Slavia - cestovní pojištění

Slavia cestovní pojištění
 • Inviduální pojištění na míru
 • Pojištění domácích mazlíčků
 • Široké krytí rizikových sportů
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění 3,5 - 20 mil. Kč
Připojištění ano
Vyřízení online
Hodnocení
Kalkulačka cestovního pojištění se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat cestovní pojištění

Naposledy aktualizováno: Červen 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

Cestovní pojištění Slavia nabízí komplexní cestovní pojištění pro různé typy cest. Klienti tak mohou volit mezi krátkodobými, ale i dlouhodobými cestami. Součástí pojištění je široká škála krytí, včetně kvalitní auto asistence.

Připojistit lze také storno letu či rizikové sporty. Balíčky jsou navržené nejen pro jednotlivce, ale i rodiny – v takovém případě pojištění pokrývá da dospělé a až tři děti. Pojistit můžete nejen sebe, ale i své domácí mazlíčky.

Limit pojistěného plnění až 20 mil. Kč
Asistenční služba ano
Pojištění odpovědnosti ano
Úrazové zavazadel ano
Trvalé následky úrazu: ano
Připojištění rizikových sportů: ano
Připojištění stornovacích poplatků ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výhody a nevýhody pojištění

 • Pojištění domácích mazlíčků
 • Krátkodobé i roční cestovní pojištění
 • Kvalitní mobilní aplikace
 • Široké krytí rizikových sportů
 • Pojištění zavazadel do 60 000 Kč
 • Bez klientské zóny
 • Léčebné výlohy maximálně 20 milionů Kč
 • Jednotlivé osobní věci pojištěny maximálně do 15 000 Kč
 • Užší nabídka připojištění

Dostupné varianty cestovního pojištění

Slavia nabízí dvě základní varianty pojištění, a to krátkodobé a roční pojištění. Díky tomu dokáže pokrýt nejen jednorázové krátkodobé cesty, ale i období, kdy víte, že budete neustále někde na cestách.

Krátkodobé cestovní pojištění

Zahrnuje základní krytí, včetně léčebných výloh, nákladů na opatrovníka, auto asistenci, leteckou asistenci, rizikové sporty, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění, storno zájezdu či pojištění letenky, veterinární léčbu, pojištění ztráty dokladů, pojištění pronájmu sportovního vybavení, pojištění rizika letu a pojištění nevyužité dovolené.

Do léčebných výloh je přitom zahrnuto i krytí pro případ nemoci COVID-19.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Roční cestovní pojištění

Pro roční cestovní pojištění, které můžete využívat 365 dní od podpisu smlouvy, kryje léčebné výlohy, stomatologickou péči, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zavazadel. Sjednat si k němu můžete i další přenosová pojištění a vytvořit si tak produkt přímo na míru.

Kromě toho Slavia dělí pojištění i podle typu cesty a územní platnosti. V případě cest lze sjednat pojištění na klasické turistické cesty, pracovní nebo administrativní cesty a pracovní cesty manuální, během nichž se budete věnovat manuální práci. Z hlediska územní platnosti lze sjednat pojištění pro:

 • Evropu – Patří sem většina zemí Evropy, včetně Turecka. Podobně jako u většiny pojišťoven není možné pojištění využít v Rusku či Bělorusku.
 • Svět (SV) – Platí pro celý svět kromě předem stanovených výjimek.
 • Omezený svět (OS) – Platí pro oblíbené i méně známé dovolenkové destinace. Patří sem například Austrálie, Katar, Japonsko, Čína nebo Spojené Arabské Emiráty.
 • Česká republika
 • Slovenská republika
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Dostupné druhy cestovního pojištění

U cestovního pojištění jsou dostupná různá krytí, která vás ochrání před celou řadou rizik. Sestavit si tak můžete pojištění, které vám bude krýt záda téměř za jakékoliv situace. Součástí pojištění mohou být:

 • léčebné výlohy,
 • repatriace a převoz,
 • akutní stomatologické ošetření,
 • léčebné výlohy spojené s COVID-19,
 • náklady na vyslání opatrovníka,
 • repatriace spojená s onemocněním COVID-19.

Pojištění léčebných výloh zahrnuje širokou škálu úkonů spojených s náhlým onemocněním či úrazem. Součástí je mimo jiné také akutní stomatologická péče. Pojištění však nehradí veškeré úkony u zubaře, krytí tedy neplatí pro ulomení části zubu či poranění zubů a čelisti, k nimž nedojde následkem úrazu.

