornopoplatku uplatněného cestovní kanceláří. Je-li příčinou zrušení smrt pojištěného nebo blízké osoby, vyplatí pojišťovna jeho oprávněným dědicům 100 % stornopoplatku. Maximální limit činní 120 000 Kč (40 000 Kč jedna osoba).

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Dostupná doplňková připojištění

Union pojišťovna nabízí hned několik doplňkových připojištění, které jsou však dostupné pouze pro cestovní pojištění zájezdu.

Připojištění nevydařené dovolené

Připojištění nevydařené dovolené zahrnuje případy, kdy pojištěný během zájezdu musí být v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění hospitalizován déle než 3 dny. Oprávněná osoba (pojištěný a jeden blízký člen) má nárok na odškodné za každý započatý den hospitalizace, který spadá do doby trvání zájezdu.

Připojištění domácího mazlíčka

Pokud na cestu vyrážíte s domácím mazlíčkem, vyplatí se sjednat i připojištění domácích mazlíčků. To kryje náhradu léčebných výloh v případě úrazu nebo nemoci vašeho mazlíčka a odpovědnost za škody způsobené mazlíčkem třetím stranám.

U léčebných výloh pojišťovna uhradí ambulantní ošetření, hospitalizaci, předepsané léky a přepravu k veterináři. Pojištění pokryje také škody na majetku, zranění nebo smrt osob a zranění nebo smrt jiných zvířat. Platnost pojištění trvá i v případě, že během cesty dojde k úmrtí pojištěného.

Připojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

Jedná se o škodové připojištění, které pokrývá případy, kdy pojištěný musí být v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu přepraven ze zahraničí jiným než původně plánovaným dopravním prostředkem. Pojišťovna uhradí nezbytné cestovní náklady oprávněné osobě, a to pojištěnému a blízkým osobám uvedeným v pojistné smlouvě a smlouvě o zájezdu.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Připojištění doprovodu

Připojištění doprovodu se vztahuje na situace, kdy v důsledku hospitalizace nebo smrti pojištěného v zahraničí zůstane dítě mladší 15 let bez doprovodu dospělé osoby. Pojišťovna uhradí cestovní náklady pro jednu dospělou osobu, která doprovodí dítě zpět do místa trvalého pobytu, a náklady na cestu zpět pro provázené dítě.

Připojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

Připojištění pokrývá předčasný návrat z důvodu akutního onemocnění, úrazu, smrti blízké osoby, hospitalizace blízké osoby, živelné události, nebo zvýšeného nebezpečí v cílové zemi. Pokud se pojištěný vrátí předčasně, pojistitel uhradí cestovní náklady spojené s návratem a náklady za nečerpané služby.

Připojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

Pokud se pojištěný nemůže vrátit domů osobním vozidlem kvůli dopravní nehodě, poruše nebo odcizení vozidla, pojišťovna uhradí cestovní náklady nebo náklady na náhradní ubytování. Uhrazeny budou veškeré nezbytné náklady spojené s přepravou pojištěného a osob uvedených v pojistné smlouvě a smlouvě o zájezdu.

Připojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

Jedná se o připojištění obnosového typu, jež se vztahuje na případy, kdy má hromadný dopravní prostředek více než 6 hodin zpoždění. Pojištěný má nárok na vyplacení předem stanovené částky za každou celou hodinu zpoždění nad 6 hodin.

Připojištění opožděného nástupu na zájezd

Škodové připojištění0 se vztahuje na případy, kdy pojištěný nastoupí na zájezd později kvůli akutnímu onemocnění, úrazu, smrti blízké osoby, dopravní nehodě, odcizení vozidla nebo cestovního dokladu. Pojišťovna klientovi následně poskytne náhradu za nevyužité ubytování a stravu.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Asistenční služby

Union pojišťovna nabízí širokou škálu asistenčních služeb, které jsou pro všechny klienty zdarma. Dostupné jsou zcela bez limitů, a to nonstop 24 hodin denně. Samozřejmostí jsou česky mluvící operátoři, kteří vám pomohou s řešením náhlých a nečekaných situací.

Telefonickou asistenci využijete zejména v případech, jako je úraz, akutní nemoc, ztráta nebo odcizení cestovních dokladů. Součástí asistenčních služeb je také:

 • pomoc při zdravotních problémech,
 • asistence v případě úmrtí,
 • podpora v případě právních problémů,
 • asistence při záchranných akcích.

Pojištění dovolenkové domácnosti

K cestovnímu pojištění lze sjednat i pojištění dovolenkové domácnosti. To vám pomůže s řešením nečekaných situací, k nimž dojde ve vaší domácnosti, když budete pryč. Kryta je široká škála služeb od požáru, vichřice, záplav až po náraz vozidla. I zde je ale třeba počítat s celou řadou výluk, kdy se pojištění nevztahuje na motorová vozidla, letadla, plavidla, zvířata, rostliny či pozemky.

