ERV - cestovní pojištění

ERV cestovní pojištění
 • Výběr ze čtyř balíčků pojištění
 • Pojištění odpovědnosti až 18 milionů Kč
 • Léčebné výlohy až 100 milionů Kč
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění 5 - 100 mil. Kč
Připojištění ano
Vyřízení online
Hodnocení
Kalkulačka cestovního pojištění se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat cestovní pojištění

Naposledy aktualizováno: Červen 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

ERV se řadí mezi jedny z nejznámějších poskytovatelů cestovního pojištění. Díky tomu nabízí i jednu z nejširších nabídek krytí a připojištění. Klienti tak mohou vybírat ze dvou základních variant jednorázového a celoročního cestovního pojištění a rovnou čtyř předem sestavených balíčků.

Jako jedna z mála pojišťoven nabízí ERV i velmi vysoké pojistné limity. Například léčebné limity jsou dostupné až do limituj 100 milionů Kč, u některých pojišťoven lze ale narazit i na bezlimitní varianty.

Samozřejmostí je také kvalitní mobilní aplikace Moje Evropská, s níž můžete jednoduše spravovat své cestovní pojištění.

Limit pojistěného plnění až 100 mil. Kč
Asistenční služba ano
Pojištění odpovědnosti ano
Úrazové zavazadel ano
Trvalé následky úrazu: ano
Připojištění rizikových sportů: ano
Připojištění stornovacích poplatků ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výhody a nevýhody pojištění

 • Širší krytí léčebných výloh
 • Čtyři varianty balíčků pojištění
 • Vysoké pojistné limity
 • Pojištění odpovědnosti až 18 milionů Kč
 • Nonstop asistenční služby
 • Nelze sjednat plnohodnotné pojištění pro osoby nad 70 let
 • Nižší limity u léčebných výloh

Dostupné varianty cestovního pojištění

U ERV si můžete sjednat hned tři varianty cestovního pojištění, které se hodí jak pro turisty, tak i nadšené cestovatele. Dostupné je pojištění:

 • Jednorázové (SingleTrip) – Zahrnuje jakoukoliv jednorázovou cestu maximálně po dobu 360 dní.
 • Celoroční (MultiTrip) – Kryje libovolný počet cest do zahraničí. V průběhu 365 dní tak můžete vyrazit do zahraničí kdykoliv se vám zachce. Podmínkou je pouze dodržení maximální délky jedné cesty 45 dní.
 • Storno cesty – Pojistit si můžete pouze storno cesty, a to nejen pro zahraniční cesty, ale i například dětské tábory a dovolené v ČR. Pojištění se vztahuje na letenky, ubytování i celé zájezdy.

Dostupné druhy cestovního pojištění

ERV nabízí hned čtyři balíčky pojištění, z nichž můžete vybírat. Všechny se od sebe liší nejen obsaženým krytím, ale i pojistnými limity. Dostupné jsou balíčky:

 • ECONOMY – Kryje pouze léčebné výlohy, základní asistenční služby, odpovědnost za škodu a osobní věci.
 • STANDARD – Součástí balíčku jsou i náklady na opatrovníka či pojištění úrazu.
 • COMFORT – Balíček obsahuje navíc pojištění zpoždění zavazadel a náhradního pracovníka.
 • PREMIUM – Nadstandardní balíček nabízí také pojištění odjezdu či narušení cesty. Počítat můžete i s nejvyššími možnými pojistnými limity.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍVARIANTA POJIŠTĚNÍ
ECONOMYSTANDARDCOMFORTPREMIUM
Léčebné a související výlohy5 milionů Kč10 milionů Kč25 milionů Kč100 milionů Kč
Asistenční službyAno (bez nákladů na pohřeb)Ano (bez nákladů na pohřeb)AnoAno
Odpovědnost za škodu1 milion Kč3 miliony Kč6 milionů Kč18 milionů Kč
Osobní věci10 000 Kč20 000 Kč60 000 Kč100 000 Kč
OpatrovníkNe100 000 Kč150 000 Kč200 000 Kč
ÚrazNe400 000 Kč600 000 Kč1,2 milionů Kč
Zpoždění zavazadelNeNe10 000 Kč20 000 Kč
Náhradní pracovníkNeNe25 000 Kč50 000 Kč
Odjezd (zmeškání i zpoždění)NeNeNe5 000 Kč
Narušení cestyNeNeNe20 000 Kč

Léčebné a související výlohy

Slouží k úhradě léčebných úloh v případě úrazu či nemoci, a to až do výše 100 milionů Kč. Při uplatnění pojištění, je třeba nejprve kontaktovat asistenční službu a až poté můžete vyrazit k lékaři.