Počítat můžete s hospitalizací či repatriací zpět do ČR. Pokud se vaše hospitalizace protáhne, pojišťovna uhradí příjezd a ubytování vašeho opatrovníka – obvykle se jedná o jednu blízkou osobu.

POJISTNÁ KRYTÍMAXIMÁLNÍ LIMIT
Léčebné výlohy a repatriace20 milionů Kč
Stomatologická péče30 000 Kč
Náklady na COVID-1935 000 Kč
Pojištění odpovědnosti10 000 Kč
Úrazové pojištění600 000 Kč
Připojištění nevyužité dovolené10 000 Kč
Připojištění rizika letu5 000 Kč
Připojištění zavazadel60 000 Kč
Připojištění ztráty dokladů5 000 Kč
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Dostupná doplňková připojištění

Slavia pojišťovna nabízí poměrně širokou nabídku připojištění, které lze k cestovnímu pojištění sjednat. Vybírat můžete mezi známějšími krytími jako je například pojištění odpovědnosti, ale i připojištění rizika letu nebo veterinárních výloh.

Odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví a majetku

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví a majetku pokrývá různé situace, ve kterých může být klient právně odpovědný za škodu způsobenou jiným osobám. Krytí se vztahuje i na pracovní cesty a odpovědnost za škodu vzniklou ve věcech potřebných pro pracovní činnost.

Na druhou stranu nezahrnuje škodu způsobenou nad rámec právních předpisů, újmu způsobenou zvířaty ve zvláštním chovu a poškození zapůjčených věcí. Zároveň nejsou kryty škody vzniklé při profesionálním sportu, provozování motorových vozidel, nebo v důsledku podnikatelské činnosti.

Úrazové pojištění

Případné úrazy během cestování kryje úrazové pojištění, které nabízí krytí pro případ smrti následkem úrazů, invalidity následkem úrazu a trvalých následků. Součástí je i škodové pojištění zničení sportovního vybavení, u nějž platí limit 15 000 Kč.

Pojištění zavazadel

Cestovní pojištění zavazadel kryje poškození či odcizení zavazadel a sportovního vybavení. Kryté jsou náklady na pronájem náhradního sportovního vybavení. K pojistné události může dojít za různých situací, včetně živelné katastrofy, vloupání či dopravní nehody.

Pojistný limit je omezený na 15 000 Kč za jednotlivé věci. U pronájmu lze čerpat maximálně částku 5 000 Kč. Pojištění nekryje odcizení zavazadel z motorového vozidla nebo přívěsu mezi 21 až 7 hodinou. Pojištění nekryje peníze, šeky, cenné papíry, elektroniku, hodinky a šperky.

Připojištění rizika letu

Připojištění rizika letu je určeno k ochraně cestujících před nepředvídatelnými situacemi spojenými s leteckou dopravou. Pojištění zahrnuje zpoždění nebo zmeškání letu, včetně situací, kdy se jedná o únos letadla nebo teroristický čin – to většina pojišťoven nekryje. Součástí pojištění je také krytí zpoždění zavazadel, které neobdržíte do 5 hodin od příjezdu či příletu do zvolené destinace.

Při zpoždění letu vám po uplynutí 5 hodin začne pojišťovna vyplácet 200 Kč za každou započatou hodinu. Pokud let zmeškáte nebo dojde k jeho zrušení, pojišťovna uhradí náklady na náhradní dopravu. Zažádat můžete i o vyplacení nákladů vynaložených na koupi potřebného vybavení a věcí osobní potřeby.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Připojištění nevyužití dovolené

Připojištění nevyužití dovolené je určeno ke krytí v případě, že nemůžete z různých důvodů využít svou dovolenou tak, jak bylo plánováno. Zahrnovat může situace jako je předčasný návrat z dovolené z důvodu úmrtí blízkých příbuzných, vážného poškození vašeho obydlí, hospitalizace, uzavření sjezdovek, přírodní katastrofy či špatných klimatických podmínek.

Jedním z důvodů může být také nemoc nebo úraz vyžadující hospitalizaci delší než 24 hodin. Pojišťovna vám v rámci pojistného plnění vyplatí přiměřené cestovní náklady určené na návrat domů. Kromě toho uhradí i dny nevyužité dovolené, a to ve výši 500 Kč za každý den.