POJIŠTĚNÍ DOVOLENKOVÉ DOMÁCNOSTI
POJISTNÉ KRYTÍMAXIMÁLNÍ POJISTNÝ LIMIT
Jednotlivé předměty50 000 Kč
Ostatní elektronická zařízení100 000 Kč
Bílá a černá elektronika250 000 Kč
Finanční hotovost10 000 Kč
Cennosti50 000 Kč
Předměty historické, kulturní hodnoty a umělecké předměty50 000 Kč
Sbírky50 000 Kč
Sportovní potřeby100 000 Kč
Předměty umístěné v garáži, ostatních stavbách nebo společných zařízeních domu50.000 Kč jednotlivé předměty, 100 000 Kč sportovní potřeby
Náklady na skladování pojištěných věcí v pronajatých prostorech po pojistné události25.000 Kč
Atmosférické srážky10.000 Kč
Náklady na vyhotovení náhradních dokladů poškozených, zničených nebo ztracených v Důsledku pojistné událost2.500 Kč
RIZIKO ODCIZENÍ
Okna a jiné skleněné plochy500 000 Kč
Dveře, brány, vrata100.000 Kč až 500 000 Kč
Finanční hotovost a cennosti25.000 Kč

Asistenční služby pro motorové vozidlo

K asistenčním službám lze připojistit také služby spojené s motorovým vozidlem do 3,5 tuny – pojištění lze sjednat i pro motocykly. Pojišťovna vám pomůže v případě nehody nebo poruchy, kdy vám zajistí opravu vozidla na místě nehody/poruchy, odtah do servisu, úschovu vozidla a pokud je potřeba, ubytování pro cestující nebo náhradní přepravu.

Pokud vozidlo nelze opravit do 48 hodin, může vám být poskytnuto náhradní vozidlo. S pomocí můžete počítat i při ztrátě klíčů nebo vybití baterie, kdy vám pojišťovna zajistí otevření vozidla, výměnu zámku nebo odtah do servisu.

Využít můžete i pomoc s výměnou pneumatiky nebo ubytování pro cestující a náhradní dopravu domů po odcizení vozidla. Plusem je i případná finanční pomoc ve chvíli, kdy se v důsledku nehody nebo poruchy vozidla v zahraničí dostanete do finanční tísně.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO MOTOROVÉ VOZIDLO
POJISTNÉ KRYTÍMAXIMÁLNÍ POJISTNÝ LIMIT
Celkový pojistný limit70 000 Kč
Oprava vozidla na místě nehody nebo poruchy nebo v servisu6 500 Kč
Odtah vozidla z místa nehody nebo poruchyNeomezeně
Úschova vozidla3 dny
Ubytování po dobu opravy vozidla (maximálně 5 osob)2 300 Kč/noc/osoba, max. 3 dny
Návrat nebo pokračování v cestě (vlak/letadlo/autobus)Cestovní náklady max. 40 600 Kč
Náhradní vozidlo10 dnů
Sešrotování nebo repatriace vozidla40 600 Kč
Ztráta/uzavření klíčů v motorovém vozidle6 500 Kč
Vyčerpání/záměna paliva6 500 Kč
Defekt/poškození pneumatiky6 500 Kč
Vybitá baterie6 500 Kč
Finanční tíseň27 000 Kč

Výluky z cestovního pojištění

Pojišťovna Union stanovuje hned několik situací, během nichž pojištěnému neposkytne pojistné plnění. Konkrétně se jedná o:

 • předvídatelné nebo známé události,
 • porušení bezpečnostních předpisů,
 • použití nevhodného vybavení,
 • nedodržení právních předpisů.

Během výběru pojištění je třeba pročítat výluky i u jednotlivých pojištění a připojištění.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Mobilní aplikace

Pojišťovna v současnosti nenabízí žádnou mobilní aplikaci.

Klientský portál

Pojišťovna v současnosti nenabízí plnohodnotný klientský portál.

Uživatelská podpora

Pojišťovnu lze kontaktovat skrze placenou infolinku nebo e-mail. Dostupná je také poštovní korespondence. Využít lze též nonstop asistenční služby.

KONTAKTY
Infolinka (po–⁠čt, 7:30–⁠16:15, pá 7:30–⁠15:00)844 11 12 11 (placená)
Asistenční služby+ 420 296 339 644
E-mailunion@unionpojistovna.cz
AdresaUnion pojišťovna, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 2 Praha 2 - Vinohrady Česká republika

O pojišťovně Union v kostce

Union pojišťovna je jednou z předních pojišťoven na slovenském trhu, přičemž působí i v České republice. Byla založena v roce 1992 a od roku 1997 je dceřinou společností největší nizozemské pojišťovací skupiny Eureko B.V.

Union nabízí širokou škálu produktů včetně životního, neživotního a individuálního zdravotního pojištění. Její portfolio zahrnuje i specializované produkty, jako je cestovní pojištění, u nějž nabízí více než 20 let zkušeností.

Autor recenze

Diskuze

Napište své zkušenosti s pojištěním od Union a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

Union cestovní pojištění diskuse

 • Bojíte se, že u cestovního pojištění od Union narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s cestovním pojištěním od Union.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

Union pojišťovna, a.s., pobočka pro Českou republiku
Španělská 2
Praha 2 - Vinohrady
120 00

Telefon: +420 296 339 644
E-mail: union@unionpojistovna.cz
WWW: unionpojistovna.cz