Pokud dojde k náhlé hospitalizaci, můžete asistenční službu kontaktovat až po ní. Hrazeny jsou nutné a nezbytné léčebné úkony, včetně:

 • lékařského vyšetření,
 • léčení,
 • operace,
 • plastické operace (její provedení je nutné do 24 hodin),
 • pobytu v nemocnici nebo klinice,
 • léčení či operace spojená s těhotenstvím do 2 měsíců před plánovaným porodem,
 • léčení či operaci předčasně narozeného dítěte do 2 měsíců před plánovaným porodem.

Součástí krytí je také stomatologické ošetření v případě akutních problémů, fyzioterapie či psychologická pomoc. Vyplacena vám bude i náhrada za pobyt v nemocnici, pokud v ní strávíte déle než 24 hodin. Počítat můžete i s úhradou léčebných výloh spojených s COVID-19 - v dané destinaci musí hrozit pouze nízké riziko nákazy.

Nutnost a oprávněnost léčebných úkonů hodnotí lékař asistenční služby, pokud rozhodne, že daný úkon není nutný, nebude vám proplacen. Pojišťovna nemusí hradit úrazy a nemoci, jež vám byly známé již před odjezdem.

Kryta není ani úhrada výloh při léčení chronických onemocnění či opravy protéz či ortéz a brýlí.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍLÉČEBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝLOHY
ECONOMYSTANDARDCOMFORTPREMIUM
Léčebné výlohy5 milionů Kč10 milionů Kč25 milionů Kč100 milionů Kč
Zubní ošetření25 000 Kč25 000 Kč40 000 Kč60 000 Kč
Fyzioterapie3 miliony Kč60 000 Kč90 000 Kč120 000 Kč
Léčebné výlohy COVID-193 miliony KčAnoAnoAno
Náhrada za pobyt v nemocnici3 miliony KčNe20 000 Kč30 000 Kč
Psychologická pomoc3 miliony KčNe10 000 Kč20 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

Kryje škody, které způsobíte třetím osobám během cestování. Jednat se přitom může, jak o škody na zdraví, tak i na majetku. U ERV jsou pojistné limity vyšší u škody na zdraví, přičemž u balíčku Premium dosahují až 18 milionů Kč.

Součástí krytí je také právní zastoupení, které využijete při jednání o náhradě škody – dostupné je až do balíčku Economy. Škody nejsou hrazeny, pokud k nim dojde v rámci povolání nebo při používání vozidel.

POJISTNÉ KRYTÍODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
ECONOMYSTANDARDCOMFORTPREMIUM
Škoda na zdraví1 milion Kč3 miliony Kč6 milionů Kč18 milionů Kč
Škoda na majetku500 000 Kč1,5 milionů Kč3 miliony Kč9 milionů Kč
Právní zastoupeníNeNe200 000 Kč400 000 Kč

Pojištění osobních věcí

Vztahuje se na situace, kdy dojde k poškození nebo odcizení vašich osobních věcí. Pro platné pojistné plnění je nutné, aby byla škoda nahlášena policii v dané destinaci. U škod je třeba požádat o potvrzení buď u dopravce, nebo provozovatele hotelu.