Připojištění veterinární léčby

Připojištění veterinární léčby je určeno pro pokrytí nákladů na léčbu domácích zvířat (konkrétně psů a koček) v případě jejich onemocnění nebo úrazu během cest do zahraničí. Připojištění konkrétně kryje nezbytné a neodkladné veterinární výkony, použitý zdravotnický materiál, hospitalizaci a předepsanou medikaci (vyjma homeopatických přípravků a léčiv). Připojištění se vztahuje na zvířata, která jsou zdravá.

Zároveň je důležité, aby byl zdravotní stav doložen veterinárním osvědčením. Zvíře musí být vždy označeno tetováním či čipem a disponovat vlastním pasem. Psy je možné pojistit od 6 měsíců do 8 let věku a kočky od 6 měsíců do 10 let věku. Připojištění však nekryje náklady spojené se závody, soutěžemi, přípravy na soutěže, úrazy a zranění při sportu nebo profesním výcviku, očkování, čipování či zubařském zákroku.

Připojištění ztráty dokladů

Připojištění ztráty dokladů nabízí pokrytí nákladů spojených s vydáním náhradních cestovních nebo přepravních dokladů a s cestovními náklady v případě ztráty, zničení nebo odcizení dokladů nezbytných pro návrat do České republiky.

Pokryty budou konkrétně poplatky za vydání náhradních dokumentů a cestovní náklady z místa pobytu v zahraničí do nejbližšího zastupitelského úřadu ČR nebo pobočky/sídla přepravce.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Připojištění rizikových sportů

Slavia nabízí možnost připojištění některých rizikových sportů, které můžete následně na dovolené provozovat. Patří sem například:

 • akrobacie na lyžích,
 • alpinismus,
 • BMX freestyle + racing,
 • boby na nevyznačených trasách,
 • bojové kontaktní sporty,
 • crossfit,
 • cyklokros,
 • freestyle snowboarding,
 • gymnastika,
 • heliskiing,
 • high jumping,
 • horolezectví,
 • kneeboarding,
 • krasobruslení.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou nedílnou součástí cestovního pojištění od Slavia. Volit můžete hned z několika balíčků, které si můžete v případě potřeby připojistit. I u jednodušších variant cestovního pojištění jsou dostupné základní asistenční služby, které vám pomohou v nouzových situacích.

Služba je dostupná v českém jazyce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Očekávat můžete pomoc v oblastech jako je lékařské ošetření, hospitalizace nebo repatriace. V souvislosti s tím se postará o přepravu do nemocnice, zajištění kontaktu s rodinou, přivolání opatrovníka a v nejhorším případě i o převoz tělesných ostatků.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Auto asistence

Zahrnuje většinu asistencí spojených s používáním automobilu na cestách. Čerpání asistenčních služeb je možné v případě, že je vaše vozidlo nepojízdné následkem poruchy, nehody, chyby řidiče nebo defektu pneumatiky.

Podobně jako u základních služeb lze i tyto využít nonstop 24 hodin denně. Pokud dojde během cesty opakovaně k některé ze závad, může vám pojišťovna omezit čerpání.

Jestliže se rozhodnete využít služby mimo Evropskou Unii, pojišťovna vám nedokáže zajistit jejich kvalitu. Ve všech případech je nutné veškeré úkony nejprve konzultovat s asistenční službou a vyčkat na její potvrzení.

Služby jsou dostupné i pro další oprávněné osoby, jejich počet je ovlivněn počtem míst ve vozidle. V rámci asistenčních služeb můžete využít:

 • doručení náhradního klíče,
 • pomoc při vybití startovací baterie,
 • náhradní vozidlo,
 • odtah vozidla,
 • opravu vozidla po odtažení do servisu,
 • repatriaci neopraveného vozidla,
 • opravu vozidla na místě,
 • ubytování,
 • úschova vozidla,
 • vyproštění vozidla.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
ASISTENČNÍ SLUŽBAASISTENČNÍ PLNĚNÍ ČRASISTENČNÍ PLNĚNÍ ZAHRANIČÍ
Silniční služba (příjezd a odjezd)AnoAno
Silniční služba (práce mechanika)60 minut práce60 minut práce
Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího servisuBez limituBez limitu
Vyproštění vozidlaBez limituBez limitu
Uložení nepojízdného vozidla a zavazadelBez limituBez limitu
Zajištění náhradního vozidlaAž na 21 dní, z toho 7 dní zdarmaAž na 21 dní, z toho 7 dní zdarma
Repatriace neopraveného vozidla zpět do ČRLimit 3 000 km celkemLimit 3 000 km celkem
Zajištění náhradního ubytování1 noc1 noc
Oprava vozidla v zahraničíNePouze zprostředkuje