Zároveň je vždy nutné vše podrobně zdokumentovat. Pojistit lze vaše osobní věci, cestovní doklady, ale i věci vašeho zaměstnavatele. Naopak pojistit nelze:

 • peníze v hotovosti a cennosti,
 • platební karty a šeky,
 • vybavení pro sporty, které nemáte pojištěné,
 • vozidla či plavidla.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍOSOBNÍ VĚCI
ECONOMYSTANDARDCOMFORTPREMIUM
Škoda na osobních věcech10 000 Kč20 000 Kč60 000 Kč100 000 Kč
Cestovní dokladyNeNe10 000 Kč20 000 Kč
Věci zaměstnavateleNeNeAnoAno

Pojištění opatrovníka

Platí pro případy, kdy během pojistné události budete potřebovat opatrovníka. Může se jednat o případy, kdy jste po úrazu či nemoci upoutáni na lůžko a potřebujete pomoc druhé osoby. Opatrovník je samozřejmostí při pojistných událostí, které se týkají dětí do věku 18 let.

Pojišťovna uhradí náklady na přepravu opatrovníka i v případě vašeho úmrtí, kdy bude moci daná osoba zůstat s ostatky a doprovodit je zpět do vlasti. Pojišťovna nemusí hradit cesty, k nimž dojde po uplynutí dvou dnů od ukončení opatrovnictví.

Úrazové pojištění

Vztahuje se na situace, kdy utrpíte úraz s trvalými nebo smrtelnými následky. U trvalých následků je pojistné vypláceno od 5 %. Konečné následky musí být potom stanoveny do tří let od utrpění úrazu.

Pokud dojde k úmrtí do jednoho roku od úrazu, bude vašim blízkým vyplaceno úrazové pojištění úmrtí následkem úrazu. Pro úhradu pojistného je třeba, aby byl daný úraz uvedený v kompenzační tabulce pojišťovny.

Hrazeny nejsou trvalé následky nebo úmrtí následkem únosu osob nebo únosu letadla.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍÚRAZ
ECONOMYSTANDARDCOMFORTPREMIUM
Trvalé následky úrazuNe400 000 Kč600 000 Kč1,2 milionů Kč
Úmrtí následkem úrazuNe200 000 Kč300 000 Kč600 000 Kč

Pojištění zpoždění zavazadel

Nabízí pojistné plnění pro případy, kdy na místo určení nedorazí vaše zavazadla. Pro tyto účely je nutné doložit potvrzení od leteckého dopravce, který uvede důvody a délku zpoždění zavazadel.

Nárok na plnění máte v případě, že je zpoždění delší než 12 hodin. Za každých dalších 12 hodin vám pojišťovna uhradí doložené mimořádné výlohy, kdy si musíte pořídit náhradní věci, které máte jinak uložené v zavazadle.

Pojištění náhradního pracovníka

Pojišťovna pokryje náklady spojené s přepravou, ubytováním a cestovním pojištěním náhradního pracovníka, který převezme vaše místo nejen v práci, ale i na veletrhu, školení, kongresu či semináři.

Pro vyplacení pojistného plnění je třeba doložit lékařskou dokumentaci, cestovní doklady a účty za ubytování.

Pojištění je možné využít pouze v případě, že dojde k vašemu onemocnění, úrazu, hospitalizaci či úmrtí. Podmínkou je i neschopnost vykonávat práci po dobu 3 po sobě jdoucích dnů.

U veletrhů, školení a seminářů stačí, že se jich nebudete schopni účastnit. Pojištění nekryje úrazy a nemoci, jež nejsou zahrnuty v pojištění léčebných výloh a úrazovém pojištění.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Pojištění odjezdu (zmeškání i zpoždění)

Krytí se vám bude hodit, pokud nestihnete odjezd nebo odlet na zahraniční cestu. Využít jej lze při zmeškání i zpoždění odjezdu. Pokud odjezd zmeškáte, budete muset pojišťovně doložit dokumenty dokládající, že jste odjezd nestihli.

Ihned poté vám zajistí odjezd do nejbližšího místa, odkud budete moci pokračovat v cestě.

Zmeškání však musí být spojené pouze s konkrétními situacemi, a to:

 • dopravní nehodou vozidla či vlaku, jímž cestujete na místo odjezdu,
 • mimořádnou událostí drážní dopravy,
 • zrušení či zkrácení linky autobusové dopravy.

Na plnění v rámci zpoždění máte nárok, pokud jeho délka trvá déle než 6 hodin. Po jejich uplynutí vám pojišťovna poskytne kompenzaci za každý dalších započatých 6 hodin. Krytí se nevztahuje na charterové lety, jež jsou nepravidelné.

Pojišťovna nemusí hradit ani zmeškání nebo zpoždění způsobené vámi, vaším spolucestujícím či stávkou a ostatními opatřeními dopravce nebo cestovní kanceláře.

Pojištění narušení cesty

Kryje situace, kdy musíte cestu přerušit, prodloužit nebo zkrátit. Vždy se musí jednat o náhlé a závažné situace, kdy například závažně onemocníte, dojde k úrazu nebo dokonce úmrtí jednoho z cestujících. Při zkrácení i přerušení cesty vám pojišťovna uhradí náklady na návrat zpět do vlasti.

Přerušení cesty je možné za předem stanovených situací, přičemž úhrada nákladu je dostupná pouze při návratu do 5 dnů před uplynutím doby plánovaného návratu.

Jednat se může o hospitalizaci, úmrtí nebo znásilnění vašeho blízkého příbuzného nebo spolupracovníka, podstatné škody na vašem majetku či případy, kdy vás zaměstnavatel neprodleně potřebuje zpět v pracovním procesu.

Vyplacena vám bude i nevyužitá dovolená, kdy nárok na vrácení vzniká následující den po přerušení či zkrácení cesty. Krytí nelze využít v případě, že chcete cestu přerušit 24 hodin před jejím plánovaným ukončením. Neplatí ani za předpokladu, že se vám nepodaří získat potřebná víza.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍNARUŠENÍ CESTY
ECONOMYSTANDARDCOMFORTPREMIUM
ZkráceníNeNeNe20 000 Kč
PřerušeníNeNeNe50 000 Kč
Nevyužitá dovolenáNeNeNe10 000 Kč

Dostupná doplňková připojištění

ERV nabízí jednu z nejširších nabídek připojištění na trhu, díky čemuž si můžete cestovní pojištění upravit na míru vašim potřebám. Volit můžete nejen mezi známějšími připojištěními, jako je pojištění storna nebo sportů, ale i pojištění mazlíčků nebo cesty letadlem.

Připojištění storna

Pojištění storna je určeno pro případy, kdy budete muset letenku, ubytování nebo zájezd náhle zrušit. Důvodem může být například vaše vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci, úmrtí nejbližšího příbuzného či rozsáhlé poškození vaší domácnosti.

Podle zvolené varianty storna je spoluúčast ze stornopoplatků nulová nebo 20%. Konkrétně můžete vybírat mezi dvěma variantami, a to Storno a Storno Plus – obě varianty nabízí krytí ve výši až 500 000 Kč.

Pojištění můžete sjednat až do 3 pracovních dní po objednání první služby související s vaší cestou či uhrazení zájezdu. Jednotlivá krytí si můžete prohlédnout v tabulce níže.

DŮVODY ZRUŠENÍ CESTYSTORNO (POJIŠTĚNO/SPOLUÚČAST)STORNO PLUS (POJIŠTĚNO/SPOLUÚČAST)
Hospitalizace cestujícíhoAno / 20 %Ano / 0 %
Úmrtí cestujícíhoAno / 20 %Ano / 0 %
Úpadek cestujícího na lůžko (neschopenka)Ano / 20 %Ano / 20 %
Omezení cestujícího COVID-19Ano / 20 %Ano / 20 %
Osobní preventivní karanténa cestujícíhoNeAno / 20 %
Jiné důvody cestujícího vč. nesplnění zdrav. podmínek pro vycestováníNeAno / 20 %
Zdravotní potíže osob, které neměly cestovatNeAno / 20 %
Jiné důvody osob, které neměly cestovatNeAno / 20 %

Připojištění cesty autem

Platí pro vámi vlastněné i pronajaté automobily, s nimiž cestujete v České republice a v zahraničí. Skrze asistenci získáte informační servis, přičemž vám dokáže zajistit také tlumočníka nebo překladatele.

Pokud se vaše vozidlo stane nepojízdným, můžete využít opravu, odtah či náhradní vozidlo s limitem do 50 000 Kč.

Součástí je výjezd servisního technika na místo události a odtah vozidla, pokud jej nelze opravit do 1 hodin od příjezdu. Jestliže je nutná oprava v servisu, bude proplacena práce maximálně o délce 4 hodin.