Technická asistence

Technická asistence vám pomůže v případě, že cesta nepůjde zrovna podle plánu. Krytí se vztahuje na zpoždění a zrušení letu, odepření nástup na palubu, zmeškání navazujícího letu nebo převedení do jiné dopravní třídy.

Využít ji však lze i u autobusové nebo železniční dopravy. Asistence vám nabídne telefonické konzultace, na jejichž základě se následně postará o vyřešení daného problému.

Výluky z cestovního pojištění

Stejně jako u jiných cestovních pojištění je třeba i u toho od pojišťovny Slavia počítat s různými výlukami. Ty zahrnují například:

 • zrušení či přerušení cesty v důsledku špatného zdravotního stavu, jež byl znám již před odjezdem,
 • léčebné výlohy spojené s interrupcí a těhotenstvím,
 • neakutní chirurgické zákroky,
 • duševní, psychické a neurologické změny či poruchy,
 • úkony mimo zdravotnická zařízení,
 • onemocnění, které bylo zjevné nebo zjistitelné ještě před vznikem pojištění nebo jeho následky, včetně úmrtí,
 • události, k nimiž došlo úmyslně,
 • události, k nimž došlo pod vlivem alkoholu či dalších omamných látek.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace pojišťovny nabízí uživatelům jednoduchý a efektivní způsob, jak spravovat pojistné smlouvy nebo nahlašovat pojistné události.

Klienti tak mohou snadno nahlásit škody na vozidle nebo majetku přímo z mobilu pomocí fotodokumentace, díky čemuž již nemusí čekat na likvidátora Aplikace mimo jiné nabízí možnost nahlášení poruchy a okamžitého přivolání pomoci.

Klientský portál

V této chvíli pojišťovna Slavia neumožňuje možnost přihlášení do klientského portálu. Namísto toho jsou klientům dostupné různé internetové služby, jako je kontrola stavu pojistných smluv a online platba pojistného.

Na webu pojišťovny lze prostřednictvím internetu hlásit také pojistné události. Pro širší spektrum funkcí je třeba využít mobilní aplikaci.

Uživatelská podpora

Pojišťovna Slavia poskytuje svým klientům širokou škálu způsobů, jak ji mohou kontaktovat. K dispozici je informační linka, která funguje v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

Dostupná je také nonstop asistenční služba, která vám poskytne okamžitou a odbornou pomoc. Využít lze i komunikaci skrze e-mail či klasickou poštu.

KONTAKTY
Infolinka (po–⁠pá, 8:00–⁠18:00)+420 255 790 111
Asistenční služby+420 255 790 260
Auto asistence+420 266 799 845
Letecké asistenční služby+420 295 562 926
E-mailinfo@slavia-pojistovna.cz
AdresaSlavia pojišťovna a.s. Oddělení ochrany osobních údajů Táborská 940/31, 140 00 Praha 4

O pojišťovně Slavia v kostce

Pojišťovna Slavia a.s. je česká pojišťovna, jejíž historie sahá až do roku 1868 – mezi jejími zakladateli byl například i František Palacký. V roce 2006 došlo k jejímu začlenění do finanční skupiny SPGroup​​.

Slavia pojišťovna nabízí širokou škálu pojišťovacích produktů, včetně autopojištění, cestovního pojištění, pojištění domácnosti a nemovitosti nebo pojištění občanské odpovědnosti. V posledních letech se pojišťovna navíc snaží investovat nemalé prostředky do digitalizace, přičemž modernizuje i většinu nabízených produktů.

Autor recenze

Diskuze

Napište své zkušenosti s pojištěním od Slavia a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

Slavia cestovní pojištění diskuse

 • Bojíte se, že u cestovního pojištění od Slavia narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s cestovním pojištěním od Slavia.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

Slavia pojišťovna a. s.
Táborská 940/31
Praha 4
140 00

Telefon: +420 255 790 260
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz
WWW: slavia-pojistovna.cz