U neopravitelného defektu pneumatiky pojišťovna uhradí nákup nové do 4 000 Kč. Odtah je vždy možní maximálně do 100 km od místa události.

Repatriace do servisu v místě vašeho bydliště je dostupná až 14 dní od nahlášení události. Možná je i úschova po dobu 14 dní a pronájem náhradního vozidla po dobu 5 dnů.

Pokud se nepodaří vozidlo upravit do 4 hodin od nahlášení pojistné události, můžete využít náhradní ubytování po dobu tří nocí s limitem 2 000 Kč osoba/noc – maximální limit činní 20 000 Kč. Jestliže způsobíte škodu pronajatým vozidlem, uhradí za vás pojišťovna spoluúčast na škodě do výše 5 000 Kč.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Připojištění zimních sportů

Součástí pojištění je i krytí zimních sportů, které však není možné sjednat k balíčku Economy. Patří sem sporty jako běh na lyžích, bobování, sáňkování, skiboby nebo snowboarding. Součástí je také nájem náhradního vybavení s limitem 1 000 Kč/den.

Využít lze i prodloužení pobytu kvůli lavině s limitem 2 000 Kč/den do maximální výše 10 000 Kč.

Připojištění rizikových sportů

Slouží ke krytí úrazů při provádění rizikových sportů. Podobně jako zimní sporty nelze rizikové sporty připojistit k balíčku Economy. Všechny kryté rizikové sporty jsou uvedeny v seznamu na webu pojišťovny – patří sem například bungee jumping, akrobatický tanec, cyklokros nebo jachting 3 km od pevniny.

Pro pojistné plnění je důležité, abyste dodržovali bezpečnostní pravidla, disponovali potřebným oprávněním a měli potřebné funkční ochranné pomůcky.

Připojištění domácích mazlíčků

Pokud se chystáte cestovat se svým mazlíčkem, určitě vás potěší možnost jej pojistit. Konkrétně se pojištění může vztahovat na psy, kočky a fretky. Podmínkou je, že jste vlastníkem daného zvířete nebo s vlastníkem bydlíte ve stejné domácnosti.

Dostupné je pojištění ošetření do limitu 20 000 Kč a pojištění odpovědnosti za škody až do výše 40 000 Kč. Krytí zahrnuje vyšetření, léčení, chirurgické zákroky, úhradu léčiv a zdravotnického materiálu, použití veterinární techniky či náklady spojené s utracením nebo úhynem. Pojištění nelze uplatnit na očkování, chronická onemocnění nebo březost.

Připojištění nouzové situace

Vztahuje se pouze na situace spojené s COVID-19. Pro pojistné plnění je nutné předložení potřebných dokumentů a 20% spoluúčast. Zajištěno může být ubytování za nouzové situace, pokud jste bez vlastního přičinění umístěni do karantény.

Možná je i náhradní zpáteční cesta, pokud musíte svůj pobyt v zahraničí prodloužit z důvodu karantény. Všechny náklady přitom musí být vždy předem schváleny asistenční službou.

Sjednat lze i připojištění COVID Plus, které platí i v destinacích se zvýšeným rizikem nákazy. Výjimkou jsou destinace, před nimiž varuje Ministerstvo zdravotnictví.

Připojištění cesty letadlem

Pokud na cestu vyrážíte letadlem, vyplatí se zvolit připojištění cesty letadlem, které kryje případy, kdy se let zpozdí nebo zcela zruší. Krytí konkrétně zahrnuje odškodnění leteckým dopravcem, kdy vám pojišťovna pomůže s vymáháním odškodnění od leteckého dopravce, když dojde ke:

 • zpoždění letu,
 • přesměrování letu,
 • zmeškání návazného letu,
 • zrušení letu,
 • odepření nástupu.

Součástí je také nákup nezbytných věcí při zpoždění zavazadel do limitu 15 000 Kč a pokrytí nákladů při náhradní zpáteční cestě opět s limitem 15 000 Kč.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Asistenční služby

ERV nabízí hned několik balíčků asistenčních služeb, které jsou dostupné skrze centrum asistenčních služeb Euro-Center Prague. S ním je třeba řešit jakékoliv pojistné události či požadavky. Jednotlivé dostupné balíčky si probereme níže.

Aktivní asistence

Zahrnuje poskytnutí rad, informací a pomoci během vaší cesty. Součástí je také zajištění veškerých služeb, včetně dohledu zkušeného českého lékaře, který zajistí, že o vás bude v případě úrazu nebo nemoci dobře postaráno. Zároveň vám v případě pojistné události zprostředkuje kontakt s vašimi rodinnými příslušníky.

Součástí asistenčních služeb jsou také úkony spojené s převozem, přeložením či repatriací. O všech úkonech bude rozhodovat zmíněný český lékař. V rámci zachraňovacích nákladů vám poskytne 30 % z limitu pro převoz, přeložení a repatriaci a 1 000 Kč pro odvrácení pojistné události.

Pojišťovna nemusí hradit převoz skrze leteckou ambulanci, přeložení do jiného zdravotnického zařízení kvůli vašim obavám a ani repatriace do jiné země mimo ČR. Pokud onemocníte nebo utrpíte úraz a jejich následkem zemřete, pojišťovna zařídí buď převoz ostatků do vlasti, nebo náklady na pohřeb (uložení do hrobu nebo kremaci).

Výluky z cestovního pojištění

Obecně se cestovní pojištění nevztahuje na situace, které způsobíte svým úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Kromě toho se mezi výluky řadí události, k nimž dojde v souvislosti s:

 • alkoholem či omamnými látkami,
 • psychickými onemocněními či depresemi,
 • vaším onemocněním AIDS,
 • neodvratitelnými událostmi,
 • úniku jaderné energie, války, chemických látek, povstání atd.,
 • teroristickými útoky,
 • výpravami do míst s extrémními klimatickými či přírodními podmínkami,
 • látání v letadle nebo helikoptéře (neplatí pro cestu),
 • nepojištěnými sportovními aktivitami.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Mobilní aplikace

Pojišťovna nabízí vlastní mobilní aplikaci s názvem Moje Evropská, v níž si můžete na pár kliků zobrazit kartičku cestovního pojištění. Skrze aplikaci můžete i rychle a jednoduše kontaktovat asistenční službu, nebo si uložit do trezoru důležité dokumenty, které budete během cestování potřebovat.

Aplikace vám bude navíc poskytovat aktuální informace o bezpečnostní situaci v dané destinaci. Stáhnout ji můžete jak z GooglePlay, tak i AppStore.

Klientský portál

Kromě mobilní aplikace můžete využít i klientský portál se stejným názvem Moje Evropská. V ní můžete jednoduše spravovat své pojistné smlouvy nebo sjednávat nové produkty. Jejím prostřednictvím můžete prodloužit platnost cestovního pojištění nebo nahlásit pojistnou událost.

Uživatelská podpora

ERV nabízí standardně komunikaci skrze infolinku, e-mail i poštovní korespondenci. Nonstop můžete využít linku asistenčních služeb. Na webu pojišťovny je k dispozici i online chat.

KONTAKTY
Infolinka (po–⁠čt, 7:30–⁠16:15, pá 7:30–⁠15:00)+420 221 860 860
Asistenční služby+420 221 860 606
E-mailklient@ERVpojistovna.cz
AdresaERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a 186 00 Praha 8

O pojišťovně ERV v kostce

Evropská pojišťovna zkráceně ERV nabízí svým klientům více než 110 let zkušeností. V oblasti služeb se specializuje zejména na cestovní pojištění, ve své nabídce má však i pojištění osobních věcí od hudebních nástrojů až po drony.

Kvalitu jejích služeb potvrzují i četná ocenění, kdy se stala nejlepším poskytovatelem cestovního pojištění hned šestnáctkrát v řadě.

Autor recenze

Diskuze

Napište své zkušenosti s pojištěním od ERV a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

ERV cestovní pojištění diskuse

 • Bojíte se, že u cestovního pojištění od ERV narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s cestovním pojištěním od ERV.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a
Praha 8
186 00

Telefon: +420 255 790 260
E-mail: klient@ervpojistovna.cz
WWW: ervpojistovna.cz